Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 27 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 23 1 2 3 ... 22 23 >
Topic Options
Rate This Topic
#29247 - 11/21/05 09:48 PM Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngicela ukubuza lapha bakwethu lingiqondise njalo nxa kuyikuthi ngiyaphosisa.

Senginanzelele ukumemetheka kwamalunga ebandla le Sabatha kwelika Mthwakazi.

Leli bandla likhanya njalo lavulela abanengi ko Mthwakazi indlela zokuya funda ngaphetsheya ko lwandle. Ngapha ko Gangeni ibambile iSabatha kwabaka Mthwakazi hatshi kancane.

Angitsho ukuthi yisenzakalo esibi lesi hatshi, ngidinga ukuzwisisa lokucubungula ukuthi yiwaphi ama ophotshunithi esingaweba ngabazalwane laba.

Asixoxeni ngesineke!

Top
#29248 - 11/22/05 02:43 AM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
zwide Offline
Ngqwele
*****

Registered: 02/01/05
Posts: 168
Loc: Lobengula
Ngingu Msabatha mina but angiwatholanga lawo ma ophotshunithi....

Wena obaziyo bangaki .....Nceda mama mhlawumbe lami ngingathola phela ...

Top
#29249 - 11/22/05 03:31 AM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
nozithelo Offline
Mafikizolo

Registered: 09/30/04
Posts: 10
Loc: canada
lami ngingumsabatha but okhuluma ngakho bengingakunanzeleli

Top
#29250 - 11/22/05 05:08 AM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
MBIZO Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/12/04
Posts: 87
Loc: Canada
Dade,

Uyibeke kahle ,vele nje koGuswini kulapho edabuka khona ,amathuba okuyaphetsheya abekade evelela abantwana babafundisi lama church elders , amadecon lama deconikazi ,eyinye into omele uyikhangelisise lapha dade amasabatha awathandi ukumanyana labanye . mina mathupha ngingumsabatha loku engikutshoyo ngiyakwazi angikufanisi . Kukalutshwana ukuthola umsabatha emkhosini wabntu abanengi ,kusuka kubelokuzibona ubungcwelengcwele kakhulu .abanye sekuyi fashion ukubangumsabatha .

Ngiyazi bazakwala abanye kodwa iqiniso liqiniso bafethu ,ongcwele utholakala khona lapha ngakithi , hk hk hk

Top
#29251 - 11/22/05 10:29 AM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
kaMjaji Offline
Nduna

Registered: 06/08/04
Posts: 329
Loc: ESkwakweni
Dade Mabila
Muhle umbuzo wakho.Mina angazi kumbe amathuba aphiwa yi-Church manengi kakhulu ukuthi kungakhanya sobala ukuthi ibadla livula amathuba okwedlula ezinye indlela. Engivumelana lawe yikuthi kuyamangalisa ukubana abakaMthwakazi abangamaSabatha bande kakhulu kangaka. Singabuyela emuva singananzelela ukuthi iSabatha ivele yona kwayo i-strict whether its towards iBhayibhili or imphilo oyiphilayo. With this in mind, I am not suprised ukubana umfowethu uMbizo ethi amaSabatha awamanyani labanye, its a difficult(actually not for amaSabatha) choice ukuya ephathini ngolwesihlanu ntambama or observe isabatha wethu.

Kuyenjalo kulendaba yobuzalwane whereby its easier to ask umzalwane ukubana umntwana afikele kuBhudi Nasinga oweSabatheni eMsix kumbe eMagwegwe.
What is needed is a study to compare i perfomance yabantwana bamaSabatha koMthwakazi against abantwana bakaMthwakazi in general.
But I still believe ukuthi the strict upbringing usesemncane eSabatheni holds you in good stead noma nje you later desert ibandla.
Yiwo owami lowo dade which could be far off the truth, as other churches might claim the same

Top
#29252 - 11/22/05 11:21 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Utsho kahle kaMjaji nxa uthi bandile. Ngiyabonga ukungisekela kwakho. Bandile njalo bafundile njalo ba sakisekisifulu okukhanyayo. Asiqhubekeni ngizaveza ngokuya kwenkulumo ukuba ngiyaphi ngengxoxo le.

Ukweduka ngokomuntu onke angikholwa ukuthi singathi abantwana bama Sabatha bedlula abanye.

Umhlaba ke kwelika Mthwakazi? Unganani owama Sabatha?? Ngitsho yona land leyo sibili ekhathazayo. Yathengwa libandla kumbe bayiphiwa?

Ngiyakuzwa Mbizo ngonguzikhukhumeza langokuzibona beyibo bodwa abakhethiweyo ukuya eZulwini. Yi doctrine yebandla ekudalayo lokho. Kodwa ngibona abanengi besiya bencibilika nanku lama Sabatha asesisithi pssssssss kwabangasi maSabatha. Odade sebevunula amabhulugwe labanye sebe gqoka amacici baqhine lenwele. Kwakungaqalwa lokho!

Top
#29253 - 11/22/05 12:16 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
UBUYA LALO KUHLE UDABA LWAKHO DADE NGIVUMELANA LAWE UKUTHI AMATHUBA AYAVULEKA EBUSABATHENI KUSIYA NGOKUTHI UNGUBANI EMPILWENI NXA UNGUNJWATHI NJENGATHI AKWANDANGA UKUBA LULA KODWA MA KUKHONA IMULI YAKWENU EYAZAKALA NGAKHO HAYI KUBA LULA NJE.

NGIKHULUMA NJE UDADEWETHU EHALALE WAYESELITHOLILE LELO THUBA LOKUZA LANA ENGILANDI KODWA KASAPHUMELELANGA WAYA WASWELAKALA, YIKHO NGITHI KUYA NGOKUTHI UNGUBANI ESIKHATHINI ESABATHENI.

MINA NGIZALWA EMASABATHENI NGIKHULE KHONA KWAZE KWABE YIMINYAKA EMIBALWA EDLULILEYO LAPHO ENGISUKE NGATHI HAYI NGIGEZA IZANDLA NGOBA ABANYE BAKHONA AYISIBO LABO ABAFUNA SIBABONE OR SIBAZI BEYIKHONA, UKUZIPHAKAMISA, UKUBEKELA ABANYE ABANTU PHANSI LOKUTHI IMULI YAKOBANI IPHAKEME SEKUMELE IKHONZWE LENYAKANYAKA YONKE NJE KUNZIMA. HAYI MINA NGATHI NGIKUBONA KUNGALUNGANGA LOKHO EBANTWINI ABAZITHI MAKHOLWA LABALANDELA I 10 COMMANDMENTS. IMPILO YAKHONA YONKE NGIYAYAZI INSIDE OUT NGOBA NGISUKA KHONA.

Top
#29254 - 11/22/05 01:17 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
nomandebele Offline
Ngqwele

Registered: 10/25/03
Posts: 149
Loc: uk
Mina lami ngikhulele usabatheni EKEZI and so i beg to differ labantu abathi sizenza abangcono. mIna khonapha koMaggie ngibona amachurch amanengi ngumncintiswano okugqoka lezikhundla. Kungaphi lapho okulombuthano okungela zibhakera? Isabatha ikhonzevethivu bhayi netsha. Akusikho kuthi sithi singcono. That is the way kungakhona. Asikhangeleli bani phansi.Kanti wena ngxa usetshetshi ulande ukuzakhangela ukuthi ye obani balezikhundla? Bangakupha wena ungasala yini?AmaRoma lawo alenketha betshabi. Izikolo zabo ngezabo bodwa. We are only comfortable with those that think and act like we do .An outsider might think it wierd but they too have their own way of doing izinto that i might find wierd

Top
#29255 - 11/22/05 02:30 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
kaMjaji Offline
Nduna

Registered: 06/08/04
Posts: 329
Loc: ESkwakweni
Mabila
Ngiqondise dade:
Umbono wami wokuthi abantwana bamaSabatha bayedlula banye bengingajonganga ukubana they are more intelligent but ukuthi; they are either from stricter parents or go to strict schools zeSabatha. Thus they tend to perfom well above their peers of the same intellect from outside the churh. I think this is common in any society whereby if the school has a good headteacher it perfoms well or when parents are strict they children perfom well. Lapha kwelika khwini kuhlanganise lentengo zezindlu eziseduze lesikolo esenza kuhle ziyadula.

Umhlaba bazanceda abanye ngoba ama-facts ami aweneli, kodwa ngiyazi ukubana ukhona.

Whilst we are on this subject; ngibona angani okunye okwenza iSolusi yancitshwa i-charter for a long time yibo lobu ubunengi bukaMthwakazi kubandla.
Dade Nomangqika
Ngilusizi ukubana kulabantu abakwenza untshintshe ibandla. Ungadeli, kuyatholakala zonke ndawo empilweni yinqe yiliphi ibandla. Ngethemba uzazuza elinye ibandla elizakujabulisa, okuyikhona okuqakathekileyo.

Top
#29256 - 11/22/05 02:31 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi??
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
NomaNdebele!

Limqotho lelo dade elengxabano lapho okuvele kulabanti khona kanye lase mabandleni. Yimvelo. Okumele sikukhumbule yikuthi sonke siyizoni. Umehluko nje yikuthi oya ecaweni usezinqunule wazibona ubuze lokwehluleka kwakhe kwenyama. Ngicela nje singagxili kumcintiswano lokugconana okukhona among us as individuals but rather on the big picture.
Abafundisi bayeba bayafeba balamanga zonke indawo kuwo wonke amabandla akukhethile.

Top
Page 1 of 23 1 2 3 ... 22 23 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert