Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 44 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Topic Options
Rate This Topic
#17381 - 12/12/05 07:59 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
NCOMANZI


AMALUNGELO LA,SESIZAKUTHI LABABAMBA NGEGANYAVU LILUNGELO LABO PHELA SINGEKEL' UKUNANZELELA,ODADEWETHU BAZASWELA ABABASHADAYO PHELA NXA AMADODA ESESITHI ANGAKHANGELA EYINYINDODA AVUKELWE.

Top
#17382 - 12/12/05 09:37 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
Mabonwabulawe Offline
Ngqwele

Registered: 10/14/03
Posts: 126
Loc: Emlageni, eShamba
ya ngiyezwa ukuthi luselude ukhalo ekutheni sijabulele, sikhuthaze ukukhululeka kwabantu, ukukhululeka okugcwele hhayi ama'half' 'half'.Lendaba yezitabane ngeyokuzalwa, abazenzisi lababantu.Njengoba esho uDoc ukuthi ma ungayicabanga ngamehlo enqodo, ya ithanda ukuphica umcabango. Mina ngiyengibathathe ngokuthi ngabantu abakhubazekile ngokwemizwa.ngoba kungesikho ukukhubazeka ngabe nabo baba ngamanina nabanumzana abahloniphekileyo abanemizi.Yona lendaba akusikho ukuthi ngeyanamuhla indala kunami nani kakhulu khulu khuphela abadala bebekwazi ukunyathezela ngazozombili izinyawo.Hhayi ke mina uNcomza anginankinga etheni ma ingeza eyami ingane ithi injalo ngingahlushwa ukucabanga ukuhlukumezeka ezokuthola emphakathini wakithi ongayivuni lempilo kodwa mina ngikhululeke kakhulu.Ngiphile nabo abantu abazitabane, futhi ngiyabazwisisa lokho akusishintshi simo sami kwezocansi.
Fundani ukungabi ngabacindezeli bantu bakithi. anozibuza ukuthi ukube nazalwa ninjalo nanizakumela ukucindezelwa kanje yini!
angiceli ukushunyazwa ngalokhu esengikushilo.

Top
#17383 - 12/12/05 10:20 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
HHAYI NDODA MA UTHI WENA LENTO NGEYOKUZALWA LAYO KANGIVUMELANI LAWE NGOBA NXA UNGAKANGELA ABANTU ABANJENGABO GEORGE MICHAEL,ELTON JOHN THEY WERE WOMANIZAZ KODWA KANGAZI UKUTHI KWASUKA KWATHINI,PHOKE WENA OSUZAKUBIZA NGENGEHLAZO ISINTWINI YIKUPHI NXA USITHI WE SHOULD JUSTIFY SUCH ACTS.

Top
#17384 - 12/12/05 10:27 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
mninimuzi Offline
Nduna
*****

Registered: 08/12/05
Posts: 456
Loc: EMNQAMLEZWENI
Mina ngingomunye walaba abangathandi ukubona omunye umuntu ecindezelwa,yikho ngithi mina laba abacindezela abanye ezibunu ngempenseli zabo ababizelwa emagumeni eBhabhafilids bagongodwe phambi komphakathi,besebetshiswa,umlotha wabo ujikelwe olwandle olumagagasi abanzi anolaka olukhulu,khona umhlaba uzosala uhlambulukile,ulabantu abaziyo ukusebenzisa impenseli lezibunu zabo ngendlela eqondileyo.
Ngumbono wami lami bakwethu

Top
#17385 - 12/13/05 06:21 AM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
matshetshe Offline
Ngqwele

Registered: 09/16/05
Posts: 115
Loc: bulawayo
mnini
sisonke okweslogani sezanu ,into ehluphayo lapha yikuthi isizwe sizalimala kangakanani ngalesi isenzo kumbe sithi umkhuba ,yazini ukuthi ubhanana abused his position of authority esithi nje engakubona akuhawukele akuqile kumbe drug them abesebampensela ,phela lento iyafundiswa or kumbe you can be trained by an experienced stabane for his/her benefit so nxa lento isivunyelwa them abantwana bethu will be at the mercy of the present day bhananas, futhi lento ilesatanism phakathi kwayo ama parties abo ayenyanyeka into mina lawe esingeke sayenza kwawethu amaparty ,lina elithi lento ngeyokuzwala do not be used by satanist to pervet the children of mthwakazi isodoma legomora zathelwa umlilo ngale ndaba yobutabane ,khona vele nje ukukhuluma ngayo or to tolerate it speaks volumes about one's moral fibre ,nxa liyizitabane phumelani egcekeni lingavali ngamalungelo

Top
#17386 - 12/13/05 07:26 AM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Liyazi na ukuba izitabane have the highest incidence of STIs, highets incidence of HIV/AIDS than any other group, highest use of drugs, alcohol and other substance abuse, the highest incidence of internet recruitment and connections for sex, highest incidence of group sex and other wierd orgies, and highest numbers of pedophile offendors??? Lingadlali ngalintole.....it will cripple a society!

Top
#17387 - 12/13/05 02:48 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
matshetshe Offline
Ngqwele

Registered: 09/16/05
Posts: 115
Loc: bulawayo
mabila uqinisile dade ,futhi lento ilesatanism enkulu phakathi kwayo ,ama orgies lawana are satanic rituals ,so lingafuni ukuletha ukhokha ekhaya elingawazi

Top
#17388 - 12/13/05 05:01 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
Mabonwabulawe Offline
Ngqwele

Registered: 10/14/03
Posts: 126
Loc: Emlageni, eShamba
Bengithi ngiphose owami umbono bosisi nabo bhudi, hhayi ke ningaze nithini ningathangani akuwuguquli owami umbono kakhulukazi nxa sekufakwa nokholo phakathi(satanism or christianity), hhayi angikho lapho. ngibheke ukuhlukumezeka kwenkululeko yabantu, amaSTIs, drugs ngokunye njalo kodwa abantu abakhululeke ukulandela imizwa yabo kwezecansi.

Top
#17389 - 12/13/05 08:20 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Abeze bazozama labo ukusisuthisa Ncomanzi. Thina sesibekile eyethu imibono ngemizwa yabo!

Top
#17390 - 12/13/05 10:12 PM Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?
ubuntu Offline
Mafikizolo

Registered: 10/21/03
Posts: 34
Loc: bulawayo
Labo abakhetha ukuba gay, that's unfortunate but if we look at it from a biological point maybe bakhona abangayikhethanga linto. I believe we as human beings all have some form of dsyfunction in our make up, maybe labo benziwa yimpoxo yokudalwa. Lekhaya silabo, leBible mentions them so akusinto entsha. Amanye amasocieties are permissive kuphela that is y kukhanya angathi banengi in other corners of the world than others.

Top
Page 3 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert