Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 4 < 1 2 3 4
Topic Options
Rate This Topic
#13332 - 06/28/04 11:18 AM Re: Scrape Lobola
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Bandla lakwethu

Nina bakaMzilikazi
Nina bakaMashobane
Isangqumba sashay&#8217;ikhuhle kumasalamuzi,
Sabhuq&#8217;icole kumilingo yaMakalanga
Umningi kawuvusan&#8217; umhlwenga,
Umningi kaligebisanga ikhanda&#8217;
Ukuba waligebisa kwaqubuk&#8217; udaka
Ayeyosala dengwane amaShona emafukwini!


Nizongixolela ngemibuzo.

Ngicela ukwazi ukuthi abantu bakwaNdiweni bangabe bengabakwabani ngempela? UNdiweni yisithakazelo? Banaso esinye isibongo esejwayelekile na, mhlasimbe lapha kwelikaMthaniya? Kungabe bengabakwaMdladla nomaKheswa? Lokhu ngikuqagela ngoba inkosi uKayisa Ndiweni bebembiza uMdladla noma uMkheswa.

Lapha kwelikaMthaniya abantu bakhe ngezibongo zabo. Umzekelo: abakwaMthethwa bakhe ngaphansi kwenkosi yabo laphaya e-North Coast. Thina oMkhwanazi sakhile lapha KwaMtubatuba ngaphansi kwenkosi uMinias Mkhwanazi ozalwa wuMtubatuba. UMkhwanazi nanguya wakhile njalo laphaya KwaDlangezwa ngaphansi kwenkosi uNkwali ozalwa wuMntongenakudla.

Sengiyengazama ukubuza kubantu lapha kwelikaMthaniya ngalesisibongo sakwaNdiweni. Kodwa kasaziwa nhlobo. Namakhosi akwaNdiweni kawaziwa. Lokhu kungabe kubangwa yini?

Injobo ithungelwa ebandla. Kukhona ongasiza na?

uMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa.
Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#13333 - 06/30/04 01:17 AM Re: Scrape Lobola
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Mina engikwaziyo yikuthi uNdiweni uphuma ethunjini lika THAMBO. Babizwa Kheswa.

Yikho Mnto, nxa bekhona o THAMBO la ukhona, babuze balobuhlobo labo Ndiweni. Ungalibali ukuthi Inkosi uMzilikazi ngesintu ithumbu elaMzalayo elisikazi liyafihlwa. Cool down ngiyakubona ususithi kanti u Zwangendaba usesithini. Ungababuza abendlu ka Muntu, uTshukisa, izibulo lika Mzilikazi, ubabona behleka.

Kuthiwa unina we Nkosi wayengu Mandiweni. Zibuze ukuthi kanti inkosi yagcwalisa aMakhosi (osekuthiwa ZINDUNA lamhlanje) ako Ndiweni ilizwe lonke kutheni? Angitsho ngomalumakhe!!!
Labo oKHESWA ubezwa betsho ukuthi yibo abezisu ezimhlophe ezalala iNkosi.

Akelingincedise Mthwakazi.

Li Zwangendaba.

Top
#13334 - 06/30/04 05:44 AM Re: Scrape Lobola
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Zwangendaba

Wena wekunene!
Wena wakwaNgwane!
Wena waphakade!
Wena wangenhla!


Angibongi ngiyanconcoza. Unwele olude kuwena!


uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
okaShiy' osefile.
Inkwali yenkosi.
uMtubatuba kaSomkhele.
uShamase kaNdonga.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#13335 - 07/05/04 12:43 PM Re: Scrape Lobola
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Nginibingelele bandla eliphakathi!

Nina bakaMzilikazi
Nina bakaMashobane
Isangqumba sashay&#8217;ikhuhle kumasalamuzi,
Sabhuq&#8217;icole kumilingo yaMakalanga
Umningi kawuvusan&#8217; umhlwenga,
Umningi kaligebisanga ikhanda&#8217;
Ukuba waligebisa kwaqubuk&#8217; udaka
Ayeyosala dengwane amaShona emafukwini!


Nizongixolela ngoba kimina imibuzo kayipheli. Angiqondile neze ukuba wumbelebele, iphela ezindlebeni zikaMthwakazi. Cha. Ngiphokophele ulwazi olunzulu qha.

Mzwakwethu, ingabe abantu bakwaMabhena woMntungwa ngempela? Angikutholi kahle hle lokhu ngoba abakwaMabhena ngokomlando abeSotho kumbe abeTswana, hhayi abeNguni. Pho kungani kwelikaMgodoyi oMabhena bebizwa oMntungwa? Angithi uMntungwa wuKhumalo ngomlando ocacile engiwaziyo lapha kwelikaMthaniya! Pho bona oMabhena bakwaMgodoyi bakuthathaphi ukuzibiza ngesithakazelo sakwaNqabayembube kaSokhumalo? Kungani bezibiza abakaMbulazi, uMzilikazi kaMashobane? Akulona iphutha nje leli? Akuyona into ezobabizela umkhokha nesigcwagcwa kumindeni yabo nje? Izinyanya zakwaMashobane azikweseki lokhu.

Ngicaciseleni mzwakwethu. Ngifun&#8217; ukwazi.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
okaShiy' osefile.
Inkwali yenkosi.
uMtubatuba kaSomkhele.
uShamase kaNdonga.
okamthakath' othakath' emini!

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#13336 - 08/12/04 03:13 AM Re: Scrape Lobola
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
"I.M.A.L.I Y.A.M.A.L.O.B.O.L.O"umqeqetshi wami we Litharetsha wathi kimi ANALYSE this/that phrase and stop arguing on it ngakwenza lokho ngakubona yikho nxa usase yintombi NTO kuzaba lamaselefoni amathathu leka Gogo owayehlola. <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Top
Page 4 of 4 < 1 2 3 4

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert