Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 43 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 11 of 13 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#28460 - 09/08/05 02:08 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Ncedani mabhururu, iconstipation yelatshwa kanjani without using laxatives. Njalo ukuya esikhathini kowesintwana kudlelana kanjani lokukhululeka kwethumbu. ngitsho kanje ngoba ukhona ubhururu wenhliziyo yami olohlupho lwayo ikhonstipheshini, kodwa ke angaya esikhathini uba lesilumo esibi kabi, ithumbu likhululeke incekeza yonke ebigcwele esiswini ichitheke.

Top
#28461 - 09/21/05 07:40 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
umfowethu wahamba esibhedlela bamtshela ukuthi ulama (weak joints) manje amadolo akhe amthwalise nzima ncedani zihlobo ukuthi kunganqabelwa njani ngesintu loba isilungu.

Top
#28462 - 09/22/05 06:09 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Firstly, i would like to warn all those those that have a tendency of googling medical information from the internet. Google is the worst thing that you can ever do when you need medical publications, because it contains a lot of useless junk which is normally dumped for commercial reasons. About 95% of the stuff you will find on the internet is rubbish.

Mhlanga, for constipation i suggest drinking lots of fluids, mainly non-deuritics like water and fruit juices. Studies have shown that the menstruating women tend to have a looser bowel. Age is also another factor and collected data suggests that the changes in the bowel habits of women of climacteric age at menstruation are greater for those suffering from constipation than those who are not.

To be continued...

Top
#28463 - 10/12/05 06:29 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
HECK THIS CAN IT BE A GOOD SIGN OR A BLUFF

October 10 2005 at 09:26AM

Harare - Zimbabwe's HIV prevalence rate has dropped by 4,5 percent in the past two years because of changed sexual behaviour, a state-run daily reported on Monday, quoting from a recent survey.

"The percentage of Zimbabweans between the ages of 15 and 49 infected with HIV has dropped from 24,6 percent to a still very high 20,1 percent in the last two years," The Herald newspaper said.

"This makes Zimbabwe the second country in sub-Saharan Africa, after Uganda, to see its HIV infection rate start dropping."

Health and Child Welfare Minister David Parirenyatwa said the survey by Zimbabwe's health ministry, the UNAids agency and the US Centre for Disease Control also showed a decline in sexually transmitted infections.

"Everyone now seems to know the importance of preventing HIV and to an extent are trying their best to avoid getting infected, which should mean they are practising safe sex," Parirenyatwa told the newspaper.

"Girls are now delaying when it comes to starting sexual activity and almost everyone in the country has an understanding of what HIV is all about."

Zimbabwe is one of the countries hardest hit by the HIV and Aids pandemic with at least 3 000 people dying weekly from Aids-related illness - or about one person every three minutes - according to the National Aids Council.

Zimbabwe's battle with the pandemic has been compromised by a collapsing public health sector and dwindling donor funding due to strained relations between Harare and its former Western benefactors.

The government collects a monthly levy from workers to fund HIV and Aids projects.

Top
#28464 - 10/27/05 10:24 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Maqhamehlezi Offline
Nduna
****

Registered: 08/05/03
Posts: 362
Loc: Emzini wezi-Nkonjane
Dokotela mfowethu,

Ungasiza ke lapha nsizwakuzwa,ngino malume okhathazwa yilento abathi yisiyezi,yena ngokwakhe unomkhuhlane weshukela konye ne HBP.Mfethu ungangicebisa ukuthi manyathelo bani angawathatha ukwelaphisa noma ukwenqabela lesi siyezi esesimphethe kabi.Siza wena owaziwayo kwezempilo.Ngiyabonga.

Top
#28465 - 10/27/05 12:48 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Maqha

As part of, isigungu solwazi ngeze mpilakahle ngiza zama ukukhuluma loSibalukhulu ukuthi angi rekhode ngikhuluma ngezifo eze hlukeneyo. Ikakhulu owe ngculazi.

Ngiyabonga ngombuzo wakho baba.

Isiyezi, yinto ensingayithi symptom, etshengisa ukubakhona kwenkinga emzimbeni. Ngizazama ukuku beka ngamazwi alula.
Into engingayaziyo yikuthi ngumuntu olemnyaka emingaki umalumakho mfowethu, lokuthi uyanatha yini i antihypertensive medication. iBP ilakho ukumenza azwe isiyezi. Kwande ukuthi umuntu ole BP, atshwaywe likhanda kakhulu, azwe ephonguku khathala, aphume umungula, ukuzwa engahlalisekanga, azwe engela ndaba locansi, njalo ngezinye izikhathi ulakho ukuzwa ubuhlungu esifubeni.


i BP (hypertesion) yisifo esibi kakhulu, njalo sifuna umuntu ahlale esenza into ezinjenga lezi:

1. Ebona uDokotela ukuthi ahlolwe ukuthi inganani iBP.
2. ukwelula umzimba (exercises).
3. Esenqabele ukudana kumbe ukuba le stresi.
4. Esehlisa inani lotshwala, coffee loku bhema.
5. Esehlisa inani lokudla okule tswayi.
6. Nanzelela ukuthi ukudla akula nyama ebomvu kumbe amafutha amanengi.

Nxa umuntu eleBP njalo elomkhuhlane wetshukela. Kuba lezinkinganyana ngoba, umkhuhlane wetshukela ufna ukuhlala ukuhlolwa.

Ngokubona kwami, umalumakho ulemkhuhlane obizwa Diabetic kidney disease (nephropathy), owenza ukuthi imithambo yegazi inciphe. Abantu abanengi abalomkhuhlane wetshukela, batholakala belayo iHypertension njalo.

Umkhuhlane wetshukela ulakho lawo ukwenza ukuthi umuntu abe lesiyezi.

----------------------
Recommendations


a) UMalumakho, kalandele indlela engisifakileyo phezulu, ukwehlisa iBP yakhe.
b) Kumele abone uDokotela, ahlolwe ukuthi engabe eletshukela elinganani egazini. (Kulezi nsuku sokukhona ama home testing kit) Ulakho ukuyi thenga abese sebenzisa yona ukuzihlola inani letshukela emzimbeni nsukuzonke.

Ngithemba ngikuphendulile

Top
#28466 - 10/27/05 05:35 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Maqhamehlezi Offline
Nduna
****

Registered: 08/05/03
Posts: 362
Loc: Emzini wezi-Nkonjane
Dokotela mfowethu,

Awuboni ke nsizwakuzwa yakwa Mthwakazi,wena owashaya impukane ngesibhamu,ulamulile baba,njalo sewungibambele inyathi ngempondo imbala.Kuyabongeka mntwana wenkosi,ngisazokwenza kanjalo ngixelele uMalume ngalezi zixwayiso ongiphe zona.Okumhlophe kuwena nsizwa yakwethu.

Top
#28467 - 11/12/05 09:28 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
see Offline
Mafikizolo

Registered: 07/26/04
Posts: 18
Loc: bagdad
lami ngingathi ukubonga lomsebenzi owenziwa kulenkundla. kuyathokozisa ukubona abantu befundisana ngezempilakahle.mina umama wami ngangimuzwe ekhala ngalumkhuhlane osuvamile kulezinsuku okuthiwa yi-athritis. Ngiyazi uphathelene lamathambo kodwa angazi kusuka kwenzenjani. Yikho bengicela dokotela loMabila lingichathekele ulwazi lwenu kulomkhuhlane lokuthi wona welatshwa ngani.

Top
#28468 - 11/14/05 03:28 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
ukuphi dokotela siza mntwan' wenkosi

Top
#28469 - 11/15/05 04:30 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Wekunene Offline
Mafikizolo

Registered: 11/11/05
Posts: 41
Loc: mpendle
Ingathi udokotela usashona wenamfowethu, Malungana nesifo se Obesity nali ikhambi likaSkhumbatshetshe:

Isizwe sakithi asingathatheki amaburger aseMac'donald sikhohlwe uphuthu namasi. Ilungile inyama ikakhulu eyokosa kodwa ingomikakhulu.

Okhali nelayisi nomaSalad laba netiye izonazinto ezibul' umzimba.

Thatha iselulekosami kuze uphile.

Top
Page 11 of 13 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert