Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 2 1 2 >
Topic Options
Rate This Topic
#30463 - 11/02/05 11:47 PM EZEMACANSINI 2
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Kudala omama bengakazi amalungelo abo,ubaba ubethi angaqeda (thunda) usezilalela akhohlwe ukuthi lomama laye uyafuna ukufikiswa ekucineni (climax)Kambe banga besase khona yini obaba abasa
kwenzayo okungumkhubo okubi lokhu? <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />

Top
#30464 - 11/02/05 12:19 PM Re: EZEMACANSINI 2
madwedwe Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/05
Posts: 41
Loc: bulawayo
Basesekhona sibili abenza njalo. Ubaba wayethi angathulula inhlanyelo agiqike azilalele kumbe azibhemele igwayi lakhe.

Kodwa kulezinsuku kuthiwa uRound 1 ngokaBaba and then Round 2 kusiya phambili ngabakamama.

Kasizweni ukuthi odade bona bathini..........

Top
#30465 - 11/02/05 02:24 PM Re: EZEMACANSINI 2
ozithembayo Offline
Ngqwele
***

Registered: 09/21/05
Posts: 109
Loc: emhlabeni
Kulezinsuku mahlabezulu uround 1 kusiyakhonale angaba ngokamama kuphela. Ugame bamelela ubaba kasasebenzi, ungezwa zikufikela lawe nje uyamqweba kungabindabazalutho.

Top
#30466 - 11/02/05 02:28 PM Re: EZEMACANSINI 2
ozithembayo Offline
Ngqwele
***

Registered: 09/21/05
Posts: 109
Loc: emhlabeni
Kulezinsuku mahlabezulu uround 1 kusiyakhonale angaba ngokamama kuphela. Ugame bamelela ubaba kasasebenzi, ungezwa zikufikela lawe nje uyamqweba kungabindabazalutho.

Top
#30467 - 11/04/05 08:41 AM Re: EZEMACANSINI 2
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Bakhona obaba abazifundisayo ukuthi bangahlukani lenhlanyelo masinyane. Bakhona njalo abazifundisayo ukuthi loba esehlukane lenhlanyelo, aqhubekele phambili ngomdlalo aze athunde futhi okwesibili, kumbe njalo owesifazane aze asuthiseke.

Ngumsebenzi we ngqondo lo.

Top
#30468 - 11/04/05 11:12 PM Re: EZEMACANSINI 2
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Can you explain more Dok.How can you control that? The longer you take ungalalanga lomfazi the
the faster you ejac.Is it the same with ladies?

Top
#30469 - 11/04/05 12:12 PM Re: EZEMACANSINI 2
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
mina lami ngibona kuzingqondo uyabe uzitshelile ukuthi usufuna ukuthelela isivande ngaleso sikhathi.ungathatha ingqondo zonke uzifake kumama lokuthi ubhingqika kanjani uzokuthola okufunayo.Ngakho ma usazi ukuthi umfazi yisigwagwa uyaphuza ukubuya(ukuchama) tshaya lawe ukulahle ingqondo zecansi ucabange ngenxoxo zemadlodlo mausuphindisela emacansini kuyabe sekungathi uqala phansi.

esikhathini esinengi ugathola umuntu wesifazane owafundiswa kahle ukwenza into zakhona bayakuzwa lomzuzo ungakapheli ususithi sithandwa sokubuya (lmmmmmmmmmmmm commmmmmmmmmmming umuzwe esithi masinya kangaka ikanti nguye ophethe umdlalo.

Top
#30470 - 11/04/05 12:35 PM Re: EZEMACANSINI 2
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mangethe:
<strong> Can you explain more Dok.How can you control that? The longer you take ungalalanga lomfazi the
the faster you ejac.Is it the same with ladies? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ithi udoketela engakabuyi ngithi lami kancane nje, uyabona umfazi akalutho ukuchama, lami ngezwa beshonjalo khona lapha esigungwini. bathi umthathe umthengele konke akauthandayo, ungakhohlwa ukuthenga amakhandlela anukelela kamnandi, uthenge lebhodlela le-WINE, kuthi lapha endlini izibane zikhanyiswe sengathi ziyafiphala kancane, kuthi ke masekunjalo uqale ke wena baba umkhumule usisi impahla umshiye njengoba ezalwa, uqale phela lokho abakuthi yimmassage yazwane ukhuphuke uze uyefika kuyo, ungami lapho udlule uze uyefika ekhanda, ungamuzwa esekuphuthuma kakhulu, njalo ukuphefumula kwakhe sekungathi sekuphezulu, esekhefuzela, sukuma ke lapho eliyabe likhona, ungagijimeli ukuyifaka, sukuma uke umodele (modelling) kancane phambi kwentombi yakho. Ukuze intombi yakho ikubuke ubuwena bakho, ngiyakutshela lapho uma nje uthi uyafaka uyamuzwa usisi ethi ahhh sengichamile, kodwa angikhulumi into engiyaziyo lapha, lami ngayizwa khona lapha esigungwini ngabo osisi, abaziyo ukuthi kummele senzenjani. Leyo eyokuthi ungenza njani ukuthi uphuze ukuchama noma ukuthi ukwazi ukuthi uqhubeke yinoma sewuchamile ngizophenduka lempendulo ebanzi ngemuva kokuba udokotela naye esebeke awakhe. Ukuthula ebandleni, nami ngibonga inkosi yami ethe ukungilondoloza kwaze kwafika ilanga lalamuhla ngingophilayo. Amen bazalwane

Top
#30471 - 12/13/05 06:21 AM Re: EZEMACANSINI 2
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
omunye mina wangitshela ukuthi nxa omunye engakuthandi ngenhliziyo liza hlala iminyaka yonke engakaze afike khona le ebunan usisi wabantu.kodwa nxa ekuthanda,uzazizwe lalawe.Have
to experiment maybe.

Top
#30472 - 12/15/05 01:45 AM Re: EZEMACANSINI 2
vithikazi Offline
Mafikizolo

Registered: 08/24/05
Posts: 3
Loc: Toronto
Mina ekekhuleni Kwami Umakhulu lo babakazi bangi fundisa ukuthi ubaba uyadaliswa umthondo wakhe aze akhuphe inhlanye , njalo leye kumele amudlalise umama ukuze athambe.Ubaba angacitha inhlanelo, umama uyaphida awudalise umthondo uze uvuke (erect) then esebenza umdlalo.The Trick is you go slowly from the begining , ngoba if you go fast from the begining that vigorous activity will make ubaba akhiphe inhlanye masinyane.Njalo its important that both of you are in a happy state of mind especially ubaba.

Top
Page 1 of 2 1 2 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert