Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 137 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 5 of 13 < 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#29450 - 01/20/06 10:32 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Nomangqika

Hatshi kuhle ukuzwa ukuthi lawe uvumelana lathi Dadewethu.

ASIHLALENI SIKHANYISILE NGEZIBANE ZETHU ZINGACIMI UKUZE ABANTU BAZI UKUTHI UJESU NGUMSINDISI.

Top
#29451 - 01/21/06 06:27 AM Re: Izindimi(tongues)
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
1JOHN CHAPTER 2THE NEW COMMANDMENT IT SAYS MY DEAR FREINDS.LAM NOT WRITING TO GIVE YOU A NEW COMMANDMENT. IT IS THE SAME ONE THAT YOU WERE FIRST GIVEN,ANDIT IS THE MESSAGE YOU HEARD, BUT IT REALLY IS A NEW COMMANDMENT,AND YOU KNOW ITS TRUE MEANING,JUST CHRIST DOES.YOU CAN SEE THE DARKENESS FADING AWAY AND TRUE LIGHT ALREDY SHININGIF WE CLAIM TO BE IN THE LIGHT AND HATE SOMEONE,WE ARE STILL IN DARK . BUT IF WE LOVE OTHERS WE ARE IN THE LIGHT ,AND WE DONT CAUSE PROBLES FOR THEM.IF WE HATE OTHERS WE ARE LIVING AND WALKING IN THE DARK ON THE LAST VERSE IT SAYS OUR FOOLISH PRIDE COMES FROM THIS WORLD,AND SO DO OUR SELFISH DESIRES AND OUR DESIRE TO HAVE EVERYTHING WE SEE .NONE OF THIS COMES FROM THE FARTHER .THE WORLD AND DESIRES IT CAUSES ARE DISAAPPEARING BUT IF WE OBEY GOD, WE WILL LIVE FOR EVER BATHI NKOSI NKOSI NGEMILOMO IMISEBENZI SOBALA NGUBANI OSAYIKHUMBULA LENGOMA UNGABOTHOLA BEKHULUMA NGENDIMI KHULEKA KUNKULUNKULU WAKHO TO GIVE STRENGHTY TO UNDERSTAND THEM DONT DO LIKE THEM BUT DO WHAT THEY SAY NGUJESU ETHI LINGEZI NJENGABA FARISI KODWA YENZANI ABAKUTSHOYO

Top
#29452 - 01/21/06 05:57 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
HHayi mani mfowethu mthabisi. Kanti kuyini fethu?? Mina angiboni ikhonektshini yokuzonda amatshona lalokhu esingakho kwezomoya lezindimi...mhlawumbe ngiyaphosisa...kodwa angikuboni...ungangifundisa nje ngiyavuma. Kanti vele size sizonde laba bantu kwakutheni, oro kutheni? Ungalandela sibili impilo esiyidonsayo njengabakaMthwakazi...ayiyinhle... kubangelwa ikakhulukazi yibo laba bantu...abakwenzi mgceke, bakwenza becatshile, sibe siphaphama sesiwile ngemlomo...sikumangale ke lokho...kukanengi sisithwa ama sekhendi sithizeni ekhaya...into le mina bengingavele ngingafuni lokuyikhuluma, ngoba phela kwafiwa kithi ndoda, sadubeka, sakhala, sazithulisa, sabon'ukuthi okungcono lathi sesibuyisela lolo zondo. Umuntu umupha i rhispekthi ma lawe ekupha yona, angitsho i thithi fo thethi hhayi kodwa ubudlelwano....ngiyaxhamanda nje ayisikho ukuthi angilayo imcijo, ngilayo wethu, kodwa ngilobuhlungu obukhulu ngokubala ezinye izinto ezingifosa ukuthanda lowo ongizondayo ende okubi njalo...ngidabukile imhlola, ngizathandaza ngakho baba.

Top
#29453 - 01/21/06 06:33 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

As yee were!!!!!!!!!....kumpeni ufuna sitsho ukuthi kuyini esakubonayo nge Gukura, besithi siyiyo leyo i hundi yabo...betshaya i rhimothi bese halale khonale thna sisitsha nge red bherethi, bebulalabantu angani bagamul'imfe ensimini zabo, kutshiyane nje ngokuthi bayabe bezonde befile.
Madoda lingasenzi so mani, lizasiqala...

Top
#29454 - 01/22/06 01:22 AM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
mthabisi 88

Ndoda ungazami ukudlala ngebhayibhili ngoba ibhayibhili asinto yokudlala.

Ngiyakhola kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yami njalo ngiyazama ngazo zonke indlela ukuthi ngiphile impilo emjabulisayo ubaba osezulwini.

Le ivesi oyisebenzise lapha akumelanga uyiqondise kithi ngoba asithi esibahlukumezayo lababantu.Nxa kuyikuthi you are real mthabisi88 and you would really love to see love between the Ndebeles and the Shonas you must go with that verse to the Shona people( that Jesus said we must love one another) and tell them because they are the ones who are oppressing us and they want to make us suffer.

To make it worse look at the state in which Bulawayo is in today!Its not that it can not be better but the situation is worsened deliberately.

So lapha ndoda ungathi ubona ukuthi siyakholwa usuphongujwamula iverse ebhayibhilini uthi mana ngibavale amehlo.Into okumele ukuthi usitshele yona yikuthi uthi sibathandazele lababantu khona uNkulunkulu ezabazwela isihawu lababantu abanike that Gift of repentance so that they repent and refrain from those evil deeds they are doing to the Ndebele people so that they get saved because Jesus said we must pray for our enemies.

So I repeat once again, dont abuse Bible for your own personal gain but only for the benefit of the Kingdom of God.

Top
#29455 - 01/22/06 02:50 AM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Isitimela lesi sesizatshabalalisa konke okungani akuzwakali....loba ngese getsi asila rhawundi....nxa umuntu ezazenzisa ngendaba ye bhayibhili ethi uthatha i tshansi ukusilibazisa...hayibooooo asithambanga ngaleyo ndlela....sibongile Stimela samalahle, uyazi mfanekhaya kuyamangalisa so...mina sengifundile ngomuntu furomu lamhla...kanti wenzani lo mfowethu sibisibili.....

Top
#29456 - 01/22/06 04:42 AM Re: Izindimi(tongues)
Makhelwana Offline
Ngqwele

Registered: 01/11/06
Posts: 156
Loc: Ebunandini
Bakithi,

Ngiyacela ngesihle esikhulu ukuba sihloniphe lenkulumo esiyiphetheyo ngegama lenkosi uJesu.

Labo abafuna ukuthethisana kabavule amatopic abo enhlamba bodwa batshiye le eyokuthula lokondlana ngegama lakhe umdali.

IBhayibheli lithi "where two or three are gathered in my name, my presence will be felt". Mina ngokwami bekungikhulisa kakhulu esikristwini ukuxoxa labanye ngendaba yomoya ongcwele, manje nxa sokuzangena inqondo kaSatan sibuye siyivumele thina singabantu banye, yena uThixo uzasithethelela njani kwezethu izono.

Bakithi ngiyaphinda njalo ngicela kasihlonipheni leligama.

------------------------------------------------
Get Rich Quick...or Die Trying..Be Warned.

Top
#29457 - 01/22/06 07:02 AM Re: Izindimi(tongues)
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
mfowethu ngiyawabomga amazwi akho njalo usathane uphethe izembe udinga amakholwa hatshi abangabakhe ngoba ukuze azibonakalise kumele aye emakholweni ngakho ngithi nxa ngiphambanisile l pray to the lord he is the one who will judge me and forgive me l pray to yu, lord . i beg for mercy. l tell you all my worries and my troubles ,and whenever l feel low,you are there to guide me. trap has been hidden along my pathway.even if you look ,you wont see anyone who cares enough to walk beside me there is no place to hide ,and no one who really cares l pray to you loard you are my place of sefety,and you are my my choice in the land of the living . please answer my prayer .lam completely helpless. help, they are chasing me and they are too strong rescue me from this prison ,so i can praise your name bafethu ngithe ngiphendula incwadi ebhalwe phezulu eyendimi ngithethe i bhayibhili ngacimeza ngavula ngathi ipage engizayivula izangiphendula yikho ngiybhalile hatshi ukuthi bengiqondeni lanamhlanje ngithe ngivulile enye ipage yangiphendula ngakho ngithi nxa ngiliphendule kabi its my punishment from god ngoba UJOB UTHI NXA ELEZILONDA UMZIMBA WONKE bathi kuye abantu yindaba unkulunkulu wakho engakusizi uthi yipunishment yami ngonile ngilethemba uzangixolela lami ngithi lami ngithi nxa ngithwalanzima kukhona engikuphambanisil;eyo kunkulunkulu wami its my punishment i will take it and accept it . he will forgive me. l look at the hills.where will l find help. it will come from the lord who created heaven and earth

Top
#29458 - 01/22/06 12:35 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Thank you very much Volovolo lwe AKA for your plea to keep this forum Holy.

Kuqinisekile lokhu sibili njalo ngikhuthaza bonke abafowethu(Brothers and Sisters in Christ) ukuthi singavumeli usathane asingene sicine sesikhuluma inhlamba kule iforum ngoba ngeqiniso lami iyangisiza kukhulu leforum and that is how evil the devil is. Whenever he sees that people and uniting together and the Kingdom of God is growing he uses something so that people will start to fight among themselves and cause that confusion so that the word of the Lord will stop being preached.

I would like to ask all users of this forum to remember it in their prayers so that the devil does not gain grip on it and cause fight and anger.Thank you very much Volovolo lwe Aka for being aware of this thing early enough and speaking about it.

mthabisi88

Mfowethu asikho ukuthi siyakuzonda kodwa sizama ukuthi sibonisane ngoba abanye abantu lanamhlanje inhliziyo zabo zilokhu zisopha ngezinto ezenzakalayo, asikho ukuthi siyalwa kodwa lathi ubuhlungu siyabuzwa because we are also made in flesh we are still praying to God. Kuhle kakhulu ukuthi uyavuma ukuthi ungabe usuke waphambanisa ngakho thina asingeke sikwahlulele ngoba singabantu njengawe esiphila kulo umhlaba kodwa umdali ophezulu nguye okwaziyo.

John 17:20
"My prayer is not for the alone. I pray also for those who will believe in me through their message,21 that all of them may be one,father , as you are in me and I am in you."

Top
#29459 - 01/22/06 12:40 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
John 17:20
"My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, 21 that all of them may be one , Father , just as you are in me and I am in you."

Top
Page 5 of 13 < 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert