Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 21 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 4 1 2 3 4 >
Topic Options
Rate This Topic
#14965 - 03/20/06 02:29 PM Amahloka abuthundu
Mzinyathi Offline
Mafikizolo

Registered: 02/09/06
Posts: 23
Loc: Kwelamangisi
Ye nanso indaba madoda omama sicelabaphume enkundleni kancane kusale obaba

Imizi iyachitheka madoda ngale indaba yokuwa kwamahloka. Ayihlafunwe le idaba madoda isidilize umthwakazi.Kudala bekuvele kusenzakala lokhu abadala bebevusile phela bekulungiswa imizi ingachitheki.Ukuwa kukamdala phela kuyisilingo esikhulu komunye.Obaba bebehlangana baphuze isobho lakhona kumbe umuntu anzelwe udiwo.Pho abadala njengoba sebahamba nje.Kwenziwani? Siyakhana, siphikisane, sifundisane kodwa sigcine phela sivumelana.Inkulu le indaba ayingathathwa kacane,ngilomfowethu oselokhu ezalelwa ingane nje ebhekile,kungekho angakwenza ngoba ezazi ukuthi ihloka libuthundu.Phela sezekungani ziyathula kancane.usefuna odokotele benqondo.Ungahleki Mthwakazi kusasa kungawe.

Top
#14966 - 03/20/06 05:07 PM Re: Amahloka abuthundu
iBoyz yezkweyeni Offline
Ngqwele

Registered: 11/07/01
Posts: 147
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mzinyathi:
<strong> Ye nanso indaba madoda omama sicelabaphume enkundleni kancane kusale obaba

Imizi iyachitheka madoda ngale indaba yokuwa kwamahloka. Ayihlafunwe le idaba madoda isidilize umthwakazi.Kudala bekuvele kusenzakala lokhu abadala bebevusile phela bekulungiswa imizi ingachitheki.Ukuwa kukamdala phela kuyisilingo esikhulu komunye.Obaba bebehlangana baphuze isobho lakhona kumbe umuntu anzelwe udiwo.Pho abadala njengoba sebahamba nje.Kwenziwani? Siyakhana, siphikisane, sifundisane kodwa sigcine phela sivumelana.Inkulu le indaba ayingathathwa kacane,ngilomfowethu oselokhu ezalelwa ingane nje ebhekile,kungekho angakwenza ngoba ezazi ukuthi ihloka libuthundu.Phela sezekungani ziyathula kancane.usefuna odokotele benqondo.Ungahleki Mthwakazi kusasa kungawe. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Utsho indaba lapho ihloka livuka kodwa kungekho nhlanyelo kumbe liyabe livele kalivuki?

Top
#14967 - 03/20/06 08:37 PM Re: Amahloka abuthundu
Zulu boy Offline
Mafikizolo

Registered: 10/30/05
Posts: 28
Loc: eMaphisa
Indaba le inzima ikakhulu nxa singelalwazi olunengi ngempilo yomuntu olalolu hlupho ngoba kulembangela ezinengi. This is usually considered a psychological problem than anything else in the western world which could be caused by, among other things, stress due to socio-economic problems. Njenga lo mfo okuthiwa isibaya sesigcwaliswe zinkunzi zemzini, luza vuka luthini nkosi yami? Mhlawumbe lenhlonipho ayisekho lapha ekhaya nxa ubaba esengubaba ngama bhulugwe nje! Nxa ubaba ezimukile kakhulu, kazame ukuphungula loba nxa esebenza umsebenzi wema wofisini kumbe engasebenzi, kajoyine iGym encedisa igazi ukuthi ligijime kuhle emzimbeni, kumbe ukugijima nje epark kabili ngeviki kuyanceda.
But I'm pretty sure this is a domestic issue that he needs to discuss with his wife to get his confidence back and possibly approach their GP as well> Honestly i feel pity for him and ope he gets all the assistance he needs and become a man again!

Top
#14968 - 03/20/06 09:32 PM Re: Amahloka abuthundu
NTSHONTSHO Offline
Sikhulu

Registered: 01/08/05
Posts: 281
Loc: Montiriyali
MZINYATHI

NGIYAKUZWA KODWA UNGABAXOTSHI PHELA OMAMA,AMANYE AMAHLOKA AWAVUKI KUPHELA NXA UBABA ELOMAMA WANGAKWAKHE ENDLINI,KODWA ENGAPHUMA AYE BONA AMA BEE-CHEESE,HK HK HK,LUHLE LUTSHAYE I SALUTE.LAPHO KUYADINGEKA LOKUTHI UMAMA KUKHANGELWE OKWENZA EHLULEKE UKUVUSA IHLOKA LIKA BABA.

ANGAZI KUMBE NGIKUZWE KUHLE SENGICABANGA UKUTHI MHLAWUMBE UKHULUMA NGEHLOKA ELINGELA NHLANYELO HATSHI ELINGAVUKIYO(PHELA KULAMALANGA KULE VAYAGILA)?NGIZALINDA U CACE BESENGIFAKA OWAMI UMBONO.

Top
#14969 - 03/20/06 10:32 PM Re: Amahloka abuthundu
Gumede Offline
Sikhulu
***

Registered: 12/07/05
Posts: 211
Loc: East London
Umuzi ongena nkosikazi ayikho inhlalo emnandi kuwo. Nami ngivumelana nabafowethu uma bethi omama bengaxotshwa. Siyabe silahlekelwe kakhulu uma bengekho kule inkundla.

Udaba lwalo umlisa kufanele phela siluzwisise kahle ukuze nathi sisike elijikayo. njalo nginethemba lapha enkundleni sinabo odokotela nabo bazo phonsa awabo amagade ukuze lendoda isizeke phela.Utshilo omunye umfowethu ukuthi uma phela kukhona incgaki ekhaya ziyaliwisa ihloka, njalo kuyenzeka ukuthi uvilaphe ukuya emasimini.

Top
#14970 - 03/20/06 11:00 PM Re: Amahloka abuthundu
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
Mina ngizathanda ukuxotsha ingane ngibuye ngibize abesimame ukwenzela ukuthi sizwe sibuye sizwisise amacele wonke kodwa jaha lakithi siphumele egcekeni njengomtshayeli wethalakitha ukwenzela ukuthi lathi sibe lempendulo eqondileyo.

Top
#14971 - 03/21/06 07:43 AM Re: Amahloka abuthundu
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Lingakhekhelezi bobaba, umbuzo ukhuluma ngehloka elibuthundu, njalo isibonelo esiphiweyo sithi umuntu lo okwenza azalelwe ngabanye njalo aswele elokutsho yikuthi ihloka libuthundu, alivuki. Lanxa bekuthiwe siphume kancane sesizayidobha kuphela, owami umbono yilo: Okunye okungabangela lokhu yikugangelwa. Lokhu kuvame kulabo abazwana labetshabi. Kwesinye isikhathi umama angabona ubaba engayiwa ezidwabeni uyazama ukumbopha ukuze ihloka lingasebenzi emzini. In the process ulakho ukumlimaza nanku phela i-science eziyabe zisenziwa azizwisiseki. Ukuganga okufanayo kulakho ukuvela ngaphandle. Bobaba lingathanda ukukwejisa lamatshabikazi kusasa nxa selingasenzi abakufunayo balakho ukuliloya ukuze lingabi lenjabulo emizini yenu. Qaphelani lapho elibhukutsha khona!!!!

Top
#14972 - 03/21/06 09:23 AM Re: Amahloka abuthundu
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Omama kababuye eNkundleni batsho abalakho ngale ndaba. <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />

Top
#14973 - 03/21/06 09:59 AM Re: Amahloka abuthundu
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Silabo BKM,MaGagisa labo Mabila,abangene sihluze lindaba ehluphileyo emizini eminengi.

Top
#14974 - 03/21/06 10:11 AM Re: Amahloka abuthundu
mzukulu-kagogo Offline
Ngqwele

Registered: 06/17/05
Posts: 113
Loc: eMajawundeni
siyalizwa bakithi kodwa kithi into okuthiwa yistress ecina isibopha ubongani kayivamanga ngeyesaba ukuthi ayikho.okwenza ukuthi ngithi isitress leso asithundubezi ihloko yilokhu;kungalanjwa ekhaya ngitsho ukudla kwabantwana lomuzi wonke,kugulwe kusweleke lemali yobala,kodwa ihloka liyakhala kuphela!

isikhathi esinengi ukujumeka kukabongani sekumele kwenziwe umsebenzi kungabangelwa yilezi izizathu;
1)ubaba esesenyanya umama mhlawumbe indima yalapha ekhaya isilinywe lihloka lemzini ngesizathu esingazwisisekiyo
2)ubaba esenyampa nxa ecabanga ukudla kwangekhaya ngoba esesidla ngaphandle
3)njengokutsho komunye ngaphezulu,ubaba obengeqiwa yisidwaba owangakwakhe wathi ngilungise ngingaphathelwa imikhuhlane kumbe ngingabe ngisheya umganu wami laboxamu
4)nxa luvuka luphandle kweguma lungafika ekhaya lujumeke yimisebenzi kamakhwapheni osefuna ukudla yedwa kumbe ojonge ukukhawulisa umama wangekhaya efisa ingxabano lapha ekhaya.kwesinye isikhathi yikukhawuliswa kwendoda ngoba ingasenzi njengokuthembisa kwayo
5)abadala (amadlozi)balakho ukubopha ubaba nxa engenzi abakufunayo,like ukupheka ukutshwala,ukuthethela,ukuthwasa,mhlawumbe kuluswazi lokuthi ikhona into ephambanekisileyo okumele iqondiswe,kumbe nxa kulombiko from asebadlulayo

Top
Page 1 of 4 1 2 3 4 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert