Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 43 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 12 of 21 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 20 21 >
Topic Options
Rate This Topic
#16570 - 10/19/05 09:44 AM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha! *****
snook_g Offline
Mafikizolo

Registered: 10/13/05
Posts: 5
Loc: tsholotsho
bakithi lami ngithi ke ngifunde njengoba nje kulombalisikazi lapha opha abanye imiklomelo. kanti inwele zona OTshaka babezigela ngani kudala. kumbe zaziyekelwa nje zikhule umuntu aze aye kogoqwa nyawo

Top
#16571 - 11/05/05 07:00 AM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

UZIPHO lwenzelwe labo abaloyayo ukuthi bacuphe kahle imithi nxa beyithontisela ekudleni kwabanye, hk hk hk. Ngiyazi umzala lamuhla!

Iqinisa yikuthi yisitho somzimba esisebenzayo uma ulwunywa, uyenyaya. Njalo kulezo zilo ezibandayo, zidla ngokubamba ezinye inyamazana zizidabule ngenzipho. Kuthi njalo nxa usilwa uzisebenzise ukudlepha isitha sakho, ikakhulu mina engiligwala.

Ngiyazi njalo ziyasebenza nxa ulolonga owangakwakho ukuze umzwangedwa uvuke, uzihambise kancane emhlane, hk, hk, hk.

Li Zwangendaba.

Top
#16572 - 11/05/05 07:35 AM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
mzwa

mina ngimele umqambisi ngifuna ukubona ukuthi uzokunikeza imiklomelo na?

esigabeni sesibili uthe uyenyaya yiso na isindebele esiqondileyo yini?

Top
#16573 - 11/05/05 08:03 AM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ungixolele Mkhize, bengifuna ukuloba ngithi "uyenwaya."

Ngibuyele endabeni ebuziweyo eyenwele,

NGIPHINDE:
___________________________________________________________________________
kanti inwele zona OTshaka babezigela ngani kudala. kumbe zaziyekelwa nje zikhule umuntu aze aye kogoqwa nyawo
___________________________________________________________________________

Ekadeni bezikhona indlela zokukhupha inwele.

1. UKUPHUCA loba UKUSINGA. Kuyazakala njalo labo abazingcitshi kwezomlando kukhalo lwe "Science" bayatsho ukuthi sebedobhe badobha INSINGO loba IMPUCO ezazisetshenziswa ngabantu ukukhupha inwele. Ukuphuca loba ukusinga uqala uzithambise inwele ngamanzi. Ubusuzibhaxa, uzifaka igwebu lemithi efana loNKUNZI-NKUZANA. Ubususinga ke zimanzi uphucule ikhanda leli lisale likhazimula.

2. UKUGEGA, uqala ngokuzithambisa njengokusinga. kodwa lokhu bekubuhlungu ngoba kusetshenziswa ilitshe elifana lembokodo elibutshelezi, wenze lokhu abathi ngesintu yikuSHIPHIZA, loba ukuBHUCUNGA. Lapho uyahlikihla njengomuntu osindayo indlu. Okhulu bethu abake bakwenziwa bathi kubuhlungu kakhulu.

3. UKUNCOSHOBA yikuziphucula ikhanda linjalo lingaqalanga lathanjiswa inwele. Abadala bathi lelo khanda belisiba lemidletsha.

Yikho engikwaziyo besilo.

Li Zwangendaba.

Top
#16574 - 11/05/05 02:15 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Zwangendaba ngiphose ngakuxotsha ezifundweni ngase ngibona kungcono ukuba ngikukhuphule ube ngumsizi ka Mbalisikazi ngoba ulwazi lwakho lungaphezulu kakhulu.

Sinuku-zhi ngethemba usuthisekile ngemfundiso ye Zwangendaba. Angize ngathanda izifundiswa eziza lunguza nje ezifundweni. Sithanda izifundiswa eziqiniselayo, zijule ezifundweni.

Mkhize okhizayo ungangixegi leZwangendaba. Ngizakwesula imiklomelanyana yakho olayo.

Top
#16575 - 11/05/05 06:44 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
Mina sengenzeni misi.uZwangendaba engathola njani imiklomelo wena wathi inzipho akusositho somzimba misi uyafeva mina wangalela ngize ngiqambe inzipho usithi ngiyakopa.bisela ikhasethi emuva kancane uzokuthola engikutshoyo.

Ungangixotshi angiphathanga isigodo selekeni.

Top
#16576 - 11/06/05 03:17 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Kanti Mkhize, kuze kuthiwe kasiye hlakula indumba kawuhambanga??? Yikho ngezwa iqolo selingiphethe kanti ngahamba ngedwa, hk hk hk???

Ngabuya sengilo mthetho sengisesaba uMbalisikazi. Hk, hk, hk, hk.

UMPANKA: kulapho okuhlangana khona izibunu, ensitha. Enzikini kumbe ngithi umngcele wesibunu sokudla lesenxele. Nxa uxamalazile kungathi ngumqolo osuka phansi kwamasende uyekuma phambi kwengquza kwabesilisa. Kumbe uqale phansi kwesibumbu uyekuma phambi kwengquza kwabesintwana.

Li Zwangendaba.

Top
#16577 - 11/06/05 06:19 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
THANDINDABA Offline
Nduna

Registered: 04/04/04
Posts: 312
Loc: donkwedonkwe
Miss mis miss kanti imithanjana leyana ehamba inhlanyelo yabobaba nxa isuka lapho ephekwa khona kuthiwa kuyini?

Top
#16578 - 11/06/05 08:23 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Thandindaba ungabuzi izinto zabadala hk
Angithi uyawutsho lawe ukuthi "ngumthambo" Pho ubuzani?

Umbombo kumbe ngithi amabombo yisitho bani zifundi! Ozeza lempendulo kuqala nguye ozakuya thanyela ko Mbalisikazi <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> hk.

Top
#16579 - 11/11/05 09:50 PM Re: Izitho Zomzimba NgeSiNdebele Lemi Sebenzi yazo.....Lapha siloba NgeSiNdebele qha!
see Offline
Mafikizolo

Registered: 07/26/04
Posts: 18
Loc: bagdad
umbombo misi ngibona angathi lithambo kumbe umsipha ongaphezu kwamakhala(nasal cavity. wona ulenwele ezincinyane ezisicengela umoya esiwuphefumula uvela ngaphandle ukuze ungangeni emzimbeni yethu ulothuli kumbe ingcekeza.

Top
Page 12 of 21 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 20 21 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert