Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 8 of 28 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 27 28 >
Topic Options
Rate This Topic
#16128 - 06/28/04 04:16 PM Re: Asakheni Imizi
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Ngiyaxolisa ukuthi uma kuza kwezothando angazi lutho, yikho ngingajabula uma lingasiza liphendule imibuzo yami. Owokuqala uthi: Kufanele umuntu wesilisa ayenzeni ukuze asuthise owesifazana athandana laye? 2) Kumele ihlandla elilodwa (1 round)libe yimizuzu emingaki ukuze owesimame asuthiseke? 3) kuyiqiniso na ukuthi ikhona lento abayibiza i-treble orgasm?
Imibuzo yami igxile ikakhulu uma kuyiwa ngakwezecansi. sengiyabe ngiyathe intombi yami ingibuza njalo ukuthi sengiqedile, kungabe kuchaza ukuthi ngiqeda masinyane na?

Top
#16129 - 06/28/04 08:51 PM Re: Asakheni Imizi
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Ya, Sibambamahawu, uyakhala. Into nje mina engingazama ukukulaya ngayo (based on my little experience) yikuthi "mazi omunye wakho" Ungesabi ukumbuza ukuthi ufuna abanjwe ngaphi, kumbe yini ayithandayo nxa sekusiza ekubhuqaneni lapha. Ungathola ukuthi mhlawumbe ufuna ukukuzwa ubongolela okwenkabi, ahlanyiswe yiyo loyo msindo, kumbe umbize ngezangelo zakwabo, umpendulaphendule, uyengapha langapha. Thina obaba, kuvamise ukuthi asithathi mango ukuvukelwa, wabona nje isibunywana, nayo indaba, kodwa ngizwa kubomama lakuma research lapha bathi omama bathatha isikhathi esidanyana kulathi ukuvukelwa.

Indaba yama round, ayi, sekuyangokuthi lina lobabili lihambelana kanjani (mhlawumbe ukuthintanya nje, lavu zatsha, kumbe yayi).

The biggest thing nje mfowethu, khuluma lomunye wakho lazane. lawe nje ungalibali ukuthi ihloka liyalolwa now and again ukuze ligamule kahle. Ngimncane ke lapha kulendaba yabomama

Top
#16130 - 06/28/04 09:01 PM Re: Asakheni Imizi
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Le eyama 2-in-1 kumbe treble orgasm, ummmmm qala i research on that mfowethu! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> Singabakhona as participants oro kanjani bafethu?

Ngaphambilini ngiye ngalible ukugcizelela ekulayeni kwami ngokuthi omama bathatha isikhathi ekuvukelweni - ungenzi okweqhude aba one-minute wonder usungothi ebusuku, "mama ma Bhoqo sengizakuhlupha bantu, ngicela ukhangele ngapha," and then you jump her bones kanjalo nje! Mazi umuntu wakho.

Top
#16131 - 06/28/04 09:22 PM Re: Asakheni Imizi
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
Into okuthiwa yiMultiple orgasm ikhona sibili mina sengiyazi. Iyenzakala kubobaba njalo lakubomama.

Liyabona ke bobaba ukuchitha inhlamvu kakusiyo Orgasm leyo, yi ejaculation nje njalo izinto zombili zehlukile.

Ubaba kumele afunde ukusuthisa umama kanye, atshaye kuzwele kanye. Abe yi sniper emacansini. Lokho kufana lokuthi uma ulesibhamu esilenhlamvu, uhle ubulale kanye ngohlamvu lakuqala, hatshi uku fafaza inhlamvu ezinengi (ama round) kodwa ukhutha. Njalo ubaba kakudingeki ukuthi achithe inhlamvu zakhe uma kuyikuthi akadingi ukuthi unkosikazi amithe. Kumele azibambe yena kuphela umama aze asuthiseke yena asale emi mpo.

Njengoba elethu isiko selalahleka eloku fundisa ngobuciku emacansini, zikhona ingwalo ezimbalwa lama video afana lo Karma Sutra (hatshi ama PORNO please!). Kodwa kukhona ugwalo engithanda ukuthi lo lalo ubaba abe lethuba lokuzifundela lona.

The Multi Orgasmic Man. Lilubheke lapha bobaba (lani bomama) . Mina ngalufunda ngedela. Labomama engihlangana labo baya vuma ukuthi hatshi bhudas uyi bhoza emacansini!

Top
#16132 - 06/29/04 02:23 AM Re: Asakheni Imizi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
"bhudas"

Lapha you really lived up to your name! Imfundiso iyaswelakala le. Ezikolweni bathi it is too explicit. Ngemakhaya akekho oleconfidence lolwazi lokucaca ngalindlela.

Usuyilahlelani pho ku last sentence. Aphu! Why can't izankefu zonke lezi be left for one mfazi?

Top
#16133 - 06/29/04 07:10 AM Re: Asakheni Imizi
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
"Ubaba kumele afunde ukusuthisa umama kanye, atshaye kuzwele kanye. Abe yi sniper emacansini".

Angibonge izeluleko esengizitholile, kuzothi kungahlwa ke namhlanje ngiyevakatshela intombi yami, ngifuna ukuzama ezinye zezinto elingixwayise ngazo, uma izovuma. kodwa mfowethu ngiyakuzwa uma uthi kummele abesimame sifunde ukubasuthisa kanye umbuzo wami uthi ngingakwenza kanjani lokhu? Uma sezibuya kunzima ukuzibamba, wenza kanjani wena ukuthi uhlale umile okwesikhathi eside?
Kanti lona ihloka lilolwa njani? Angifuni ukuthi ngize ngingene emshadweni ngingazi ukuthi yini okumele ngiyenze ukuze ngisuthise owangakwami.

Top
#16134 - 06/29/04 10:55 PM Re: Asakheni Imizi
Sheik Mthembo Offline
Ndunankulu

Registered: 12/27/02
Posts: 629
Loc: The People's Republic of Mthwa...
Bhudas

Ngaze ngafa zinsini bakwethu. Ah! futhi kunzima ebusuku emizini yabantu! <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Uchasise ngamadlabuzani angathi uyenza nje mfethu!

Top
#16135 - 06/29/04 04:12 PM Re: Asakheni Imizi
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
<img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> Bhudasi ha! unga overdose embodleleni yabobaba. umntanabantu aze enze umjingo ngayo lokhe ithe mpo! Chathekela amanye amadoda leyo mbiza yakho.

Top
#16136 - 07/01/04 12:07 AM Re: Asakheni Imizi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bhudas,

Ngisake ngihlabe ikhefanyana kengebethwe ngomoya. Ugcine kuhle abanawakho. Ungabethusi! <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Top
#16137 - 07/01/04 08:09 AM Re: Asakheni Imizi
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
I'm impressed Bhudas! Bengithi ngiyi s'khwica endabeni lezi kodwa, ukufunda akupheli njalo umuzi kawakhiwa kanye. Ngihle ngaqala kutsha ukuchwayisisa, mhlawumbe ngingezwa imizwa emitsha.

Ingwalo engizifundayo, zithi owesifazane nguye owenelisa ukuba le multiple orgasm, eza ngokudlalisa izitho ezehlukeneyo. Vakatshela ku Female Orgasm Secrets ubone.

Top
Page 8 of 28 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 27 28 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert