Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Topic Options
Rate This Topic
#29570 - 03/15/06 01:11 AM Re: Christianity Vs Islam
NTSHONTSHO Offline
Sikhulu

Registered: 01/08/05
Posts: 281
Loc: Montiriyali
UYAZI SEHLUKENE SIBILI BENGINGAZI HAYI AHH,KANTI BAKHONA SIBILI ABANTU ABANJE PHAKATHI KWETHU,KUYETHUSA LOKHU,HOW CAN A NORMAL PERSON PIT MADIBA AND JESUS,UYANGETHUSA MOYO AND WORSE STILL, YOUR EXAMPLE ABOUT CRACKING A WHIP IS SO LAME INGETHUSA EVEN MORE.KAMBE SOKUMELE SIBUZE KUMBE U MADIBA WAKE WATSHINTSHA AMANZI ABA YI WAYINI YINI?FAKA AMA FACTS AKHO WEKELANE LALOKHU OKUNYE,NGETHUKEEEE ANGIZAZI,NGIMANGELEE ANGIZAZI,USITHETHE PHI ISIBINDI ESINGAKA?

Top
#29571 - 03/15/06 01:29 AM Re: Christianity Vs Islam
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Moyo tshela mina ngesiko elilodwa labantu abamnyama olaziyo nxa ungamayindi.

Top
#29572 - 03/15/06 08:08 AM Re: Christianity Vs Islam
Moyo Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/03
Posts: 31
It's up to the Africans themselves to stand up and be counted. We are tired of living on borrowed culture. Nginjenje angisawazi amasiko esizwe esimnyama ngoba ahleli ebukelwa phansi, awanikezwa amathuba yizo lezinkolo ezimbili ezisitshayisa amakhanda.

Top
#29573 - 03/15/06 07:40 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by moyo
It's up to the Africans themselves to stand up and be counted. We are tired of living on borrowed culture. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kanti moyo lakudala phela okhokho babekwazi ukuthi kulomdali lanxa babengam'bizi ngokuthi ngonkulunkulu kumbe uJesu,yikho kwakulendawo ezazizila njenge(njelele/elitsheni/matojeni),this faith in the existing almighty creator is not something that was totally new to africans,Khumbula phela kababa ukuthi before whites came to Africa there were names like uMlimu/Mlimo as the khalanga pronoused it,kufana lomuntu othi abelungu yibo abaqalukubona ifolosi khona kwakuvele kulebizo elithi mosi-oa-tunya,isiko lesintu silaye umdali phakathi.

Lastly abelungu baphanisa ngokusenzisa igama likankulunkulu ukuqilaza abantu beAfrica,kodwa abelungu labo kayisilo lwabo phela ukholo lolu,luvela leee emiddle east.Kuvele nje lalabo abakholwa emadlozini bathi amadlozi ababikela kumdali,ukholo lwesintu lonkulunkulu ngeke kwehlukaniswe.

Top
#29574 - 03/15/06 11:41 PM Re: Christianity Vs Islam
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Moyo

Ngafundiswa ukuhlonipha, umuntu owethembeke njengawe ngiyamhlonipha, lami amasiko akithi angiwazi angizange ngiwazi, njalo ngeke ngidaze inkani ngawo.

However, isiKrestu eseza lomlungu siyingozi embi ikakhulu kwabansundu, because what the white man brought to Africa was truth mixed with error, which is a lethal concoction. uMlungu had his intentions, ukuhuquluza, and his calculations and hypothesis were precise, umuntu onsundu angeke azibalela ibhayibheli.

Top
#29575 - 03/16/06 07:40 AM Re: Christianity Vs Islam
Moyo Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/03
Posts: 31
Mina lapha angilwisani lokuthi kulo Nkulunkulu kumbe hatshi. God is there and God is Great there is no question about it. What I am totally against is the bible. Into ebhalwe lapha is not a true reflection of some people's religions. To me it has no respect on other religions. Kambe nxa abazali bami bengifundisa umthetho ababona uthi uzangakha ikusasa lami ngingabukeka njengomntwana onjani nxa sengibonakala ngihawukela umthetho kamakhelwane. The name Jesus is more ficticious than anything else. Umangikhuluma ngamadlozi ngibona ingathi kuzwakala lula ngoba idlozi kungab ngu muntu ophile ngaphansi kwe nkulungwane ezimbili zeminyaka umasiqathanisa lombhalo webhayibheli.

Top
#29576 - 03/18/06 07:48 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by moyo
Mina lapha angilwisani lokuthi kulo Nkulunkulu kumbe hatshi. God is there and God is Great there is no question about it. What I am totally against is the bible. Into ebhalwe lapha is not a true reflection of some people's religions. To me it has no respect on other religions. Kambe nxa abazali bami bengifundisa umthetho ababona uthi uzangakha ikusasa lami ngingabukeka njengomntwana onjani nxa sengibonakala ngihawukela umthetho kamakhelwane. The name Jesus is more ficticious than anything else. Umangikhuluma ngamadlozi ngibona ingathi kuzwakala lula ngoba idlozi kungab ngu muntu ophile ngaphansi kwe nkulungwane ezimbili zeminyaka umasiqathanisa lombhalo webhayibheli. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Moyo i dont understand what you are saying then if you if are saying you believe in God but are against the bible,lokho moyo kufana lokuthi uthi wena "kangidli nyoka kodwa nginatha umsobho wayo kuphela,you can not possibly believe in God and not believe the bible,the whole book is about God,he is core of the book,Wena moyo nxa ukhonza amadlozi kodwa ungalandeli imthetho yokuthethelwa kwawo manje uyabe uwakhonaza njani,Yes name Jesus is ficticious if you dont know who God is and if dont believe in the bible.You will never understand who Jesus is unless an until you read and unerstand the bible.

Zonke inkolo zilemibhalo baba moyo,amamozlemu alawo umbhalo,amasikh balawo umbhalo,amabhuda alawo umbahalo,ungakhohlwa mfowethu ukuthi okhokho bethu babengazi ukuloba otherwise even emadlozini kulezinto ezilandelwayo njengeguide yokholo,ngabe zonke izinto lezi we not written down who was possibly goin to remember them,the bible is a written guide to the chritianity religion,You said it has no respect for other religions,who has?,just like all regions,they have no respect for each other,why?,because they believe that what they believe is best,is it that what you think? hk hk hk.

Top
#29577 - 03/19/06 09:35 AM Re: Christianity Vs Islam
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngicindezele okubekwe ngomunye wethu:
______________________________________________________________________
Though you might not believe in Jesus or christianity,comparing Jesus and Madiba is just blasphemus that even Madiba himself will not be pleased with,this is the sort of disrespect to other people's religion i was talking about in the first place.
_______________________________________________________________________

This is what I meant ukuthi These religions thrive by imposing fear on people. BLASPHEMY was used in the past to punish those who questioned something they did not understand.

EVEN THOSE WHO CLAIM TO BE CHRISTIANS HAVE NO PROOF OF THE BEING OF JESUS. They will be disrespecting one of their own commands which goes "Thou shall not lie " if they tell me today that they know Jesus. Even in those countries where Christianity was CREATED, there is strong debates as to the genuinity of the story of JESUS. Open your minds to debate, and do not close out knowledge because you FEAR to be BLASPHEMOUS.

So they impose fear in you by eleveting Jesus to the position of the Creator, and saying if you think Madiba is equal to Jesus, that is Blasphemy. FEAR FEAR FEAR. We have lived in fear of the unknown for too long.

Christianity and islam are the same.

Ngengezelele ngithi, baba Moyo, kulabo abangaziyo, esintwini ukholo luvele lwalukhona, njalo lulokhu lukhona. Njalo abantu kumele bazi umehluko wokholo losiko.

Li Zwangendaba.

Top
#29578 - 03/19/06 10:25 AM Re: Christianity Vs Islam
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngicindezele njalo:
___________________________________________________________________________
My contirbution was to the effect that Muslims are religiously more principled than Christains even though I am a Christian and to say that we as Christians may not try to teach Muslims what religiosity is all about, because they know it and practise it as it should be in their statutes.
___________________________________________________________________________

This is where I always want to highlight: when one says they are religious and other people are not, in Christianity religion means following Christ, and in Islam it means following Mohamed. Christian crusaders used to STAKE people to death if you did not believe (HEATHEN0, this is recorded in History. Muslims still do today if you are labeled an INFEDEL.

"BECAUSE THEY KNOW IT ( I suppose its religion) AND PRACTISE IT AS IT SHOULD BE IN THEIR STATUTES." We also know religino and practise it in our statutes but have been subject to persecution in the past and today to redicule even by our own people because they have NOT KNOWN IT AND PRACTISED IT IN THEIR AFRIKAN STATUTES.

The only reason that the christians recognize the Islum as "THE OTHER WORLD RELIGION" is because the Moslems have kicked them in the butt unlike us Afrikans who have just looked and wondered what manner of a "GOD" can come with such cruelty to spread the WORD OF LOVE.

IMBALI yesintu ithi, "Angilalo ukholo ko Nkulu-nkulu, ngoba ukholo lungolwase mhlabeni. Isidalwa silobuhlobo loNkulu-Nkulu. Ubuhlobo lobu buyintando yakhe lokukhetha kwakhe oNkulu-Nkulu."

Ngenzele abezwisisa ngesilungu: The Bantu Script goes, " I can not believe in the Great Spirit Nkulu-Nkulu, because BELIEF is human advocacy. As a creation, I only have a relationship with my creator. A relationship not of my chosing but of his will."

Abazi umbhalo wesintu lingiqondise bantu.

Li Zwangendaba.

Top
#29579 - 03/20/06 12:02 AM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> This is what I meant ukuthi These religions thrive by imposing fear on people. BLASPHEMY was used in the past to punish those who questioned something they did not understand </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Can you honestly tell me,if we were to tell Madiba that he was being compared to Jesus,was he going to be pleased with that?,Madiba is an outstanding living hero and statesman but comparing him with Jesus is just something else.

Kanti kungani lamadlozi lawo kuthiwa ayafuna uubulawelwa inkomo aphekelwe lotshwala nxa ungenzanga njengalokho akufunayo ungafa lokufa,is that not imposing fear to people,khonapho ingxenye lalowo khokho wafa engezo lezo nkomo asefuna umbulalene yona.

Lina lwanini lokuqakathekisa ukulondoloza inkolo zesiko lenu lekele ukutshona lichitha isikhathi lichothoza inkolo zabanyabantu elingasoze lintshintshe lutho ngakho

Top
Page 4 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert