Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 27 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 3 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#17448 - 12/28/05 06:10 PM Uqekeko Ku MDC
Gumede Offline
Sikhulu
***

Registered: 12/07/05
Posts: 211
Loc: East London
Mthwakazi ngithatha lelithuba ukungibonga Inkundla.net esinika ithuba lokuzwakalisa izikhalo zethu. Engithanda ukukuphawula ludaba esiluzwa luphakathi kunhlangano ye MDC, ukuzwa iziphatha mandla zeqembu zibambana ngekhola. lokho ngikubona kuyinto embi kakhulu. bekumele uma kukhona amaphutha kunhlangano bewalungise ngendlela efanele, njalo bengabonisi amaphutha abo emehlweni omhlaba. kuliphutha lokho okwenzekayo njalo kwenzeka ngesikhathi esibi,phezu kwesimo esibucayi ezweni lakithi. ngilethemba namuhla uRorbet Mugabe kuye kuzindaba ezimnandi. Amathemba ayango kutshabalala ngoba phela alikho iqembu elibonisa amandla wokususa uhulumeni wentando kayiphikiswa. Wemadoda kwenziwe njani? Ake niyihlafune lendaba. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#17449 - 12/28/05 08:38 PM Re: Uqekeko Ku MDC
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Hlaba udle
Manje baba uthi ingabe iphethwe njani lendaba? Ungabe uyilandele na lendaba, uphume lani wena luqobo lwakho? Yini oyifunde ngaloluqhekeko? Yini abantu ababehlala beyisho esivele obala?

Top
#17450 - 12/29/05 01:41 AM Re: Uqekeko Ku MDC
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Hlabudle Sibale:
<strong> Mthwakazi ngithatha lelithuba ukungibonga Inkundla.net esinika ithuba lokuzwakalisa izikhalo zethu. Engithanda ukukuphawula ludaba esiluzwa luphakathi kunhlangano ye MDC, ukuzwa iziphatha mandla zeqembu zibambana ngekhola. lokho ngikubona kuyinto embi kakhulu. bekumele uma kukhona amaphutha kunhlangano bewalungise ngendlela efanele, njalo bengabonisi amaphutha abo emehlweni omhlaba. kuliphutha lokho okwenzekayo njalo kwenzeka ngesikhathi esibi,phezu kwesimo esibucayi ezweni lakithi. ngilethemba namuhla uRorbet Mugabe kuye kuzindaba ezimnandi. Amathemba ayango kutshabalala ngoba phela alikho iqembu elibonisa amandla wokususa uhulumeni wentando kayiphikiswa. Wemadoda kwenziwe njani? Ake niyihlafune lendaba. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">uyishayenhlokweni usibamba ngakho mfowethu andubana sihlanhlathe akusithi fahla ngamancane usivulele indlela thina sizathi sesikulandela.

Top
#17451 - 12/29/05 02:12 AM Re: Uqekeko Ku MDC
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
UNDODA LOWANA UMTSHWANKELA NGIBONANGANI BAM'BAMBISA OKULUSAKA KWEMALI,NGOBA INTO AYENZILEYO NGENSUK'WEZINDLULEYO I VERY SUSPICIOUS,UTSHELE ABANTU UKHUTHI BANGAYI VOTA KUMBE BAVOTELE IZANU,KANGIBONI UKUTHI LAPHANA KUZALUNGISEKA NGOBA UNGAKHANGELA KAHLE AMATRIBAL SEPARATIONS SEQALISILE,IT CLEARERLY SHOWS THAT NDEBELES AND SHONAS CANT NOT SIMPLY WORK TOGETHER ,SIMPLE,ANGAZI MADODA.

Top
#17452 - 12/29/05 09:28 AM Re: Uqekeko Ku MDC
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
MINA KIMI MTSHWANKELA AND MGABE SAME FANANA LAYE YIDICTACTOR SO AKULAMEHLUKO SHAME LILEMA NJE ELIFUNA LALO UKUFAKA IMIGWAQO LAMABUSINESSES KUBO KHONALE KUMBE KUNGAPHI NJENGOBOB AKWENZA KOZVIMBA.

ITS A SHAME REALLY UKUTHI KOMTHWAKAZI KUYEHLULA UKUTHI KUBE LOMUNTU OZABUMBA IPARTY NGEQINISO NJALO SIMSUKUMISE THINA NGOKWETHU ABANTU BESINTWINI AND MINA ENYE INTO ENGIYIBONAYO YIKUTHI LOBA KUNGAZE KUTHOLAKALE UMKHOKHELI KOMTHWAKAZI THINA SILIHLEKANA COMPARED TO AMASHABI NGINGAZI LOBA NGIYAPHOSISA LOKHU KWENZA YONKE INTO IBE NZIMA UKUTHI KUBE LEPARTY EPHIKISAYO ENGABA STRONG AS MDC BEFORE NGINGAZI LINA LITHINI.

NGUMBONO WAMI LAMI.

Top
#17453 - 12/29/05 01:57 PM Re: Uqekeko Ku MDC
MaGae Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/01/05
Posts: 291
Loc: ngungumbane
nomangqika
olla dade mina ngivumlana lawe uyazi kodwa into nansi: everything is possible if we put our minds kunto yakhona, thina njengothwakazi lapha esabhayiza khona yikuthi iMDC ibe lopresident ongumtshabi liyabo. those pple are one of a kind bacabanga okufanayo, kule saying ethi esintwini umntwane nyoka yinyoka so mtshwankela kakho mehluko labakibo omgabe coz laye as far as i know uyatawura kakhulumi.
so thina njengomthwakazi siyazi esikufunayo so why singavusi elethu iqembu elingela abetshabi ilizabe liyi strickly MTHWAKAZIANS kungelambasela ezizasihlupha kusasa.

NGIYABONGA NGUMBONO WAMI LOWO LAMI NGINGAZI KUMBE BENGIWUMANA HK HK HK

Top
#17454 - 12/29/05 03:31 PM Re: Uqekeko Ku MDC
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Nomangqika lodade uMagagisa
Ngiyalizwa bodade liyashiseka ngendaba zikaMthwakazi, kunjalo kuyakhanya ukuthi likhaliphiule kakhulu, liyayihlinza njalo liyihlahlele indaba. Ngizothanda ukubuyela kancane kulokho okushiywe ngudade uNoma, uthi yena nanoma kuqakathekile ukuthi sibe lelethu iqembu lezombusazwe kodwa into ezosehlula noma ezokwenza into yethu ingaphumeleli noma ithole usekelo olufana nolweMDC yikuthi silihlekani, leli liqiniso dade, kodwa engicabanga ukuthi kumelwe sikwenze manje noma sikucabange yikuthi kungani impilo zethu kumele zibe yilokho eziyikhona ngenxa yokuthi banengi kunathi? Kungani ubunengi babo kumele bube wucindezelo kithina? Kungani I have a neighbour of mine who is very rich and has a very big family, i am poor and my family is very small, does this give my neighbour a right to control my family affairs. You might say the anology is too simplistic but if you what i am driving at you will realise its usefulness.

Top
#17455 - 12/29/05 05:15 PM Re: Uqekeko Ku MDC
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
ngiyakuzwa mnewethu hayi ngiyakubona okutshoyo kodwa mmmhhhh kunzima shame <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />

Top
#17456 - 12/29/05 11:49 PM Re: Uqekeko Ku MDC
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
KIMI UKUTHI SINGANANI KAKUTSHO LUTHO NGOBA THE THING LAPHA YIKUTHI THINA KASIFUNI UKUBABUSA LABABANTU KODWA ESIKUFUNAYO YIKUZIBUSA,KASIFUNI UKUSEKELWA YILABABANTU THINA SIFUNA USEKELO LWABANTU BAKITHI,KUNGABA LOMUNTU OYEDWA OZAPHUMELA LABABANTU MGCEKE UKUTHI UKUTHI SIFUNUKUZIBUSA.KAKULA ZA MDC EKHONA LAPHANA,UMDAWINI,NCUBE LONYATHI KUMELENJE BAHLUBUKE KULENTO NJE BAHLENJE BATHI YIZAPU,BAZAJOINA LABO MABENA NGAMUZWA UKUTHI YA UYIZAPU YOQOBQ KUINTERVIEW KUSHAYA FM.KABAPHUNYELWE EGCEKENI ABETSHABI.I PERSONALLY DONT ENVY IZWE LABETSHABI LOKUYIMADLANA KWABO.

NOMANGQIKA UYISHAYA INHLOKO UMTSHWANKELAYI NGOBUSO BAKHE OBUROUGH NGANI KUNGAPHANSI KONYAWO LWENDWANGU,NGANI BAKE BAMXHWATHISA MBIJANA EBHODWENI HK HK ,UYAZIFANANELA LOMUGABE.

Top
#17457 - 12/30/05 02:42 PM Re: Uqekeko Ku MDC
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Kuthiwa kwakukhona elinye iqembu ebelibizwa iAmazulu. Labunjwa kanzima, libhekane lobunzima. Leliqembu lalibalandeli/abasekeli abalutshwana kodwa babethi bengangena ku gilendi sitendi emagumeni akwethu laph'ya bavimbe kakubi behaya abadlali babo, kubeyisisanasana.

Ngithini, ya, inani alitsho lutho kwabazimiseleyo, belamazwi, bedalwe benela. Isisebenzi soMphulofethi saqhuqha sagedla amazinyo sibheke isitha, kodwa isithunywa seNkosi sathi kubo, 'Ningaze nabheka ubuningi besitha, kodwa bhekani omi lani, onguMdali, lizakubona ukuba isitha sincane'.

Zulu kaMalandela, akesimeni ukubheka isitha kodwa sizibheke thina sodwa. Mina ngizwa ngithola imvuselelo, ngingenelwa yisagweba, nxa ngibheka owakwethu umhlubulo lo, olaboDoc (Sazi/Sihlakaniphi), Lobengula (King/Dollarbrand), Mabili (Ndlovukazi/Queen), Sgero (Master of Camouflages/Ngotsha), ncomazi (shangaan elimnyama), Mahlaba, Gagisa (omhle), Sibamba (Cool Ruler), Sinatha (Siqwaga), Chairman (umgcini), Bazonya (Mawabeni), Skuvethe (Goldfinger), Mnto (Shamus), Mjaji (kileva), Msupatsila (Mkaka), Zwangs (Ngwane), Mbuso (General), Thandindaba (Sugarbabe), BKM (twana), Ntombenhle (kleza), Nomangqi, Tshisa (ongafuniyo kayekele), mkabayi (kaJama), Ndethi (detete), Magonya (Mqonqoseli), Mtho (wabantwana), Soweto (eKhasi), Sirimula (S'camtho), Barry (Hayilanga), kunye lezithutha zasezhwane, onamakanjani (nkani), omabona (noma becimezile), ong'xoshiwe (uxamu wezidaka), Xhiba, Buso (bentaca), Dabulap (Mhlekazi), uBhudaza (skhwica), uPot (Khomuredi), luulu9 (maJams), Lembe, abadala beNkundla (Mkhankaso [vuvuzet], Gwesela, Nduku, kaMoyo, Jazi, Gay'gusu, njlnjll), labanye abanengi bakithi engingababalisanga.

Laba yingcosana nje, inzwisa esilayo lapha eNkundleni, engingababalisanga abasekhaya labasemazweni, bakithi, yitshebetshebe ubunengi. Osekudingakala wukulibuthanisa lelotshebetshebe silibumbe njengomdaka, sisukume bakwethu sime ngezinyawo, noma bengasiquma lezo nyawo sime ngengini, sitotobe sisiyaphambili.

Asehlukaneni lomkhubo wabetshabi wokufuna ukuba ngabaphathi sonke, sonkesikhathi, sibeke izisebenzi ezizophatha intando yesizwe, izisebenzi ezingayisiwo magovu, ezizangena ejogweni zikwazi ukudonsa ikhuba zidonsela uwonke hatshi uyedwa. Lazo lezozisebenzi zibe zizinikele zizimisele. Lezo zisebenzi silazo phakathi kwethu lapha. Zingazikhona phakathi kwalaba engibaqambileyo kumbe emphakathini engingakwazi ukuwuqamba, kodwa zikhona zilindile. Asiphaphameni Mthwakazi, sivuke ebuthongweni, sivule amehlo sisungule siwuphutshise lumsebenzi esawuselelwa ngukhokho wethu, iqhawe okuyilona lodwa elenelisa ukweqa ilembe eleqa amanye.

Langomdabuko, indima ivele isungulwa ngabalutshwana anduba ilima lize selizohlakula lokuvuna. Asiyisunguleni indima bakwethu njengoba sesihlangene lapha eNkundleni sesisazana, besesimema ilima elizahlanganisa isizwe sonke.

Asazi bakwethu, lokhu ngumbono lemizwa yokulisili, okungumuntu kwasenkangala, okuphila ngenyama yezinyamazana, kwembethe izikhumba zazo, kugebhana lempande, kuxubha ngomtshekisane, kumanilwa yizithelo zendle, kulala embhalwini. Kodwa-ke, yazini ukuthi, ukuze ngibe ngilokhe ngikhona ngibizwa 'sili' nje kuyikubana kwethu ebusili siyabambana sibambisane ngezikhathi ezinzima, sehlula inkangala eyazama ukusiminyelela, umlungu ubeke phansi isikhali, ibhunu lalo lenzanjalo.

Zamani lani mawundlu kaMatshobana.

Ayihlome!

Top
Page 1 of 3 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert