Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 10 of 21 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 20 21 >
Topic Options
Rate This Topic
#16550 - 10/06/05 12:18 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha! *****
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
UBunandi ukhethe ukubuza ngeNdumba,why? I think yiso isitho ezwa kahle uma sidlaliswe ngendlela yakhona. <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Top
#16551 - 10/06/05 12:25 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Ukwengeza ubunandi kule thophikhi,Indlovukazi ezilapha azike zitsho ngamafitshane ukuba bathanda obaba badlalise ziphi zakhona ngezikha thi zemacansini? Obaba bazalandela ngeyabo imbono.

Top
#16552 - 10/06/05 12:45 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Mangethe! Funda futhi isihloko sesifundo lesi kumbe ukume phandle kancane ubethwe ngumoya hk.
Uvunyelwe u BKM ukubuza.

Lapha siqamba izitho zomzimba wonke ngolimi lwe SiNdebele sitsho njalo ukuthi zisebenzani lezo zitho kusukela ekhanda sisiya emazwaneni.

Qamba ezakho Mangethe sikulalele.

Top
#16553 - 10/06/05 01:27 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Eziqanjwe nguSamdala ngilazo.Ngaphandle kwezenu Mabila ezesifazane.

Top
#16554 - 10/06/05 01:27 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Eziqanjwe nguSamdala ngilazo.Ngaphandle kwezenu Mabila ezesifazane.

Top
#16555 - 10/06/05 02:16 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
kaMjaji Offline
Nduna

Registered: 06/08/04
Posts: 329
Loc: ESkwakweni
Mbalisikazi kengibuze
Kuyini umpanka?
kuyini umehluko phakathi kwe thangazi lomlenze?

Ithumbu: indlela yokudla esiswini
umthambo: indlela yegazi emzimbeni wonke

Top
#16556 - 10/06/05 03:22 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
kaMjaji Offline
Nduna

Registered: 06/08/04
Posts: 329
Loc: ESkwakweni
Mbalisikazi
Uthe wena kusamele sitsho ukuthi isitho kuyini. Nanko owami umzamo:

Isitho, yingxenye yomzimba elesizatho(elomsebenzi) sayo sodwa.

Top
#16557 - 10/06/05 06:42 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ehe uze lombuzo omuhle oKaMjaji. Ngilithembile zifundiswa ukuthi ukhona okwaziyo ngalesisitho esesiqanjiwe? Wozani le mpendulo sibone?

Asehlukaniseni njalo ithangazi lomlenze sibone?

Top
#16558 - 10/06/05 10:17 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Maqhamehlezi Offline
Nduna
****

Registered: 08/05/03
Posts: 362
Loc: Emzini wezi-Nkonjane
Njengoba oKaMjaji ashilo ngenhla ukuthi isitho yingxenye yomzimba,asinanzeleleni ke ukubana ukubiza ezinye ingxenye kumbe izigaba zomzimba wokuthi yizitho yikuphosisa , ngikusho loko ngoba igama isitho limele amagama engxenye zomzimba ezimbili,ezibizwa umbala ne sitho sangasese ikakhulu esabantu besilisa.

Ngishiyane ke nendaba engenhla,ngithi-ke ngichaze umahluko phakathi ko mlenze nethangazi.Ithangazi yisigaba somzimba esiqala ngaphezu kwedolo sigcine kwi mbilaphi,kuthi umlenze yingxenye yomzimba eqala kwinqaka(ga)la igcine kwi mbilaphi kushukuthi ke umlenze imbumba yawo wumbala,idolo nethangazi.Kuyabongeka bakwethu.

Top
#16559 - 10/07/05 11:51 AM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Awuboni ke Maqhame! Woza lazo. Uyitholile sibili imiklomelo.

Bengingacela omunye laye elekelele kungcazelo yokwehlukanisa umlenze le thangazi.....

Mina ngicabanga ukuthi lamabala njalo ehlukaniswa ekusetshenzisweni kwayo. Kambe nxa ukhuluma ngonyawo lwengane kumbe owesilisa, ungalisebenzisa na igama elithi "ithangazi?" kumbe lelo ngelowesintwana osekhulile kuphela na?

Wozani lomsebenzi wangekhaya sibone. Namuhla ngolwesihlanu ngiyazi abanye liya eMaDlodlo......

Top
Page 10 of 21 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 20 21 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert