Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 72 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 2 < 1 2
Topic Options
Rate This Topic
#16002 - 05/27/04 06:25 AM Re: EMASEKWENI
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyalibingelela!

Ulwazi lwakho Zwangendaba lujulile! Nginga thola kuphi izingwalo ezingangenza ngibe lengxenye yalolu lwazi. Angazi ukuba unganceda ukucubungula la mabizo.

Dlomo
Moyo
Ncube
Dlamini

Mthwakazi we Nkundla, nceda kulindaba.

Top
#16003 - 05/28/04 12:53 AM Re: EMASEKWENI
Sirumula Offline
Nduna

Registered: 10/18/03
Posts: 436
Loc: Bengo central place
Zwangendaba ngibonge kakhulu mfowethu ngokuzama kwakho.ngifundile okunye lami...ungadinwa jahalakithi..umkhulu lomsebenzi owenzayo...ulwazi lwakho luyabukeka.lakusasa.

Top
#16004 - 05/28/04 01:17 AM Re: EMASEKWENI
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Lami ngiyalibonga kakhulu ngoba ukuze kube le Nkundla, kutsho ukuthi ayesekhulumile amadlozi ukuthi abantu bazikhumbule, bazazi, njalo baziqhoyishe.

Ngizalicela ukuthi LIBONGE IZANGOMA, eziyizo ezangichathekela lolu lwazi. Ikakhulu uMkhulu wami. Kuthe lamhla ngisazi nge Nkundla, ngazi misela ukuthi ngaphandle kwezo Mbangazwe, ngizazama ukuchathekela abanye imfundo efundiswa abantwana ngekhaya, hatshi esikolo kuphela.

Banengi abalolwazi olwedlula olwami khatshana. Behluleka nje ukungena la esigxingini sethu sobulembu. Ungangena emakhaya, uzehlise ebantwini, uzafunda okunengi ngesizwe sakithi.

Asakheni uMthwakazi.

Li Zwangendaba.

Top
#16005 - 05/31/04 12:53 AM Re: EMASEKWENI
Sirumula Offline
Nduna

Registered: 10/18/03
Posts: 436
Loc: Bengo central place
Ukhulumile wena kaZwangendaba ozalwa yisangoma ikanti ukhulu eyinyanga...utsho uqinisile muntu wakwethu,ukuze sithole ulwazi ngembali yethu kuzamele sizithobe,sizibuthe singene ebadaleni abakwazi konke siyivungule lendaba okomuntu evungula amazinyo..sidinge konke kusukela phansi khonale.
awuqhubeke umsebenzi...sesiwuphawulile Mthwakazi.

Top
#16006 - 06/18/04 12:51 AM Re: EMASEKWENI
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Dokotela, kangikhohlwanga baba. Izibongo engizazi kuhle kulezi ozibuzileyo ngesako Moyo, lesakoDlamini. Ngizaqala ngo MOYO. Kodwa laye u Moyo MKHULU kakhulu, ngizabeka engizaziyo izindlu.

Ngizaqala ngokukwazisa ukuthi lolu lwazi ngiluthethe kuboMa-Gogo baka MAMA wami abazala unina kaMama wami. Bango MOYO. Ngithe ngiloba ugwalo lwami ngababuza ukuthi njengoba ngilegazi labo, kanti thina esiMOYWENI, sivela ngaphi.

Bahle baqala ngokuthi:
Mambo, BATALAWUNDA, Moyo, HE BEHANGO la LUKODZI, Ntu-Phani, Bgwizi lusingalingwe.

U LUKODZI kuthiwa ubengumntwana wendoda eyayithiwa ngu Lozi, kumbe Lozwi. Bathi lendoda yeza kulomango we Afrika iyisithunjwa samakhiwa akudala ayegada amantshomane, egqoka insimbi emakhanda. Kuthiwa lo LOZI wasihlamukela lesi sizwe samaKhiwa wabutha abantu, wasehlula, wakha isizwe sakhe sa Ba-Lozwi. Nguye ke ozala uLukodzi. Sehle isizukulwane sakhe kuze kuzofika u Moyo.

U MOYO bathi kwakuyindoda ende, ibomvu okwesabekayo baze bathi ufana le NHLIZIYO (Lopa leMoyo). Bathi waba lebutho lakhe elalithiwa nga Ba-Landa. Umsebenzi walelibutho kwakuyikuthumba izigqili, zithi zingasebenza okweminyaka kumbe ibe litshumi, zikhululwe zibe lazo nguzulu waleso sizwe ebesibathumbile. Wazala u Vuma ke lo MOYO lapho kwaphuma khona o Moyo BakaBa-Landa. Lalamhlanje bakhona oMoyo abathiwa ngo Vuma Balanda. Ngesintu esidala, ikakhulu esiKalangeni, ABALANDA kutsho isigqili.

U Nthu-Phani kutsho umuntu wasemagcekeni. Kwaqala kulibizo lesinye isizukulwana sika Moyo Kwacina sekuyisi Temo, (ISITHAKAZELO) sesinye njalo isigaba sako MOYO. Singakhohlwa ukuthi u Mzilikazi uthe engena kuleli, wathola induna yabe Lozwi (KALANGA - NYAYI) eyayibizwa ngalesi sitemo. Yena uMzilikazi wathi le nduna ngu NDUMBA, kusehlula ukuthi athi Nthu-Phani. Go back to the basic History ikhona induna uNdumba, ngu Nthu-Phani lo.

BGWIZI LUSINGALINGWE, saze samnandi isikhalanga madoda. Lapha bekulesiziba emfuleni uMnyathi okuthiwa izangoma zabeLozwi bezisenzela khona imfihlo yesizwe. Angisoze ngicace. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi u Moyo ubethi angangena kulesi siziba, besabe lokumkhangela abantu.

Yikho engikwaziyo ngoMagogo ka MAMA wami lokhu.

Ngizacela labo abakoMoyo bengezelele, ngoba uMOYO mkhulu kakhulu, lokhu engikubeke la ngokwendlu elichatha esizweni sakoMOYO.

Kudala kwakunganje, umhlaba uyaphenduka.
Kwakubusa u MAMBO lo MZILIKAZI.
Bayethe Mthwakazi ka-Ndaba.

Li Zwangendaba.

Top
#16007 - 06/18/04 02:26 PM Re: EMASEKWENI
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Zwangendaba

Niyajabula kakhulu mfowethu, ngomsebenzi owenzileyo. <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> Ngithi, ukwanda kwaliwa ngabathakathi, akuhlale kunjalo. Ulwazi lolu ngiyalufisa kakhulu, lunginceda ekuthini lalabo engihlangana labo la, bacina sebe ncoma usendu luka Mthwakazi.

Ngiyazi ukuthi ay'simi ngedwa. Siyabonga ndawonye, Ulwazi lwakho lubanzi.

<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Top
#35817 - 01/23/08 08:45 AM Re: EMASEKWENI [Re: Dokotela]
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Li Zwangendaba

Mfowethu oro dadewethu kuyajabulisa okwenzayo. Qhubekela phambili ufundisa umphakathi.

Mina sengilindele ukuthola ugwalo olulotshwe nguwe mayelana lesintu lamasiko akwethu. especially kuzibongo.

Ugwalo lwakho ma ungaluthi, IZIBONGO ZAMANDEBELE or IZIBONGO ZAKWAMTHWAKAZI ngibona kusengathi lungaba luhle.

Tshiya lawe ezweni ufake uphawu

Ngibongile
_________________________
Pope John Msupa

Isiquzi esingadli ntanga zamuntu

Top
Page 2 of 2 < 1 2

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert