Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 19 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 3 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#28796 - 01/01/06 02:18 PM ngicela uncedo
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
bafowethu labodade ikakhulu laba abase zimbabwe bengicela izandla ngizama ukusponcer abantwana bezikolo abagijimayo ngecentive yama certificate kulabo abawinileyo ikakhulu izikolo zase makhaya njalo lokho kwenza abntwana bathande isikolo ngoba ikakhulu abemakhaya akulamvuzo abawutholayo nxa be winile ngakho mina ngiloku yi bizines okuncane icomputer shop uyeza legama lesikolo sakho ofuna ukusinikeza amacetificate lidizayini ngikwenzele loba ngiku dizayinele lama bizines card invitation cards iprise siyakhuluma bafethu unganginika uyazikhethela isikolo ofuna ukusiponsa yingabe ngowa funda kiso ikakhulu ezemakhaya unganginika umsebenzi omnengi half prize kukanti labo abase zimbabwe njengoba mina ngingekho ekhaya ngiyakhuluma labasebenzayo bakwenzele ezilongu ungatsho ukuthi uthunywe yimi lingizwe kanhle bafethu mina vele ngilesikolo engisisponsayo free ngakho ngingeke ngilenzele mahala lami ngizama ukuvuka ngoba isimo kasivumi ko bob loba yincopetation yama bhola ikakhulu abase uk bafethu siyenza i tornament the wining team take the balls ngoba ngazama ngathenga amabhola amathathu nganikeza esinye isikolo kwagcina kungumsindo bethi ngiyakhetha so ngingeke ngikhone izikolo ezimbil ingiduli bafethu ngitshiphe kabi

Top
#28797 - 01/01/06 02:59 PM Re: ngicela uncedo
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
hmmmm! Nanso ke bandla.

Top
#28798 - 01/01/06 03:01 PM Re: ngicela uncedo
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
Kunjani baba Mthabisi angidingi ukukubhekela phansi kodwa ngilensolo ikakhulu ngolimi olusebenzisayo loba ngolwabazali loba ezizweni.

Kuhle mfethu ukuthi uzame impilo kodwa ma ungasibonisa ukuthi umele siphi isigaba singajabula okwamagama ungabe ulitshabi province loba Mthwakazi province na ngoba ulimi lwakho ngathi lulezigwenxa ezinengi kakhulu.Hayi kabi mfethu ngilemvumo yokuvetha andubana ingifake izandla.Isikolo owafundakiso balalo ulimi lwesindebele njalo yisikolo esiphakeme ngezemfundo kwelakithi.Baba ngikunika ingqobe aziphindiselwa.Ukhabazela uvalile eyakhe ingidi.

kungasenani mnyakomusha nsizwa izibusiso ngakuwe.

Top
#28799 - 01/02/06 05:55 PM Re: ngicela uncedo
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
BABA MINA NGAFUNDA EDAKAMELA FROM GRADE 1 T0 4 THEN EGAMPU FROM4 TO 7 THEN EMPOPOMA BABA MHLAWUMBE KANGICACA NGITHE INTO YEANZA SINIKE ZE IZIKOLO ZEMAKHAYA YIKUTHI BAKHONA ABANTWANA ABAHAMBA ESIKOLWENI NGOBA SE KUDLALWA IBHOLA LOBA KU GIJINYWA NJALO ISITHUPHA SOKU GIJIMA LOBA ESEBHOLA YINTO EQAKATHEKILEYO EMNTWANENI IKAKHULU LABA ABASESWELAYO NJALO KWENZA LAMA SPORTS ABANTWANA ABEMNANDI NGOBA THEY HAVE SOMETHING TO GET AT THE END KHUMBULANI UKUTHI IGOVEMENT YETHU VELE KAYI CABANGI NGEMATEBELEND ASITHI UTHENGE AMABHOLA WAYA LAPHO OWAFUNDA KHONA WENZA ITORNAMENT LOBA EMABILI NGOBA NGAFIKA KWESINYE ISIKOLO NGATHOLA ABAFANA LAMA NTOMBAZANA BEDLALA NGE BHOLA ELILODWA NGABUZA KUBA BALISI UKUTHI MANJE BAKHONA NJANI BANGITSHELA UKUTHI KULOBUNZIMA NHGAKHO NGABA THENGELA AMABHOLA NGINGAKUNIKEZA LEGAMA LESIKOLO UYEZIBUZELA BABA NXA UTHI NGIYAPHOSISA NGASENGIBONA UKUTHI EZIKOLWENI BENZA UMUDLALO NGETHEMU NGETHEMU NGASENGICABANGA UKUTHI SINGEZENJANI UKUZE ABANTWANA BATHANDE ISPORTS NGOBA NXA BETHANDA ISPORTS KUFANA LOKUTHI BATHANDA ISIKOLO NGOBA BAFOWETHU UMUNTU OCINE KUGRADE 3 LOCINE KU GRADE 7 KULOMEHLUKO KUNGABE KUKUSIPHI I9SIGABA NGIYAKWENZELA AMACERTIFICATE BABA NJALO UYABE UNIKEZA LAMI UMSEBENZI UKUTHI IBHIZINESI YAMI IYEPHAMBILI ABAFUNDA EMADOLOBHENI BAYAZI UKUTHI NXA UNGA GIJIMA LOBA IBHOLA UTHOLA UMVUZO OWUGCINA KUZE KUBE NINI NJALO ABALAMA ADEAS BAFETHU AMUKELWE

Top
#28800 - 01/02/06 08:04 PM Re: ngicela uncedo
mzukulu-kagogo Offline
Ngqwele

Registered: 06/17/05
Posts: 113
Loc: eMajawundeni
Mthabisi u Mkhize ukhuluma ngokukiliza kwakho ulimi lwaMaqhawe.ulimi lwakho lami nginje luyangiphica ukuthi kanti vele kungene bani ekhaya?Ukuthi ukhuluma ngani kuyezwakala yikho ekubuzile ukuthi utsho amakhaya esitshabini kumbe awakoMthwakazi.amabala amakhulu awaphenduli umbuzo kodwa ayanenga instead!!

Top
#28801 - 01/02/06 08:07 PM Re: ngicela uncedo
see Offline
Mafikizolo

Registered: 07/26/04
Posts: 18
Loc: bagdad
Muhle umkhumbulo wakho baba. Mina awuboni ngake ngakhuluma lomunye umuntu esafunda same sikolo, sathi nxa singathola imali singathengela isikolo ama-uniform ebhola lamabhola okudlala. Kutsho ukuthi sizathintana ngasese ngoba ziyavulwa nje izikolo le yithemu yokugijima.

Top
#28802 - 01/02/06 09:14 PM Re: ngicela uncedo
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
ulwimi lwethu lujiyile bandla limxolele uMtha, lo88 engachaza lezizigwenxa kodwa intwana ilomqondo engethemba siyawubona sonke. asisebenzeni laye lami ngiphezukwawo umsebenzi ofanayo but yisports for all for four communities ngikhuluma nje bekusinwa kuluthuli zibambane for $20M $10M $5M Le$2M for SOCCER games sengithole lereport hayi badlale kuhle lezakhamuzi zibongile mhla ngisiyafika le-agenda yami kaMthwakazi lenduna ziyobuya. ngenye yezindlela esingangena ngayo kubazali bethi lendaba yethu kaMthwakazi. uS'gundo/Sgero uthe ufisa u2006 abe yipractical year, from the keyboards to the key areas ekhaya. uyazi nge100pounds ungahlanyela udaba lwethu ngempumelelo emangalisaya sekudinga nje inhlakanipho singahambi dandalazi njengowetshabi, siyeluke kahle nje indaba yethu. sengikengalizwa igama lokuthi siyakuvotela emafonini ambalwa ngixoxa nje lezakhumuzi jus250 pounds engiyisebenzisileyo for that function next step ngifisa amaprimary schools(amane) lamahigh schools(amathathu) lesecondary eyodwa adibane for i-equipment( amabhara, amakhuba, amakane, amabhora, amajesi ebhola layo imali) ngoba sengixhumane labanye esivela same mango sizahlanganisa amakhanda siye edistrict office sikhulume loBhango basifake kuschool calender imincintiswano le iphumelele.

sorry ngamaparagraph kacde Potshoza. ngibona ingani uMtha uza ngohlangothi olufanayo, zithiywa ngezikudlayo. nxa singagoqela umango wakithi kucine sekulamaregional tonaments abantu bazakubona ukukhanya lestructure siyophuma lapho. that will eventually be our heritage and owetshabi uyobakwazi ukuthi uzulu angalifela lelofa lakhe. this is jus another dimension abanye abezempilakahle lilakho ukudonetsha imibheda ezibhedlela imiganu licine livunyelwa lemithi imbala ayibonwa ekhaya ochlorofoam, jik, javela, chlorine, uyahambisa izigubhu eklinika yakini labomalayitsha from Bots or RSA, awudingi ncwadi evela kwabezempilakahle for that lamabroom, but nxa izakhamizi zitshelwa ukuthi kuvele emntwaneni wesigaba or jus word of mouth travelling around it's a step towards the right direction. well abanye bengesaba ukuloywa hk hk.


nxa sihlela from our key boards the real game ikumakey areas ekhaya bengasalela emuva or behambe ngenye indlela we will never reconcile the two factions kumele basazi sihambe nyawolunye bangumgogodla singumfukula. zinengi izinto esingazenza ezinganceda abantwana lezakhamizi which are politically acceptable ezimbabwe and push our agenda ngoba singafika singamahaves and try to tell your story to the have nots uzotshona.

Mkhulu lomsebenzi nxa ungelamabillion use your pennies they yield the same outcome. jus experiment take an initiative and see. well kunengi okungenziwa people are tired ngepolitiki yamarally they need action creative and fruitful action no more promises, they'll rather watch/help someone digging a hole than listen to a politician promising a drill.

Top
#28803 - 01/03/06 05:41 PM Re: ngicela uncedo
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
bafowethu ngiyaxolisa uku kiliza bafethu kodwa ngibona ingani eyinye inoda icacile ilichazele . mina ngokwami bengingafuni sibanikeze imali ngoba i coraption ingeke iphele kuyagcina sokusilwa izakhamizi zodwa zisithi uzibani wadla imali evela kuzibani .kodwa singabathengela into enjenga mabhola loba okungama uniform lokhu okungama plastick ngitsho okungama reflactors okwenza umuntu akhanye uma esemnyameni abangama cecurity bayakwazi engikhuluma ngakho . kuyabe kukuhle ngoba its uniform loba amacertificate awoku gijima thuthukisa isigaba sakini ndoda ngoba emakhaya isimo sibi bafethu abanawethu akabayi esikolo njalo abanye they have got a talent which they cant exploit caz of other reasons we need to let them show us thier talent khumbulani i PETER NDLOVU TROPHY HOW MANY YOUNG PLAYERS COME FROM THAT TORNAMENT . WE DONT NEED MILLIONS BUT WE CAN DONATE THINGS LIKE FOOTBALL WHICH COST 3POUND IN UK 3balls they are enough for the people who are in need thina abnye sakhula si discarajwa ekugijimeni kuthiwa uxotshaniswa umoya kambe ngabe kwaku nikezwa umvozo onjenga macertificate babengatsho ukuthi uxotshaniswa umoya . we can change life for our young brothers manje abantu bathi i highlanders ithenga abantu emashoneni lets do some thing then . lets show highlanders we have players in nkai , tsholotsho where ever other wise abafowethu baza fuqa izikanika zamatshona erekini bafethu ngiyaxolisa ngoku kiliza but u are welome to correct me a stupid person is the one who dont take advise . mhlawumbe yicomputer ekilizayo ngoba enkayi umgabe kawafaka AMACOMPUTER njengoba kungelama getsi next time l will use genarator may be it mighty not kiliza NEXT TIME SIZABONA AMAGAMA ANJENGABO VELEMPIN KUSPORTS LABO THABO . HAYIKHONA OMELODWAFAWANAKA , TAPIWA CHIPO LAM NOT TAKING ANYTHING FROM THIS PLAYERS GUYS L AM NOT SAYING LETS GROOM OUR ON BLOOD UZABONA LABO MAMA BAZATHANDA IBHOLA NGOBA KUDLALA UMTAKA ZIBANI ABAMAZIYO

Top
#28804 - 01/03/06 07:23 PM Re: ngicela uncedo
magandiwa Offline
Mafikizolo

Registered: 05/30/04
Posts: 40
Loc: usa
lets not divert umbono olengqondo ngokugabaza. if somebody donates money or anything in any form that should be appreciated. my imput was that may be we identify each other where we come from and then help from there. its true abafana be Nkayi Plumtree abanengi bakhangwa libhora kukanti iPlumtrre ifuna ukuya eGoli. iLupane bafuna ukusebenzela inkomo iTsholotsho baya emaphathini. i taught in Plumtree, Kezi, Tsholostho, Umguza, Nkayi and Bulawayo, i know the trend. i donated to a school in nkayi and the guy i gave money to was a mtshabi. it took him 2 yrs to buy the staff and wenza okomkoto and got useless staff. thats why i buy the idea ukuthi buy staff that can be given.i am from tsholostho and i donated to nkayi school gwamayaya next to this dude's school.

Top
#28805 - 01/03/06 07:44 PM Re: ngicela uncedo
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
Magandiwa ayisikho kugabaza mntwanenkosi banengi ababuya lugege njengenkume uxolo lawe baba lembe into engihluphe kakhulu yikubhalwa kolimi ikakhulu emuntwini ofike kuform 4.

ulimi lulimi ziqhaje ngalo loba kuphi loba yiluphi.Malingabala lisiya ekugcineni lizananzelela ukuthi ngimfisele okuhle lokuphumelela kulokhu akwenzayo.Bakhona abafowethu abaloba ngesikhalanga angizake ngibone besephula,ngakho bengifuna ukunqabela abantu abafuna ukudla izithukuthuku zikamthwakazi njalo akutsho ukuthi sengithe uMtha litshabi.Uxolo lina bakamalandela elingehlulwa lutho.Mtha ungakhohlwa isicelo mfanekhaya.

Top
Page 1 of 3 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert