Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 50 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 5 < 1 2 3 4 5 >
Topic Options
Rate This Topic
#30986 - 05/07/06 11:41 AM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Mina ngikhumbula ngikugrade six, kwazise phela ngangena isikolo sengingumuntu osekhulile, imbhangela bekuyimpi yezenkululeko, eklasini yami bekulentombi ebengiythanda kodwa ngisesaba ukuyitshela, ngobugwala bami ngabhala incwadi ngayisayina ngegama lomunye umuntu esasifunda naye, kanti angibuzanaga elangeni, abanye babengibonile ngiyibhala. Ngayithatha ngayihambisa kuleyo ntombi ngenza sengathi ngithunyiwe nguloyo jaha owayesayinwe lapho, wayithatha umasige incwadi, wayivula, wayifunda, ngambona emamatheka, ngabona ukuthi lojaha phela uzokhonjwa. Ngafisa ke khona lapho ukuthi ngimtshele ukuthi yimi kodwa ubugwala bangalela. Saphuma eklasini saya ebreak, kuthe uma sibuya lapho untombi engasadlanga nkotshana zamuntu, esegane unwabu, wangitshela ukuthi incwadi leyana useyihambise kuheadmaster, madoda lomahead wayevele esaziwa ngento yakhe engelangqondo yokuthi kwesinye isikhathi abantwana bonke from grade 5 to 7 bake bavalelwe basetshwe izingcwadi ngisho laphakathi kamakhasi amabhuku, kuthi labo abatholakale belezincwadi bazi ukuthi abalibonanga, ngoba yayitshaya lendoda. Kuthe uma ibreak phela isiphel;ile njengoba ngishilo uheadmaster waqhamuka nolude uswazi lolu, ngavele ngabona ukuthi lamuhla ngiya kogoqanyawo phela, ngabizelwa phambi kweklasi, ngabuzwa ukuthi yimi na engibhale leyo ncwadi, njengoba ngangivele sengizwile ukuthi lontombazane sebamtshelile abangibone ngiyibhala nami ngahle ngavumela phezulu ngathi yimi impela. Yabizwa nayo lentombi kwathiwa ayize ngaphambili, yeza belu ingagqize qakala, kanti ayibuzanga elangeni, yathi uma ifika phambili yavele yathi ubani naye wangikhombisa last week ehamba nozibani banyana, nabo babizwa kwathiwa abeze phambili, ngiyalazi iqhawe mina, eyinye yezinsizwa yavele yathi yona yiyo eyakhonjiswayo kodwa yona yala. Uheadmaster wavele wathi intombi lena kanti yiyo enenkinga, wasekela wathi singaphindi. Kuthe ngesikhathi segardening uheadmaster lona wezwakala etshela abanye otisha ngento engiyenzileyo lokuthi kungani engangitshayanga, wathi isizathu yikuthi ngangibhale ngesilungu esihle mina ngikugrade six, eqinisweni yikuthi ngangibhale isilungu sakhe, phela loheadmaster wayethanda ukuthi uma esikhuza kuassemblu ngokukhombisana umuzwe esetsho ukuthi abafana uma bekhombisa bakhombisa kanjani, esho ekhuluma ngesilungu, nami ngavele ngakopa khona lapho. Lami bazalwane ngishiya lapha, inkosi mayithele umusa, kodwa ngaphezu kwalokho ngithandazela lensizwa yakoMoyo eyangisizayo ngokungikhulumela..
_________________________
THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.

Top
#30987 - 05/07/06 10:16 PM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
MaGae Offline
Sikhulu
*****

Registered: 11/01/05
Posts: 291
Loc: ngungumbane
yeyi kuhle ukuthi sikhumbuzane mthwakazi omhle
_________________________
//http//:www.GAGIOMHLE ongafuniyo kayekele phela akufoswa muntu. its as simple as that bafethu!!!!!!!!@inkundla.net

Top
#30988 - 05/07/06 10:34 PM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
umkabayi Offline
Ngqwele
*****

Registered: 06/04/05
Posts: 186
Loc: eNqameni
Gagi omhle yekela sikhumbuzane ntombenhle sike silavuke sikhumbula lezana nsuku.......sisa hleli without a kheya in the world. Lafa laphela bakithi.....lafa elihle...
_________________________
Where we are, there's daggers in men's smiles .... William Shakespeare


Top
#30989 - 05/08/06 12:30 AM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngubani owadlala umatshayana wembodlela lenhlabathi njengami lo ara-huru skoko skoko hk hk hk ehlohle isigqoko epentini hk hk hk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/bigcry1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />

Ngubani owakha ubhuzu lompumpulwane........waginya lentanga hk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" />

Top
#30990 - 05/08/06 05:31 AM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Mina ngangithanda ukwabo baba labo mama kuphela.

Top
#30991 - 05/08/06 07:00 AM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
[]Mina ngangithanda ukwabo baba labo mama kuphela. [/]

Yikho uthanda iskapenya kanje, kudala uhlanganisa umhluzi womziba. hk hk hk hkkkkkkkkk
_________________________
THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.

Top
#30992 - 05/08/06 11:32 AM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Gumede Offline
Sikhulu
***

Registered: 12/07/05
Posts: 211
Loc: East London
Kwathi kusekuhle eRhodesia kwesinye isikhathi sihleli sisebancane,kwana elikhulu izulu lisina ngamasthe, usisi omdala wazwakala esithi maye ubaba ulahla umumbu phansi sasingazi ukuthi yisiqhotho.

Kwakusekuhle ngaleso sikhathi izulu lisana emasimini kukuhle amakhomane, umumbu, idelele, ulude imfe ukubala yikuthanda bakwethu. Langena iswina ngabo 80's kwatshabalala imvelo kamthwakazi yonke. Yiye madoda lisalikhumbula " [:"red"] [/] " ayi ayi ayi boooo.
_________________________
Ubukhosi ngamazolo.

Top
#30993 - 05/08/06 11:40 AM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Gumede Offline
Sikhulu
***

Registered: 12/07/05
Posts: 211
Loc: East London
Akusho Magagisa wena ukhumbulani? uyakwazi ukugola amacimbi wake wageza ngenkunzane? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" />
_________________________
Ubukhosi ngamazolo.

Top
#30994 - 05/08/06 01:16 PM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
Lisayikhumbula indaba yoku 'khava' ama exercise books lezinye nje ingwalo zesikolweni? Bekufakwa ama pikitsha wama magazine kufakwe le plastic kusebenza i sellotape, uthole esemahle amabhuku otishala bajabule.

IBAMBENI, LINGAY'YEKI. SEBENZA!
_________________________
Impi iyoz'ilwe nini? Yithi umgoqo ovimb'esangweni!

Top
#30995 - 05/08/06 01:25 PM Re: sikesikhumbuzane kudala sisesekhaya singabantwana
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
[]Ngubani owadlala umatshayana wembodlela lenhlabathi njengami lo ara-huru skoko skoko hk hk hk ehlohle isigqoko epentini hk hk hk [/]

Wo yaaaa, waze wangikhumbuza Mabila! Uyazini, lento yokuhlohla isiketi kwi nikha ngike ngayibona ku dade omdala, etidy-sha nje emzini wakhe. Ngahleka ngaphose ngafa mhlalokho wamangala udade, washesha wasiqondisa isiketi sakhe esengohlekayo naye.

Ibambeni, lingay'yeki. Sebenza!!
_________________________
Impi iyoz'ilwe nini? Yithi umgoqo ovimb'esangweni!

Top
Page 2 of 5 < 1 2 3 4 5 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert