Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 21 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 2 1 2 >
Topic Options
Rate This Topic
#28487 - 11/02/04 02:15 AM How did you cope with bed wetting as children?
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Sike saxoxa labanye lapha ngendaba enzima yokuphambanisa ebusuku eyaziwa ngabanengi; eyokuchamela ingubo ebusuku. Ngizwe amacebo amanengi angimangalisileyo njalo lokungephula imbambo; ayezanywa ngabantu ukuze kungaveli ekuseni ukuthi balele bewuthelile.

Ngizwe njalo ukuthi abanye baze bafike ibanga lokwenda loba elokuthatha bengakaphusi.Ngiyazi sesikhulile manje sesingaxoxa ngakho sihleke kodwa labo bethu ababekwenza lokhu, ngesikhathi kusenzakala kwakuthelela inhloni ezibuhlungu, lokukatsisa okuzwayo ekuseni.

Ukuchaya ingutshana zakho ekuseni kwakuthelela inhloni, labanganme elayinini babehle bazi ukuthi wena ulele wenzeni hk hk. Ngicela ukuzwa kini what your expreiences were and how you dealt with the situation on a day to day basis and maybe how we can help younger ones empilweni zethu labo baphuse ngokuphangisa hk hk. Abanye bathe babelala bepophe nge rekeni....abanye babelwisa ubutho ukuthi bangajumeki ubusuku bonke..hk hk hk

Top
#28488 - 11/02/04 10:04 AM Re: How did you cope with bed wetting as children?
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Inkinga yikuthi sasisuke sifake ukuyangeka khona kungadingakali. Lokhu nginanzelela ukuthi lo olodutshana lolu usuke athole sokungumthwalo onzima kakhulu ocina umenza ehluleke ekwenzeni izinto ezinengi singabalisi khona ukuthi anqobe lesisiga.

Mina engakunanzelelayo yikuthi ezikhathini ezinengi kungathi kulofuziso. Kubuya kukhwezelwe yikukhudumala kakhulu (ingubo ezinengi ezibangela ukuthi udonde ukuvuka), yikunatha imihluzi eminengi ungakayilala (wena uvele ulesinye esigcwala masinyane), ukulala udinwe kakhulukazi, lokusebenzisa ezidakayo.

Kungathola ubekezelelo kuyanqobeka. Kudinga i'training' ezwayo elothando phakathi hatshi imphoxo.

Top
#28489 - 11/02/04 01:19 PM Re: How did you cope with bed wetting as children?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ye leyo, yindaba ebihlupha, kakhulu. Ukuchama engutsheni beku senzakala kakhulu kulabo abalovalo lokuvuka ebusuku besiya chama, laba phupha be chama bahle bachame khonapho engutsheni.

Amanani okwenza lokhu abesengezwa yikuthi umntwana uyabe enathe amanzi amanengi okunganani. Ezikhathini ezinengi abazali bengaba kwazi ukuthi umntwana ulohlupho olunjalo, baya mvusa ngezikhathi ezehlukeneyo umntwana, besebe mhambisa kusambuzi. Lokhu kulu ncedo kakhulu kulabo abalomhkuhlane onjenge - ischenene, ibilhaziya.

Top
#28490 - 11/02/04 02:05 PM Re: How did you cope with bed wetting as children?
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mawundlu eSilo sohlanga

Mina ngakhulela entendeni yesandla sikagogo. Kwakuthi uma sengiyolala, ugogo athathe intambo, ebese eyabopha isitho sami sobulili, ukuze uma sengifikelwa umshobingo, ngizwe ngokufutha kwentambo leyo. Ebese ngiyamvusa, anginikeze isikiki sokulahla amanzi. Lokhu kwangisiza kakhulu ukwazi ukuzithiba, ngingashobingeli ezingubeni zokulala.

Ave ngiyambonga ugogo ngokungikhulisa kwakhe. We mma!

Big ups to intombi kaNkotheni kaNkwali.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
eMtubatuba.
KwelikaMthaniya.

Top
#28491 - 11/02/04 02:10 PM Re: How did you cope with bed wetting as children?
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Mina the irony I faced bantu yikuthi ngangiphupha kamnandi njani bantu, sidlala umatshayana labanye phandle. Besengiseqa njengokumahlakanipheni I was;
"ekstshuzi ngisaya chama." Ngintatalaze ngeqe ingotsha ngingena etoilet. Ngiphakathi kwephuphu khonalapho. Ngiwuthele bantu so relaxed, ngiwuzwe ukhudumala njalo ngikholisa okungakazwe kubonwe. Ngiphaphame ke soon after that and sadly,sengiphakathi kwechibi lwawo. Oh yaah..... Besengitshintsha indawo yokulala ngisunduzele umnawani phezu komchamo ngisesaba uzwazi lwekuseni hk hk hk hk!!!

Umama waze wabamba ukuthi yimina culprit akusi mtwana........

The most embarasing part too was ukuchaya everyday ingubo phandle lokuzibutha.....

Kuhle kuyaphela bantu!!!!!!

Abanye lalivika njani uswazi lwekuseni?

Top
#28492 - 11/03/04 02:37 AM Re: How did you cope with bed wetting as children?
filabusi Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/04
Posts: 26
Loc: Salisbury
Uyazi, mzala mina ngangingezwa. I had a brother who is now late, wayewuthela umchamo engutsheni umangale ukuthi kanti umgqomo uchithekile yini. So one day ngathathi rekeni le eyokubopha imali, ngabopha intenene yakhe. As usual utshomi wazitshiya njengenjayelo kanti mamo mina ngangibophe kakhulu. Nxa uyazi ibaloon evutheliweyo that is how big okuyi ntenene kwakhe turned to be, wavuka esehlabumkhosi okuyirekeni sekungenile kwamuthimfi, I literally circumsised him, phela waze wayakhitshwa esibhedhlela isingenile ingasaqumeki. I was beaten by my dad that day ongakaze ukubone. That's how he stopped from wetting his bed waze wazifela nje two years ago everytime nxa engagabaza I used to tease him about the incident

Top
#28493 - 11/03/04 04:07 AM Re: How did you cope with bed wetting as children?
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Mina shuwa bengingayazi into yokubopha abafana ngerekeni. Liyazi lidlala kubi hk hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#28494 - 11/06/04 10:14 AM Re: How did you cope with bed wetting as children?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Hk Hk, angingeke ngicabange ukubotshwa nge rekeni. Ukucabanga ngakho nje kuphela kugijimisa igazi. Aso nto yokudlala intshompi.

Kumele sisi phathe kuhle lesi sitho, ngumswenya wokwakha. hk hk.

Top
#28495 - 11/08/04 07:57 PM Re: How did you cope with bed wetting as children?
samdala Offline
Ngqwele

Registered: 08/21/02
Posts: 178
Loc: lexington
Udaba lolu lwake lwakhulunywa phose okwamaviki amathathu kunhlupho zanamhla komunye umnyaka. Ngiyakhumbula ukuthi kulomama owayekhalaza ngokuthi umkakhe uyachema engutsheni nsukuzonke, njalo uhlupho abalalo yikuthi bangamaloja, njalo abala bantwana. Angithi lani liyazi ukuthi umthambiso womuntu omdala mnengi. Wayesithi umkakhe ulenhloni zokuthi ingubo zichaywe kanye lomatirasi, besekunuka ke ku one room yona leyo. The woman was in great pain and discomfort. She was advised to seek medical help for her husband.

Kusobala ukuthi ukuthambisa engutsheni kwenziwa ngabantwana labantu abadala. Kodwa abantwana yibo abavame ukuthambisa.

Top
#28496 - 11/08/04 10:36 PM Re: How did you cope with bed wetting as children?
Kwazimina Offline
Ngqwele

Registered: 05/21/04
Posts: 116
Loc: Canada
Mawundlu kaMalandela,get it from the horse's mouth.

The consolation I can give to those who have or had this problem yikuthi kuthiwa (not proven scientifically) abanengi abathelelayo ebusuku ngabantu ababukhali engqondweni ikakhulu ezifundweni, it's debatable as I have said.

Mina majida ngiwuthele ngaze ngaya esecondary lucky enough kangiyanga e-boarding but besekuvele sekunganeno ngifika kuleso sibanga.

Ngasengehlukaniswe labanye engutsheni ngiku-grade 4 onwards, njalo ngilenhloni zokuchaya so ngangivundeka kodwa umama wayethi nxa sengiye esikolo angene azikhuphele phandle ingubo achaye. Lokuzibutha kwakungumsebenzi ngoba ngangizibutha sokuhlwile ngenxa yenhloni, kwakuse khaya phela okungelamasela.

Bazama ukungidlisa umkhonya kumbe liyawazi kwehlula, ngakhwezwa ngelele ngayachamela esicholo sendlu kwehlula, kwalaliswa umhwabha wenyama ngaphansi kwengubo ukuze ngiwuchamele ngivuke ngiwudla kwehlula kwaze kwadeda kwaziphelela.

Ngingathi-ke kimi kwaphela nge-maturity.

-----------------------------------------
Kwaze kwakuhle kwethu!

Top
Page 1 of 2 1 2 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert