Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 36 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 7 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Topic Options
Rate This Topic
#15133 - 04/22/02 02:27 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Prince Tshakalisa Offline
Mafikizolo

Registered: 04/17/02
Posts: 4
Loc: Zimba
<p>Awu suka bo Msilawobe! Uzowabona amaschwepes!<p><br>Kambe nga yikho uku 'Gabaza ngolimi, Ngolimi gabaza!'

Top
#15134 - 04/22/02 04:39 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Nteletsha Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/02
Posts: 14
Loc: Zimbabwe
<br>UMhaso zhi Mthakazi!

Top
#15135 - 04/22/02 04:41 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Nteletsha Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/02
Posts: 14
Loc: Zimbabwe
<p>Impambaniso engaphezulu<p>Kumele kube ngu:<p><p><br>UMhaso zhi Mthakathi

Top
#15136 - 04/23/02 02:21 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
VusiXimba Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/02
Posts: 15
Loc: Zimbabwe
Zobohla manyosi<p><br>Impinda muva yingozi<p><br>Akacakanga nje, ligoda lomuntu<p><br>Izolo liyembelwa<p><br>

Top
#15137 - 04/24/02 02:14 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Prince Tshakalisa Offline
Mafikizolo

Registered: 04/17/02
Posts: 4
Loc: Zimba
<p>Ulesagweba!!!

Top
#15138 - 04/24/02 02:35 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
iBoyz yezkweyeni Offline
Ngqwele

Registered: 11/07/01
Posts: 147
Ongena nkomo uya'yidl'inyama.<br>Zal'abantu ziye'bantwini.<br>Oseyibonile(intombi)kaka khonjwa, osekhonjiwe kakayitshadi, oseyitshadile ngone nhlanhla.<p><p>Ibambeni,lingay'yeki.Sebenza!!!!!

Top
#15139 - 04/25/02 02:32 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Msilawobe Offline
Ngqwele

Registered: 01/30/02
Posts: 90
Loc: Zimbabwe
Bahamba bahamba, bathe sebephambili bathi kilikithi lapho okwakulamagundwane oswe khona! Izimu buTshabi lathi kuNcindo lapha kukosigundwaneni, kukodobha uGundwani wakho Ncindo! Wadobha ngokuphangisa uNcindo, wadobha abamanengi yena kumele adobhe elilodwa.<p>Kwakuyisimanga lokhu, ngoba kibo kwakhe amagundwane engadliwa. Njalo nje uNcindo wayehlala exlolodela abeTshabi ngokudla kwabo amagundwane phambi kwabangani bakhe. Okungaziwayo yikuthi mhlawumbe wayethi bhode ngasese atshone encinda amagundwane njengebizo lakhe.<p>Bathe sebephambili, izimu buTshabi lathi lapha Ncindo kukolahlw' amagundwane. UNcindo walahla elilodwa kwathi amanye wasala lawo! Izimu buTshabi lona lathi bhode ngale alaze lawalahla.<p>Bathe sebephambili, bangena komunye umuzi wesiTshabini. Izimu buTshabi lathi kuNcindo, lapha ke Ncindo kukodliw' amagundwane. Khupha awakho Ncindo!<p>UNcindo wakhupha amanengi amagundwane, amanye wayewafake ezigqokweni zangaphansi, amanye emasokisini kanye lezi khwameni!<p>Lathi likubona lokhu izimu buTshabi lazonda lfa! Lathi kuNcindo 'kasidle ke sidli! Kini kakudliwa lokhu kudliwa amacimbi. Lakanye wangephuca Ncindo. Phambili koba nguwe incindo. Ucake kakhulu azonginonisela amagundwane! Dlana nyamazana yami.' Wadla uNcindo waze wadlisisa. Kwakungathi kakusuye lowa owayexlolodela abeTshabi ngokudla amagundwane!<p><p>

Top
#15140 - 04/29/02 05:10 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Msilawobe Offline
Ngqwele

Registered: 01/30/02
Posts: 90
Loc: Zimbabwe
<p>Bahamba bahmba bafika kwenye indawo, 'izimu buTshabi' laselisithi 'kuNcindo' 'lapha kuseGuswini lezotha mlilo'

Top
#15141 - 04/30/02 01:57 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Prince Tshakalisa Offline
Mafikizolo

Registered: 04/17/02
Posts: 4
Loc: Zimba
'Satsha ngomathambo esiPoki...avumaaaaa!'<p>'Satsha ngomathamb' esiGundwaneni!....awu vumaaaa!'<p><br>'Oh sicel' umthandazo!'<p><p>

Top
#15142 - 05/01/02 04:33 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
VusiXimba Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/02
Posts: 15
Loc: Zimbabwe
<p>Ukudepha<p>amavinkili<p>ukubandikindiki<p>imendulo<p>imiklomelo

Top
Page 7 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert