Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 7 of 15 < 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 14 15 >
Topic Options
Rate This Topic
#12663 - 09/26/04 12:31 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
ntombankala Offline
Sikhulu

Registered: 11/06/02
Posts: 205
Loc: Zimbabwe
Lobengula - It seems that one can never send you a private message. Could you check with the webmaster please if they could add that icon for you? Can I kindly request you to send me a private message as soon as you can to disucss printing and other issues? Ngiyabonga. Uzangixolela njengoba ngikholwa ukuthi uyinkosi yami kodwa akwenzakali ukuthi obuswayo "athume inkosi yakhe". Ungakhohlwa ukuthi inkosi yethu bekungu Lobengula njalo yanyamalala. Lalamhlanje kasikayingcwabi leyo nkosi ngoba isaphila.

Top
#12664 - 09/30/04 04:24 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
This is a venture of(SA) Empumalanga Ndebeles. The point I'm trying to make is that we too, Ndebeles of Zimbabwe, can have such ventures to put ourselves on the map, as it were.

www.ndebele.co.uk

Top
#12665 - 10/11/04 01:48 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
I was like 'Mr Bean' when as i got attended by a teller at Western Union today. She giggled and uttered some words in her language to say 'Ahh these people are in a state worse than animals!'. It was like i was naked and dirty.

Poeple here are very poor, and most of them very primitive, but i can tell you that they are happy and free.

One time, last week, i got an opinion from one businessness man, he enunciated 'Zimbabwe was once a country now ruins and drenched sere land, with indigenced people'. I felt really bad.

Now, its more like an insult to be called Zimbabwean. We need help.

Top
#12666 - 10/11/04 04:31 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
ntombenhle Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/28/04
Posts: 63
Loc: uk
Kubuhlungu inhliziyo zethu ziyakhala <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> the country is not only in ruins but families r falling apart, sesisabalele izizwe zonke, my brothers and sisters r scattered in 4 different countries and this is the case for most families, i cannot remember when all of us were together in one place. Zim does not feel like home anymore and when i do go what i see is heartbreaking, i hope when mgaxa burns in hell, it will be a slow process for each soul he killed:(

Top
#12667 - 10/13/04 10:34 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Dabukamhlaba Offline
Nduna
*****

Registered: 04/30/04
Posts: 372
Loc: RSA
Investing ekhaya is one hell of a process to begin with.Mthwakazi, i bureacracy elaphana iyahlanyisa.There is just a lot of back stabbing (among the mthwakazians). Sengake ngazama ukuqala eyinye i venture which was bound to change the landscape of my town but kwehlula ngendaba zenalezi.i blame izanu ngoba the reasoning yama councillors ayisatshengisi ukuthi bakhulile(its now zanueering).

ama reasons okusincitsha iventure were absurd.to add more scorn; bacina sebenika omunye umuntu who has distinctions in Business Flopping and Mismanegement i tender yakhona.So, we are left with no option but to take the money and convert it to transport fees as we exit our borders.

Top
#12668 - 10/13/04 07:58 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bafowabo labo Dade!

Indaba yama investiment inzima. Sengizwe kanengi kuthiwa ama India kunye lama Juda kawasi mali emabhanga babolekana imali among themselves for their business developments. I got this response ngibuze an Indian fellow ukuthi how come they run seemingly successfully businesses BONKE. Wathi kayisibo bodwa lama Juda enza njalo. Abala mali yabo edliwa ngama banga in the form of interest. They generate the interest among themselves ngokwebolekana and sharing that interest.

Indaba le sengiyizwe lase Goli. Omama abanengi sebeyiqalile using somE softwareprogram to track each member's portfolio in terms of contributions borrowing, interest accrues etc. Abezemali bazi ngcono bazasitshela. Kimi izwakala njenge simbazo. Besengizibuza ukuthi kanti sona sibi ngani isimbazo abalungu bamabhanga baze basenze sibe illegal kangaka. Lityhi akukapulwa khonapho??? Kambe ayisikwesaba kwabo i competition khonalokhu? Kuyini okubi ngokuthi nxa ngile business plan yami e solid ngiyise ku Mthwakazi bayikhangele abafana bemali. Kambe lathi singeke sabolekana ngokuthembeka lokuthembana kwethu? Nxa isizalana isibhoda khonapho angithi ikhulisa labanye ingasiwanga emabhanga to generate interest lokunothisa abanye. Recently iOld Mutual demutualised again in Zim, amaxhegu of 65years baphiwa ama $500 000.00 dollars (by the way that is a life's saving now worth only is 3 full tanks of petrol) after having contributed to the fund for over 40years. Kodwa siyazi sonke ukuthi uOld Mutual usele ebambe imali le notho oku zwayo kuma bilding investments abo lakuma offshore accounts anzima. Libona njani Mthwakazi...........Lobs ngiyazi uke wasifundisa ngo thango....ihedging but akelincede ngeye simbazo lesi engisizwayo... kuthiwa why si illegal????

Ncedasni esinye isi aramu kwezemali...Ngiyabonga in advance

Top
#12669 - 10/14/04 06:59 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Zimnandi zehla zijuluka ngesilevu. Kuhle ukuthi sikuhlolisise lokhu bakwethu ngoba kungasikhulisa isizwe. Inkinga izakuba sekutheni mina mgifune ukuthuthuka ngisebenzisa abanye at their expense.

Okwamakula lamaJuda ngibona angathi kulokuthembana okuphezulu kakhulu ngoba it is a collective effort by the whole lot yokuthuthukisa izizwe zabo. Okwethu kuhlupha ngoba mina ngizafuna ukuthi ngithuthuke ngiledlule lonke besengiliginya, ngilincindezele ngihuquluze yonke imizamo yesizwe.

Kodwa singathola isikhathi sokuhloniphana kuzabalokuthembana sisebenze ndawonye sisebenzela ukuthuthukisa isizwe. Khangelani esikwenzayo singathola okuyimbijana. Ufica sesikhangelelana phansi njalo sidinga amaqhinga lamasu okuncindezelana lokuhuquluza.

Emakuleni lakumaJuda akula ongcono kulabanye bonke yizisebenzi in their collective co-operative society.

Okunye abakalahli imikhuba yabo yomdabu lababantu. They interact with the rest of the world where there is need but stick to their tested and proven ways in their intraction (amongst themselves). Thina ngilusizi ukuthi ngithi we are over eager to dibble and dabble entweni zabanye size sikhohlwe ukuthi singobani sicine sesintula lamazwe singasela identity. We can adopt okwabanye ukuthi sithole intuthuko kodwa kumele singalahli ubuntu bethu in the process sizesitholakale siqakezela amasela lenhlanya.

ASIZAMENI MTHWAKAZI OMHLE!

Top
#12670 - 10/15/04 11:39 AM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Asithembani, hanti? Sithembana ngabe sezi dlana uboya.

Case jailed! <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Top
#12671 - 10/16/04 09:07 PM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Kambe kwehlula nje lokuthi ngikulayele ukuthi ungathola ngaphi a commodity at a good price. Ngihlale eHalale okwesikhathi eside okubuhlungu yikuthi abakwethu engangilabo khonale babengeze bakulayele indlela zokuphila ezingabulali isikhwama, ngitsho khona lokuku'accomodate' if you need it. Lasemazweni yisoleso, ungabuza ukuthi kanti lokhu ungakuthola ngaphi uzezwa umuntu ephonguhemahema nje kungezwakali ukuthi uthini uze usizwe ngabetshabi. Umbekele ukuthi nxa sezibheda the same person comes to you for advice and assistance, ekhohlwa ukuthi ikusasa yizolo. Kodwa nxa ekapula, kuyabekulibhungayezi eliphongungunguna kuphela, nxa sowakewezwa ingulube isidla isikuba samasese.

Asivukeni bakwethu, sabelane ulwazi ukuze sonke sithuthuke. Yikho lapho esinqotshwa khona ngabetshabi. Phela thina ungavumbulula inyosi sezingezakho wedwa, mhla singathi sihamba sonke singathi siqonda lapho ezikhona masinyane usungi'divert' ukuze ngingayizibona. Mhla sezikuntenyile suhlaba umkhosi usungidinga. Kubi lokhu bakwethu. Kukanti nga besizazi sibabili besizancedisana ngamacebo lamasu.

Abetshabi bayabambisana kuma'basics' and kanjalo kubesokusibalula kwabalesifiso sokuthuthukela ebangeni elingaphezulu, ngoba ummango uyabe usuphungulekile. Thina sifa sigogodlele i'information' that has lost its value because it is not shared. Information grows by commutation, i.e it thrives only if it is shared. If you keep it to yourself how on earth are you going to know if it has become useless? How are you going build on it?

To steal from Hlathi's motto, information not shared ceases to be such, that is informative. If no-one knows about it loses value.

Top
#12672 - 10/28/04 06:40 AM Re: Ndebele Economic Empowerment (NEE)
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mabila

The question you raise above relates more and more to the business of "omatshonisa" kumbe ama "Pyramid schemes". These are very dangerous schemes since they are not governed by any banking laws or regulations. There is no accountability or transparency. Financial statements are not published and neither are they audited to give a fair picture of what is happening with your money, where is it invested and what is the risk thereof. These and related questions are what makes these schemes very risky and hazardous for an unsuspecting person like me and you.
In SA currently all operators of these schemes are in prison after they looted and embezzled people's funds. In Ezimtoti, Roger Boka was operating a more or less similar scheme and everybody knows what happened to his "empire" leading to his death owing people billions of Ezimtoti $. The banking executives who are currently on the run in Ezimtoti like Julius Makoni of NMB and the directors of ENG were operating more or less similar activities bordering on pyramid schemes and externalisation of forex hence their demise when they were called upon to account.

Top
Page 7 of 15 < 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 14 15 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert