Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 44 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 5 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Topic Options
Rate This Topic
#15113 - 03/28/02 10:40 AM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Nteletsha Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/02
Posts: 14
Loc: Zimbabwe
Wayengumhambuma. Evuka lapha lalapha. Esidla laphalalaphaya. Wayeyithanda incindo lumfokazi. Wayencindisisa aze akhothe leminwe.Zazimnandi incindambophe. Wayegalila. Kwakhe umangoye wayehlala eseziko. Indlu yakwakhe yayingamazi. Ehlala esendleni. Ecupha lapho lalapho ize iyophela inyanga. Kwakusiba kude phambili kube kude emuva kuye. Wayethi nxa etshona emhluzini lakulokhu okulihlaza atshone etshonile umuntu wenkosi. Wayethi ukuphulula lokuphothatphotha amadevana akwakhe ngesandla sokunxele sengathi undinga intwala kuwo, athi ukuwayekela njalo kancane. Wawuhle wazi ukuthi iphango lingaye umuntu wabantu. Lalizidlalisela. Pho njengoba abadala bethi isisu somhambi kasinganani, singangophonjwana lwembuzi. Kwakuqinisekile lokhu njalo nje kusaqinisekile lalamhlanje. Abalomusa benza umusa wenkosi. Injalo impilo. Izandla ziyagezana phela!<p>Kodwa-ke wayethi angasutha umnumzana ahambele eceleni njengelanga lebusika. Angabe esabazi ababenceda ithunjana lakwakhe.

Top
#15114 - 03/28/02 11:28 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Msilawobe Offline
Ngqwele

Registered: 01/30/02
Posts: 90
Loc: Zimbabwe
<br>Lehla lajuluka,<br>Lehla lajuluk' ibhasikili lami,<br>Liqond' emagigini, ibhasikili lami,<br>Kade bengidinga, kade benginga bon' abafana laba!<p>

Top
#15115 - 03/28/02 02:30 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
YiThalent' elikhulu kangaka , YiThalenta!<p>Ngiyambong' uMlimu,<p>LiThalent' elikhulu kangaka, YiThalenta!

Top
#15116 - 03/28/02 11:27 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
sidunusile Offline
Ngqwele

Registered: 02/07/02
Posts: 63
Loc: united kingdom
Kwaqamuka inyoni<p>Yaphapha phezulu<p>Bengubengu yaphapha<p>Kunyonini lokhuya<p>Okuphaphela phezulu<p>Okunjengo helwani<p>Inyoni edla inkukhu<p>MADODA NGIQEDISELANI SENGAYIKHOHLWA

Top
#15117 - 03/28/02 11:33 PM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
sidunusile Offline
Ngqwele

Registered: 02/07/02
Posts: 63
Loc: united kingdom
Ngaqagi 'qhaga ngiguqile<p>Qumuqethu gecuqethu<p>Ngiqamukile eqolo ngiqansu 'mqanso

Top
#15118 - 03/29/02 01:00 AM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Jakalas Offline


Sakhamuzi

Registered: 08/04/01
Posts: 64
Loc: Beyond Infinity
Kwaxabana Oxamu<p>Bexabana ngengxongxo<p>Bexakwe,<p>Yingxuba XAXA.<p>(Nx! lingaxoxi ingxaka yokuxhakelana!)

Top
#15119 - 04/01/02 11:17 AM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
VusiXimba Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/02
Posts: 15
Loc: Zimbabwe
Wayethi nxa ehleka, athi ukuphulula amadevana akwakhe, abuye njalo aqinise imidlambula yakwakhe, athule athi zwi njengesidumbu esingelampefumulo, ome athi qha, kuthi ngesikhatshana aqhamuke ngohleko. Wayebuye aphange aphothathaphothe amadevu akwakhe.<br>Yayilohleko leyondoda. Ihleka kuze kuqaqamb' amaqaqa!<p>He! He! He! batayi!<br>

Top
#15120 - 04/04/02 09:56 AM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Nteletsha Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/02
Posts: 14
Loc: Zimbabwe
Wayengumhambuma. Evuka lapha lalapha. Esidla laphalalaphaya. Wayeyithanda incindo lumfokazi. Wayencindisisa aze akhothe leminwe.Zazimnandi incindambophe. Wayegalila. Kwakhe umangoye wayehlala eseziko. Indlu yakwakhe yayingamazi. Ehlala esendleni. Ecupha lapho lalapho ize iyophela inyanga. Kwakusiba kude phambili kube kude emuva kuye. Wayethi nxa etshona emhluzini lakulokhu okulihlaza atshone etshonile umuntu wenkosi.Linjalo phela iphango. Imbambo ziyabe sezibuzana amavuko.Kusenjao wayethi ukuphulula lokuphothatphotha amadevana akwakhe ngesandla sokunxele sengathi undinga intwala kuwo, athi ukuwayekela njalo kancane. Wawuhle wazi ukuthi iphango lingaye umuntu wabantu. Lalizidlalisela. Pho njengoba abadala bethi isisu somhambi kasinganani, singangophonjwana lwembuzi. Kwakuqinisekile lokhu njalo nje kusaqinisekile lalamhlanje. Abalomusa benza umusa wenkosi. Injalo impilo. Izandla ziyagezana phela!<br>Kodwa-ke wayethi angasutha umnumzana ahambele eceleni njengelanga lebusika. Angabe esabazi ababenceda ithunjana lakwakhe.<br>Wayasuke abengumsilambundu. Abengujikamsila mahlayana. Asuke nje abenguTshaka osendlini. Wayethokoza nxa esekhuphela abanye umthokozo.Asuke nje abeliqaqa elizivikela ngokunukisa okukhulu. Babetsho abadala bethi umhlaba uleziga lezigigaba zawo njalo nje kawuzi suthi. Babuye njalo bathi, amehlo kawancitshwa babuye bathi,asazi lapho kowela khona induku loxakuxaku.

Top
#15121 - 04/05/02 12:31 AM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Mhlewedwana Offline
Mafikizolo

Registered: 04/05/02
Posts: 1
Loc: Bulawayo
1. Kade kwasa besikhipha isinkw' emlonyeni.<p>2. selidumela amsumpeni.<p>3. Ingungu ikhala kakhulu nxa isisiya dabuka.<p>4. Induku enhle iganyulwa amaNdebeleni.<p>5. Ngibone iguqa liguqe emgwaqeni ligqoke isigqoko esiqaphe eqolo.<p>6. Nga ngangi ngange ngungu nganginga ganga ( if I was as small as a drum, I'd get up to a lot).<p>7. Inhlanzi itshelwe ngamanzi.<p>8. Zobohla manyosi, zhi.<p>9. Ukuwa kwendoda yikuvuka kweyinye.<p>10. Ubukhosi ngamazolo.

Top
#15122 - 04/08/02 11:32 AM Re: Gabaza ngolimi, Ngolimi Gabaza!!!
Msilawobe Offline
Ngqwele

Registered: 01/30/02
Posts: 90
Loc: Zimbabwe
Lumfana watshekel' amabhentshi,<br>Mabhentshi abadala,<br>Badala bamutshaya,<br>Ngenduku!<p>Lumfana, wachamel' amabhentshi,<br>Mabhentshi abadala,<br>Badala bamutshaya,<br>Ngenduku<p>Lumfana, watheza izinkuni,<br>Zinkuni zeZizwe,<br>Izizwe zamutshaya,<br>Ngenduku!<p>Lumfana wadla izincindo,<br>Zincindo zeZizwe,<br>Izizwe zamubophela ngomchilo,<br>Ngomchilo!

Top
Page 5 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert