Inkundla3
Who's Online
1 registered (Seb2), 26 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 3 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#16341 - 06/29/04 05:15 PM New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Uxolo Bantu Abahle,Bantu Abalembeko!

Lingixolele lonke bakwethu. Sengiqaga umuntu wemzini osanda kufika phakathi kwethu, usinikiniki; engakavuli lowakhe umlomo. Ngiyaxolisa bandla.

Ngithunywa kakhulukazi ngengikufunda ekhasini lakhe lapho athi phakathi kwezinye izinto azithathandayo, uthanda i"new world order". Bengifisa ukwazi ukuthi utshoni nge "new world order" ngingakaqhubekeli phambili. Utsho yona kanye kanye uqobo lwayo kumbe ngamabala nje awathandileyo esitsho something else.

Top
#16342 - 06/29/04 05:37 PM Re: New World Order
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Sinikiniki, siyakubingelela emzini omuhle wako Mthwakazi. Njengoba uthole nje thina abantwana bodwa abadala besemasimini, kungaba kuhle nje sizwe ngawe lokhu udade uMabila akubuza khona nge 'New World Order'

Lami ngibuye ngiphaphe ngibuze ukuthi nga ngu SIWELA (Siwela sibili) osematheni - angazi kumbe ngiyaphosisa sengihlupha umuntu omutsha bantu (ngitshilo ukuthi abadala abakho,kulati onswabanda)

Top
#16343 - 06/29/04 05:39 PM Re: New World Order
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
Thetha, wathula nje Sinikiniki? Kodwa akekho phakathi ejeli uSiwela, mhlawumbe njalo bamkhulule?

Mnikeni isikhathi sokuthi ahlaliseke, uzakutsho ukuthi kanti ighhh. Kunjalo-nje, kangene, siya mamukela.

Top
#16344 - 07/12/04 03:54 PM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngokubobotheka okukhulu ngibingelela uSinikiniki!
Sawubona Baba. Yithi bantu esithe tsaha igusu lonke leli!

Top
#16345 - 07/26/04 01:17 PM Re: New World Order
Nduna Offline
Mafikizolo

Registered: 07/22/04
Posts: 1
Loc: London, Uk
The New World Order is a powerful & secret political movement aiming to place the world under a global totalitarian dictatorship called the New World Order or ONE WORLD GOVERNMENT. (This may sound like utopia but it is barely-concealed imperialism & dictatorship).

It is impossible to summarise the New World Order in brief. One could visit 20 websites and read 10 books, yet still the entire picture would remain beyond grasp. This is because the concept is extremely ancient and involves many significant groups and individuals with long & important stories of their own. Selake lezwa yini ngabantu ababizwa kuthiwa ngama illuminati or ama Maisons. these are groups of very powerful pepole in the world who are again
st God and creation. Bathi bona everything is based on sceince. l am reading a very good book based on this subject, who ever needs to read it let me know will post it to you. Bakwethu lets have amadicussions that educate us not this crap about tribal wars between ndebeles and shonas, l just can not believe peole still think this way. Phambili lokubanana. Phamberi nokubatana.

Top
#16346 - 07/26/04 02:12 PM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ubusiza kahle qotho nge New World Order sibili weh Baba. Bengikubuka sibili ngincoma lengxoxo yakho. Isifiso sami besiyikuthi kuphendule uSinikiniki ngokwakhe njengomuntu ofisa ukusikhokhela, pho kunzima, uyatshelela. Mina ke sengike ngafunda amabhuku athize awama free mason lama illuminati lawo yikho ebengikufisela uSinikiniki ukuthi angiphendule khona ngoba injongo yalababantu lamandla asebelawo emhlabeni wonke kuyethusa kakhulu. It is more than a revelation ukwazi ngalababantu! You look at the entire world differently.

Ukubambana esikuzamayo lapha ngokokubumbe uMthwakazi. Asizazi thina ngokwethu yikho nje sithatheka sibambana lesingakwaziyo ukuthi kuvela ngaphi kuyiwa ngaphi. Xola ke ngoba mina angiyikulandela ukukhuza kwakho mnewethu ngoba ngihlose okwakwethu kuqala!

Top
#16347 - 07/26/04 02:22 PM Re: New World Order
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Nduna

Yeyi ndoda, qaphela – ivangeli lokubambana namaShona alamkelekile kulesisigungu. Ma uthi: ‘phambili ngokubambana’, uzibizela umkhokha mfowethu. Ochwepheshe kumkhakha wenzondo bazoza ngomfutho kuwena bazokugulela ndoda!

Mina sebengigulele kwenela. Manje sekuyithuba lakho ndoda! Nalu ulaka lubhokile ndoda – bazokuthela ngomlilo, bakufele ngamathe!

Breast yourself Chief!

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#16348 - 07/26/04 03:20 PM Re: New World Order
gazilam Offline
Mafikizolo

Registered: 04/06/04
Posts: 30
Loc: mombasa
bakwethu

i see ukuthi inkundla has been infiltrated ngama shona. bazama ukuthi abantu batshayane ngamakhanda. alikho indebele elingakhuluma ngokubambana lamashona ngemva kwezenzo ezimbi kanga zamashona.

Top
#16349 - 07/26/04 08:07 PM Re: New World Order
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Zulu kaNdaba
Kodwa bafowethu kungani sibhala sengathi amaNdebele alenzondo, sengathi amaNdebele ngabantu abangacabangiyo (abantu abangaxukusisi ugebhezi)? Why sengathi singabantu abangela ngqondo, abantu abadinga ukucatshangelwa? Angivumelani lokuthi sigcotshwe ngodaka ngalindlela, senziwe abantu ababi. Mina madoda abantu abenza ngalendlela bangenza ngicabange kaningi ngabo langenhloso yabo. Kungani umuntu ngaso sonke isikhathi ethanda ukubhala izinto ezibeka uMthwakazi esimeni esibi, sengathi uMthwakazi yisizwe esingahloniphi ezinye izizwe, isizwe esibukela phansi ezinye izizwe, isizwe eseyisa ezinye izizwe. Iningi lethu siyazwi ukuthi lokhu akulona iqiniso yikubhecwa ngobubende singabudlile.

Top
#16350 - 07/26/04 10:34 PM Re: New World Order
sthutha Offline
Nduna

Registered: 05/08/03
Posts: 304
Kusobala kimi ukuthi thina amandebele as composed of the small groups that make uMthwakazi asihloniphani,asithandani singakhetha ukubandlululana thina sodwa,sikhangelelane phansi ngokuthi ngiliZansi,Enhla ,Hole noma kanjalo.On the other hand letha i-Shona mani nxa ufuna ukubona ukuthi abantu bakithi batatazela njani,kuyanyanyisa,kuyadanisa,kunengisa inhliziyo.Oh!libakhonzile laba abantu bafowethu,kodwa lokho elikuncenga kubo sizase sikubone.

Kutsho ukuthi Nduna amashona ayafuna ukubambana lawe na?Bakuthinta kwamancane ngabona.

I personally think a new world order is just an economic crusade by mostly powerful Jewish groups and their companies/organisations who want to control the world.I am sure labo abale interest ngezenotho liyananzelela ukuthi amaJuda loba kungaphi komhlaba they own the most powerful and influential companies in the world.This is why Israel can decide to ignore UN resolutions because the US/UK are in essence run by powerful Jewish groups.

However these organisations are just like thina oMthwakazi esifisa ukuzibusa.Umehluko yikuthi bona bale a strong agenda,are focused and are pushing hard at frontiers of their opponents including those who are ignorant of such movements.Ngivumelana lawe Mabila nxa usithi amandla abalawo ayethusa.

Top
Page 1 of 3 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert