besicela ukuthi mhlawumbe unobhala angasi faka ekuqaleni kwalinkundla. www.insingizi.net