Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 137 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 23 < 1 2 3 4 5 ... 22 23 >
Topic Options
Rate This Topic
#17029 - 10/19/05 08:01 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
nkunzemnyama Offline
Mafikizolo

Registered: 10/17/05
Posts: 6
Loc: Kwandongaziyaduma
Ngiyalibingelela zihlobo kungabe likuphi. Ukhona umbhali oyichaze kahle indaba yalabantu (GRM). Bengicela ukubuza ukuthi angabe esazi na ngeZCC. Ngibona angathi umehluko awukho between the two in terms of their modus operandi. Ngicelukwazi

Top
#17030 - 10/19/05 09:46 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Nkunzemnyama

kwangathi ubusekhanda lami, ye ncedani zihlobo ngoMphoho kaLekganyane eyaseMoriya egcwele amaPedi abagida ngamathaya.

Top
#17031 - 10/20/05 12:07 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
mninimuzi Offline
Nduna
*****

Registered: 08/12/05
Posts: 456
Loc: EMNQAMLEZWENI
Ngiyabonga Doc ngempendulo yakho.But impendulo yakho leads to further questions,
1] How can an author of life [umdali] himself die?
2] ls it not blasphemous to worship a human being?
3] Christianity and worship in general is usually associated with benevolence,table fellowship and thanksgiving.Lengenjani engafuni ukusiza abaswelayo?
4] Manje laba abalwayo babanga ukuba ngomlimu labo?
5] Mina ngibona kungathi uNKULUNKULU NKULUNKULU ngokwakhe angeze wayithanda lendaba Doc,angibagwebi.
6] Ungabhekisisa amabandla amanengi alama intermediaries abaconnecta kunkulunkulu eg uJesu,amadlozi,Mohammaed etc

Top
#17032 - 10/20/05 01:09 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
This is BLASPHEMY. AbakaMthwakazi abaphathi kwayo
abaphume njengokuphazima kweso.Kanti bevele bengene njani? Basweleni? Abayeke ukuba ngothathekile imota yama......

Top
#17033 - 10/20/05 02:58 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
MaJamela Offline
Ngqwele
*****

Registered: 10/04/05
Posts: 145
Loc: Emaguswini
Indaba le is very interesting. Sengezwa lami ngabasiki bebunda ukuthi ungangena lelo bandla ulakho ukuthi unothe okwamagama. Ukuthi kunothwa njani kwaz'ophezulu. Futhi ngezake uphongu vakatshela khona nje just one Sunday, as it happens kwamanye amabandla. Kukhona okufihlwayo. Kanti kodwa nje nxa ibandla lingeliqotho, kumele abantu bakhululeke nje bazikhonzele iNkosi, kubemnandi, labavakatshayo, bazivakatshele kuhle, ukuze phela amakholwa ande, abantu baye ezulwini. But leli. asazi shuwa!

Top
#17034 - 10/21/05 05:57 AM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngizazama ukuchaza ukuthi kwenzakalani kulinkonzo. Ukungena lelo bandla kumele ubhadale imali (angazi ukuthi ingabe inge nganani kulezinsuku).

Uzabhalelwa i receipt okungammelanga ilahleke, ngoba yiyo oyisebenzisa ukungena emihlanganweni yabo emikhulu. Usebenzisa i receipt, ma ungela CARD kumbe ungela uniform.

Ungangena uyahanjiswa ekwelatshweni, ube lilunga lenhlanganiso yabo. Ngemva kwenyanga ezintathu, ulakho ukuthatha iCARD. Leli CARD (elibomvu), ulithatha emkhunjini (ku Mdlali wabo), lapho okummele utsho ukuthi leye nhlanganiso ukuncede ngani.

NB. Nazelela ukuthi, angitsho ukuthi yinsonto. Lelo gama elithi nsonto alisetshenziswa eGuta, kusetshenziswa elithi Nhlanganiso. Kuyafana lamagama athi Nkosi, Baba akasetshenziswa kodwa kusetshenziswa uNkulunkulu, Simakade, Mdali kumbe uMninimandlaonke.

Ngemva kokuthatha iCARD, usuku luhlu oluphezudlanyana (higher rank) kulo muntu ongela CARD. Ngemva kwesikhathi ungaba lakho ukuGQOKA (kusitsho ukugqoka u yunifomu). Uyahamba uyeyithungisa kuma theyila aziwayo, ubususiya layo ebandleni iyo busiswa nguyena mdali wabo kumbe izithunywa. Ubusugqokiswa leyo yunifomu - kusukela mhlalokho - uza vele uhlale ugqoka leyo yunifomu.
Ma usugqokile, usuku rank ephezulu, njalo usulakho ukuyahlala phambili (VIP).

Top
#17035 - 10/21/05 07:18 AM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
Bona abaqobisa la ma-unifomu kuyabe kungabantu besilisa loba abasifazana kumbe ngumdali ngokwakhe na?

Mina umngane wathi bayibiza isibhedlela hatshi insonto ngoba bayelapha.

Top
#17036 - 10/21/05 10:44 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Mbulawa Offline
Ngqwele

Registered: 03/27/04
Posts: 167
Loc: Joburg, SA
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by nkunzemnyama:
<strong> Ngiyalibingelela zihlobo kungabe likuphi. Ukhona umbhali oyichaze kahle indaba yalabantu (GRM). Bengicela ukubuza ukuthi angabe esazi na ngeZCC. Ngibona angathi umehluko awukho between the two in terms of their modus operandi. Ngicelukwazi </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">IGuta leZCC lamaZayoni kutshiyene. UkuthiZCC nxa ngibona kuhle yikuthi Zion Church of Christ, okutshukuthi ngama kristu. AbeGuta kabamazi uJesu.

Top
#17037 - 10/21/05 11:20 AM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by mkhize ozikhizayo:
<strong> Bona abaqobisa la ma-unifomu kuyabe kungabantu besilisa loba abasifazana kumbe ngumdali ngokwakhe na?
Mina umngane wathi bayibiza isibhedlela hatshi insonto ngoba bayelapha. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Siyavumelana lapho jaha, bathi yisibhedlela somoya.

Indaba yokunotha, ngake ngayizwa. Kodwa angivumelani lokuthi kulama sikhrethi akunotha - awakho. It just happens ukuthi abantu bebandla lelo bale thamsanqa - angazi ukuthi livela kuphi kodwa.

Akusibandla eli right leli njalo, imithetho yalo iyantshintsha - kodwa ibhayibhili lona lithi uNkulunkulu uhlala enjalo akaguqulli imithetho yakhe.

Ngike ngakhuluma nge CARD, leli CARD likupha imithetho okumele uyilandele. Nxa ushona, kumele ungcwatshwe ugqoke yunifomu yakho (ma kuyikuthi ubusuwa qgokiswa).

Top
#17038 - 10/21/05 06:41 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Eish ithi ingabankulu asazi


Ngilembuzo bandla/ Nhlanganiso

1) Where do you put amabandla amaningi ningi le satanism?
2) Kulamabandla amanengi esiwabona eqaliswa a day after a day, kumele siwathembe na?
amabandla la usually they are called "Happy clappy churches"

I have noticed that many pastors from these churches corn people of their hard earned cash mihla lamalanga.
4) Ngibona njani ukuthi ibandla liqondile?
5) Amabandla amaningi sokuzinhlanganiso ze marketing ukwenzela ukuthi abafundisi bethola eyokudla.
6) What makes umfundisi ecabange ukuqamuka ebandleni elikhulu bebumbe elabo?

Imibuzo yami miningi kodwa okwalamuhla ngicina lapha, Ngicela impendulo.

Ngiyabonga

Kulebandla elinye okuthiwa yi UNIVERSAL CHURCH OF GOD leli lona linjani, the last time ngisizwa ngalo babelibeka ku satanism angazi nhlanganiso ukuthi lina lezwani.

Top
Page 3 of 23 < 1 2 3 4 5 ... 22 23 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert