Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 27 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 25 of 200 < 1 2 ... 23 24 25 26 27 ... 199 200 >
Topic Options
Rate This Topic
#22874 - 10/04/04 12:00 AM Re: Re: Imbambo az' yephuke *****
Kwazimina Offline
Ngqwele

Registered: 05/21/04
Posts: 116
Loc: Canada
KoDlodlo lapha inhlamba yayingazili
kwakubizwana ngayo omkhulu lomncane
umama uMaNkonjeni waze wathi "Hah!
Dlodlo lokhu sokuyangisa lanxa kulabantu
bemzini abantwana babizana ngenhlamba"

Basebevumelana-ke abazali ukuthi banxuse umfundisi uMusa azofaka umthandazo lapha
ekhaya.
Kodwa bavumelana ukuthi ngalelo langa kumele
baxotshe abantwana bonke ukuze bangayangisi sokulomfundisi. Kwasala okuFa okule 3 yrs
kuphela ngoba kuthiwa ku innocent.

Umfundisi engakathandazi wenzelwa itiye wayihubula itshisa umuntu wenkosi uMankonjeni
esathi uthi,"iyatshisa mfundisi, kazisengwanga namuhla amathole afohlile"

Engakaphenduli umfundisi kwabe kuyithenga okuFa
kulokhu kuzidlalela eceleni kwathi,
"Ya izhakunyisha nshathanyoko"

Umfundisi wasukuma wadobha ibhayisikili watshaya phansi.

Top
#22875 - 10/04/04 02:05 AM Re: Re: Imbambo az' yephuke
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
hk hk hk hk <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

Top
#22876 - 10/04/04 10:40 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
hk hk hk kwazi mina wena kumele wekele lokho okubhemayo

Top
#22877 - 10/04/04 10:53 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
amajaha amathathu ayejwayele ukubamba abesifazana irape, kwathi ngenyi mini bavumelana ukuthi akusachazi ukubamba irape abesifazane kungaba njani bazame indwangu. U Moyo nguye oweza laleloqhinga kwathi ke uDube laye wavumelana lalo lelo qhinga kodwa uSibanda owayegagasa nxa ekhuluma wala wathi yena angezake afa fa fa ke umthondo wakhe ngensitha yendwa ndwa ndwa ngu.
uMoyo nguye owaqalayo ukuyibethela indwangu, weza le report esithi ayisibunandi bayo madoda, uDube uthe esizwa lokho laye walandela wayibethela kuthiwa uDube engakholisi sooo.
umagagasa uSibanda yena wala wathi indwangu hayi kungangcono ehlale enjalo sibili ebulawa ngumnqa nqa me me mekelo kulokubethela indwangu hk hk hk.
after a few days umqamekelo wamtshaya okuzwayo usibanda bona abangane bakhe belokhe bezilibazisa ngendwangu nxa umqamekelo ungababamba.
usibanda wathi majida indwangu ngingayikhwela only on one condition nxa lingayivala ngesaka ubuso bayo ukuze vele ngingayiboni, iztshomi zakhe zavuma zakwenza lokho, usibanda wayibethela indwangu wayibethela okuzwayo wezwakala esesithi aah aah imnandi indwa ndwa indwangu imnandi indwangu majida, khi khi khi khiphisaka khi khikhi phi sa sa sa sa kaaaa ngiyiiii khi khikhi se

Top
#22878 - 10/04/04 10:53 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
amajaha amathathu ayejwayele ukubamba abesifazana irape, kwathi ngenyi mini bavumelana ukuthi akusachazi ukubamba irape abesifazane kungaba njani bazame indwangu. U Moyo nguye oweza laleloqhinga kwathi ke uDube laye wavumelana lalo lelo qhinga kodwa uSibanda owayegagasa nxa ekhuluma wala wathi yena angezake afa fa fa ke umthondo wakhe ngensitha yendwa ndwa ndwa ngu.
uMoyo nguye owaqalayo ukuyibethela indwangu, weza le report esithi ayisibunandi bayo madoda, uDube uthe esizwa lokho laye walandela wayibethela kuthiwa uDube engakholisi sooo.
umagagasa uSibanda yena wala wathi indwangu hayi kungangcono ehlale enjalo sibili ebulawa ngumnqa nqa me me mekelo kulokubethela indwangu hk hk hk.
after a few days umqamekelo wamtshaya okuzwayo usibanda bona abangane bakhe belokhe bezilibazisa ngendwangu nxa umqamekelo ungababamba.
usibanda wathi majida indwangu ngingayikhwela only on one condition nxa lingayivala ngesaka ubuso bayo ukuze vele ngingayiboni, iztshomi zakhe zavuma zakwenza lokho, usibanda wayibethela indwangu wayibethela okuzwayo wezwakala esesithi aah aah imnandi indwa ndwa indwangu imnandi indwangu majida, khi khi khi khiphisaka khi khikhi phi sa sa sa sa kaaaa ngiyiiii khi khikhi se

Top
#22879 - 10/04/04 10:53 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
amajaha amathathu ayejwayele ukubamba abesifazana irape, kwathi ngenyi mini bavumelana ukuthi akusachazi ukubamba irape abesifazane kungaba njani bazame indwangu. U Moyo nguye oweza laleloqhinga kwathi ke uDube laye wavumelana lalo lelo qhinga kodwa uSibanda owayegagasa nxa ekhuluma wala wathi yena angezake afa fa fa ke umthondo wakhe ngensitha yendwa ndwa ndwa ngu.
uMoyo nguye owaqalayo ukuyibethela indwangu, weza le report esithi ayisibunandi bayo madoda, uDube uthe esizwa lokho laye walandela wayibethela kuthiwa uDube engakholisi sooo.
umagagasa uSibanda yena wala wathi indwangu hayi kungangcono ehlale enjalo sibili ebulawa ngumnqa nqa me me mekelo kulokubethela indwangu hk hk hk.
after a few days umqamekelo wamtshaya okuzwayo usibanda bona abangane bakhe belokhe bezilibazisa ngendwangu nxa umqamekelo ungababamba.
usibanda wathi majida indwangu ngingayikhwela only on one condition nxa lingayivala ngesaka ubuso bayo ukuze vele ngingayiboni, iztshomi zakhe zavuma zakwenza lokho, usibanda wayibethela indwangu wayibethela okuzwayo wezwakala esesithi aah aah imnandi indwa ndwa indwangu imnandi indwangu majida, khi khi khi khiphisaka khi khikhi phi sa sa sa sa kaaaa ngiyiiii khi khikhi se

Top
#22880 - 10/04/04 10:54 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
amajaha amathathu ayejwayele ukubamba abesifazana irape, kwathi ngenyi mini bavumelana ukuthi akusachazi ukubamba irape abesifazane kungaba njani bazame indwangu. U Moyo nguye oweza laleloqhinga kwathi ke uDube laye wavumelana lalo lelo qhinga kodwa uSibanda owayegagasa nxa ekhuluma wala wathi yena angezake afa fa fa ke umthondo wakhe ngensitha yendwa ndwa ndwa ngu.
uMoyo nguye owaqalayo ukuyibethela indwangu, weza le report esithi ayisibunandi bayo madoda, uDube uthe esizwa lokho laye walandela wayibethela kuthiwa uDube engakholisi sooo.
umagagasa uSibanda yena wala wathi indwangu hayi kungangcono ehlale enjalo sibili ebulawa ngumnqa nqa me me mekelo kulokubethela indwangu hk hk hk.
after a few days umqamekelo wamtshaya okuzwayo usibanda bona abangane bakhe belokhe bezilibazisa ngendwangu nxa umqamekelo ungababamba.
usibanda wathi majida indwangu ngingayikhwela only on one condition nxa lingayivala ngesaka ubuso bayo ukuze vele ngingayiboni, iztshomi zakhe zavuma zakwenza lokho, usibanda wayibethela indwangu wayibethela okuzwayo wezwakala esesithi aah aah imnandi indwa ndwa indwangu imnandi indwangu majida, khi khi khi khiphisaka khi khikhi phi sa sa sa sa kaaaa ngiyiiii khi khikhi se

Top
#22881 - 10/04/04 04:58 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
Kwazimina Offline
Ngqwele

Registered: 05/21/04
Posts: 116
Loc: Canada
Sibalukhulu Othandekayo,

Lesi yisicelo sami esibekekileyo.

Ngicela uphe abalandelayo imivuzo ngesipho abalaso sokuhlekisa uzulu:

1) Mabila
2) Hlathi
3) Soweto

Yimi ozithobayo
UKwazi mina..... <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#22882 - 10/04/04 05:16 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
What a woman says, what she really means...

I need = I want
We need = I want
It's your decision = The correct decision should be obvious by now
Do whatever you want = You are going to pay for this later
We need to talk = I need to complain
Sure...go ahead = I don't want you to
I'm not upset = Of course I'm upset, you moron!
You're so manly = You need a shave and you sweat a lot
You're certainly attentive tonight = Is sex all you ever think about?
I'm not emotional! And I'm not overreacting! = I have a severe case of PMS
Be romantic, turn out the lights = I have flabby thighs
This kitchen is so inconvenient = I want a new house
I want new curtains = I want new curtains, new carpeting, new furniture, new wallpaper...
I need new shoes = the other 40 pairs are simply the wrong shade
I heard a noise = I noticed you were almost asleep
Do you love me? = I'm going to ask for something expensive
How much do you love me? = I did something today you're really going to hate
I'll be ready in a minute = Kick off your shoes and find a good game on T.V.
Is my butt fat? = Tell me I'm beautiful
You have to learn to communicate = Just agree with me
Are you listening to me? = Too late, you're dead
Yes = No
No = No
Maybe = No
I'm sorry = You'll be sorry
I was wrong = Not as wrong as you
Do you like this recipe? = It's easy to fix, so you'd better get used to it
Was that the baby? = Why don't you get out of bed and walk him until he goes to sleep
I'm not yelling! = Of course I'm yelling, this is important!


What a man says, what he really means...

I'm hungry = I'm hungry
I'm tired = I'm tired
Do you want to go to a movie? = I'd eventually like to have sex with you
Can I take you out to dinner? = I'd eventually like to have sex with you
Would you like to dance? = I'd eventually like to have sex with you
Can I call you sometime? = I'd eventually like to have sex with you
Nice dress! = Nice cleavage!
You look tense, let me give you a massage = I want to fondle you
What's wrong? = What meaningless self-inflicted psycho trauma are you going through now?
You look upset = I guess sex tonight is out of the question
Yes, I love your new hairstyle = I liked it better before
Yes, your haircut looks good = $50 and it doesn't even look different!
I like the first dress you tried on better = Pick any freakin' dress and let's go!

Top
#22883 - 10/04/04 05:45 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
A fifteen year-old boy came home with a Porsche and his parents began to scream, "Where did you get that car???!!!" He calmly told them, "I bought it today."

"With what money?" demanded his parents. "We know what a Porsche costs." "Well," said the boy, "this one cost me fifteen dollars." So the parents began to yell even louder. "Who would sell a car like that for fifteen dollars?" they said.

"It was the lady up the street," said the boy." I don't know her name--they just moved in. She saw me ride past on my bike and asked me
if I wanted to buy a Porsche for fifteen dollars."

"Dear God," moaned the mother, "she must be a child abuser. Who knows what she will do next? John, you go right up there and see what's going on."

So the boy's father walked up the street to the house where the lady lived and found her out in the yard calmly planting petunias! He introduced himself as the father of the boy to whom she had sold a Porsche for fifteen dollars and demanded to know why she did it.

"Well," she said, "this morning I got a phone call from my husband. I thought he was on a business trip, but it seems he has run off to Hawaii with his secretary and doesn't intend to come back. He asked me to sell his new Porsche and send him the money. So I did."

----------------
"Share your knowledge.It's a way to achieve immortality"

Top
Page 25 of 200 < 1 2 ... 23 24 25 26 27 ... 199 200 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert