Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 81 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 2 < 1 2
Topic Options
Rate This Topic
#28341 - 08/25/04 05:55 PM Re: Inhloko yomuzi
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
MaSibanda,

Bengizibamba ukuthi ngikhulume ngodaba lwakho lanxa nje bengiphethwe yikumangala okukhulu. Bengilokhe ngisola ngithi kanti vele wekelelani ukusebenza ubaba. Ngibuye ngikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi abantu kabazenzi ngakho kawungeke ufake umbono wensolo lapha ungazi isimo somuntu lesizatho sakhe sokungayi emsebenzini. Kodwa sekusobala ukuthi ubaba ulivila. Abadala bayatsho ukuthi utshani obuleleyo buvuswa ngomlilo. Kangikusoli mina njalo ngiyakudumisa ngesineke langoku qinisela ebunzimeni okibo.

Ubuhloko emzini kabubuyi lama phambili kuphela. Kodwa kumele ukuthi ubaba abuthole ngokusebenzela, langoku vikela abantwana emzini. Kuqakathekile ukuthi aqale ngoku hlonitshwa. Hatshi ngenxa yokuthi uyindoda nje!

Top
#28342 - 08/26/04 08:08 AM Re: Inhloko yomuzi
Nobesuthu Offline
Mafikizolo

Registered: 04/10/04
Posts: 31
Loc: SA
Hayi maSibanda ngiyezwa okutshoyo kodwa ngubaba wangakwakho kumele umhloniphe umtshengisele lothando lanxa engavukeli, kodwa ukuthi lathi esingale kothango size sibone ukuthi hayi umama nguye ophethe umuzi akwenziwa lihlazo lelo <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />

Top
#28343 - 08/26/04 11:24 AM Re: Inhloko yomuzi
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by uxolo:
<strong> Obaba abaphendule kulesisihloko bakhanya bekhathazekile ukuthi mina ngiyinhloko yomuzi,mina ngiyaqinisa njalo ukuba ngiyinhloko kowami umuzi ngoba umkami utshona etshaye amangqe tshana kakwazi ukuthi kuyadliwa lapha ekhaya okwakhe yikwamukela kuphela ethi engamukela ahambe ayodlalisa leyo mbijana ephuza utshwala.Owami umuzi ubizwa ngesami isibongo kuthiwa ko MaSibanda hatshi koDube kuyahlala kunjalo lubaba aze aphaphame ebuthongweni bakhe akwazi ukuphandela mina labantwabami. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lapha awutshilo ukuthi ucabanga ukuhlukana layo indoda iya guduza kumbe ukuthi uyajola wena - kuhle lokho.
Kutsho ukuthi umthanda enjalo owakwakho and lokho kukhombisa uthando lwe mpela noma nje yiyo indoda etshadiwe lapho.

Top
#28344 - 08/30/04 03:29 AM Re: Inhloko yomuzi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bakwethu!

Mina ngibona kuyisilingo esikhulu kowesifazane ukuthi ubaba angavukeli, kodwa atshone endlini eguduza! Nxa kuyikuthi ubaba uyazama esehluleka ukuthola umsebenzi okwesikhatshana nje, hatshi kuyezwakala singamxolela. Bakhona kodwa obaba asebejwayele ukutshaya amangqetshane besetshenzelwa ngo mama. Abanye bagijimisa uthswala, amadayiza lokunye okunjalo kumbe bathi bangama dealer bengaqondakali ukuthi benzani. Le cansi ngabona ulithola nzima umatshayinyoka.

Indoda must provide for his family. period. Akula debate lapho. Umama nxa esebenza uncedisa wena baba, bonga! Mina angiyifuni langa liphi ilanga i responsibility yokuba yinhloko yomuzi. Angikudalelwanga lokho and angikufuni. Kungangisinda. Inhloko kayivuke iphandele umuzi wayo. Mina ngisebenza ngoba ngiyathanda njalo sivumelene. Mhlana ngifuna ukutshayisa, lakho singavumelana ngitshayise, kodwa inhloko yomuzi ayila leyo freedom! Vukani ke madoda liqhube umango labanye liyesebenza. Kulukhuni ukuba yi ndoda atsho njalo ama Soul Brothers!

Top
#28345 - 08/30/04 06:28 AM Re: Inhloko yomuzi
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Akengilinganise bakwethu, asithi umama nguye osebenzayo lapha ekhaya, mina njengendoda ngingasebenzi ngilelungelo bani emalini yakhe? Ngivunyelwe na ukuthi ngisho ukuthi imali kumele isetshenzisweni noma kanjani?

Okwesibili angithi siyasebenza sonke, imali icontrolwa ngubani? ngumama noma ngubaba? Uma imali icontrolwa ngumama uthole ukuthi ubaba useyisigqila, akula mali ayinikezwayo eyokuzijabulisa namaye amadoda, kuthiwani ngalokhu, noma kuthi nalapho ayinikeziwe kufunwe ukwaziwa ukuthi uyisebenziseni?

Okwesithathu asithi lomama obesebenza umsebenzi usumphelele kodwa indoda isiye yawuthola umsebenzi kodwa kukanti umama ngesikhathi indoda ibe ingasebenzi nguye obephethe ngezezimali, iphathwa ithiweni indaba enjena?

Lastly how transparent should a man be ngemali kumama? Phela kunsuku zanamuhla inhloko yomuzi bathi yimali, onemali phakathi kwababili uyabusa, kunjalo nje imizi eminingi ichithwa yiyo lemali ngoba laba ababili abathi bayathandana bengazi ukuthi imali kufanele bayi-maneje (manage) njani.

Top
Page 2 of 2 < 1 2

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert