Inkundla3
Who's Online
1 registered (Seb2), 26 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 2 1 2 >
Topic Options
Rate This Topic
#14925 - 03/07/06 06:16 AM Imisebenzi ka mkhwenyana
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Kungathi kuyangehlula ukuthi ngazi ukuthi imisebenzi kaMhwenyana yini. Ngoba kukhanya abakhwanyana abanengi engobaziyo baba abused ngabakwabozala. Ngokubona kwami sokusiba angathi ukuba nguMkwenyana ulecala, njalo kummele lanxa usewa bhadala amalobolo uqhubeke ube nguwe usomali.

Emagcinweni, ma ungumkhwenyana ucina usifa ungumyanga ngoba abakibo kamfazi befuna uhlale ungoba sebenzelayo. Ngitsheleni bakwethu ukuthi lusiko lwakithi yini lolu kumbe abantu bakithi sebe thatha isiko lowetshabi?

Ngilabo abangane abase mazweni abacina besehluleka ukwenza ama monthly savings ngoba kuthwa kummele bathumele imali ekhaya. Abazali bakajaha bayabe bedubeka okwedlula labo asebefuna ama subscriptions lawo. Uzezwa oninazala bemtshela uMkwenyana ukuthi bafuna imali ye rent i $15M, kumbe amanzi valuwe bafuna i$10M. Next month uzezwa kuthwa Phone bill $15M. Next month uzezwa School fees $30M.

What is the job description ka Mkhwenyana? Is it a crime or a relationship ukuba ngu Mkhwenyana? Does it have to cost that much?

Mhlwawumbe ngakhula ngosiko oluhlukeneyo, ubaba wayencedisa ngokufuna kwakhe ko Masalu, njalo akula ngitsho lakanye lapho engabona ugogo kumbe uBabamkhulu ozala umama esenza ama demands anjalo.

Top
#14926 - 03/07/06 02:06 PM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
mbilaka Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/02/05
Posts: 50
Loc: jhb
Abanye abakhwenyana bayaphapha yikho bedliwa kulokuthi bancedise koninazala bayadliwa.Ukudliwa kwabakhwenyana esikubona lapha eGoli kungummangaliso.

Top
#14927 - 03/07/06 06:03 PM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
ABANYE BATHANDA UKUZIBONAKALISA NGENTO ENGEKHOYO.I COMPETITION KWABANYE.UTHOLA UMUNTU USEMCINTISWANENI KUBOZALA NALABO ABATHETHE KHONALAPHO.HEE EE ASAZI.UKUNCEDISA KUSUKELA KUWE WENA MKHWENYANA.KUMBE MGITHI WENA NHLOKO YOMUZI WAKHO,UKUTHI USIZA NGANI NJALO NINI.
UKHUMBULE LAWE PHELA UKUTHI KUMELE U HAMBE OLWAKHO UHAMBO LEMULI YAKHO.
UMAKOTI USENGO WANGAKINI HATSHI NGAKUBO,PHELA LAYE ULABO BHUDI ,KANTI UMSEBENZI WABO UZABA NGOWANI.(NGAPHANDLE NXA BETHETHE NGAKINI THEN LINGA STHINTSHANA(JOKE))

Top
#14928 - 03/07/06 07:00 PM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
ha ha thina sithe sikhula sezwa kuthiwa umkhwenyana yingxoza kapheli omunye lomunye uyabuya esebula atshiye laye esebophe inkuni zakhe zaqina so yikho nje kulokhe kusenziwa isintu ha ha ngumbono wami lami ngatshelwa ngabadala so lingasoli.

Top
#14929 - 03/08/06 10:59 AM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
mzukulu-kagogo Offline
Ngqwele

Registered: 06/17/05
Posts: 113
Loc: eMajawundeni
Dokotela waze wangihlekisa.nginguwe ngingabathumezela amaparacetamol lamabhanditshi, abantu bekhaya babulawa ngamakhanda inengi labo. thina abesilisa kumele sikubeke sobala kubonkosikazi ,say. namfana am intending to send ?200 ngakini kulinyanga,ungangiphathisa ofuna ukuyithumezela ngakithi and save yo legs

impendulo ezaphuma lapho izakupha ithuba legunya lokuthi utsho i-unfairness nxa ikhona,mina kwangiseva icansi engasengizalincitshwa ngingasathumelanga imali kwethuzala

Top
#14930 - 03/08/06 01:45 PM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
see Offline
Mafikizolo

Registered: 07/26/04
Posts: 18
Loc: bagdad
hk uthi lizangihlekisa yini. Mzukulu sekuyicompetition yini hk?. Mina ngibona sengathi kuyancediswana nje akukhathalekile yimali kumbe yigrocery. Kodwa nxa omamazala sebedimanda mh akusekuhle. Kanti manje yena mamazala umkakhe sengowani angithi nguye inhloko yomuzi kumele azibhasopele usapo lwakhe lami mkhwenyana ngibhasope olwami. then nxa ebambekile ngingamsiza but not malanga wonke.

Top
#14931 - 03/08/06 10:28 PM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Umsebenzi womkhwenyana omkhulu yikutofotofoza abalamu kumbe osbali bakhe hk hk hk <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />

Top
#14932 - 03/09/06 03:18 AM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
majaha libofunda ukuthatha ezikhulwini bayabe bekuchothoza bekuthuka wena uzidlela inyuku les'cwazicwazi. abantwana babayanga bahle njalo babekekile kodwa isapoti izakuchumisa.

Top
#14933 - 03/09/06 10:04 AM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Badala, impintshi elesmoko libade lami engispana lalo. Uthwele sdudla ngabakwabozala, babona angathi uthwele igeje blayind.

Into engi danisayo yikuthi itopi lempintshi libulawa yisifo setshukela njalo isalu lile same nkinga plasi BP, kodwa akaze athumele igeje ngoba usehlala ejombile. Manje kuthiwani khonokho? Bheka manje impintshi isiboleka igeje ukuthi isapote omasalu bomfazi bona bengcono kulabazali bakhe.

Mina ngicabanga ukuthi umuntu orongo, ngumfazi wempintshi ngoba otshela abazali bakhe ukuthi impintshi ile dayimani, yona ingela fokolo.

Kukhanya abamhloniphi umkhwenyana. Usebhadala ifees yabo sistreni bomfazi.

Mina ngamtshela ngathi kawomise ikhanda angathumeli nex, atshele umfazi ukuthi yena akathathi nonsensi.

Uxolo, ngescamtho ngakhulela eloxion!

Top
#14934 - 03/09/06 12:38 PM Re: Imisebenzi ka mkhwenyana
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
I-probem nguye umngane wakho hatshi unkosikazi.Why does he comply to the demands? And he lacks compassion for his own parents. I think ulobuwula thize. He needs to re-arrange his priorities.

Top
Page 1 of 2 1 2 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert