Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 6 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Topic Options
Rate This Topic
#2998 - 01/16/06 04:58 PM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Kengibuze bantu anginteli!

Madu lo Mthabisi88 langena klasi inye na, liyizelamani kumbe lingamaphahla?

Top
#2999 - 01/16/06 05:19 PM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
MaGae Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/01/05
Posts: 291
Loc: ngungumbane
hk hk hk Mabila uyazi ucabanga njengami lami ngizibuze wonalo umbuzo uyaziiiiiii. <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" /> <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" /> <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />

Top
#3000 - 01/16/06 06:11 PM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Madu,Sister H,Zuluboy,Mthabisi

Can you three comment on the GRAND-PLAN,kanti liyesabani kanti,you seem to have regrouped and came back but you still havent sayed anything about the grandplan.

Have you heard whats happened to MDC(UK),that is the reflection of whats going on in Zim.

your post Mthabisi
THE GORVEMANT HAS SHOWN MANY TIMES THAT WE ARE NOT PART OF THEM

What more do want?

Top
#3001 - 01/16/06 09:06 PM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by sister h:
<strong> Ngingazi nxa ngiphosisa lingeluleke mthwakazi, but my fervent belief is ukuthi we are nothing but a talk show rubbishing the shonas without implementing anything to improve the very mthwakazi we purpot to yearn for.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngixolela dade hetshi kumbe hatsha (khetha okufunayo), lapha ngithemba uyazikhulumela nje wena mselefu, awukhulumeli Mthwakazi, ngoba abanguMthwakazi bakhuluma besenza njalo abakhutheleyo awusoze ubezwe bepepetsha lapha besebenzisa amagama aqatha abawebolikelyo kumbe abawaplajalayizileyo.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">We are running a risk of being an ultra right wing sectarian organisation in the mould of the british BNP and other global extreme right wingers,</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Semu fanana laphezulu, angiboni ukungenelana kukaMthwakazi labelungu bakho laba.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> in my own small contribution to the total emancipation of the ndebele it starts with me improving myself economically and academically.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Uqinisile lapha ntombi, kodwa kanti okukwenza ucabange ukuthi akulamuntu ofundayo kumbe osebenzayo phakathi kukaMthwakazi yikuyini? Nanzelela ukuthi lapha sokungani usuke wagajelwa yibutshabi wasucabanga njalo wabona njengetshabi, sokungani nguwe wedwa ophethe izihluthulelo zemanyuvesi kumbe amakolitshi.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">To me this is the first mile in journey of a thousand miles </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngivumelana lawe okwesicaphuno esilikhulu ekhulwini (100%)

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">becoz this talk show of total hatred of one tribe whilst we dont seem to being doing enough to unyoke ourselves from the perpetual servitude.
Personally l have absolutley no hatred to the shona as a tribe, but l will die defending my right to equal oppurtunities to the national resources therefore my enemy is anyone that denies me the opportunity to achieve my potential</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"></strong>

Ulahleka ngaphi ke manje? Nxa ungazikisa umqondo wakho nxa uhlaziya ingxoxo ezilapha uzathola ukuthi akula ngitsho olobhova ophonguzonda abetshabi ngeze. Sonke lapha siyavumelana, njalo akusiyonto entsha, ukuthi esikuzondayo zindlela abasiphethe ngayo ngocuku.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Understandably some of you my fellow countrymen harbour resentful emotions to certain individualsin the shona community for the evil deeds they did to you or to my family, but the misdeeds of a thousand wayward tribalistic shona extremists should not be elevated to the extremism of the entire society coz they speak a language of the oppressers.
This is my own personal interpretation of the whole scenarios my hatred and vile will be directed to those that have injured, spit and spilled the blood of my own but not all the sundry.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lapha engingathi angikuzwisisi, yikuthi wena uthola ezakho izizatho ziyizo ezingcono njalo eziqondileyo ukusetshenziswa ukuzivikela ekuncindezwelweni. Nxa ngibhekisisa lezo zizatho zakho ngificanisa ukuthi zifana xathu lezilethwa ngumfowethu uSibambamahawu, udade uMabila, umfana wengotsha uSgero logqiha omkhulu uDoc , ngitsho labo hlabudle, omahlaba baze bayithwale ko godlwayo omnyama labanengi kulesisigungu. Ngezinye indlela ngithi usebenzise amagama alolongekileyo ukutsho xathu okutshiwo yilabo obabona angani bayahuma nje. Kangako ke wena lathi sonke lapha semu fanana, thina yazizonda lomatshabi seme semu.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">If l allow my anger and resentment to be directed to every member of the shona society then lam not different from my oppressers.
Igrand plan document yebo siyayibona,but its the entire population of the shona who drafted it, without dismissing that grand plan document l urge you to exercise caution and carefully apply your judgement as to who drafted that document and for what purpose?who leaked it to the general populace like me and you?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Okuqakathekileyo okumele sikubambe ngezethu izandla yilolugwalo na, kumbe ngumaluloba lomaluhlanyela? Kambe ukukarabhana lomfana ochemele emdulini kuyawubuyisela na umchamo kuye, kumbe okumqoka sekuyikuwubhudula kutsha nje
lumduli? Nxa bekubulawa abantu bakwethu ngensuku zegunkula bekukhethwa na ukuthi i'ndebele elihle yileli kumbe elibi yileliya'? Akucace nkazana usitshele lapha ukuthi itshabi elingcono yiliphi njalo sikwazi ngani njani lokho?

<strong>Mahlabezulu, kasiqaleni manje ukuthuthikisa elethu iqembu,</strong>[/quote]

Thina besesiqalile ukusebenza wena wasusibisela emuva ngokusibizela lapha. Kudala saphuma lapha sangena ijumo, wena nje labangane bakho yini elilokhe lisichithela isikhathi lapha ngokuzositshela esikwaziyo lokuzosikhombisa indlela esivele sesihamba kuyo.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ngithemba banengi labala kumaphephandaba ekhaya last year thina ngapha in london we suceeded in twinning up St lukes hospital maternity wing with the Queen mother maternity centre in london.
Though the projects is still at its infancy our St lukes hospital has started reaping the benefits, this arose because some of my shona colleagues whom l work with at hospital had embarked on similar project they helped me with the necessary contacts to kickstart the project.
Mthwakazi, if l hadny associated with these shona ladies martenity and infant mortality rates in my home hospital would have continued unabatedly </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lapha ngizathanda ungivumele ngikukhuze, nkazana, ukuthi uxwayane lemililo yamasela njalo ungaze walokotha ukuza kulesisigungu le 'holier than thou' attitude le 'know it all' mentality uhugela uquqaba ekhonzini lomlimo wamasela. Chuma, uhlale phansi unathe okhambini lukaMthwakazi olupholileyo hatshi ukuphakulula imbiza isaxhwatha njengetshabi.

Top
#3002 - 01/16/06 09:11 PM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
wena kasiphepheli batshele bayethe sitshiyela lina bobaba <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#3003 - 01/16/06 09:16 PM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
Mabila bazithi ngamaphahla mina ngangisithi ngumuntu one obhala ngamagama atshiyeneyo kodwa bathi hayi ngamaphahla asazi bona yibo abazi iqiniso.

Top
#3004 - 01/16/06 10:23 PM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ucine nini ezimbabe we Sister harari? Okutshela ukuthi ube cautious nge source le motivation yeGrand Plan ufihlani kumbe ngithi whose interests are they protecting? Hlikihla dade, no one needs too know the source. The the results of the 1979 Grand Plan are obvious for all to see. You do not have to look! The only other person we know know owathi sibe cautious nge Grand Plan ngu Jonathan Moyo esahleli at the helm of Zanu PF esabusa e ZBC. Sonke siyamazi asidingi ngcazelo ngaye. Kholisa umlilo wesela njengo kutsho kuka Mkhaya wami uSphe!

Top
#3005 - 01/17/06 12:54 AM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
sister h Offline
Mafikizolo

Registered: 12/24/05
Posts: 7
Loc: london
Bandla, why are we so defensive and resort to name calling of other fellow contributors whose opinion or views is somehow not aligned to others?

Now my beloved sister has the audacity to call me harare, dade mabila angila amanengi.

As a grouping that seek to champion the values of openness and democratization of the political landscape we should start in our own midst by democratisizing our own minds, different views are healthy coz they foster a much stronger association which is receptive to different ideas analyse them and emerge with something much more stronger and can withstand any pressures.

Iam not gloating nor trying to blow my trumpet over the small gesture l did for my community, l was examplifying good advice which l obtained from the very people who are my fellow zimbabwean

Mabila dade point of correction, ngidabuka koHadebe ngendele koMpangazitha umsunu osempankeni, umqwayi ongela qhubu.Therefore any illusions about my identity should be corrected.

Mabila , i grand plan document yaqala ukuvela ngo 1979, mina ngangilapha e uk ku exile njalo ngihlala endlini kababa uLot senda.

As an exiled political movement Zapu had some offices in Golders green in london, we did analyse that document with a fine toothcomb and our conclusion based on intelligence reports from our intelligence wing was that the grand plan document had all the hallmarks of our arch enemy the special branch.
We new it loud and clear that the aims of the enemy was to wedge a gulf between the patrioticfront alliance during the lancaster commonwealth constitutional talks.
The smith regime had used various means to plant antagonism betwwen the revolutionary parties ie initiating calculated contacts with Mqabuko in lusaka and trying to use economic muscle and military forays into zambia to influence kk into forcing zapu into an unholy alliance with the smith regime.at one time we almost fell for the bait but Kgb and the cuban intelligence brigade were a step ahead.

Having experienced the treachery of the special branch in trying to sow the seeds of division through use of selous scouts who purpoted to be zipra cadres and butchered shona speaking people in the hurungwe, kariba and chinoyi areas lam very sceptical about the authenticity of that document

lurge caution to the youger members of our society who can be gullible to believe at face value originality of that document

Top secret and sensitive documents in any gvm or political movement are usually encrypted or in coded form, when zanu pf at the height of mugabes lunacy seized all our party documents up to now they have failed to break the codings.

Having dealt with zanu pf during the unitynegotiations from mid 1996 into december 1997, l learnt one thing believe it or not zanu is very secretive and any information which we sought about their party assets was either not available or was in coded form this beame one of the most sticking points in delaying unification of the two parties,therefore for such a highly sensitive issue like the grand plan they could have kept it in coded forms .

Top
#3006 - 01/17/06 01:36 AM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Zulu boy:
<strong> Madu has a point bantu bakithi, of course kuthiwa zonela mvunye esintwini, but to be honest there are so many shonas who are help full and understanding. kasibambaneni bakithi siwasebenzise ama shona asinike imicabango lemibono yokuthuthukisa izigaba lapho esidabuka khona.

We have shonas who are anti- Ndebele the same as we have Ndebeles who are anti- shona, so its square/square lets work together for the good of the country "sibemoya munye, sifanane lamajuba." Phansi LoMgabe lamasela akhe, phambili ngokubambana! </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hey ndoda waze wangilahisa ngempela uzama ukuthi thina asizicabangeli njalo asifundanga na?Wena ma ufuna uncedo iza kuhle ma ungowasekhaya sikusize la esingenelisa khona hatshi ukusigibela simile.

Top
#3007 - 01/17/06 03:58 AM Re: HAVE U DONE ANYTHING FOR YOUR COUNTRY OR ISIGABENI SAKINI
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Sister Hadebe!

Kuhle sesikuxake waze watshaya umazivelela dade. I am not convinced that I should care about the source of the grand plan. The truth therein makes my stomach rumble. That document 20 years after independence is dead on point. I do not doubt for a minute that that document hails from ZPF. Lanxa libhalwe yi special branch li accurate nta! There are many disgruntled shonas of manyika and karanga extraction who could leak. Akula mfihlo eZimbabwe dade okwamanje, kuyafohla konke. Your experince from the past iZPF isese yi liberation movt may be different. Khona liyi Patriotic Front leyo kwalincedani nanko walibhoda ngemuva lihoqa u****a waphiwa ilizwe ngu Loard Soames lasala lingangabile. Labuya lamlalela futhi eseliyenga nge Unity Accord, khathesi lokhe limlalela lithi i Grand Plan asiyakhe. Thina sazi eka 1987 ngingazi kumbe yiyo lawe oyitshoyo. Lizafunda nini MaNdebele! You have capitulated enough on our behalf kwenele!

Hawu yini elenza iUnity Akhodi leyo lisithengisa so?? Sitsheleni kuhle ukuthi kwakuvele kuzanywani! Livele lihlezi kuhle lina yikho lifuna iZimbabwe yenu lamashona enu hatshi iMthwakazi ekhalelwa ngama Ndebele!

Top
Page 6 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert