Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 13 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 4 < 1 2 3 4 >
Topic Options
Rate This Topic
#28895 - 05/06/04 06:41 PM Re: Vukani Makholwa!!
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
Tshisa - wamuthola yini umuntu owokhuphelekezela yini?Size yafika ngapha eKezi 'iPassion of the Christ' so ngibusy ngapha ngizama ukudinga owesintwana ongangi phelekelela siyeyibona sonke,over the weekend.

----------------
'he who rejects advice derserves no sympathy'

Top
#28896 - 05/09/04 11:15 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Ngiyalibengelela ngegamalikaJesu lonke makholwa loMthwakazi omuhle.

Lami ngilikholwa mabandla kodwa ngilembuzo eminegi ngokholo lwethu:

a) abantu abafayo bangaphi, benzani?

b) igehena lingaphi kwenzakalani khona?

bengicela impendulo zenu zisekelwe kakhulu yizicaphuno ezivela encwadini kaNkulunkulu. okunye Mthwakazi ohloniphekayo ngicela singathukani. ngincedeni bafowethu labodadewethu.

Top
#28897 - 05/18/04 01:56 AM Re: Vukani Makholwa!!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngizizwa ngikhudumala uma sengithole amakholwa eNkundleni. Angikayiboni leyo bhayisikopo kodwa ngizwa ngayo. Kule webiste njalo ethiwa "christembassy.org", uzavuma ngekhanda ukuthi iNkosi isaphila phakathi kwethu njalo isazenza izimangaliso. Please visit that website.

Mina ngazi ukuthi bafele ezandleni zeNkosi bazavuka kuqala emathuneni mhal esehla emafini...abayithi yirupture. Ekuvukeni bazakuba sebe lemizimba emitsha hatshi le abafa bekuyo. Okwamanje bakuyo iNkosi balindile somewhere. Abafileyo bengayazi kumbe bengayamukelanga iNkosi base Gehena straight.

1 Thessalonians 4 from v13
Revelations 20 & 21.
I guess the answer to your question is implied in these scriptures. Hope this helps.

Top
#28898 - 06/06/04 06:00 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
May the Lord bless all who come together in His Holy name.

Gestapo

Ubuza imibuzo ejwayelekileyo kuma Krestu lesi Kristwini. Inengi livama ukuxakeka at this juncture esiKristwini besebelahlekelwa lu Sindiso.
Ngizazama ukuzithi fahlafahla nje mbijana lezinhloko. Ngilethemba uMoya oyiNgcwele uzangisiza.

DEATH AND THE STATE OF THE DEAD

Ukufa bekuvele kukhona kusukela ekudalweni. Lokhu kuvezwa ku Genesis 3:19 nxa uMuntu esewele esonweni. Uthuli othulini, umlotha emlotheni. Nxa sisifa sibuyiselwa emhlabathini okuyiwo esabunjwa ngawo.

Ku Ecclesiastes 9:5-6 siyavezelwa njalo ngesimo sabafileyo, ukuba kabasela sabelo kokwenzakala emhlabeni njalo abangezake besenelisa ukusenzela abebesenzela khona besaphila.

U 1 Thessalonians 4:13-18 uyasifakazela ama events azenzakala ekubuyeni kuka Krestu. Kuvama ukuba lombuzo othi pho ofe evele engaselazitho ezaneleyo loba ochithizwe yizilwana wokuvuka njani njalo enjani? Bazalwane sivezelwa kamhlophe ukuba lo umzimba esilawo kulo umhlaba uvele awulifanele iZulu. Sizakugqokiswa imizimba emitsha efanele iZulu.

HELL/GEHENNA

Igehena alizange libeyindalo kaThixo. UMuntu uthe eseduhile esekhonza izithixo wanikela inzalo yakhe kusithixo uMolech odongeni (valley) lwase Gehenna olwaluseduze leJerusalem. Yikho lapho kudabuka ibala loba iconcept yegehe/hell. Lokhu kubalisiwe kuncwadi lezi, Jeremiah 7:31-34;, Jeremiah 32:35;, 2 Kings 23:10;, 2 Chronicles 28:3;, 2 Chronicles 33:6.

Abalobi besiJudah kunye lo Krestu labafundi bakhe batholakala besebenzisa lelibala loba iconcept ukuzama ukuchasisa ukujeziswa okuzakubakhona kwabangazange bayikhethe inkosi, ngosuku lwokwahlulelwa (Judgement Day).

UMabila usuke wakhekhebula phezulu nje kaze ajula. Kulengozi ke lokho ngoba kuvama ukulahla abazalwane.

Okuqakathekileyo yilokhu nje, ngalesisikathi sisalindele ukuza kweNkosi, akulamuntu oseZulwini ngitsho lakulolelogehe elitshiwoyo.

Ngilethemba kuzakusuthisa lokhu mzalwane.

Top
#28899 - 06/08/04 07:32 AM Re: Vukani Makholwa!!
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Nxa unga voxa, ungum Christu. Umoya oyingcwele uyakubalekela yini?

Top
#28900 - 06/08/04 12:08 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Bala iPs 51 yonke uqale ngokungabala okuncane okuchaza ukuthi uDavida inkosi yakwaJuta yayiloba kutheni.

Top
#28901 - 06/08/04 01:18 PM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
bandla uma lisithi lina abafileyo bazavuka mhla Indodana ka Thixho isehla litshoni? ngo mhla ebethelwa esiphambanweni wathi kulesiya sigebengu esathi kuye " ungikhumbule embuseweni wakho" yena UJesu waphendula wathi " ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe namhla nje siyabe sisonke e Paradise likababa.

Lina litsho kuphi ukuvuka, okwenyama leyi eluthuli noma lukhona olunye uvuko. njengo kutshengisiwe lapho ekhuluma lesigebengu.

Top
#28902 - 06/08/04 04:14 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Mina ngibona angathi kwabakhona ukungazwisisisi inkulumo kaJesu during i translation yeBhayibhili from the Hebrew to other languages. Lokhu ngikutsho ngoba uJesu njengoNkulunkulu nguye othi akulamuntu osezulwini okwamanje ( John 14:1-4 ). Angiboni ukuthi angasuka azi 'contradicte'. Ngibona angathi watsho lokho as a dateline to the contract that He was entering into with the thief. This can also be corroborated by the fact that Jesus did not ascend into heaven on that same day but after His resurrection which was three days later.

UMoya oNgcwele uhlala ulathi izikhathi zonke loba sesiduha. The Holy Spirit will be with us as promised by Christ ( John 14:16-18 )until He (Jesus) says 'Kuphelile, oduhileyo kahlale eduhile, ongcolileyo engcolile, omqoka emqoka, ongcwele engcwele ...'( Revelation 22:11 ). Nxa siduha uMoya oNgcwele uyazama ukusiqondisa indlela eyiyo, ungasikhahlamezi kumbe ukusibamba ngamandla ngoba akusiyo ndlela ka Nkulunkulu leyo eyoku 'dictater'.

Top
#28903 - 06/08/04 11:53 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
makholwa

ngiyalibingelela lonke ngegamaleNkosi

siyabonga Siphepheli ngokuchaza amazwi kaJesu ekhuluma lesigebenga. kumgceke uJesu kazange aye ezulwini ngaleliya langa, bheka uthi kuMariya encwadini kaYohane 20:17 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Touch me not for I am not yet ascended to my father </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">kanti njalo ibhayibheli iyatsho ukuthi there is no passage of time kwabafileyo, therefore loyandoda the first thing he will ever know is to be glory bound on that day(resurrection day).

Top
#28904 - 06/09/04 02:15 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Amen. Gestapo, kuyakhanya nje ukuba uMoya oNgcwele uphakathi kwethu.

Top
Page 2 of 4 < 1 2 3 4 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert