Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 43 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 6 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Topic Options
Rate This Topic
#35545 - 12/22/07 05:51 PM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Mbomboshe]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Mina impendulo yami iyodwa.

MTHWAKAZI HLANGANANI.

Li Zwangendaba.

Top
#35573 - 12/28/07 07:26 PM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Mbomboshe]
Babugagashi Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/11/07
Posts: 48
Loc: White House
Uma amashona la okhuluma ngawo engama Zimbabwean, alemvumo yokhuhlala noma ngaphi ezweni le Zimbabwe. LamaNdebele lawo alemvumo yokuhlala loba ngaphi eZimbabwe. Lawe uma ufuna ungahamba uyehlala e Uzumba Maramba Kufunga, akulamuntu ozakuhlupha as long as you don't give a damn about what the shonas there think or say about you.

Top
#35595 - 01/02/08 10:27 AM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Babugagashi]
Mthakathi27 Offline
Nduna

Registered: 12/30/07
Posts: 323
Loc: Canada
babugagashe, uzalelwe ngaphi, njalo uleminyaka emingaki ubukeka useseyiphofu, uyimpumputhe.
_________________________
Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.

Top
#35602 - 01/03/08 02:10 AM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Mthakathi27]
Babugagashi Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/11/07
Posts: 48
Loc: White House
Mina ngizalelwe koBulawayo Mthwakazi27 njalo ngimdala.
Uma ukungavumelani lawe kungeza ngibe yimpumputhe , hatshi kungcono ngihlale ngiyiyo leyo mpumputhe. Into eliqiniso yikuthi akulamuntu ovalelwe ukuhlala noma ngaphi ezweni leZimbabwe. Uma wena usesaba ukuyahlala ematshonaland, hayi ngokwakho lokho. Ungasoli amatshona ngoba alesibindi sokuyahlala koBulawayo, Nkayi, Gwanda, Binga, Tsholotsho,Lupane, loba ngaphi.
Ngubani wena omaziyo owayalelwa ukuyahlala eHarare, Mutare,kumbe koTshibi ngoba uliNdebele?
What's your reason for thinking that its wrong to find Shonas in Bulawayo anyway?
Mina eyami i reason ngiyibeke sobala ngathi amatshona are as Zimbabwean as Ndebeles, ngalokho balemvumo yokuhlala noma ngaphi ezweni le Zimbabwe.Even loMtonga uma efuna angasuka eBinga ayohlala khonale eZaka ulemvumo.
MINA NGITHI ASIHLANGANENI MAZIMBABWE SEKELANE UKUKHETHANA NGEMIHLOLO. Singacini lathi sesisenza njenge Rwanda kumbe iKenya.
Top
#35608 - 01/03/08 05:11 PM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Babugagashi]
Mthakathi27 Offline
Nduna

Registered: 12/30/07
Posts: 323
Loc: Canada
wena mnumzana gagashe uleproblem enkulu, angikholwa ukuthi ungumuntu omdala, ucabanga njengonana osakhasayo. Wenza sengathi wawa esihlahleni awuzalwanga kanti phinde vele wazalwa njengabo bonke abantu. Into oyikhulumayo ayilangqondo wena usithi umdala, kungabe konakale ngaphi kuwe? Ngiyakholwa ukuthi akusikho ekhanda.
_________________________
Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.

Top
#35612 - 01/04/08 02:28 AM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Mthakathi27]
Babugagashi Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/11/07
Posts: 48
Loc: White House
Uma ngileproblem enkulu Mthakathi27, iproblem yami ngeyokuthi I don't subscribe to this Groupthink syndrome yakho. Ngibuzile ukuthi wena okwenza ucabange ukuthi amatshona akumelanga ahlale koBulawayo yini. Awuphendulanga, umane wangithuka nje. Mhlawumbe you don't have a valid reason, but you are blindly following okucatshangwa ngabanye.Liwufake nini lowo mthetho ke lina elicabanga njengamaxhegu owokuthi iBulawayo kumele ihlale amaNdebele kuphela? Uma kulomthetho onjalo, hatshi ungixolele mnumzana, kodwa uma ungekho, then you have a life long dream that will soon become your worst nightmare. As long as iBulawayo or rather iMatabeleland iyi part of Zimbabwe, amatshona azayihlala kuphela, ufuna ungafuni. And lamaNdebele lawo azayihlala kuphela iHarare befuna bengafuni amatshona.
Asehlukaniseni amaphupho ethu le reality bafowethu.Akula muntu ongakwalela ukuyahlala lapho ofuna khona kwele Zimbabwe, kwaphela ngesikhathi seRhodesia lokho lapho esasisalelwa ngamakhiwa ukuyahlala lapho esifuna khona.

Phaphama mnumzane, kade kwasa.Top
#35622 - 01/05/08 08:45 AM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Babugagashi]
Mthakathi27 Offline
Nduna

Registered: 12/30/07
Posts: 323
Loc: Canada
kuhle kimi ukulala kokuphela kulokulala ngivuke ngivukela phezu kokuzithengisa umphefumulo wami ezizweni. into wena gagatshe ongayaziyo yikuthi amandebele ancindezelwe ezimbabwe. amandebele awabusi, kodwa kubusa amashona, yikho nanzelela ukuthi wena awungeke uginye ishona kodwa ishona lingakuginya. wena awungeke utshabalalise isiko lesishona kodwa ishona lingakutshabalalisela isiko lakho. phaphama ke siwula ndini sakithi.
_________________________
Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.

Top
#35640 - 01/06/08 05:41 PM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Mthakathi27]
Ntombiyelanga Offline
Mafikizolo

Registered: 01/03/08
Posts: 11
Loc: United States
Ibuhlungu indaba leyo kimi eyeku Shonaliza uMthwakazi, isensitive. Nxa ubabawami eliShona, umama eliNdebele, kusho ukuthini? Angikhulanga eSiShoneni, ubaba wangikhalala ngiseyingane. Umama wangondla yedwa esiNdebeleni ngaze ngabayintombi enhle. Ngithini nxa abakoMthwakazi bengikhalala bethi angisuye munye wabo? Ngithini nxa esiShoneni bengikhalala ngoba ngikwazi ukuthetha ngolimi lukaMthwakazi okwedlula elikaMambo? Things like these make me look outside of my 2 inherited conflicting ethnic groups, to marry elsewhere, believe me, I` d prefer indoda yakoMthwakazi ngoba ngisazi ulimi lamasiko, kodwa they always manage to make me feel an impure mixed blood. Lakho esiShoneni kuyafana ngoba angikwazi ukukhuluma isiShona. Khona manje, sezengicabanga ukuthi ngizihambele labo Yo, oAfro-American abashona bengiqomisa, kumbe abelungu as long engithanda. Please bantu, base-Afrika, asibambaneni.

Top
#35641 - 01/06/08 08:45 PM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: Babugagashi]
vunguza Offline
Ngqwele

Registered: 06/09/07
Posts: 129
Loc: emaguswini
Babugagashi

ngibona sengani you miss the point Babugagashi. but maybe lami ngiyaphazama. mina angiboni sengathi indaba le ngeye ethnic seperatism or i-groupthink as you would put it. no, not at all. i would love ukuthi ngithi ngihamba koMthwakazi ngingahlangani labantu engizathi ngizama ukukhuluma labo singazwani. believe me, i would love that. but guess what, the reality, where ever you may go, is that that kind of dream is just that, a dream.

but let us step back just a little bit and focus on the bigger picture. the bigger picture is not about not wanting to associate with abantu bezinye izizwe (ama short sleeve). i dont think ukuthi uMthwakazi gikelezi ngabe uyakhononda ngabe iZimbabwe kade im-recogniser ukuthi ukhona uyaphila njengesizwe. that acute awareness of tribal lineage ekhona eZimbabwe today ngabe kayisiyo-issue if the people that wield the power today took the time to give amaNdabele a sense of belonging eZimbabwe leyo. at this stage i really don't care if you agree with me or not Babugagashi, but the truth is udibi lukaMthwakazi lucabanga ukuthi lokhu kakukenzeki. not only that, most koMthwakazi actually think that there is an ongoing soft genocide that seeks to eventually rid Zimbabwe of any semblance of Mthwakazihood. this, my friend is what abantu abanjengoMthwakazi27 are worried about, not the mere fact that kulamatshabi eLuveve.

if you agree with me on this Babugagashi, then we can proceed with a discussion. if you don't, then maybe its a good idea if we could just leave it like this.

ngiyabonga

PS. Babugagashi, ngicela ukuthi kwelizayo, uhlukanise phakathi kukaMthwakazi (and all that the name stands for) and Zimbabwe. i say this because it is my conviction that the two have always been seperate.
_________________________
Koze kubenini, what will it take?

Top
#35654 - 01/08/08 08:28 AM Re: Shonalizing uMthwakazi [Re: vunguza]
Babugagashi Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/11/07
Posts: 48
Loc: White House
Vunguza:

Hatshi ngiyakuzwa mnumzana, njalo ngiyabonga ngempendulo yakho elesisindo lobuntu phakathi. Into ekhona Vunguza njalo eliqiniso okuyilo esingafuni ukulizwa yikuthi amatshona are the majority in Zimbabwe. With that said, it means the probability of finding a shona anywhere in Zimbabwe is higher than the probability of finding a Ndebele anywhere in Zimbabwe. So finding a shona in Bulawayo or anywhere in matabeleland is not a ploy yokuginya amaNdebele as Mthakathi27 would like to think. Those shonas you find esizweni that "used to be Mthwakazi" ntolontolo are just mere beneficiaries of the present system that has given everyone freedom of movement within the country. Amandebele lamashona have core existed vele from kudala.
Ngivumelana lawe 100% uma usithi if the people that wield the power today had taken time to give amaNdebele a sense of belonging eZimbabwe, things would be different. Vunguza, these people that wield the power are the ones that we should direct all our anger to, not the poor shona elizizamela impilo kobulawayo. Into eba sobala ungabala lokhu okulotshwe ngabanye yikuthi they now feel comfortable ngoba sebeze bathola someone to blame (the shonas in matabeleland). Lets stand up, confront the people that wield the power in Zimbabwe, and demand ilungelo lethu. Blaming every shona for our failure to act might give some the satisfaction that they want, but will never ever solve anything.
MaNdebele we have a choice to make, we can continue to bark up the wrong tree and get nothing when we finally get tired, or change course, be brave and confront the powers that be.

Vunguza, uthi wena ngehlukanise uMthwakazi leZimbabwe because they have always been seperate. Please tell me ukuthi kanti vele uMthwakazi kuyini, umeleni, and utholakala ngaphi. Bengithi ngiyazi kodwa sengiyobona ukuthi mhlawumbe angazisisi. Mina ngibona engathi uMthwakazi right now only exists in the minds of a few individuals and maybe in hyperspace, but again, I might be wrong.

Ngiyabonga

Top
Page 6 of 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert