Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 72 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 2 1 2 >
Topic Options
Rate This Topic
#15992 - 03/10/04 01:00 PM EMASEKWENI
nzingo Offline
Mafikizolo

Registered: 03/09/04
Posts: 16
Loc: Tsholotsho
MTHWAKAZI KANDABA MADODA NHLAMVU ZIKABABA UMZILIKAZI KENGIBUZE KULIQINISO NA UKUTHI NXA ABAFANA BESELUSA INKOMO UNGABONA IJUBA AKUMELANGA UKHULUMELE EMASEKWENI KULABOMAMA NGOBA LIZATHUTHA AKELINCEDE MTHWAKAZI OMUHLE

Top
#15993 - 03/10/04 03:14 PM Re: EMASEKWENI
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Nzingo

Hatshi akusiqiniso. It is equivalent to saying " do not count your chickens before they hatch". Khumbula Nzingo ukuthi ijuba leli uyabe ulithiyile, kungakho ke ungakhulumi ngalo before ulibambe. Do not excite abesimame ngesitshebo esimnandi before you actually catch it. Kunjalo nje lokhu bekusenzelwa ukuthi ma uyindoda ube lesifuba ukhone ukugcina into esifubeni , ungabi lesifuba esakhatshwa lidube njenge nina.

Top
#15994 - 03/10/04 07:01 PM Re: EMASEKWENI
nzingo Offline
Mafikizolo

Registered: 03/09/04
Posts: 16
Loc: Tsholotsho
Hatshi sengiyabona ke manje ukwanda kwaliwa ngabaphansi impela

Top
#15995 - 03/14/04 08:33 PM Re: EMASEKWENI
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Nzingo.

Isintu sithi "UKWANDA KWALIWA NGABATHAKATHI"

Li Zwangendaba.

Top
#15996 - 03/15/04 03:08 PM Re: EMASEKWENI
nzingo Offline
Mafikizolo

Registered: 03/09/04
Posts: 16
Loc: Tsholotsho
HEYI MADODA OXOLO ENKUNDLENI NGAZE NGALENZA IPHUTHA UKWANDA KWALIWA NGABATHAKATHI YIYO LEYONTO EBEISENGQONDWENI YAMI NXA NGIBONGA LEZI MPHENDULO NGIXOLELENI MADODA NGIPHAZAMILE NGOKUTHI UKWANDA KWALIWA NGABAPHANSI

Top
#15997 - 04/08/04 05:06 PM Re: EMASEKWENI
BhudiMathawuzeni Offline
Ndunankulu
*

Registered: 03/06/03
Posts: 822
Loc: toronto/canada
ukwanda kwaliwa yi family planning...hk

Top
#15998 - 04/09/04 01:07 AM Re: EMASEKWENI
Sirumula Offline
Nduna

Registered: 10/18/03
Posts: 436
Loc: Bengo central place
manje so Tshisa....ukwanda kwaliwa nguTshisa...Lobengula mfowethu uyibeke kahle impendulo yakho sibili mayelana lesaga esibuzwe nguNzingo..kuyabongeka lami ngifundile..

Top
#15999 - 04/10/04 10:49 PM Re: EMASEKWENI
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Iseko yisiga. Umlando wendlu yangakithi uthi wona, uMaseko wakuqala uzelwe liTonga, ngoba thina aMaSwati sizwa kuthiwa ngomdabu singaMaTonga. Saba ngabeNguni Ngemva kwesilo u Malandela esebuthe izizwe zeNyakatho wakha Isizwe saMaNguni.

Bathi loMtonga, ubethiwa ngu Liswati, (ngesi Tonga kutsho ukuthi Mhlanga), Wafelwa yinzalo yakhe kwaze kwaba kathathu. Yikho esintwini kuthiwa ule seko. Yisi Tonga leso, Njalo yisi NGUNI. Uthe esezele umntwana wesine, Kazakufa. Abadala bathi ulibulele iseko. Yikho waba ngu Maseko.

Yikho ke yonke into eyesatshelwa ukonakala kayikhulunyelwa esekweni, ngoba iseko liyisiga.

Lalamhla lokhu, indoda ingafelwa ngamakhosikazi kuze kube kathathu, kuthiwa ule Seko.

Kwaba li SIKO ukuthi AMASEKO eziko abe MATHATHU, mhlawumbe liyakunanzelela. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvinjelwe isiga se SEKO. Esintwini amaseko akhiwa ngamatshe amathathu. Kuyazila ukuwenza abemane loba abe mahlanu. Ngezinye izinto esizifundiswayo ngesintu saMandebele.

Li Zwangendaba.

Top
#16000 - 04/14/04 01:02 AM Re: EMASEKWENI
Sirumula Offline
Nduna

Registered: 10/18/03
Posts: 436
Loc: Bengo central place
Zwangendaba mfowethu ngihlabuswe lulwazi lwakho lwamasiko ngakho nginceda lami ngiyengezele kulokhu engikwaziyo ngamasiko ami ako Nyathi uMdluli odlula abanye.ungabe ulakho yini ngaloluhlangothu lwabantu,ukuthi bona baphuma kuphi?ngizezwa ngawe.
---------------------------------------------
Sirumula...mafenya tsila.

Top
#16001 - 05/27/04 02:20 AM Re: EMASEKWENI
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Uzangixolela SIrumula, lami ngizacela inkundla ingincedise. Kodwa ngiyazi lokhu.

Inyathi ngesintu esidala yi NDLELA ENTSHA. Unscouted path. Bekusithi uma abantu besehanjweni olude, kube labahamba phambili, okuthiwa YIMIHLAHLANDLELA, kumbe AMAVULANDLELA. Laba bantu bebehamba kwesinye isikhathi umango ohanjwa ilanga phambi kwalabo abalandelayo.

Ngemva kwensukwana bebethuma isigijimi ukuze sizo bika ukuthu kulungile PHAMBILI, abanye besebelandela, ikakhulu abangemuva bekusiba ngomama labantwana, lamaxhegu.

Yikho kwaba lesaga esithi "INYATHI IBUZWA KWABAPHAMBILI", kusitsho ukuthi ubunzima, lengozi, yaziwa yilabo asebeke baqondana layo.

Ukuthi Abako NYATHI basikhonza njani leso sibongo, angisoze ngiqambe amanga, angikwazi.

Ukuthi le nyamazana le okuthiwa yi Nyathi yaliphiwa kutheni lelo gama, ngingafanisela kodwa, ukuthi mhlawumbe yikuthi iyingozi.

Ngincedeni Mthwakazi kaNdaba.

Li Zwangendaba.

Top
Page 1 of 2 1 2 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert