Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 44 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 3 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#16341 - 06/29/04 05:15 PM New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Uxolo Bantu Abahle,Bantu Abalembeko!

Lingixolele lonke bakwethu. Sengiqaga umuntu wemzini osanda kufika phakathi kwethu, usinikiniki; engakavuli lowakhe umlomo. Ngiyaxolisa bandla.

Ngithunywa kakhulukazi ngengikufunda ekhasini lakhe lapho athi phakathi kwezinye izinto azithathandayo, uthanda i"new world order". Bengifisa ukwazi ukuthi utshoni nge "new world order" ngingakaqhubekeli phambili. Utsho yona kanye kanye uqobo lwayo kumbe ngamabala nje awathandileyo esitsho something else.

Top
#16342 - 06/29/04 05:37 PM Re: New World Order
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Sinikiniki, siyakubingelela emzini omuhle wako Mthwakazi. Njengoba uthole nje thina abantwana bodwa abadala besemasimini, kungaba kuhle nje sizwe ngawe lokhu udade uMabila akubuza khona nge 'New World Order'

Lami ngibuye ngiphaphe ngibuze ukuthi nga ngu SIWELA (Siwela sibili) osematheni - angazi kumbe ngiyaphosisa sengihlupha umuntu omutsha bantu (ngitshilo ukuthi abadala abakho,kulati onswabanda)

Top
#16343 - 06/29/04 05:39 PM Re: New World Order
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
Thetha, wathula nje Sinikiniki? Kodwa akekho phakathi ejeli uSiwela, mhlawumbe njalo bamkhulule?

Mnikeni isikhathi sokuthi ahlaliseke, uzakutsho ukuthi kanti ighhh. Kunjalo-nje, kangene, siya mamukela.

Top
#16344 - 07/12/04 03:54 PM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngokubobotheka okukhulu ngibingelela uSinikiniki!
Sawubona Baba. Yithi bantu esithe tsaha igusu lonke leli!

Top
#16345 - 07/26/04 01:17 PM Re: New World Order
Nduna Offline
Mafikizolo

Registered: 07/22/04
Posts: 1
Loc: London, Uk
The New World Order is a powerful & secret political movement aiming to place the world under a global totalitarian dictatorship called the New World Order or ONE WORLD GOVERNMENT. (This may sound like utopia but it is barely-concealed imperialism & dictatorship).

It is impossible to summarise the New World Order in brief. One could visit 20 websites and read 10 books, yet still the entire picture would remain beyond grasp. This is because the concept is extremely ancient and involves many significant groups and individuals with long & important stories of their own. Selake lezwa yini ngabantu ababizwa kuthiwa ngama illuminati or ama Maisons. these are groups of very powerful pepole in the world who are again
st God and creation. Bathi bona everything is based on sceince. l am reading a very good book based on this subject, who ever needs to read it let me know will post it to you. Bakwethu lets have amadicussions that educate us not this crap about tribal wars between ndebeles and shonas, l just can not believe peole still think this way. Phambili lokubanana. Phamberi nokubatana.

Top
#16346 - 07/26/04 02:12 PM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ubusiza kahle qotho nge New World Order sibili weh Baba. Bengikubuka sibili ngincoma lengxoxo yakho. Isifiso sami besiyikuthi kuphendule uSinikiniki ngokwakhe njengomuntu ofisa ukusikhokhela, pho kunzima, uyatshelela. Mina ke sengike ngafunda amabhuku athize awama free mason lama illuminati lawo yikho ebengikufisela uSinikiniki ukuthi angiphendule khona ngoba injongo yalababantu lamandla asebelawo emhlabeni wonke kuyethusa kakhulu. It is more than a revelation ukwazi ngalababantu! You look at the entire world differently.

Ukubambana esikuzamayo lapha ngokokubumbe uMthwakazi. Asizazi thina ngokwethu yikho nje sithatheka sibambana lesingakwaziyo ukuthi kuvela ngaphi kuyiwa ngaphi. Xola ke ngoba mina angiyikulandela ukukhuza kwakho mnewethu ngoba ngihlose okwakwethu kuqala!

Top
#16347 - 07/26/04 02:22 PM Re: New World Order
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Nduna

Yeyi ndoda, qaphela – ivangeli lokubambana namaShona alamkelekile kulesisigungu. Ma uthi: ‘phambili ngokubambana’, uzibizela umkhokha mfowethu. Ochwepheshe kumkhakha wenzondo bazoza ngomfutho kuwena bazokugulela ndoda!

Mina sebengigulele kwenela. Manje sekuyithuba lakho ndoda! Nalu ulaka lubhokile ndoda – bazokuthela ngomlilo, bakufele ngamathe!

Breast yourself Chief!

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#16348 - 07/26/04 03:20 PM Re: New World Order
gazilam Offline
Mafikizolo

Registered: 04/06/04
Posts: 30
Loc: mombasa
bakwethu

i see ukuthi inkundla has been infiltrated ngama shona. bazama ukuthi abantu batshayane ngamakhanda. alikho indebele elingakhuluma ngokubambana lamashona ngemva kwezenzo ezimbi kanga zamashona.

Top
#16349 - 07/26/04 08:07 PM Re: New World Order
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Zulu kaNdaba
Kodwa bafowethu kungani sibhala sengathi amaNdebele alenzondo, sengathi amaNdebele ngabantu abangacabangiyo (abantu abangaxukusisi ugebhezi)? Why sengathi singabantu abangela ngqondo, abantu abadinga ukucatshangelwa? Angivumelani lokuthi sigcotshwe ngodaka ngalindlela, senziwe abantu ababi. Mina madoda abantu abenza ngalendlela bangenza ngicabange kaningi ngabo langenhloso yabo. Kungani umuntu ngaso sonke isikhathi ethanda ukubhala izinto ezibeka uMthwakazi esimeni esibi, sengathi uMthwakazi yisizwe esingahloniphi ezinye izizwe, isizwe esibukela phansi ezinye izizwe, isizwe eseyisa ezinye izizwe. Iningi lethu siyazwi ukuthi lokhu akulona iqiniso yikubhecwa ngobubende singabudlile.

Top
#16350 - 07/26/04 10:34 PM Re: New World Order
sthutha Offline
Nduna

Registered: 05/08/03
Posts: 304
Kusobala kimi ukuthi thina amandebele as composed of the small groups that make uMthwakazi asihloniphani,asithandani singakhetha ukubandlululana thina sodwa,sikhangelelane phansi ngokuthi ngiliZansi,Enhla ,Hole noma kanjalo.On the other hand letha i-Shona mani nxa ufuna ukubona ukuthi abantu bakithi batatazela njani,kuyanyanyisa,kuyadanisa,kunengisa inhliziyo.Oh!libakhonzile laba abantu bafowethu,kodwa lokho elikuncenga kubo sizase sikubone.

Kutsho ukuthi Nduna amashona ayafuna ukubambana lawe na?Bakuthinta kwamancane ngabona.

I personally think a new world order is just an economic crusade by mostly powerful Jewish groups and their companies/organisations who want to control the world.I am sure labo abale interest ngezenotho liyananzelela ukuthi amaJuda loba kungaphi komhlaba they own the most powerful and influential companies in the world.This is why Israel can decide to ignore UN resolutions because the US/UK are in essence run by powerful Jewish groups.

However these organisations are just like thina oMthwakazi esifisa ukuzibusa.Umehluko yikuthi bona bale a strong agenda,are focused and are pushing hard at frontiers of their opponents including those who are ignorant of such movements.Ngivumelana lawe Mabila nxa usithi amandla abalawo ayethusa.

Top
#16351 - 07/27/04 10:54 PM Re: New World Order
sgebengu Offline
Mafikizolo

Registered: 05/26/04
Posts: 46
Loc: harare
the jews are a people who faced persecution from a lot of fronts in history ,this made them strong and whereever they went in the world they never stopped to network, they learned the languaes of their adopted countries educated their children but remained focused in their goals and traditions,pick each other upnd have permeated all arenas of mordern society be it film industry(steven spielberg) science(albert einstein) even the history of big nation ,look at Disraeli and how he bought the suez canal for the u.k using the rothmanns money(this is a powerful jewish family).there is a lot that we can learn from these people ,one we have to be patient and strategic let us not expect things to come right for us over night ,two we have to be educated ,educate our children teach them to seek one another and help each other ,we have to be more enterprising venture into other forms of bussiness traditionally a white mans reserve ,we have to preserve opur customs and language imagine how much of an advantage you will have in the streets of toronto if you can plan and conive in isindebele which no one else can hear (have you realised how amndia will never teach you their languge but will use it so often even in your presence).we have to start small ,if you want to help mthwakazi start with the people close to you do not let the young people dance to kwito and die of aids ,help them have foresight and most of all help them marry other mthwakazi ,stay faithful and build the nation ,the more the marrier.
some of us are not driven by hatred for shonas because that would be really suicidal underming of intelligence ,why do im have to waste my time hating a people only found in one country when the world is so full of so many ethnicities and religions.we have to have our own agenda and for as long as we are complaining about the shonas we are just simply comfirming that they are the masters of our destiny of which i do not it should be that way for anyone.
Hlasela!!!!!!!!!!!!!

Top
#16352 - 07/27/04 11:46 AM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bakwethu tholani ugwalo oluthiwa "En Route to Global Occupation" authored by Gary H Kah libone indaba le ukuthi ijule kangakanani. Nxa lingalutholi lingethuki. It is not easy to get. Try university libraries. It is an easy read, 2 days uabe usuliqedile. Indaba le inzima and much worse thatn what you guys are postulating here.

Top
#16353 - 07/27/04 03:56 PM Re: New World Order
mathimula Offline
Ngqwele

Registered: 04/28/03
Posts: 132
Loc: canada
Ya ngiyalizwa bantu bakithi.Liyakhuluma njalo likhanya lile miqondo ekhaliphileyo. Lathi ulwazi sesilutholela khonapho.

Top
#16354 - 07/28/04 02:39 PM Re: New World Order
sgebengu Offline
Mafikizolo

Registered: 05/26/04
Posts: 46
Loc: harare
singakalitholi dade mabila akusichathekele kancane ngoba thina singothandindaba,asifuni kukhuthwa langeyodwa lakanci!!!!!!!! <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" />

Top
#16355 - 07/28/04 02:46 PM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
I have my own biases Sgebengu. I really don't want to spoil it for you. The book am talking about labhalwa by someone owasebenza eWhite House ku International Trade Office and got a direct expose of who really runs umhlaba wonke in terms of financial insitutions, education, the media, philanthropic foundations, Brenton Wood institutions, bo UN, WHO and the like. We tend to think yilizwe elilodwa. It is a huge network including some of our own. This author is now in hiding kuleli elika Magangeni! Does that make you want to read the book?

Top
#16356 - 07/28/04 03:16 PM Re: New World Order
sgebengu Offline
Mafikizolo

Registered: 05/26/04
Posts: 46
Loc: harare
Awu mabila ,yikuwomela kumbe intellectual courtesy(sp).i really need to read it but just give a snippet about the guys background and how abakithi come into the picture <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Top
#16357 - 07/28/04 03:34 PM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ofuna ngikuchathekele khona is what makes this book an interesting read! Ngesaba lokulandisa amanga ngingelalo eduzane lapha lolu gwalo. Phepha...... <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Top
#16358 - 07/28/04 04:51 PM Re: New World Order
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mabila

Uthi wena ugwalo lolu lwabhalwa ngumuntu owayesebenza eWhite House. Kungahle kwenzeke yini ukuthi yilo lolu okuthiwalwabhalwa ngu Monica Lewinsky?. Khumbula ukuthi laye uMonica Lewinsky lo kuthiwa wayesebenza khona eWhite House. Okwamanje angazi kahle kahle ukuthi usesebenza ngaphi kodwa osomangase lezazi zomgodi zithi wayesebenza e hofisini elikhulu okuthiwa yi Oval Office. Ungahle usize dade ngoba lapha eTsholotsho indaba sizithola via ZBC sezike zathunqiselwa njalo zafuthwa, zifika sezingama hemu hemu.

Top
#16359 - 07/28/04 04:55 PM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Wena uzifunela lowo mama! kade uthrethena!

Labhalwa ngu Gary H Kah...ngitshilo ngaphambilini!

Top
#16360 - 07/30/04 12:05 AM Re: New World Order
BhudiMathawuzeni Offline
Ndunankulu
*

Registered: 03/06/03
Posts: 822
Loc: toronto/canada
hayi mabila ,akutshela abanye nge bhuku lelo,phela ungakhohlwa ukuthi ayisithi sonke eseqeda isikolo,thina abanye sasifunda ngesikhathi se break time labo lunch time.
akusithi fahla-fahla kancane shuwa dadewethu.
uyazi ukuthi lapha emazweni isikhathi sokubala ama bhuku asitholakali.

Top
#16361 - 08/25/04 01:06 AM Re: New World Order
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
yehlisa umoya dade sikhala ngenzwisa nje tu.

Top
#16362 - 08/25/04 01:34 AM Re: New World Order
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Alikuthandi nje ukuzwiswa <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> ! Funani ugwalo libale bafowabo bantu! Abalutholayo ngalesiya sikhathi sebeluphutshile!

Top
#16363 - 08/25/04 01:49 AM Re: New World Order
Mlamlankunzi Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/30/03
Posts: 65
Loc: Canada
MABILA OMUHLE
Hawu Mabila omuhle Ntungwa lenkosi wena omuhle okwelanga liphuma ofana lenhlabathi yolwandle simomondiya senkosi akubatshele nje okuncinyane nje okungango phonjwanwa lembuzi
hawu batshele phela Ntomb'emhlophe
ngiyazi ukuthi ozobatshela lakanjani
ENKOSI

Top
Page 1 of 3 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert