Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 23 of 23 < 1 2 ... 21 22 23
Topic Options
Rate This Topic
#15486 - 01/12/06 06:11 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Mtha!
Awudonseli muntu emuva. Esami isifiso yikuthi ulufunde lolu gwalo uzwisise ukuba lixoxa ngosekufezwe ngabetshabi selokhe bathatha umbuso we Zimatshe from Lord Soames ngo 1980. Ugwalo lolu lubeka sobala the tshabi achievements in commerce, education, industry, language and culture, militarily kunye le politics in Zimatshe over the past 25 years. Ama Ndebele besisebenzela iZimatshe naively sithi sakha ilizwe lethu sonke labe tshabi singazi ukuba bona baqhuba a secret agenda that they put together besase ku exile. Lifunde with that kind of briefing in mind and then let us know what your position is!

Bakhona labafowenu abakuli Nkundla ongaxoxa labo bakusize to understand it better. Sazise.

Top
#15487 - 01/12/06 06:28 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
dade ngingaluthola njani . njalo ngaphi lolugwalo .kanti dade ngibuze njalo abantu abalomnqondo okhaliphile njengani odock omkhize labo bonke abangiphendulileyo manje amatshona alirobha njani. kanti kwehlulani ukuthuthukisa isizwe u have all the wepons we need on this forum lets take a step further and see what we are going to achie uyazi ngize ngifise ukuthi ngabe ngiyalubhala ngesishona lolugwalo ngibone ireaction lempendulo zamatshona okoku cina dade sengizakubiza ngo bila hatshi umabila ngoba ulesibindi sendoda kawesabi njalo kawucatshi u say what u want to say kusukela namhlanje usuyi ndoda liwinile mandebele kanti umaqala indaba yena ungaphi njalo ngubani wayenqondeni. kwaze kwamnandi mandebele ngithemba lani lijabulile angitsho bafethu lingibuze nxa lilembuzo ngoba mina ngizalibuza njalo ngasosonke isikhathi owathi ukufunda kakupheli wayeqinisile ngoba nanku sengifunda mina sengile ndevu

Top
#15488 - 01/12/06 06:46 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Zwana Mtha!
Thinta ngasese ku private messaging omunye wabafowenu oseduze lalapho okhona. Mina ngiyakubona ukubaba ulisotsha hatshi kancane hk hk. Nxa evumile umfowenu ukuba litshintshane inombolo zefoni, xoxa laye efonini lifundisane ngogwalo lolu. Ugwalo engilutshoyo yilo lolu olude kakhulu ngaphezulu lapha oluthunyelwe nguDokotela.

Ngiyacela bafowabo. Oseduze lo Mthabisi kamsize.

Hatshi Mtha; angilaso isifiso sokuba yindonda. Kumnandi imihlolo ukuba ngowesintwana <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> . Ungangibulala ungangenza indonda. Ngingu Mabila for life!

Top
#15489 - 01/12/06 07:09 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Mabila

Very funny dade,ngibonangani ungavuka uyindoda ungajabula imihlolo dade hk hk hk.

phela ungathandani nxa sesitshaye asutu ethu lapha dade. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

Top
#15490 - 01/13/06 09:30 AM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Mthabisi

I agree with Mabila's suggestion, I think you need a personal assistant ongakusiza ukuzwisisa iGrand Plan. Ukuze kube lula kuMthabisi ngicela kubelevolontiya kumalunga enkundla elingaxoxisana loMtha ngasese (be it thru phone kumbe bebonana etc) limphathise azwisise, ngoba ngempela ukhanya uzimisele ukuzwisisa. Uba singathi azidingele umuntu oseduze laye ngibona sengathi angabalomthwalo onzinyana njalo angacishe angaphathiseki.

Kodwa ke ngamafitshane Mthabisi i-Grand Plan likhasi lonalelo olifakelwe nguDokotela lapha phezulu othi wena ulu fothokhophile. I-Grand Plan le ayisiso silobo sikaDokotela, hatshi. Ngabetshabi ababebopha amacebo, lamasu okuphumelelisa amacebo abo. Hluza lolugwalo ulalokho enqondweni: Ukuthi liTshona elidweba amapulani alo ngekusasa yalo eZimbabwe. Ubusucwayisisa ukuthi bajongeni ngathi uMthwakazi, utshoke mnawami ukuthi injongo zabo ngoMthwakazi ziyakujabulisa yini. Ubheke njalo ukuthi kambe are they not working and doing according to their plan yini. Utsho ukuthi kuyakujabulisa na.

Kukhanya Mthabisi ulomfutho omuhle kakhulu owokuthi sibele-action towards ukuthuthukisa uMthwakazi. Ngicela ungene kusahluko esithi sona "Mthwakazian Skill Survey" khonapha kulesi sigungu. Landela umcabango olethwayo lapho, udinge lawe iqula ongangena kulo sidonse kanye kanye siyephambili.

Ngiyabonga

Top
#15491 - 01/13/06 12:17 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
nomakanjani Offline
Ngqwele

Registered: 06/07/05
Posts: 105
Loc: Ng'khaya
Zwanini zihlobo asiyekeleni ukudlala ngengqondo zabanye lapha. Mina nomakanjani ngithi umuntu lo udlala ngathi, uyezwisisa konke okulotshwe kugwalo lwabetshabi lolu, kodwa ufuna ukusichithela isikhathi sikhangele emuva. Asingalahlekini asibhekeni phambili, simyeke lundoda athole ithuba lokuzwisisisa yedwa lolugwalo. Mina ngithi umuntu obala ugwalo lolu esale elokhe elemibuzo ebuzwa yile insizwa hayi kabi ulitshabi kumbe ungumaluma ephozisa igundwane elikhulu. OnguMthwakazi who is suffering or has suffered the said oppression under the hands of umgonondo would not dare ukungena lapha ngezibunu (xolani ulimi zihlono) ezigcwele <strong>'ubunke'</strong> obabonwa lisili elidala ezebuza ukuthi imbuzi ngenduna kumbe ngensikazi yona imfulathele yaze yamqaphisela lomsila. Mina vele ukube ngitshaya inja ngifihle umphini under the guise of diplomacy or sophistication kungani angikuphiwanga. Ngakho ngithi mthabisi ungazosithabisa ngokuthabisa abetshabi. Nxa ungaboni lutho olubi ngabetshabi <strong>'go! goooo! goooo! go your own way'</strong>, awusoze ubone ozazakubuza ukuthi kanti wadlela enditshini yezinja yini ngawe. Ngakho ngenhlonipho enkulu ngithi thatha ithuba lokufundisisa lologwalo, nxa ungaboni okubi kilo, fair, but ungezi lapha uzofeketha.

Top
#15492 - 01/13/06 01:47 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ungabe uqondile Nomakanjani angali. Let us give Mtha the benefit of the doubt. Let's be confident that he has understood the document ngoba okwamanje usaxhamanda, uyafunda kodwa kezwisisi akufundileyo. Bakhona ekhaya esabahlalela phansi sabachasisela imibhalo ekulolugwalo and once they understood it, baba more agitated than some of us.

Uyaziphikisa yena ngokwakhe uMtha.Uthi yena;

"dade ngingaluthola njani . njalo ngaphi lolugwalo .kanti dade ngibuze njalo abantu abalomnqondo okhaliphile njengani odock omkhize labo bonke abangiphendulileyo manje amatshona alirobha njani." Abuye athi yena "uyazi ngize ngifise ukuthi ngabe ngiyalubhala ngesishona lolugwalo ngibone ireaction lempendulo zamatshona"

In an earlier post these are his own confessions:

"uyazi ungifide kakhulu ngaze ngaphosa ngadubuka isisu bekufanele unginikeze kancanekancane . njengomntwana ofunda ukudla . ngisale ngilokhu nginambitha. yikho ikhekhe lomtshado lidliwa mbijanambijana lihle liphele umbuzo enginawo nxa ngingathi ipha indaba yakho isihloko ungayipha yiphi itopic ngoba lapha ungitshele nge history of zim kumbe ngeqiwe yisilungu lingiqondise bakwethu ngezinye indlela uthi we dont belong to zim caz of umzilikazi "

Isicelo sakhe nansi and let us oblige him sibone;
"ngicela abanye bangichazele bafethu uyazi ndoda ungethese ubunzima bokuphendula inzima lendaba . uxolo mfowethu ngichazela ngamafitshane kangihlanyi njalo kangiwumani lasesikolweni bakhona ababedali bafowethu akusimi ngedwa maybe l dont deserve to be here ngoba ulwazi lwenu lujulile ukwedlula olwami ngoba ngizabe ngilibisela emuva sokumele licabange eyinye indaba"

Asazi! Kuyabe kungaqondile ukuthi adlale ngathi ngempela!

Top
#15493 - 01/13/06 03:02 PM Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
BAFOWETHU NGIBONGILE NJALO NGIZWILE NGIYABONGA KUYE WONKE OTHETHE ISIKHATHI SAKHE ENGIPHENDULA

Top
Page 23 of 23 < 1 2 ... 21 22 23

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert