Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 >
Topic Options
Rate This Topic
#28134 - 11/07/03 06:14 PM Yikuphi okungcono
Alwande Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/03
Posts: 14
Loc: USA
Nxa sikhangele imbhali yethu labelungu,kuyini okungcono,ukuthi njengentombi ngigane owelungu loba ngigane iShona.Thina esiphetsheya kunzima ukuthola ubhudi weSindebeleni. Ufica amankazana sibathathu ubhudi eyedwa. kodwa amashona labelungu begcwele. kuthiweni badala?

Top
#28135 - 11/07/03 07:45 PM Re: Yikuphi okungcono
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Akusiqiniso lelo, amajaha esiNdebeleni akhona angakuphatha kahle njenge ntombi. Kodwa iqiniso yikuthi lina bo dade kalifuna majida esintwini ngoba lithi bangama playa,bayizigwagwagwa, njalo njalo.

Ungalikhomba Ishona likuphathe kahle ekuqaleni kodwa lapho selivuka okwakibo uzakuthini. Kungangcono ukhombe ikhiwa kulokukhomba ingcekeza.

So i Shona lingakwala usuzafuna iNdebele.

Top
#28136 - 11/07/03 09:23 PM Re: Yikuphi okungcono
rev.lovejoy Offline
Sakhamuzi

Registered: 09/19/03
Posts: 50
Loc: toronto
limqotho leloNdabezitha!!
ngivumelana lawe sibili and sis Alwande ngibona kungathi ulamanga ukuthi amaNdebele malutshwane lapho okhona ngoba ngiyazi ukuthi amadoda kasibanengi njengamaShona but sibanengi okulingene odade bethu ,so amandenge singahlangana sodwa kuhle sibili, ukuze siqinise iteam yethu .liyazi okwenza sikhanye kungathi sibalutshwane yikuthi kugcwele amaHalf- shona half- ndebele ndawoyonke ,and you know umuntu engaba lehalf yobushona vele uhle awele kuteam leyana and vele kawungeke wakutshintsha lokhu loba uyise kumbe unini kuliNdebele vele uhle abe legazi lesitshabi elenyoka and usefuna ukubulala amandebele

Top
#28137 - 11/08/03 12:37 AM Re: Yikuphi okungcono
BhudiMathawuzeni Offline
Ndunankulu
*

Registered: 03/06/03
Posts: 822
Loc: toronto/canada
dade thina lokhe singathathanga ngoba sidinga osisi besindebeleni,phela i canada le states singo makhelwane ,buya e canada ubone amandebele agcwele lapha ,
phela uzaphose uthi use bulawayo,wozaaaaaaaaaa sisi sikhona amandebele lapha thina,mina kulamandebele engiwaziyo e amaerica adinga osisi besindebeleni,wena yindaba ungababoni.kuyazila phela ukwandiza isizwe sama shona ,kulokuthi wandize esakini,ukuthi umtwana ebengu thabo nyarata akuyenzi vele,umtwana kumele abe ngu thabo nyathi kumbe ndlovu kumbe nkomo ,njalo nje

Top
#28138 - 11/08/03 06:42 AM Re: Yikuphi okungcono
Alwande Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/03
Posts: 14
Loc: USA
Ndebezitha,Lovejoy, bafowethu ngikhuluma ngento engiyaziyo.Mina ngise Casper e Wyoming.Akula bhudi loyedwa!Angitsho ukuthi ngifuna i Shona.Akunjalo.Nxa Tshisa usithi ngigane eCanada, uyibona kanjani indaba yama long distance relationships?Ngoba phela ngeke ngisuke e USA where i am e Legal student ngiye eCanada ngithi ngiyadinga indoda,kuyabe kulobuchopho khonokho kambe?

Top
#28139 - 11/08/03 03:07 PM Re: Yikuphi okungcono
BhudiMathawuzeni Offline
Ndunankulu
*

Registered: 03/06/03
Posts: 822
Loc: toronto/canada
hatshi boooooooooooo sis alwande kumbe awungitholi kuhle,phela i love is not about distance,it's about ukuthandana,phela love ias a 2 way traffic,
asithi mina lawe sikhombane,obvious lami ngizabe ngibuya ngizokubona ,lawe uzombona until uze uqede isikolo sibe sesiplana ukuthi senzenjani,ngempilo yethu,ukuthi it's eaither mina ngizabuya ngizohlala e america kumbe wena ubuye e canada.
i think this will be a good advantage tu yuh coz it gives yuh time for yoh books,than nxa utshomi eseduze,uyacina ungasabali phela.
kanti cela ukubuza sisi,asithi ulotshomi wakho khonangapho,yena ebesethola umsebenzi kwelinye ilizwe uzamyala yini ??????,..
KODWA LAWE ALWANDE UNGASOLI OBHUDI BVESINDEBELENI KAKHULU,PHELA INDAWO OKUYO LAYO AYILABANTU VELE,YINDABA UNGAHAMBI UYEKUMA BIG AND POPULAR CITIES UZABATHOLA.ngile themba lokuthiwa vele nguwe wedwa indebele khonapho,okwakhathesi nxa u inneed of i boyfriend ,mina i would advice yuh ukuthi u khombe any mhlobo besides ama SHONA lama NIGERIAN.then ungathola ubhudi wesindebeleni onjengami ,usungabona ke impilo yakho.

Top
#28140 - 11/08/03 11:59 PM Re: Yikuphi okungcono
DONSENDE Offline
Mafikizolo

Registered: 10/01/03
Posts: 35
Loc: TORONTO
Alwannde. ngiyakuzwa dadewethu.uyabona, in these societies esiphila kuwo lamuhla amalong distance relationships are inevitable and unavoidable, hence, neccesary. isimo sidlwangile ekhaya uzulu sephumumhaso izw'ebelilihle seliphenduke lamagadahlabayo alisagcin'intandane. as a result umam'ulubhekisenhla ubab'ezansi besiyozamelusapho. in such a case ukuzibamba lokwethembeka ngumanqoba. osongqondo benjulamqondo [philosophy] bathi,"in love, distance is like a wind is for fire, it will kindle the strong and extinguish the weak". ngakho dade nxa ulomunye wakho emva lingaqondematope liqondukwakha bamba lamazwi. mina ngivela kulong distance relationship akuthambanga ngumthandazo kuphela and ungaziyengi uthi ngicatshile play it fairly nxa omunye wakho eqila iqiniso lovela nomakanjani. unkosikazi wami besehlukene for six years mina ngisezimba but namhlanje we are husband and wife it's better to wait than to take the food of kings and give it to dogs[amaswina].

Top
#28141 - 11/12/03 11:20 PM Re: Yikuphi okungcono
kasikoponjalo Offline
Mafikizolo

Registered: 11/12/03
Posts: 40
Loc: harare
indaba zenu ngiyazizwa kodwa amadoda livuka ngolaka nxa kungakhuluma umfazi kodwa lingabaphi imibono ejulile leyakhayo.Kanti utsho ukuthi lina lonke elisemazweni nxa lingatshiya abafazi benu eZimbabwe alifiki liziphathisa ngama Small house?Ngicela ukubuza thina as amaNdebele do we happen to have our specific definitions of love if so why not a clever person share the definitions with the rest of us.I am now concerned because there are some people who seem to castigate others too much such that they leave no room for advise.....

Top
#28142 - 11/12/03 01:25 PM Re: Yikuphi okungcono
mahlabezulu Offline
Sakhamuzi

Registered: 10/25/03
Posts: 88
Loc: Bulawayo
Eh dade utsho ukuthi uqale ukubona indwangu lezi as potential dates ngenxa yendlala edalwa ngumumo kumbe vele lasekhaya ubulembali enjalo?

Top
#28143 - 11/12/03 05:39 PM Re: Yikuphi okungcono
Vuma Offline
Mafikizolo

Registered: 11/07/03
Posts: 7
Loc: TO
Majaha esindebeleni, likuphi ngoba mina ngiseToronto, angikaze ngibelakho ukuhlangana nani (umuntu onesithunzi). Njalo lingalibali ukubana nabosisi banakho ukukhetha, lokhu ngikusho because I have met amajaha esindebeleni and some are just not marriage material. Ngiyoxolisa ngalokhu.

Top
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert