Uyabona ke bhudaza ungadinwa lakusasa thina singothandindaba sibizwa sisabele masisizwa ezinje ziyasichaza