Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 22 of 23 < 1 2 ... 20 21 22 23 >
Topic Options
Rate This Topic
#15476 - 01/12/06 01:11 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngiyabonga Dok ngokunamathisela the notorious Grand Plan.

Mina ngicela an open repsonse from Mthabisi88 to the forumites nxa eselufundile lolugwalo. It's only fair to demand a response from him given his present shocking opinion displayed on these august pages!

Top
#15477 - 01/12/06 01:50 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
An OPEN RESPONSE would be much,much apreciated. <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />

Top
#15478 - 01/12/06 02:53 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
GASELOMHLOPHE LO DOC ABADALA BATHI OXOTSHWE NGENDUKU EKHAYA UYAPHENDUKA KODWA OXOTSHWE NGAMAZWI KAPHENDUKI. LAPHA NGINCOMA AMAZWI ELIWALOBILEYO KALILWANGA LAMI . NJALO BELIEVE ME NGIBALE NGAPHINDA FUTHI NGIKHOLISA UKUKHALIPHA KWENQONDO ZENU NGIZWILE BAFOWETHU NGAKHO MINA NGITHI KALIZONDI MATSHONA LIZONDA IZENZO ZABO. DOCK NGITHI KUWE I WILL PHOTOCOPY YOUR PAGE AND PUT IT ON MY WALL GUYS I READ YOUR LETTERS WITH A BIG SMILEY UYAZI NGABE KANGISESABI UKUBHALA KABI ISINDEBELE NGABE NGIYABUZA NGIYEPHAMBILI . UYAZI LINA NGIHLONIPHA UKUHLAKANIPHA KWENGQONDO LOKUBEKA KWENU AMAGAMA KUBONISA UKUTHI LIHLALE PHANSI LACABANGA LANGIPLANELA NGAKHO NGITHI THANKS GUYS NGAKHO NGITHI DONT GIVE UP GUYS NGIYABONGA KAKHULU

Top
#15479 - 01/12/06 03:14 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
DADE MABILA NXA NGINGAKU PHENDULANGA NGENDLELA NGICELA UTSHO NGIZAZAMA NGENDLELA ZONKE UKUKU PHENDULA . NGAKHO NGITHI MANDEBELE COME WITH PLAN UKUZE SITHUTHUKISE ISIZWE SETHU NGIKE NGILITSHELE INDABA ENCANE NGIKE NGAYA JAMAICA NGATHOLA KULELANGA OKUTHIWA YI VOLONTIUS DAY LAPHO AKUSETSHEZWA KODWA UMUNTU NGOMUNTU UYAVOLONTIA ABANYE BALUNGISA UMGWAQO ABANYE IZIKOLO ABANYE BAYAKHELA ABANYE IZINDLU FREE NGOBA BELOLWAZI LOKWAKHA EMINI KWENZIWA ISPORTS DAY KUDLALWE IMIDLALO LEYO YINTO EYEZIWA KANYE NGOMNYAKA NGAKHO NGITHI MANDEBELE LATHI SINGAZILUNGISELA IMATEBELALEND KUHLE NGOBA SIYABONA IDEFFERENT LAKOZVIMBA LETS DO IT ONCE UYAZI NGISAKHULA IBE IKHONA INGOMA ECULWA NGOMAMA BE CLUB BESELUKA AMABHASINKITI. BETHI KASIDONSENI KANYEKANYE KHONA KUZAKUBA LULA ENDE. KWAKUSIBA LULA NGOBA UMNYAKA NXA UPHELA BABETSHAYELANA IMIGANU INGUBO LONGELA NDODA EKOBULAWAYO WAYESIBA LEKHISIMUSI ENHLE NJALO BABENGALINDELI OBABA UKUTHI BABATHENGELE THEY DID IT THEMSELVES NGELALA LAMABHASIKINTI NGAKHO NGITHI ASISEBENZENI SINGALINDELI UMGABE KODWA KASIZILUNGISELELENI IMIGWAQO KANYE NGOMNYAKA MASINGAKHANGEZWA. UYAZI NGIJABULE KAKHULU UKUBONA ABANTU BEBANGISANA UKUPHENDULA KUTSHENGISA UKUTHI LIYANGITHANDA U ARE NOT IGNORANT BEKUYABA BUHLUNGU ALUBA KALINGIPHENDULANGA NGIYABONGA KAKHULU

Top
#15480 - 01/12/06 03:32 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
Kuyabongeka bantwana benkosi ngokuvula amehlo abaleleyo langokuzimela ngalokho elikwaziyo kungelakuvala loba ukucatsha ngomunwe.

lami ngimele impendulo kamnu Mtha88.

Top
#15481 - 01/12/06 03:48 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
mninimuzi Offline
Nduna
*****

Registered: 08/12/05
Posts: 456
Loc: EMNQAMLEZWENI
MTHABISI
Ngikutshayela ihlombe mfanekhaya,uyichayile imibono lemicabango ebalulekileyo okunamandla.Bayatsho abadala bathi vuka uzenzele ngoba isithongwana asilandima.lnkinga ngathi intsha yanamhlanje yikuziqgaja lobuthakathaka bemizimba.Bangaki abangavuka ekuseni bawise amazolo beyovuna noma beyohlakula.Yikho nomzabalazo wokuzikhulula ubonakala kalufifana nje.lZANU namhlanje ithi iziqhenya ngokulala emahlathini isilwa impi.Batsho behleka ngoba bebona ubuteketeke lobumanzi bemizimba yentsha yanamhlane.lvoluntias leyo okhuluma ngayo uyimeme ubone ukuba bangaki abazahloma ngama wovorosi lamapiki lamafotsholo.

Top
#15482 - 01/12/06 05:07 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Mthabisi ngizwile ukubana usafisa ukuyaluhlalela phansi loludaba lwe Grand Plan ulufunde. Ngiyabonga. Ungakwenza lokho bengicela uze usihlephunele imicabango yakho ngale document ikakhulu ekutshoyo ngabodade besintwini. Isicelo sami is based on your views of intermarriages labe tshabi ozibeke ngaphezulu lapha.

Ngiyabonga.

Top
#15483 - 01/12/06 05:20 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Mthabisi

Ibale futhi i GRAND PLAN yabetshabi,ungayizwisisa uzatshitsha imicabango,nxa ulokho ungantshintshanga mina ngizakuthatha njekuthi kawuyizwisisi,njalo litsho lina ukuthi ilizwe lethu kalithuthuki ngokuthi singamavila,abetshabi yibo abakhutheleyo,seliqalisile ukuzehlisa ngaphansi kwenyawo zabetshabi,nxa wonke umuntu angaba lemicabango enjalo mina lenkundla yakhona ngingayitshiya ngiyefuna abantu abangani bayazwisisa umthwakazi akhangelane lakho.

Ibale uyizwisise ube usutshela ukuthi abetshabi labesintu kumele babambane,hhayi mani kanti lenzani?

Top
#15484 - 01/12/06 05:34 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
doc ngiyifundile incwadi yakho okwesibili . uyazi ungifide kakhulu ngaze ngaphosa ngadubuka isisu bekufanele unginikeze kancanekancane . njengomntwana ofunda ukudla . ngisale ngilokhu nginambitha. yikho ikhekhe lomtshado lidliwa mbijanambijana lihle liphele umbuzo enginawo nxa ngingathi ipha indaba yakho isihloko ungayipha yiphi itopic ngoba lapha ungitshele nge history of zim kumbe ngeqiwe yisilungu lingiqondise bakwethu ngezinye indlela uthi we dont belong to zim caz of umzilikazi .njalo l will take the majority rule to make my own decision ukuze ngingali donseli emuva ngicela abanye bangichazele bafethu uyazi ndoda ungethese ubunzima bokuphendula inzima lendaba . uxolo mfowethu ngichazela ngamafitshane kangihlanyi njalo kangiwumani lasesikolweni bakhona ababedali bafowethu akusimi ngedwa maybe l dont deserve to be here ngoba ulwazi lwenu lujulile ukwedlula olwami ngoba ngizabe ngilibisela emuva sokumele licabange eyinye indaba

Top
#15485 - 01/12/06 05:51 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Mthabisi

You fully deserve to be here as much any person from any one of the tribes that that make mthwakazi nation deserves to be here and share their views,but i strongly disagree with some of your views,Maybe i should give you time to reread the grand plan,i do agree with some of your ideas,i am not saying all my ideas are correct but really stand by what i believe,i went to school with labetshabi,ngahlala labetshabi ezweni labetshabi,ngizavuma ukuthi ulwazi lwakho ngabetshabi lufiphele.

Kangivumelani lemicijo yakho nje Mtha,qhubeka uchasisa ingxenye kangikuzwisisi kahle.

Top
Page 22 of 23 < 1 2 ... 20 21 22 23 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert