Gagasi. Ehh mfethu, eyakithi ayigcwali nge Standari. hk
hk. IScamtho uyasi donsa mfo, hk hk izihlathi lo thuli. Kala athi.

Isistren yakhe ayimbanga kodwa, impintshi ilakho mayina unga cimezanga amehlo. Kodwa nxa sokuke kwa mayina itshabi umgodi uhle udilike. Uyang' thola?

Azania. Yee mfo, utsho kahle uMakheyi Teekays. Impintshi leyana ibi fani blayind phela. Ngezwa kuthwa ngokungena kwayo ku WooVets PF, ayisekho fani isilandela izihlathi zika Jona.