Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 41 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 4 1 2 3 4 >
Topic Options
Rate This Topic
#28885 - 03/17/04 09:57 AM Vukani Makholwa!!
Alwande Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/03
Posts: 14
Loc: USA
Can we have a thread as Christians where we can get together and discuss or even encourage each other in the Faith?
Has anybody seen the Movie The Passion of the Christ? i am just overwhelmed!

Top
#28886 - 03/17/04 11:51 PM Re: Vukani Makholwa!!
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
I just saw the shots of 'The Passion of Christ' it I was just touched by the little I saw.It seems like it's a great movie.Can't wait to watch it,but the problem is that it will take ages for it to get to some of us emaguswini eKezi.

Top
#28887 - 03/17/04 05:31 PM Re: Vukani Makholwa!!
Alwande Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/03
Posts: 14
Loc: USA
I encourage everyone to go and see that movie,awusoze wafa wakhangela indaba yesiphambano ngendlela efanayo!! i am just praying ukuthi this movie will stir up a rivival thruout the nations.

Top
#28888 - 03/20/04 06:54 AM Re: Vukani Makholwa!!
Alwande Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/03
Posts: 14
Loc: USA
can do all things through Christ which strengthens me."

The road to success is not straight. There is a curve called Failure,
a loop called Confusion, speed bumps called Friends,
red lights called Enemies, caution lights called Family.
You will have flats called Jobs.

But, if you have a spare called Determination, an engine called
Perseverance, insurance called Faith, a driver called Jesus,
you will make it to a place called Success.

Top
#28889 - 03/23/04 10:51 AM Re: Vukani Makholwa!!
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
I for those who may be intrested in knowing more about the movie 'The Passion of the Christ' may check it out it's web site www.thepassionofthechrist.com

Top
#28890 - 04/02/04 09:15 PM Re: Vukani Makholwa!!
BhudiMathawuzeni Offline
Ndunankulu
*

Registered: 03/06/03
Posts: 822
Loc: toronto/canada
mina bakithi angikayiboni i movie leyi,ngidinga umuntu ozangiphekezela siyeyibona sonke.

Top
#28891 - 04/03/04 08:33 AM Re: Vukani Makholwa!!
Alwande Offline
Mafikizolo

Registered: 11/06/03
Posts: 14
Loc: USA
usharp Tshisa,
kudala ngakucina! I've been so busy gaya okungayenziyo.Kodwa uyangisolisa, indaba yokudinga umuntu wokuhambalaye is it not a way yokudinga i date? Utsho ukuthi ngingathi ubhudi wami a hambe lawe uzavuma?

Top
#28892 - 04/03/04 08:50 AM Re: Vukani Makholwa!!
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
Kengibuze. Amasiko lisawaphethe yini, lisawakhonza amadlozi kumbe selawalahla? Haa, uthwele kanzima umuntu omnyama - ungakhonza idlozi bathi ulahlekile, ukhonze uJesu bathi ufulathela idlozi.

Top
#28893 - 04/08/04 05:13 PM Re: Vukani Makholwa!!
BhudiMathawuzeni Offline
Ndunankulu
*

Registered: 03/06/03
Posts: 822
Loc: toronto/canada
waze wangihlekisa alwande,uthini so slavethi kudala ngakucina uyazi wena nya,awusa reply lama email wami.
hayi phela alwande nxa usiya ku movie kumele ngihambe lowesifazane ukuze ,nxa sengiyethuka ngiqamele kuwe phela.
kodwa uma ngingahamba lawe ngingajabula over phela.

Top
#28894 - 05/02/04 06:06 AM Re: Vukani Makholwa!!
sokunene Offline
Mafikizolo

Registered: 04/13/04
Posts: 9
Loc: montreal
tshisa akusiyo movie yokuhamba lowesintwana leya.i saw it ngingedwa ibuhlungu imovie leya.kodwa abafundisi bathi uJesu wahawula okwedlula okwemovie.

Top
#28895 - 05/06/04 06:41 PM Re: Vukani Makholwa!!
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
Tshisa - wamuthola yini umuntu owokhuphelekezela yini?Size yafika ngapha eKezi 'iPassion of the Christ' so ngibusy ngapha ngizama ukudinga owesintwana ongangi phelekelela siyeyibona sonke,over the weekend.

----------------
'he who rejects advice derserves no sympathy'

Top
#28896 - 05/09/04 11:15 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Ngiyalibengelela ngegamalikaJesu lonke makholwa loMthwakazi omuhle.

Lami ngilikholwa mabandla kodwa ngilembuzo eminegi ngokholo lwethu:

a) abantu abafayo bangaphi, benzani?

b) igehena lingaphi kwenzakalani khona?

bengicela impendulo zenu zisekelwe kakhulu yizicaphuno ezivela encwadini kaNkulunkulu. okunye Mthwakazi ohloniphekayo ngicela singathukani. ngincedeni bafowethu labodadewethu.

Top
#28897 - 05/18/04 01:56 AM Re: Vukani Makholwa!!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngizizwa ngikhudumala uma sengithole amakholwa eNkundleni. Angikayiboni leyo bhayisikopo kodwa ngizwa ngayo. Kule webiste njalo ethiwa "christembassy.org", uzavuma ngekhanda ukuthi iNkosi isaphila phakathi kwethu njalo isazenza izimangaliso. Please visit that website.

Mina ngazi ukuthi bafele ezandleni zeNkosi bazavuka kuqala emathuneni mhal esehla emafini...abayithi yirupture. Ekuvukeni bazakuba sebe lemizimba emitsha hatshi le abafa bekuyo. Okwamanje bakuyo iNkosi balindile somewhere. Abafileyo bengayazi kumbe bengayamukelanga iNkosi base Gehena straight.

1 Thessalonians 4 from v13
Revelations 20 & 21.
I guess the answer to your question is implied in these scriptures. Hope this helps.

Top
#28898 - 06/06/04 06:00 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
May the Lord bless all who come together in His Holy name.

Gestapo

Ubuza imibuzo ejwayelekileyo kuma Krestu lesi Kristwini. Inengi livama ukuxakeka at this juncture esiKristwini besebelahlekelwa lu Sindiso.
Ngizazama ukuzithi fahlafahla nje mbijana lezinhloko. Ngilethemba uMoya oyiNgcwele uzangisiza.

DEATH AND THE STATE OF THE DEAD

Ukufa bekuvele kukhona kusukela ekudalweni. Lokhu kuvezwa ku Genesis 3:19 nxa uMuntu esewele esonweni. Uthuli othulini, umlotha emlotheni. Nxa sisifa sibuyiselwa emhlabathini okuyiwo esabunjwa ngawo.

Ku Ecclesiastes 9:5-6 siyavezelwa njalo ngesimo sabafileyo, ukuba kabasela sabelo kokwenzakala emhlabeni njalo abangezake besenelisa ukusenzela abebesenzela khona besaphila.

U 1 Thessalonians 4:13-18 uyasifakazela ama events azenzakala ekubuyeni kuka Krestu. Kuvama ukuba lombuzo othi pho ofe evele engaselazitho ezaneleyo loba ochithizwe yizilwana wokuvuka njani njalo enjani? Bazalwane sivezelwa kamhlophe ukuba lo umzimba esilawo kulo umhlaba uvele awulifanele iZulu. Sizakugqokiswa imizimba emitsha efanele iZulu.

HELL/GEHENNA

Igehena alizange libeyindalo kaThixo. UMuntu uthe eseduhile esekhonza izithixo wanikela inzalo yakhe kusithixo uMolech odongeni (valley) lwase Gehenna olwaluseduze leJerusalem. Yikho lapho kudabuka ibala loba iconcept yegehe/hell. Lokhu kubalisiwe kuncwadi lezi, Jeremiah 7:31-34;, Jeremiah 32:35;, 2 Kings 23:10;, 2 Chronicles 28:3;, 2 Chronicles 33:6.

Abalobi besiJudah kunye lo Krestu labafundi bakhe batholakala besebenzisa lelibala loba iconcept ukuzama ukuchasisa ukujeziswa okuzakubakhona kwabangazange bayikhethe inkosi, ngosuku lwokwahlulelwa (Judgement Day).

UMabila usuke wakhekhebula phezulu nje kaze ajula. Kulengozi ke lokho ngoba kuvama ukulahla abazalwane.

Okuqakathekileyo yilokhu nje, ngalesisikathi sisalindele ukuza kweNkosi, akulamuntu oseZulwini ngitsho lakulolelogehe elitshiwoyo.

Ngilethemba kuzakusuthisa lokhu mzalwane.

Top
#28899 - 06/08/04 07:32 AM Re: Vukani Makholwa!!
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Nxa unga voxa, ungum Christu. Umoya oyingcwele uyakubalekela yini?

Top
#28900 - 06/08/04 12:08 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Bala iPs 51 yonke uqale ngokungabala okuncane okuchaza ukuthi uDavida inkosi yakwaJuta yayiloba kutheni.

Top
#28901 - 06/08/04 01:18 PM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
bandla uma lisithi lina abafileyo bazavuka mhla Indodana ka Thixho isehla litshoni? ngo mhla ebethelwa esiphambanweni wathi kulesiya sigebengu esathi kuye " ungikhumbule embuseweni wakho" yena UJesu waphendula wathi " ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe namhla nje siyabe sisonke e Paradise likababa.

Lina litsho kuphi ukuvuka, okwenyama leyi eluthuli noma lukhona olunye uvuko. njengo kutshengisiwe lapho ekhuluma lesigebengu.

Top
#28902 - 06/08/04 04:14 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Mina ngibona angathi kwabakhona ukungazwisisisi inkulumo kaJesu during i translation yeBhayibhili from the Hebrew to other languages. Lokhu ngikutsho ngoba uJesu njengoNkulunkulu nguye othi akulamuntu osezulwini okwamanje ( John 14:1-4 ). Angiboni ukuthi angasuka azi 'contradicte'. Ngibona angathi watsho lokho as a dateline to the contract that He was entering into with the thief. This can also be corroborated by the fact that Jesus did not ascend into heaven on that same day but after His resurrection which was three days later.

UMoya oNgcwele uhlala ulathi izikhathi zonke loba sesiduha. The Holy Spirit will be with us as promised by Christ ( John 14:16-18 )until He (Jesus) says 'Kuphelile, oduhileyo kahlale eduhile, ongcolileyo engcolile, omqoka emqoka, ongcwele engcwele ...'( Revelation 22:11 ). Nxa siduha uMoya oNgcwele uyazama ukusiqondisa indlela eyiyo, ungasikhahlamezi kumbe ukusibamba ngamandla ngoba akusiyo ndlela ka Nkulunkulu leyo eyoku 'dictater'.

Top
#28903 - 06/08/04 11:53 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
makholwa

ngiyalibingelela lonke ngegamaleNkosi

siyabonga Siphepheli ngokuchaza amazwi kaJesu ekhuluma lesigebenga. kumgceke uJesu kazange aye ezulwini ngaleliya langa, bheka uthi kuMariya encwadini kaYohane 20:17 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Touch me not for I am not yet ascended to my father </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">kanti njalo ibhayibheli iyatsho ukuthi there is no passage of time kwabafileyo, therefore loyandoda the first thing he will ever know is to be glory bound on that day(resurrection day).

Top
#28904 - 06/09/04 02:15 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Amen. Gestapo, kuyakhanya nje ukuba uMoya oNgcwele uphakathi kwethu.

Top
#28905 - 06/09/04 06:08 PM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Siphepheli ngiyakuza kodwa uthini ngalokhu uma abafileyo bengakavuki mhla uJesu ekhazimuliswa( tranfiguration) entabeni kwabonakala u Moses lo Elijah bemi laye bekhuluma uthini ngalokhu uma abafileyo bengakavuki mhla uJesu ekhazimuliswa( tranfiguration) entabeni kwabonakala u Moses lo Elijah bemi laye bekhuluma. Ngo kwazi kwethu U Moses lo Elijah bafa kudala.

Top
#28906 - 06/10/04 02:03 AM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Ndabezitha

uxolo my brother in Christ umbuzo uwuqondise kuSiphepheli ithi ngenze iwala.

uElijah kafanga he was translated to heaven read 2Kngs 2.

uMosi wafela entabeni yaseMoab kwabalecontention between Michael The Archangel(Jesus) and the devil over his body and Jesus took him to heaven read Jude verse 9.

if we die and go to heaven why will Jesus come back?

Top
#28907 - 06/10/04 03:43 AM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Gestapo , ngiyakuzwa mfowethu, into khona lapha luvuko kwabafileyo.

ofileyo ngonjani?
umuntu angthi ti laphaya kuthiwa kasekho.Kodwa isidumbu siyasibona nansiya kuthiwa usehambile, usedlule, abalungu bathi he has passed on.
uma kunjalo ofileyo ngonjani. Ngulowaya osehlukeni umoya lenyama noma yilabo abangakamukeli Ujesu njengo msindisi wabo na?

nanzelela ukuthi uJesu, noma i bhayibhili lonke nje li bhale ngamaparables.

Top
#28908 - 06/10/04 12:15 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Konje umuntu uvele uyini? Nxa sifunda ku Genesis 2:7 , uNkulunkulu wabumba umuntu ngebumba wase emphefumulela uMoya wokuphila . Lokhu kutsho ukuba uMoya wokuphila ungasuswa emuntwini, umuntu uyafa. Lokhu kukhomba ukuba umuntu ukuze aphelele kudingakala lawa ma 'components', ibumba eliwumzimba wenyama lo Moya wokuphila .Lowo Moya wokuphila uqondangaphi ungaphuma emuntwini? KuMnini wawo onguye uMdali wezwe lomhlaba.

Ofileyo ngosefike kulesisimo sokuba u Moya wokuphila usuhlukene lomzimba. Ngakho ke ofe emkhethile uJesu ulele kuye Ujesu elindele ukuvukela ekuphileni. Ofe engamkhethile uJesu, maye! ulele elindele ukuvukela ekufeni mhla izayo iNkosi (Revelations 20:11-15) .

As for Jesus using parables and the Bible being written in parable form I have this advice. Let us refrain from reading the Bible the same way we would read a best-selling novel. The Bible, read with the Holy Spirit accompanying, is self explanatory, 'book by book, precept by precept, line by line'. In other words a precept found in one book of the Bible will be explained in another book of the same Bible and corroborated(witnessed) yet in another. A good Bible will usually give a reference guide, line by line, to related texts in other books of the Bible. It might also be worth our while to read other publications relating to the texts (of which if your Bible is good, it shall give you the references).

Most of all let us keep an open mind when we read the Bible and we shall realise that it does not force us to go along with it but we get convinced/convicted by its revelations. By the way CONVICTION is not bad at all.

Imagine this: If it is all a lie, you still come out of it the winner for you will have lived a very good and productive life as a law-abiding Christian...and if it is the TRUTH you will inherit the everlasting Kingdom of God. Heads you WIN! Tails they LOSE!

Top
#28909 - 06/10/04 02:19 PM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Siphepheli, u yazwekala kodwa qala uphendule umbuzo wami o ka Moses lo Elijah bebonakala lo Jesu ngasentabeni. U Gestapo uzamile ukuwuphendula. Wena uthini.
2. Ibhayibhili lingama Parables, bheka lapho UJesu efundisa wayefundisa ngamaParables abesechasisa. Ngeke wathi sifunda i Bhayibhili njenge Novel I novel ayidingi kuchasiswa.

Top
#28910 - 06/10/04 08:55 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Uxolo bengithi mhlawumbe usuthisekile ngempendulo oyiphiwe ngu Gestapo yikho nje ngingachithanga isikhathi ngigandela lapho aqathe khona umzalwane. Angiphikisani laye uGestapo kumpendulo yakhe. Mhlawumbe ungacaca ukuba yikuphi okungakusuthisiyo kumpendulo akuphe yona umzalwane ukuze laye nxa elokwengezelela engezelele. Ngilethemba inhloso yakho ngeyokuzwisisisa hatshi ukusixega.

Ebengizama ukukweluleka yikuthi iBible liyazi chasisa lona lodwa ungalifunda in its entirety and wholistically. Kodwa ungalifunda from page 1 kusiya kupage yokucina (njengenovel) liyakuphica.

Top
#28911 - 06/10/04 11:08 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Ndabezitha

indaba ka Mosi loEliya ngibona sengathi biblically thus the only explanation one can ever get unless if you want the explanation why they appeared at that particular time to Jesus.

yes the bible does contain lots of parables, symbols, shadows, types, figures, imagery, flashbacks, futurisms, poems ,proverbs all for the benefit of the canal mind to comprehend.

Jesus did employ all those cues, hence it is a pre-requisite for a bible reader to understand the whole context and the issue which led to the usage of that particular parable, for example.

Top
#28912 - 06/11/04 03:09 AM Re: Vukani Makholwa!!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Sphepheli indaba le sizama sonke ukuyizwisisisa. Uxolo sengikubisela emuva. Uyatsho ngaphambilini ukuthi uJesu ascended to heaven on the third day?
Siyavumelana lapha. Umbuzo wami nanku ;wayelinde engaphi? Umlilo le gehe mina ngithi kukhona ndengendawo lapho okuzajesiswa abale ukwamukela iNkosi njengo msindisi wabo. I gehe libethwa kanengi ebhayibhilini like (Jude 1v7)(Matewu 5;22, 5;29,5;30,10;28, 8,9,23;33,Lk16;23,James3;6)

Siyazi njalo ukuthi esebethelwe esiphambanweni, before he gave up His Spirit wakhala wathi "Eloi Eloi lama sabachthani". Wayethukuthela lapha ngoba ezakwehlukana loYise before His resurrecction. Akunjalo? The pending Spiritual seperation from God caused Him the greatest anguish plus the physical pain that He was laready experiencing. If He was seperated from God wayeyabe engaphi? EZulwini? Hatshi? Nxa ungekho eZulwini ungaphi pho?

All things work together for good!

Top
#28913 - 06/11/04 08:17 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Ntungwa eliluhlaza tshoko,

Asikesenze i Algebra lapha mzalwane:

Let ibumba be x and uMoya wokuphila be y
x + y = umuntu
(x + y) - y = umuntu - y
Therefore x = ibumba i.e. isidumbu.

Isidumbu ayisiso muntu kodwa ngesomuntu. Nxa uMabila engafa, uMoya wakhe wokuphila uyabuyela kuNkulunkulu thina sisale lesidumbu sika Mabila esilibumba kuphela. UMoya wokuphila nxa usubuyele kuNkulunkulu uyabe ungasabizwa ngelikaMabila. Ukuze kuthiwe Mabila nje kuyabe kusahlangene isidumbu sika Mabila lo Moya wokuphila. Kungehlukana lokho ekufeni akusela Mabila kodwa sokulesidumbu sikaMabila kuphela. Ngakhoke uJesu wafa, isidumbu sakhe safakwa engcwabeni/ethuneni lesicebi esinguJoseph wase Arimathea. UMoya wakhe wokuphila wabuyela kuMdali. Ujesu kazange alinde lapha phansi kodwa isidumbu sakhe yiso esalindela ukuvuswa kwabafileyo.

Ngitshilo ukuba igehe kule imigca oyibalisileyo lisetshenziswe to depict the severity of the judgement that shall befall those who shunned the Lord. Igehe does not exist ngenxa yokuthi God is not a sadistic nor cruel God and therefore He would never create such a place. Umuntu ngenxa yokukhwabitha isono wazakhela igehe enikela inzalo yakhe kusithixo uMolech (ref to my previous post on Hell/Gehenna) .

Kulezinye inkolo ezilolonga indaba zoSindiso ngokuthembisa uzulu ukuba kule 'Halfway Motel' (purgatory) phakathi kweZulu lomhlaba. Cha! Bazalwane akukho ndawo enjalo. Singafa, okomhlaba kuyaphela ngoba sesiyizidumbu sesifana lebumba nje. Nxa ufele ebubini, maye! usulahlekelwe lithuba lokulungisisisa ubuhlobo bakho leNkosi. Kodwa nxa ufele ebuhleni, amhlophe! usuzuze ukuphila okungunaphakade (understand that you will only receive this reward mhla liqhamukayo iWundlu elinguJesu).

Top
#28914 - 06/12/04 02:06 PM Re: Vukani Makholwa!!
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyabonga Siphepheli. Sasibone angani ungaduha umoya oyingcwele ohle ubaleke. Kuyabe soku dingeka ukuthi sizame ukuwudinga njalo senze imisebenzi emihle.

Luhle lolu lwazi.

Top
#28915 - 06/13/04 10:27 PM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Siphepheli:

Several years ago a book was published, entitled Beyond Death's Door by Dr. Maurice Rawlings. Dr. Rawlings, a specialist in Internal Medicine and Cardiovascular Disease, resuscitated many people who had been clinically dead. Dr. Rawlings, a devout atheist, "considered all religion "hocus-pocus" and death nothing more than a painless extinction". But something happened in 1977 that brought a dramatic change in the life of Dr. Rawlings! He was resuscitating a man, terrified and screaming ? descending down into the flames of hell:

"Each time he regained heartbeat and respiration, the patient screamed, "I am in hell!" He was terrified and pleaded with me to help him. I was scared to death. . . Then I noticed a genuinely alarmed look on his face. He had a terrified look worse than the expression seen in death! This patient had a grotesque grimace expressing sheer horror! His pupils were dilated, and he was perspiring and trembling ? he looked as if his hair was "on end."
Then still another strange thing happened. He said,"Don't you understand? I am in hell. . . Don't let me go back to hell!" . . .the man was serious, and it finally occurred to me that he was indeed in trouble. He was in a panic like I had never seen before."
(Maurice Rawlings, Beyond Death's Door,(Thomas Nelson Inc., 1979) p. 3).

Dr. Rawlings said, no one, who could have heard his screams and saw the look of terror on his face could doubt for a single minute that he was actually in a place called hell!

The Bible continually warns of a place called hell. There are over 162 references in the New Testament alone which warns of hell. And over 70 of these references were uttered by the Lord Jesus Christ!

In Luke 16, Jesus Christ gives a frightening picture of hell:

22 . . . the rich man also died, and was buried;
23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.
25 But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.
26 And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.
27 Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father?s house:
28 For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. (Luke 16:22-28)

HELL IS A PLACE OF FIRE HELL IS A PLACE OF FIRE

The man in Luke 16:24 cries: ". . .I am tormented in this FLAME."

In Matthew 13:42, Jesus says: "And shall cast them into a FURNACE OF FIRE: there shall be wailing and gnashing of teeth."

In Matthew 25:41, Jesus says: "Depart from me, ye cursed, into everlasting FIRE,. . ."

Revelation 20:15 says, " And whosoever was not found written in the book of life was cast into the LAKE OF FIRE."

THE BIBLE GIVES THE LOCATION OF HELL THE BIBLE GIVES THE LOCATION OF HELL

When Jesus Christ died on the cross, He descended into hell. In Acts 2, Peter is speaking, verse 31, " . . . seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in HELL"

When Jesus Christ died His soul went into hell.

And in Matthew 12:40, Jesus Christ says:

"For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly: so shall the Son of man be three days and three nights in the HEART OF THE EARTH. "

The Bible is clear ? Hell is inside the earth!

Ephesians 4:9, says of Jesus: "Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the LOWER PARTS OF THE EARTH."

On page 85 of Beyond Death?s Door, Dr. Rawlings writes patients who described hell said, ". . . this place seems to be UNDERGROUND or WITHIN THE EARTH in some way."

Scientist and Bible teacher, Henry Morris also agrees the Bible plainly teaches that hell is in this earth:

"So far as we can tell from Scripture, the present hell, is somewhere in the heart of the earth itself. It is also called 'the pit' (Isa. 14:9, 15: Ezek. 32:18-21) and 'the abyss' (Rev. 9:2). . .
The writers certainly themselves believed hell to be real and geographically 'beneath' the earth's surface. . .
To say this is not scientific is to assume science knows much more about the earth's interior than is actually the case. The great 'pit' [hell] would only need to be about 100 miles or less in diameter to contain, with much room to spare, all the forty billion or so people who have ever lived, assuming their 'spiritual' bodies are the same size as their physical bodies."
(Henry M. Morris, The Bible Has the Answer, p. 220)

The Birmingham News, April 10, 1987 had an article entitled "Earth's Center Hotter Than Sun's Surface, Scientists Say". The article stated that scientists have recently discovered, "THE EARTH'S INNER CORE HAS A TEMPERATURE OF OVER 12,000 DEGREES FAHRENHEIT!"

Have you seen pictures of a volcano erupting, spewing a lake of fire from inside the earth ? consuming everything within miles just from the heat? When Mount St. Helens erupted in May 18, 1980, it was described by reporters, "when HELL surfaced upon the earth." The book, Volcanoes, Earth's Awakening (p.91) describes an erupting volcano as "descent into HELL".

Thousands of years ago, the Bible described a place called hell in the heart of the earth that matches exactly what science is discovering. <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" />

Top
#28916 - 06/14/04 12:36 AM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Ndabezitha

try to consider this about the story of Lazarus and the richman:

1.if you are taking that literal, Christ teaches that the poor goes to heaven and the rich to hell. then read Jn 3:16

2.in hell the spirit or souls have mouths, tongues feel thirst then the body is the one which goes to hell, interesting.

3.people in paradise communicate and see those in hell which you located in the gut of the earth and Jesus went up to heaven.

4.those who go to heaven are in Abraham's bosom.

and you said Jesus used parables in your former posting . according to that story hell is closer to heaven you can communicate over the fence and hear each other.

Top
#28917 - 06/14/04 01:02 AM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
makholwa the word hell simply means the grave, taken from the anglo-saxon verb meaning to conceal , to cover eg helling of a house meaning to roof it.

then if the bad die and go straight then few people are there coz mass graves have been unearthed with lot's of bones in them, since according to the story of Lazarus the whole body goes to hell.

consider these verses:
1. Amos 9:2 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">though they dig into hell thence shall mine hand take them </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">can humans dig into hell? hell fire does not kill, but volcanoes which come from there do kill like the one Ndabezitha mentioned above.

2. Ezekiel32:27 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">they shall not lie with the mighty...which are gone down to hell with their weapons of war.. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">soldiers are buried with their weapons in graves which archaeologists escarvet time after time in graves still not burnt. hell is the grave and hellfire is meant to destroy sin after judgement. this earth will be destroyed by fire. why and how then wicked are going to be judged if they are already in hell?

Top
#28918 - 06/14/04 02:59 AM Re: Vukani Makholwa!!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Uyitshaye ekhanda Ndabezitha. Yikho kanye ukuzwisisa kwami kwale indaba ikakhulu lapho uJesu esenikeze umphefumulo wakhe knona. My understanding as yours yokuthi waya into hell for the three days where he defeated the devil. I beleive there is a physical hell just as the bible says it in the sriptures you mention as much as I beleive all the words pronounced clearly and so eloquently by Jesus himself. Akudingakali ngcazelo enengi. We have ample time now to make straight our ways and not go into the hell of fire!

Top
#28919 - 06/16/04 05:50 AM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Ndabezitha

Uxolo ngisuke ngangazwisisisi kumbe uvumelana lami kumbe hatshi. Mina ngibona angani lumlobi wayevele nje ezikhulumula eyakhe i'perception or interpretation' of the event he was taking part in. I think wayevele nje esezibona enjengoMdali njengoba wayesevuse abanengi ekufeni.

Indaba yoSindiso does not deal with our physical tangibles but with the spiritual. Ukuvuswa kwalaba bantu obatshoyo ngokuphysical. Ukuvuswa kwekupheleni kuspiritual. Masizameni ukungabheki
iZulu ngamehlo enyama ngoba vele awakaze akubone njalo awkwazi ukukubona lokho esikugcinelwe nguMdali eZulwini.

USathane akekho ku'hell' le elikhuluma ngayo, sihamba laye imihla lemihla nje kuwonalo umhlaba. So ukuthi uJesu amlandele ku'hell' ngibona kuyabe kuyingazwisisi ukuba oKwakhe kungaphezu kokwethu ngitsho langemicabango njalo siyabe siyayeyisa iNdodana kaThixo. UJesu wanqoba eSiphambanweni, langokuvuka kwakhe ethuneni.

As for Acts 2:31 ngilusizi ukuba ngitsho lokhu ukuba you quoted it out of context. I suggest you visit the whole of Chapter 2 before you misuse it.

Nxa igehe ligcinelwe abonileyo, pho njengoba uJesu, njengoba lusitsho uGwalo oluNgcwele, kazange one ekuwuhambeni lumhlaba wayesesiyadingani kulona? Don't you think ukuthi liyazigwenxa nje ngale i'argument'?

Le indima evela kuLuka, yi 'parable' and as such should not be taken literally.

Top
Page 1 of 4 1 2 3 4 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert