Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 21 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 13 < 1 2 3 4 ... 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#28370 - 09/16/04 11:48 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Ndlovukazi Mabila

Uthi wena: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">BoBaba nxa liphiwa imiganu yokudla eqongileyo lithi yikho ukuba ngubaba womuzi, kulesifo lokhuya. Dlanini okulingeneyo and even demand smaller size plates.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I think you will meet resistence from amajaha amanengi lapha eNkundleni on this piece of advice. Needless to say I already consume a quarter of what I used to eat, I have realised that exercise is a key part of this whole dieting exercise as well. I think the biggest devil in this whole episode is beer. Beer and its consequential and concomitant babalaas are the twin evils of our healthy. Can you guys kindly address the impact of beer to our lives and what levels can be recommneded that are deemed to be medically healthy if any. What about smoking? How does it destroy our lungs? Waht about those who want to stop both smoking and beer? What programmes can they follow? And the dreaded babalaas? Is it true that it is still like HIV-AIDS in that it does not have a cure? Why does one have to drink more beer the following day in order to get rid of the mighty babalaas only to get more of it subsequently?
I hope iam not abusing you guys by posing these questions which petrify us everyday.

Top
#28371 - 09/16/04 09:30 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Bandla,

Lizaxola ukuyithenga kwami mina ngingowokucina kwi'class' yezempilakahle. Ngilokuncuncuncu engifuna ukukuchathekela ibandla.

Kumele umuntu adle ukudla okunengi ekuseni, (yikho kuthiwa yi'breakfast', hk, hk, hk). Okwemini kumele kubekulutshwana kulokwekuseni ngebanga mhlawumbe elingamatshumi amahlanu kokulikhulu (50%). Kuthi okwantambama kube kulutshwana ngamatshumi ayisikhombisa lanhlanu (75%).

Izizatho yilezi:
a) Umzimba wadalwa ukuba ulale ebusuku. Ngakho ungakhinkela intaba yokudla uyabe usitsho ukuthi i'factory' kayivalwe kodwa imitshina yale ilokhu igiga. <img border="0" title="" alt="[Embarrassed]" src="images/icons/blush.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Embarrassed]" src="images/icons/blush.gif" /> Abecansi labo kubalula ukuthi badlale ngoba umzimba uyabe ungela diversion <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> (Xola dade).

b) Umzimba uthola ilanga lonke ukuthi ugaye i'breakfast'.

c) Umzimba uthola ingxenye yelanga ukugaya i'lunch'(which is already of small quantity).

Ngizavumelana lenkosi yohlanga ukuthi i'exercise' layo iyancedisa i'metabolism' (buzani uDok) yomzimba.

Utshwala, ngizathi mina kukhona abasebetaditshile ngabo abathi buloncedo. Mina ngithi i'poison' inceda ngokukubulala. When is moderate moderate? Into ekholisisayo ivame ukuphica ingqondo icine ingasazi ukuba sekwedluliswe amalawulo. Ngakho ngithi wo! manini utshwala bo

Ugwayi lona ngizabasacarstic kanje, nxa uMdali wayethanda ukuba sibheme, wayezasibumba sile 'sikhiphantuthu' (chimney). Intuthu yegwayi ibalama'deposits' amnyamanyana angena ayohlala ku'lining' yamaphaphu. Ngenxa yokuba amaphaphu edalelwa ukucenga umoya la'ama'deposits' awenelisi ukungena ayothutsha lapho okuthutsha khona umoya, ngakho acina enze i'layer'. I'lining' yamaphaphu idalwe ukuba ihlale imanzi (to aid absorption of oxygen). Lama'deposits' acina ese'blocke' intunjana ezivumela umoya ukuba udlule. I'lining' le isuka iqale ukoma lapho oku'settle' khona ama'deposits'. Amamphaphu abesesoma-ke. Umzimba wadalwa ukuba uzivikele emkhuhlaneni lekuhlaselweni ngama'foreign-bodies'. Ngalokho ke amaphaphu wona azivikela ngokusenza sikhwehlele ukuze lokho okuyabe kuthe kwangena kiwo kuphume. A(o)babhemi abanengi yikho behlala belesikhwehlela, amaphaphu ayabe ezama ukukhafula lama'deposits' lokuqothula isikhwekhwe sama'dead cells' ayabe esephezu kwe'lining' yamaphaphu.

Singekela njani ukubhema kumbe ukunatha? Iqiniso konje vele liyababa njalo liyabulalisa. Okufunekayo yikuzimisela. Strong will, bobaba labomama. Zibuze ukuthi ungakakwenzi konke lokhu wawuvele usweleni, uzothola nix. Ngiyazi ukuba akulula ngoba umzimba uyabe usujwayele itshefu. Nxa usekela umzimba uyakutshela ukuthi usuzakufa, kodwa ungaqhubeka you definitely will die. Ungekela ungenelisa ukuthuthukisa i'quality' yempilo yakho.

Ngiyabonga, liqondise lapho okudinga ukuqondiswa bantu. Lingizwele mina isi'aram' senkosi.

Top
#28372 - 09/17/04 01:36 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Akula si 'aram' senkosi esiloba kuhle imicijo kanje Siphepheli. Kwi-klasi yezitho kutsho ukuthi uyazenzisa hk hk!

Top
#28373 - 09/17/04 06:44 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Sphepheli

Akusichazele kabanzi ngalokhu othi wena yisi "khiphantuthu". Is it also part of the human body ? Could it be amakhala because ngangibone ababhemayo beyikhupha ngamakhala intuthu. Can you tell us more about "isikhuphantuthu" lesi mgithemba amajaha amanengi would want to understand it better. Amakhala are they the only part of the body that human beings (or animals in scientific terms) releases this "ntuthu" nk nk nk. Baqinisile abakithi nxa bethi ukufunda akupheli.

Top
#28374 - 09/17/04 10:02 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
How many kaloriz do we burn during sex, and which is the best way to burn amakaloriz lawo ukugijima kumbe icansi?
how many bpm must a normal nhliziyo yomuntu tshaya?
ncedani bakithi

Top
#28375 - 09/17/04 10:03 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
soweto Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/02/03
Posts: 250
Loc: emazweni abanikazi
is mustarbation healthy?

Top
#28376 - 09/17/04 02:40 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
umasalu ngalengasekhaya uhlela ekhala ngeBP esithi iphezulu and so on.what really causes iBP and how can it be reduced or prevented?what are the acceptable levels zeBP?

----------------
"Share your knowledge.It's a way to achieve immortality"

Top
#28377 - 09/17/04 03:52 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
No major problems with musturbation. You must not do it excessively. Recent discoveries show that too much sex or musturbation reduces your sperm-count thereby reducing probability of making a fertile woman pregnant.

Because sperms have alife span of 3 days it is recommended to have about 3-4 ejaculations per week to maximise chances of fertilisation. Therefore musturbation may not be viewed as a health threat, if done properly.

If musturbation causes sterility, we would not all have been born. Your body reduces the sperm during your sleep.

I will give more technical details, if need be.

Top
#28378 - 09/17/04 03:55 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Hlathi,

I will answer you question later, please bear with me, my bro.

Top
#28379 - 09/17/04 06:33 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Dok lo Mabila

Ngiletha isibongo esikhulu esisuka ngaphakathi kwenhliziyo yami ngendlela eliziphathe ngayo ngokunikeza ulwazi lwenu ku Mthwakazi. Akululanga ukuthi umuntu azinekeze ukusiza uluntu kungelambadalo. Ngiyalihlonipha njalo ngilikhuthaza ngomsebenzi omuhle omkhulu elithe lawuthatha phezu kwamahlombe enu. Kuzabakhona abazathatha lula elikwenzayo, bakuphendulaphendula bakhulume kubi ngako, kodwa lingalahli ithemba ngoba bambalwa. Inengi lethu we appreciate your views kakhulu.

For the first time, ngibona ingqubelaphambili (esisuka lapha ebulenjini ku Nkundla) ngomsebenzi wokuthuthukisa usapho lwakithi.

Lobs

Ngeke sithungamele sonke ngoba asikuphiwanga. Ngithanda ukubonga ngomsebenzi lombono owenzileyo ngokuthatha ulwazi olusekhaya and channeled it to benefit isizwe. inkunzi ikhethwa ematholeni. Siwakhangele amathole afana lawe. Ungadinwa njalo ungalahli ithemba. Thina esingalelakho ukuthengamela sikhangele abafana lawe.

Top
Page 2 of 13 < 1 2 3 4 ... 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert