Inkundla3
Who's Online
1 registered (Seb2), 26 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 10 of 13 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#28450 - 02/10/05 04:40 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
sgebengu Offline
Mafikizolo

Registered: 05/26/04
Posts: 46
Loc: harare
halo bakwethu!
its been a long time angazi ukuthi silokhe sisakhumbulana yini ?pliz keep up the good work you are doing by educating each other on health related issues.
i dont have much to say, anyway dokotela how are you my bro,mabila sithi highlander nge????.

Top
#28451 - 04/22/05 11:01 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
Ngibuze bandla,

I would like to find out what exactly causes noise bleeding?At time people just bleed bezihlalele and so on,kuyabe kuhambanjani?Does one's diet play a part,is it genetically or what?

Ngiyabonga

Top
#28452 - 04/23/05 11:17 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Good Question, Hlathi

Nose bleeds, are caused by a number of reasons which include:

1. Genetical influence, inherited from parent/s.
2. Diet, Just as you say, could cause quiCker chances of nose bleed. WheN certain nutrients required to make you blood clot, you may experience nose bleeds easily and if its women they may experience a heavier menstrual flow.
3. Pressure and/or injury on blood vessels on the nasal septum. This normally happens to those having a flu and have running nose, which seems blocked and they make frequent blows.

4. Use of asprin amay cause it as well.

Visit this site for more information.

I SHALL BE AVAILABLE EVERY MONDAY EVENING AT 18:00 GMT IN THE CHATROOM SPECIFICALLY TO DEAL WITH HEALTH RELATED QUESTIONS AS WELL.

Top
#28453 - 04/23/05 11:51 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
NTSHONTSHO Offline
Sikhulu

Registered: 01/08/05
Posts: 281
Loc: Montiriyali
INGULABUSUKU YONA KE IBANGELWA YINI,KUMBE UNGABA LAYO KUTSHENGISELANI.NCEDANI BAKWETHU.

Top
#28454 - 04/23/05 08:43 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
Ngiyabonga Doc,that website explained and answered everything i needed to know.

Top
#28455 - 04/24/05 10:24 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini

Top
#28456 - 05/06/05 03:44 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
I would like to find out what is the best remedy ye flu. People have always come up with different methods ranging from jogging (exercising), lemon tea, honey, soda water, drinking hot water etc and they all never seem to bring about the desired results.

What remedy does it best for flu? What is the usual duration one is suppose to suffer from flu? How best can one avoid contracting in the first place?

Ngiyabonga.

Top
#28457 - 05/07/05 07:34 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Siyabonga baba Hlathi, ngombuzo wakho omuhle. IFlu ngumkhuhlane ojwayelekileyo kakhulu.

Nxa umuntu ethe wabanjwa ngulu mkhuhlane we flu, sandise ukuthi sithi anathe amanzi amanengi le Vitamin C, njalo ulakho ukuthi anganatha ama Asprin kusiya ngominyaka yakhe yokuzalwa, ukwenzela uzinhlungu. Kumele ama utshwala lokubhema igwayi njalo aphumuze umzimba.

Silakho ukuthi siphe ama antibiotic, ikakhulu ebantwini abadala kumbe abangaba lamathuba okuthola amanye amagciwane omkhuhlane esiwabiza sithi ngama "secondary infections".

Kunzima ukuthi ngithi umkhuhlane we flu kumele uthathe isikhathi esi nganani, ngoba kuya ngokuthi umzimba wakho awamela njani lawo magciwane. Esikhathini esinengi nxa umuntu ama thathu kusiya kumaviki angaba mabili kumbe ntathu.

Akhona ama antivirus athengiswayo ehlisa amandla ala magciwane eflu, ayatholakala emaklinika lakubathengisa imithi.

Ukuze wehlise amanani okuthola lumkhuhlane we flu, yikuthi uhlalele khatshana lalowo ogula lowo mkhuhlane, njalo ubone ukuthi awuthintani lamathe kumbe inyembezi zalowo ogulawo. Akhona ama vaccine eflu ongawahlatshwa lapho isikhathi somqando nxa sesiseduze, kodwa akekho 100% effective.

Kumele wekele igwayi, udle ukudla okwakha umzimba njalo unathe amanzi njalo njalo.

Top
#28458 - 07/19/05 11:21 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
ngibuze bandla..

i would like to find out how dangerous is it for one to take pills (tablets) that have expired and what first aid measures should be taken when one has taken expired pills.

Top
#28459 - 07/24/05 01:15 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
to add on further to my above question on expired mediation.if the expiry date is printed as 07/2005 when exactly is one suppose to stop taking the medication?at the end of the 7th month in 2005 or before you start the 7th month of 2005.

Top
Page 10 of 13 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert