Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 10 of 13 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#29500 - 05/11/06 09:24 AM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
bhudasi wena ulikholwa loba hatshi ngiyabuza nje ukuba lapha ma ucubungula ibhayibhili ulicubungula uhloseni ekuthini ulikholwa loba hatshi abakubhalayo awuvumelani lakho.

ngumbuzo nje ke ngizwe ukuthi uthini umi ngaphi wena sbali tshela mina kumbe ungowamasiko abokhokho bethu.
_________________________
Its better to lose a lover than to love a loser.

Friends are like shoes. Some are loose and some tight and some fit just right.
They help u as u walk.

Top
#29501 - 05/11/06 01:45 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

ANGILWI BABA, Yinkani nje ngoba ogogo bami ngo DUBE, Iziqholo ze ZHWANE.

Woza lawe baba ngikulindele ende ngibophe umlomo.

Li Zwangendaba.

Top
#29502 - 05/11/06 02:12 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Umbuzo wakho wokuqala is a bottomless pit Zwangendaba, so angisoke ngawuzama.
As I said in my previous post, nxa umuntu engakagxili ekholweni, kulula ukuthi aphambulwe yilabo engithi balama persuasive arguments. I gave an example of umntwana osanda kuzalwa. Esintwini sithi 'sigoqwa sisemanzi'. The same principle applies to faith. Labo abaphambulwayo yilabo abasakhulayo ekholweni. Ama false teacher abathola besesemanzi.
Labo abakholwayo will agree with me ukuthi uMbhalo is the truth. Regardless of whether we believe the Word of God or not, it is truth, and we can do nothing against it. It is the only thing by which God is held accountable. It is eternal. Like it or lump it.
Anyone can tell stories and claim them to be true, but if they do not align to the Word of God, mina ngizakuzitshay' indiva!


Edited by Hatshibo (05/11/06 02:13 PM)
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29503 - 05/12/06 07:18 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngincindezele:
_____________________________________________________________________________________
bhudasi wena ulikholwa loba hatshi ngiyabuza nje ukuba lapha ma ucubungula ibhayibhili ulicubungula uhloseni ekuthini ulikholwa loba hatshi abakubhalayo awuvumelani lakho.
__________________________________________________________________________________________

AWUKAWUPHENDULI OWAKUQALA.

Li Zwangendaba.

Top
#29504 - 05/12/06 07:51 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngincindezele:
_________________________________________________________________________________________
1. Umbuzo wakho wokuqala is a bottomless pit Zwangendaba, so angisoke ngawuzama.
_________________________________________________________________________________________

LET US REACH DEEP INTO OUR PIT OF TRUTH IF IT IS THE TRUTH AND LET EVERYONE SEE IT. I HAVE ALL THE TIME IN THE WORLD IF THE GREAT SPIRIT LAMADLOZI AKWETHU SO WISHE. PATIENCE IS A VERTUE. UMBHALO WESINTU UTHI INDABA EHLUZWAYO KAYIJAHWA IVALWE KUNGAKATHI DLWE.

____________________________________________________________________________________________
2. As I said in my previous post, nxa umuntu engakagxili ekholweni, kulula ukuthi aphambulwe yilabo engithi balama persuasive arguments. I gave an example of umntwana osanda kuzalwa. Esintwini sithi 'sigoqwa sisemanzi'. The same principle applies to faith. Labo abaphambulwayo yilabo abasakhulayo ekholweni. Ama false teacher abathola besesemanzi.
______________________________________________________________________________________
YOU WILL ONLY COMPETE FOR PERSUASIVE ARGUMENTS NXA KULENTO OYITHENGISAYO IN COMPETITION WITH ANOTHER. UMBHALO WESINTU UYATSHO NJALO UTHI WONA oNKULU-NKULU KATSHUNYAYEZWA NGOBA AKEKHO ANCINTISANA LAYE. WHICH IS WHAT YOU CHRISTIANS ARE DOING. LITHENGISA UKHOLO NJENGE SINKWA ESITOLO. THAT IS WHY YOU CAN NOT LIVE TO YOUR PREACHINGS AND THOSE YOU PREACH TO WONDER WHAT MANNER OF A SPIRIT ARE THESE PEOPLE WORSHIPING???

_______________________________________________________________________________________
3. Labo abakholwayo will agree with me ukuthi uMbhalo is the truth. Regardless of whether we believe the Word of God or not, it is truth, and we can do nothing against it. It is the only thing by which God is held accountable. It is eternal. Like it or lump it.
_________________________________________________________________________________________
LABO ABAKHOLWAYO!!! ESINYE LESINYE ISIVE SILENKOLO YASO. NJALO KUSO LESO SIZWE IQONDILE LEYO NKOLO. NGOBA NGOKO MDABUKA WABO. IMIBHALO MINENGI NJALO. NJALO YONKE IHAMBELANA LASO LESO SIVE OKUBHALWE NGASO.
_________________________________________________________________________________________
4. Anyone can tell stories and claim them to be true, but if they do not align to the Word of God, mina ngizakuzitshay' indiva!
_________________________________________________________________________________________
NXA USITHI OKWEZA LABELUMBI YIKHO OKULIQINISA, UTSHO UKUTHI OKWABANYE KUNGAMANGA. NGICELA UPHENDULE KHONAPHO UKUTHI KUTSHO UKUTHI OKWABANYE NGAMANGA.

Besengicela ukuthi singayibalekeli indaba. Angikatholi mpendulo kulokho engikubuze phambilini. On average ngisasele le 30 years before I die. O Nkulu-Nkulu efisa. If you take one question and answer it ungayibalekeli, sizafika engxenyeni yalokhu engikubuzayo. LAWE UYABE UZAMILE.

Li Zwangendaba.

Top
#29505 - 05/14/06 04:43 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

KWATATJINI???

Li Zwangendaba

Top
#29506 - 05/14/06 06:16 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Uxolo Zwangendaba, let me not digress any further. I will go straight to point 2.

2. there are 2 spiritual kingdoms that can never be ignored. All human beings subscribe to one or the other, consciously or unconsciously. There is the kingdom of God the creator of heaven and earth and all that is in it, the God who is 3 in 1, Father, Son and Holy Spirit. The God of Love who sent His son to die for mankind so that whosoever believes in Jesus His son may live eternally. There is also the kingdom of the Devil or Satan, also known as the kingdom of darkness. Both these kingdoms fight for your soul. The kingdom of God fights for you so that God can give you life, but the kingdom of satan fights to steal, kill and destroy your life. So yes, there is a competition over your life. Its up to you which kingdom you choose to belong to. Khangela u Johane chapter 10 verse 10

3. Mina ngiliNguni Zwangendaba njalo angilamahloni ngalokho. Ngiyabukhulisa ubuNguni bami without repentance. Njalo, ngiliKristu elingabuzwayo, I am born again, Spirit filled and speak in tongues. My culture and my faith are both a well blended way of life for me. My Christianity enhances ubuNguni bami.
Having laid that foundation, I'd like to point out that amaNdebele amanengi believe ukuthi amadlozi is part of our culture. I would like to differ and say amadlozi is a faith for not just amaNdebele, but many other cultures. I do not subscribe to faith emadlozini, my faith is in the God who created me, and I believe that He is the ONLY god worthy of worship, so YES, to me all other religions are false. However, I do not look down on any of my fellow human being who believe in other gods, they are all created in the image of God just as I am, so ngiyabahlonipha.
Also, Jesus did not just die for the Jews or the missionaries. Jesus died for all human kind, even the Muslims, Hindus ect... 'so that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life' John 3 verse 16. UJesu kala makhethe, usindisa lowolalowo okholwayo, regardless of what culture or religion they come from. Engizama ukukuveza lapha yikuthi God does not require anyone to change his culture when they become a Christian but rather He seeks to enrich it. I hope ngicacile kulokho.

I agree with you ukuthi imbhalo minengi. Its up to you to seek God for yourself and let Him leed you to the truth. At the end of the day, you are accountable for your own life and what you do with it.

Missionaries brought the gospel to us eAfrica. They clothed it in their own culture which we did not know or understand and made us to feel that our culture was not of God, THAT WAS WRONG. I have now been living in the west for a while and they are not necessarily a christian society, they subscribe to christian values (something that most cultures do), but do not walk the walk. They have churches but most of them are empty. Isintu sethu is by far superior to their culture ngokubona kwami. We need to be mature about this and take the good (ie the Gospel) from them and leave their culture to them ngoba yibo bodwa abayizwisisayo.

I hope ngicacile.

Usukholiwe ne kuJesu Kritsu Zwangendaba? Have you made Him your Lord and Saviour yet? If not, umeleleni?


Edited by Hatshibo (05/14/06 06:23 PM)
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29507 - 05/14/06 07:10 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

YINDEYINDE. Yikho yalahleka indlela. Sitshonjalo isintu.

Ngincindezele:
_____________________________________________________________________________________
2. there are 2 spiritual kingdoms that can never be ignored. All human beings subscribe to one or the other, consciously or unconsciously. There is the kingdom of God the creator of heaven and earth and all that is in it, the God who is 3 in 1, Father, Son and Holy Spirit.
______________________________________________________________________________________
.
.
These TWO SPIRITUAL KINGDOMS, and I want to emphasize KINGDOMS:
a. Are they equal in NATURE and POWER???
b. Who created these TWO SPIRITUAL KINGDOMS, (Putting "GOD" in one SPIRITUAL KINGDOM and "SATAN" in another SPIRITUAL KINGDOM) mfowethu???
c. Since all of US, (I emphasize US, because I include YOU, ME, GOD and SATAN) all of US were CREATED by THAT WHICH CREATED THOSE TWO SPIRITUAL KINGDOMS, what strength or POWER do we have to overcome the POWER that was given to either GOD or SATAN to choose which SPIRITUAL KINGDOM we will go to???

Caca ke manje lapha ngibone kumbe u JESU ngingamlandela ngitshiye okosendo lwakwethu THINA AMANGUNI.

Li Zwangendaba lika Ngcebo. Ukutinyela luka Ngwana. Iseko elingasiMlindaziko. Ichancala elabuya liyisithende kwaBulawayo. Isihlangu sathundubeza imikhonto yawoGasa.

Li Zwangendaba.

Top
#29508 - 05/14/06 07:24 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Sorry Zwangendaba, bengithi u serious nge topic le. Ngiphambanisile.

Your response is another bottomless pit that I will not get into.
Ngizakuma la. Ngiyabonga.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29509 - 05/14/06 07:36 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

AKEKHO UMUNTU O SERIOUS NJENGAMI NGAZONALEZI INDABA. FOR TOO LONG OUR RELIGION HAS BEEN PERSECUTED BY IGNORANCE AND IT IS VERY PAINFULL TO US ABENSUNDU.

YOU CAN NOT TELL ME THAT I WAS CREATED BY ERROR AND IT IS NOW THE HUMAN BEING WHO MUST CORRECT AN ERROR BY THE GREAT SPIRIT. THAT IS AN INSULT BEYONG DEFINITION TO ME AND THE GREAT SPIRIT o NKULU-NKULU.

VUMA UKUTHI AWULAYO IMPENDULO. SO IF YOU CAN NOT PROVE THAT WHAT IS NOT YOURS IS FALSE, IT GOES TO SHOW THAT YOURS IS FALSE.

USUYIBALEKELA INDABA NGAMA BOTTOMLESS PIT. REACH DOWN THERE SILIBONE SONKENI LELO QINISA.

I AM SERIOUS IF YOU THINK I AM JOKING THEN YOU ARE THE BIGGEST JOKE.

Li Zwangendaba.

Top
Page 10 of 13 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert