Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 10 < 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 >
Topic Options
Rate This Topic
#13815 - 05/18/04 06:58 PM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Bafowethu labo dadewethu

Senze njani ngenzalo yabo dadewethu labetshabi?

Sibalahle na?

Top
#13816 - 05/20/04 07:44 PM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
inina Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/18/04
Posts: 62
Loc: tsholotsho
ngiyalibulisa mthwakazi omuhle.mina ngili nina lesintwini.ngiyayizwa inkulumo esedale, .issues to do with love relationship are a preserve of the concerned couple. no amount of persuations can force a lady to dump the love of his life. love gentleman is a complex issue . love trancends across politcal. ethnic and racial lines.and above all love is a feeling not an idea.lam a lecturer in one the gvm teaching colleges,whAT l have observed is that teenage pregnancies are more prevalent in mashonaland than in mthwakaziland. my advice to my beloved ndebele guys is Be competitive, be purposeful about your life,have a sense of direction and economic muscle then amavithikazi alezinqe ezihlehlayo azoku qoma njalo akuzalele iziqabobo zentombi.so the ball is in your court gents show a sense of seriousness with your life than cry foul play when a shona rival suitor beats you all hands down.dont play the tribal card be man enough to weigh your strenghts and weakness.siyawafuna amajaha esintwini sibili but love has no boundaries. inkosi yohlanga mumzilikazi wathi yena umfazi kala buhole njalo yayi thatha abafazi besitshabeni. lathi amanina sithu umendo awula hole. marital problems are abound everywhere, umendom awutshayelwa gundwane.uMQABUKO during the height of zanu zapu hostilities had her daughter married to a proper ***** the current minister of tourism.l agree with many issues in this forum, and at college lam always encouraging ndebele students to access this website , so that they derive pride from being a ndebele.l totally AGREE with jazi that guys accept defeat stop clutching at straws.

Top
#13817 - 05/21/04 02:16 AM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Selikhulumile inina majaha lizizwele usafuna ukuzwa ngubani ongelandlebe. osisi bafuna imali uthando lalo luyayidinga kungathi lelitshe lenjelele seliyifuna kunzima majaha i-challenge is clear contend gentlemen.

here is a sample of what to expect in the battlefield:

Kuruneri: liyamazi lobaba weba i-R5.2m ,US$1m+, Euros at least 300 000 and at least 250 000 pounds.

He is eyeing your Nothando, yasuka yahlala, maybe his son who drives islahla seBM or Lexus or Mazarrati all 2005 models, has a crush on your sister.

Wena fullblood Nguni: ufundile ule B Com finance yeNUST ungumbalisi weSiyanzyundu, Siyachilaba, Siyamagoza or even Mpopoma High.

work your simple probability of you coming out a victor, exclude murder and rape.

Top
#13818 - 05/21/04 07:07 AM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
Saduva Offline
Ngqwele

Registered: 06/20/02
Posts: 145
Loc: Khonale
Yebo dade, batshilo abanye lapha ukuthi uthando luyalapho olukhethe khona kodwa khumbula ukuthi abetshabi baqale balungisa i condition ze competition le oyikhuthazayo.
Benze ukuthi kithina kungabila lutho besebe ngena ke bona ngemoto ne mali yabo lithatheke ke nina maNina akithi.

Ukhetha bani wena isela uKurineri noma ujaha ongu mbalisi eskoleni? Libo vimba maNina akithi, isizwe sivikelwa njalo singeneka ngabo mame baso. Abetshabi bangena ngani, lina lithi uthando.

ngiyabonga

Top
#13819 - 05/21/04 07:33 AM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
Potshoza Offline
Nduna

Registered: 08/20/01
Posts: 481
Loc: Leamington Spa
The playing field is not level. Nearly all the managers koBulawayo ngamatshona, o hedimasta ngamatshona. We need you ladies to rebuild our battered nation.

Bosisi libovimba. Uma liqomela imali lezi mota kakusithando lolo. Phezu kwalokho balitshelile ukuthi balithandela ukuthi balimithise bandise ubunengi babo emandebeleni.

Top
#13820 - 05/21/04 11:52 AM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
Manina, libonani ebantwini ababelihlinza lizithwele besithi bafuna ukubona ukuthi umntwan' edissident unjani?

Libonani ebantwini abalibamba inkunzi balitshaya?

Libonani ebantwini ababe khipha izibeletho zenu eMpilo besebenzisa odotela be Cuba?

Libonani ebantwini abalibiza ngokuthi lingama "Shebeen Queens" njalo liyizifebe besebenzisa imidlalo?

Kelingitshele sibili bomama bakaMthwakazi sengiphelelwe.

Top
#13821 - 05/21/04 12:14 PM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Njalo bo dade lanxa lizawaqoma amagundwane lazi ukuthi ekuyeni kwesikhathi uzakuza kuwe athi usethatha umfazi wamadlozi, lokhu kuthso ukuthi wena esakho sesanele buyela kini ko Matshayiskhova.
Ngubani ozakuthatha wena usudlithizwe litshabi.....

Indoda qho ngeyakwa Mthwakazi kuphela.

Top
#13822 - 05/21/04 11:30 PM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Majah'omkhonto

ngiyalizwa,uMavusani(Vusi Ximba) wathi, "nans'islima somfundisi esidlugavini toomuch, sotshumayelesontweni bakhal'omame ngoba bewothathakile kantudakiwe"

ekugcineni bazokhala easy come easy go.

Top
#13823 - 05/23/04 05:37 PM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
Hitshi-Hitshi Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/21/04
Posts: 80
Loc: Mthwakazi
Sakubona Mthwakazi omuhle, sokukade ngibala ingxoxo zenu kodwa ngesehluleka ukuncedisa. Lamhla hatshi seng'khona.

Inhle lingxoxo kodwa ngiyibheka kanje.

1. Ngicela nje lonke odade ukuthi lazi ukuthi ukukhomba itshabi sebekwenze kwaba yinhlamba kithi. Yikho amadoda esevungama kanje. Pho lina liyasilahla na?

2. Inkosi yohlanga yathi umfazi kasihole ihole yindoda. Akukhethekile ukuthi odade bakhombephi, nxa thina singamadoda ngamasende kuphela intombi lithi zithini? Yebo kambe abetshabi sebenze isizwe saba ngesabayanga kodwa yazini ukuthi endulo ayesidla ngobuqhawe ajaha. Singaziqoqa thina sibe yithi uqobo, labo dade lizaswela ukuthi lingabapha bani.

Yiphi intombi efuna ukuzalela okuyindojeyana ukungakhaliphile, ukungenasibindi okukhonona nsukuzonke abanye bebuya bejimbile. Kazime ngamathunga madoda isizwe sazi ukuthi sebhekephi, intombi zizosilandela.

3. Yebo kambe singabadala odade sithi bathandimali lezimnandi, ngiyathemba abanye selikhulile, lizele izintombi lamajaha, ngakwami ayisithupha. Umasekhulile ngizawathuma ukuthi hamba kozibani ufike uthi ubaba uthe ngizefuna intombi lapha ekhaya, bangaki abangathi yebo mfana, osowenu bangale exhibeni? Yithi thina obaba okumele sephile lesisintu esisifunayo ukuze sakhe isizwe njengasendulo.

Esintwini sakithi sikhule vele abetshabi bengafuneki ngekhaya, kodwa "INSONTO" zakuntshintsha lokhu, lami nginje sikhona isikhathi ngangisizwa ngingumZimbabwean uqobo njalo ngingenandaba ukuthi litshabi kumbe lindebele. Ngithe sengithi dlwe!! okungabantu lokhu kuya sicindezela ngobasingasibetshabi, ngaqala njalo ukulenyanaya itshabi.

Ngathi kubaba, kanti ngesikhathi amajaha omkhonto edabula amazwe umbelebele ulandela ngejubane elikhulu, zaziqutshwa njani izinkomo lezi? Wathi zazithakwa inkomo. Nxa sezithakiwe ozikhokhelayo uvula imigoqo agijime phambi kwazo inkomo zimlandele. Nxa sifisa umthakwazi kandaba, kayibophe madoda livule imgoqo, adade bazalandela.

Yimi uHitshi-Hitshi esehitshwa ligazi ajaha sezibambene mathupha. Igazi legleze ngesihotsha, angathi linile, lalingabuya lina?

Bagiya ngokumithisa odadewehtu bathi balwi mpi.

Top
#13824 - 05/30/04 02:25 PM Re: Intombi zakwa Mthwakazi
Dabukamhlaba Offline
Nduna
*****

Registered: 04/30/04
Posts: 372
Loc: RSA
amantombazane awalaso madoda isikhathi sokubala izinto ezifana lalezi ezamadoda.
bona nxa befika ku net bayabala incwadi zabo zothando kuphela....le zindaba zelizwe nje abazinaki.

Top
Page 4 of 10 < 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert