Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 9 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Topic Options
Rate This Topic
#22297 - 07/20/03 05:55 PM Re: General Discussion
Mkhankaso Offline
Ngqwele

Registered: 12/13/02
Posts: 106
Loc: Vietnam
Hawu Mazakhela, usaphila dade? Kunjani ke ntombi endala. Sesisukhanuka phela dadewethu. Hantsho usamkhumbula uBotshisa umfowenu, nguye osenguMkhankaso.<br>Dade, ngizazama ukukuchasisela ukuthi iThalaza yikuyini. IThalaza dade ngumkhuhlane omubi okhwabithwa ngabesilisa nxa abasifazane bengekho. Lowu mkhuhlane umayelana lokudlalisa ipenseli yabadala ngesandla. Bengizaloba ngesikhiwa manje kulabantwana abangena lapha kulezinsuku. Kithi esintwini sivame ukuthi yizigwadi ezithanda ithalaza ikanti esilungwini yinto ejwayelekileyo, loba umnunzana othetheyo uyazitshayela ithalaza yakhe nxa efuna. Abanye badlalisa ipenseli zabo phambi kobomkabo. Bathi yithalaza ngoba kithi esintwini yinto eyangisayo njalo nxa umnunzana esenza la amanyala uyabe eyedwa njalo ethalaza kokuphela ukuthi engaficwa ngumuntu eyibiza emoyeni. Labesifazane Mazakhela ngizwa kuthiwa bayayithanda ithalaza. Ngilethemba ngizamile ukukuchasisela dade.

Top
#22298 - 07/20/03 06:11 PM Re: General Discussion
Mkhankaso Offline
Ngqwele

Registered: 12/13/02
Posts: 106
Loc: Vietnam
Mazakhela, bengithi ngizacina ngala kumpendulo yami yokuqala ngasengilibala. Ithalaza singathi kunjengokulahla inhlanyelo iskwakweni kungelasizatho. Omazakhela besilisa bayakwazi kodwa mina njengomnunzana othetheyo ngekengakuchasisela okwedlula lokhu.

Top
#22299 - 07/21/03 10:13 PM Re: General Discussion
ngulungundu Offline
Ngqwele

Registered: 10/26/02
Posts: 48
Ngibongile Botshisa impendulo yakho ezengokukhawuleza!!! Ngingazi kumbe kulabo"mazakhela besilisa" abafuna ukungezelela kumbe abalombono owehlukileyo nge "Thalaza".

Top
#22300 - 07/22/03 02:26 PM Re: General Discussion
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
iThalaza ilungile bobaba lingakhathazeki.<p> <A HREF="http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993942" TARGET=_blank>http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993942</A> <br> <br>It will make you go blind. It will make your palms grow hairy. Such myths about masturbation are largely a thing of the past. But the latest research has even better news for young men: frequent self-pleasuring could protect against the most common kind of cancer.<p>A team in Australia led by Graham Giles of The Cancer Council Victoria in Melbourne asked 1079 men with prostate cancer to fill in a questionnaire detailing their sexual habits, and compared their responses with those of 1259 healthy men of the same age. The team concludes that the more men ejaculate between the ages of 20 and 50, the less likely they are to develop prostate cancer.<p>The protective effect is greatest while men are in their twenties: those who had ejaculated more than five times per week in their twenties, for instance, were one-third less likely to develop aggressive prostate cancer later in life (BJU International, vol 92, p 211).<p>The results contradict those of previous studies, which have suggested that having had many sexual partners, or a high frequency of sexual activity, increases the risk of prostate cancer by up to 40 per cent. The key difference is that these earlier studies defined sexual activity as sexual intercourse, whereas the latest study focused on the number of ejaculations, whether or not intercourse was involved.<p> <br> The prostate produces part of the fluid that makes up semen <br>The team speculates that infections caused by intercourse may increase the risk of prostate cancer. "Had we been able to remove ejaculations associated with sexual intercourse, there should have been an even stronger protective effect of other ejaculations," they suggest. "Men have many ways of using their prostate which do not involve women or other men," Giles adds.<p>Giles accepts the possibility that the men who completed the questionnaires could have lied about their habits. But he doubts this skewed the results, since questions about masturbation are unlikely to evoke the same macho exaggeration as questions about, say, number of sexual partners.<p>But why should ejaculating more often cut the risk of prostate cancer? The team speculates that ejaculation prevents carcinogens building up in the gland. The prostate, together with the seminal vesicles, secretes the bulk of the fluid in semen, which is rich in substances such as potassium, zinc, fructose and citric acid. <p>Generating the fluid involves concentrating these components from the bloodstream up to 600-fold - and this could be where the trouble starts. Studies in dogs show that carcinogens such as 3-methylcholanthrene, found in cigarette smoke, are also concentrated in prostate fluid. <p>"It's a prostatic stagnation hypothesis," says Giles. "The more you flush the ducts out, the less there is to hang around and damage the cells that line them."<br> <br>His findings suggest an intriguing parallel between prostate cancer and breast cancer, as recent studies indicate that lactating reduces a woman's risk of breast cancer, perhaps because this also flushes out carcinogens. Alternatively, ejaculation might induce prostate cells to mature fully, making them less susceptible to carcinogens. <p>"All these mechanisms are totally speculative," cautions breast cancer expert Loren Lipworth of the International Epidemiology Institute in Rockville, Maryland.<p>But if the finding is confirmed, future health advice from doctors may no longer be restricted to diet and exercise. "Masturbation is part of people's sexual repertoire," says Anthony Smith, deputy director of the Australian Research Centre in Sex, Health and Society at La Trobe University in Melbourne. <p>"If these findings hold up, then it's perfectly reasonable that men should be encouraged to masturbate," he says. <br> <br> <br>

Top
#22301 - 07/22/03 03:30 PM Re: General Discussion
ngulungundu Offline
Ngqwele

Registered: 10/26/02
Posts: 48
Bhudas, thanx for that detailed and enlightening report.<br>Botshisa, nanso iscience ye "Thalaza" uthini? Kukhanya angani ukutshaya i"Thalaza" kulama advantages amahle. Maybe its high time men opened up - even the married - in light of i report ka Bhudas, uNkosikazi avele azi nje ukuthi ubaba kumele athole isikhathi esiprivate / lilonke ukuthi atshaye i"Thalaza" ukuze insuku zakhe zande,!!

Top
#22302 - 07/23/03 07:08 AM Re: General Discussion
Serwanz Offline
Mafikizolo

Registered: 05/21/02
Posts: 47
Loc: Kontuthu
Mazakhela lani omame lilayenza lento, sitshele ke ukuthi ama "benefits" wayo kini yiwaphi.<br>Angiboni nkinga mina la, isigubhu smtimes uyasichithela kumfazi, ngezinye insuku njalo uchithele phandle(umthele ngamafutha) ukuze ijwabu lakhe licwazimule. and uchitha njalo nje, smtimes nguye umfazi ozakuthalazela so ukuthi akukho mfazi akutsho lutho.<p>Emazweni wabelungu, abafazi bakhona bayathenga ithuluzi zoku thalaza ngazo, ngitsho zona phela abathi zihlala zinqamekele(zinqantshile)so bayazithanda ke lezo to a point yokuthi kabasafuni kuthoncola amadoda wabo.<p><br>Nanso ke Mazakhela, uyazazi lezo thuluzi zabo mame?

Top
#22303 - 07/24/03 10:54 PM Re: General Discussion
ngulungundu Offline
Ngqwele

Registered: 10/26/02
Posts: 48
Serwanz, ithuluzi okhuluma ngazo ngiyazazi sibili. Uqinisile ngezinye indlela nxa uziqathanisa lethalaza ethandwa ngabo baba. <br>Ekuthini omama bacina sebekhonze ithuluzi bengasafuni lokuzwa ngobaba kungenzakala ukuthi ubaba uselfish emacansini umama abone kungcono ukuqhubeka ngethuluzi kulokuthi nsukuzonke ubaba kumele amuse koByo from Gweru kodwa aphelele eNtabazinduna. Yiyo ibhenefithi yethuluzi enkulu - umama wenza nge pace yakhe aze eneliswe. Akulula ukudlala ngesandla kwabanye omama so ithuluzi babona kuyinqgondo!

Top
#22304 - 07/28/03 01:34 PM Re: General Discussion
sivalo Offline
Mafikizolo

Registered: 05/26/03
Posts: 19
kwathula lapho angathi kufiwe kanti amacomputer sebalithatheli yini lisitshele siliboleke, ngoba lokhu kithi sitshetshela ngakho! holla majida ngizolithinta second half..

Top
#22305 - 07/28/03 01:43 PM Re: General Discussion
sivalo Offline
Mafikizolo

Registered: 05/26/03
Posts: 19
ngokubona kwami kukhanya engathi abantu abasemazweni libulawa ngumnqantsho. khangelani manje selikhuluma ngebhonyabhonya, kanti alazi ukuthi ibhonyoro yizinto zabafana abasakhululayo. abadala abafana lani kumele ngabe likhuluma ngembumbu lisitshela thina iboyz ukuthi imnandi okungakanani, njalo lisitshele amacebo okuthi singazeki okwenkunku ukuthi sicithe masinya. hayikhona ukuzositshekela lapho lisitshela nge'mnandi ngingedwa'. sicela likhulume ngokuzeka kuqala manje. ngithemba alisoze lithi ngidelelile kumbe lithi angihloniphi, akulanto emangalisayo ngokuzeka, yimpilo ukuzeka hatshi ibhonyabhonya? lisale kahle bakithi

Top
#22306 - 09/18/06 01:10 PM Re: General Discussion
Nqoba Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/06
Posts: 52
Loc: emabhonobono
[]...IThalaza dade ngumkhuhlane omubi okhwabithwa ngabesilisa nxa abasifazane bengekho. Lowu mkhuhlane umayelana lokudlalisa ipenseli yabadala ngesandla. Bengizaloba ngesikhiwa manje kulabantwana abangena lapha kulezinsuku. Kithi esintwini sivame ukuthi yizigwadi ezithanda ithalaza ikanti esilungwini yinto ejwayelekileyo, loba umnunzana othetheyo uyazitshayela ithalaza yakhe nxa efuna. Abanye badlalisa ipenseli zabo phambi kobomkabo. Bathi yithalaza ngoba kithi esintwini yinto eyangisayo njalo nxa umnunzana esenza la amanyala uyabe eyedwa njalo ethalaza kokuphela ukuthi engaficwa ngumuntu eyibiza emoyeni. Labesifazane Mazakhela ngizwa kuthiwa bayayithanda ithalaza. Ngilethemba ngizamile ukukuchasisela dade. [/]
Hk Hk Hk hK Hk Ha ha ha he he ngaze ngahleka , ha ha ithalaza ha ha uyabe ethalaza yedwa umdala, ha ha My Friend Manotsha comment on this one tshomi, ha ha ha ha ha ngomunwe hk hk eyedwa, he he he, oOmunye kusahluko sokwephula imbambo kuthiwa wakhohlwa ukuthalaza instead wavala amehlo i-lorry ayengaphansi kwayo yatshelela yahamba wasala ezitshayela inandinandi yakhe etshatshalazini.
_________________________
Azinqotshwe

Top
Page 9 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert