Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 2 < 1 2
Topic Options
Rate This Topic
#27656 - 12/31/05 06:50 AM Re: A true sign of laziness
umkabayi Offline
Ngqwele
*****

Registered: 06/04/05
Posts: 186
Loc: eNqameni
hk hk hk liyizwele amabala amancane aqakathekile .......

Top
#27657 - 12/31/05 11:04 PM Re: A true sign of laziness
mzukulu-kagogo Offline
Ngqwele

Registered: 06/17/05
Posts: 113
Loc: eMajawundeni
sisaqondisana khonapho,nginanzelela ukuthi inengi lethu selithanda ukubhidliza ulimi olumnandi kangaka ngokubhala amabala angaqondana.Nxa khona umuntu angabhala isipele esingaqondanga sona singeseSintu kuyaqubula umoya womuntu othanda ulimi lwakhe njengami.Aluba lawo mabala ngawesilungu apelwa kubi ngabe angikhathali ngoba inengi lethu safundiswa ngababalisi ababekhulumela phansi.Ngicela labo asebeke bathwalela ulimi lwethu isagila bakhumbule ukurivayiza imibhalo yabo.Ezinye zezipele zenza ungasezwa lokuthi umlobi ubesithini.Angilwi bakithi ngiyakha.

Ngilifisela umnyaka omutsha omuhle ,olokujabula,lothando.

Top
#27658 - 12/31/05 02:52 PM Re: A true sign of laziness
tallman Offline
Ngqwele

Registered: 02/10/04
Posts: 101
Loc: ENqameni
laphikisana ngento engelancedo yini bo?am of the opinion that sonke siyazi ukubhala elegible , is this a public writing practice forum or what?into ebalulekileyo yikuthi umuntu acace kudaba lwakhe..hawu yini eselingenile liphelelwe yini?

Top
#27659 - 12/31/05 03:35 PM Re: A true sign of laziness
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Bakwethu,

Ngizaqala ngokubonga abathe baqunga izibindi babhoboza lelithumba ebesihleli ezindebeni zemilomo yesizwe. Kuke kwaba lokuxokozela ngezinsuku ezedluleyo abanye bacina sebethuka abanye bebabiza otitshala, njlnjll. Okuqondisayo ngokuthandayo njalo elesifiso sokuqhubekela phambili ekuthanda, ehlalisene lawe. Kangako ubuntu bubonakala ekuzithobeni lekuzithibeni ikakhulu nxa ukhuzwa kumbe ngithi uqondiswa.

Kuqakathekile ukuloba kuhle ngendlela eqondileyo, ikakhulu ngoba obalayo uzwisisa okumunyethwe ngumbhalo ngalokho akubalayo. Kuqinisikile njalo ukuthi ezikhathini ezinengi lapho esitholakala sesithwalelene imbhulo, kuyabe kusukele ekungezwisiseni okulotshiweyo. Kulomehluko omkhulu kakhulu ekuzwisiseni okulotshiweyo lokutshiwoyo ngomlomo. There should be no room for doubt in your expressed meaning.

Ulimi lwethu lujiyile bakithi kangako lunzima, lulesisindo esesabekayo. Ngezinye indimi, ikakhulukazi esilungwini, kulula ukutshengisa injongo yomlobi ngomugca owodwa kumbe ngemigca emilutshwana. Olwethu ulimi ngokujiya kwalo kusuke kube lokusilela ekutshengiseleni inhloso ngemigca emilutshwana. Ngeboleke esilungwini, njalo, our language does not come out well in abbreviated form. It is very very difficult to express meaning in abbreviated fashion.

Ngalokho ngizavumelna laleli elobuvila, bakwethu. Asikhuthalenini, sivivinye imisebenzi yethu, sitshengisele ukukhwabitha ulimi lwethu hatshi ukwenza njengamanigga, sihlahlela ulimi ngekhuba lokuhlakula lalo elibuthundu futhi.

Yehlisani imimoya phansi lina abade ukuze abafitshane labo baphatheke ekulungisiseni amagobo.

Ayihlome bakwethu!

Top
#27660 - 12/31/05 09:08 PM Re: A true sign of laziness
NTSHONTSHO Offline
Sikhulu

Registered: 01/08/05
Posts: 281
Loc: Montiriyali
UQEDILE TALLMAN <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#27661 - 01/02/06 11:44 PM Re: A true sign of laziness
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
TALLMAN

SIYABONGA <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
Page 2 of 2 < 1 2

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert