Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 19 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Topic Options
Rate This Topic
#33541 - 03/14/07 10:36 AM umopho???
eLangeni Offline
Mafikizolo

Registered: 05/02/06
Posts: 35
Sanbona!

Bantu bakithi nginombuzo...isisho lesi esaziwa ngumuntu wonke esithi "Isala kutshelwa sibona ngomopho"..ukuthi sisho ukuthini ngiyasizwa mpela. la engisuka ngithi ululahleka kusekufikeni kwalelo gama elithi "umopho" lisho ukuthini sizani bo.

_________________________
Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni

Top
#33542 - 03/14/07 11:51 AM Re: umopho??? [Re: eLangeni]
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi

"Umopho" yikuchitheka kwegazi mfowethu. Kumbe njalo kungaba yibuhlungu obuzwiwa ngumuntu enhliziweni yakhe, nxa engalalelanga esala kutshelwa.
_________________________
On your way up, be good to those you meet. You could meet the same people on your way down!

Top
#33544 - 03/14/07 02:47 PM Re: umopho??? [Re: eLangeni]
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
U"mopho" ligama elakhelwe kubala elithi "ukopha". Ukopha yikuphuma igazi. Umopho yi-spot eyabe isopha kumbe isenzo sokuphuma igazi.

Kulesisaga okhulama ngaso lisetshenziswe ukuchaza umphumela obuhlungu ngenxa yokungalaleli. By the way ma usopha obviously kulobuhlungu obukhona.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#33545 - 03/14/07 02:52 PM Re: umopho??? [Re: Bhudaza]
eLangeni Offline
Mafikizolo

Registered: 05/02/06
Posts: 35
ngiyabonga.
_________________________
Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni

Top
#33546 - 03/14/07 03:55 PM Re: umopho??? [Re: eLangeni]
Mahl1nz1nja Offline
Mafikizolo

Registered: 12/05/06
Posts: 50
Loc: Emzini Wegolide
Esithi .."Zobohla Manyosi" ke sona sichaza ukuthini...
_________________________
Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni

Top
#33547 - 03/14/07 04:32 PM Re: umopho??? [Re: Mahl1nz1nja]
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
Originally Posted By: Mahl1nz1nja
Esithi .."Zobohla Manyosi" ke sona sichaza ukuthini...


Kuthiwa emandulo ngesikhathi ilizwe lisakhile kwakukhona indoda eyayiyisisebenzi seNkosi okuthiwa nguManyosi. Engingasakuqondi kahle yikuthi yayisebenzani, kodwa emsebenzini wayo lapha lindoda yayisidla ukudla okufana lokweNkosi. Ngakho kungenzeka ukuthi yayisidla ukudla kweNkosi kuqala yona iNkosi ingakadli ukwenzela ukuthi kufe yona nxa kuyikuthi kufakelwe.

Bathi abadala ngenxa yokuthi yayisutha yayilesisu esikhulu enguManyosi. Yayisutha lanxa kulendlala. Yayithola ukudla lanxa abanye belezinsuku bengadlanga.

UManyosi lo bathi wacina engasanakekeli abanye ngenxa yokusutha kwake njalo esengumuntu ohlala eqolotsha ngokusutha kwakhe langomkhaba wakhe.

Abantu bamtshela bathi isisu sakho leso osimbuluzela ngaso sizabohla ngelinye ilanga!

Lamanje kuthe mhla intaba idilikayo kwaphela ukudla okwamaKhosi kuye uManyosi, sabohla isisu sikaManyosi.

Yikho kuthiwa Sobohla Manyosi okuyikho okuchaza ukuthi kuzaphela lokho oqolotshela ngakho kwabanye.
_________________________
On your way up, be good to those you meet. You could meet the same people on your way down!

Top
#33548 - 03/14/07 05:59 PM Re: umopho??? [Re: Bhudaza]
mninimuzi Offline
Nduna
*****

Registered: 08/12/05
Posts: 456
Loc: EMNQAMLEZWENI
Yebo ngiyayizwa ingcazelo yakho Bhudaza,kodwa ikhona enye ingcazelo ethi yona ukuthi sobohla manyosi kutsho ukuthi uluju lwenyosi (ubunandi phela) sebuya buya bube yingcosana (ukubohla),okutsho ukuthi ubunandi noma injabulo isiyafiphala.
Angazi njalo
_________________________
Masiyephambili!
To err is humane..But when the eraser wears out ahead of the pencil,you are overdoing it.
lgeja libuya nenkankula

Top
#33550 - 03/15/07 01:34 AM Re: umopho??? [Re: Mahl1nz1nja]
Ndukuzibomvu Offline
Ngqwele
****

Registered: 01/04/03
Posts: 176
Loc: KwaGuqangamadolo
Reference: Zulu Proverbs, by C.L.S. Nyembezi.

Sobohla Manyosi (It [stomach] will go down Manyosi).

Living during the time of Shaka was Manyosi, son of Dlekezele Mbatha. This man was a brave fighter, and always distinguished himself in battle. He was capable of eating the carcass of a goat all by himself, and still taking large quantities of beer after that. Manyosi, even in the time of Dingane, was treated with consideration, and was allowed as much food as he wanted, because he made good use of it in battle.

Then there came a time when the Zulus split, one section going away with Mpande, and the other remaining with Dingane. Manyosi followed Mpande. With Mpande, however, he could no longer hope to get the same consideration as he had got with Dingane. Then the people began to taunt him saying his belly would go down. The expression eventually became a standing proverb describing one who would have cause to regret his past actions. Today, it is also used of people who, because they find themselves prosperous, live recklessly, not caring to provide for the morrow.

If I had eight hours to chop down a tree, I would spend six sharpening my axe. ( Abraham Lincoln)

Angibonge.
_________________________
Indab' ibekelw' amazolo

Top
#33553 - 03/15/07 03:42 PM Re: umopho??? [Re: Ndukuzibomvu]
Mahl1nz1nja Offline
Mafikizolo

Registered: 12/05/06
Posts: 50
Loc: Emzini Wegolide
hawu ngiyabonga zinsizwa ngemizamo yenu yokungisiza. Phela ithungelwa ebandla bakithi...kwande la nithathe khona....
_________________________
Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni

Top
#35207 - 10/31/07 10:59 AM Re: umopho??? [Re: Ndukuzibomvu]
ngothobane Offline
Mafikizolo
***

Registered: 10/30/07
Posts: 18
Loc: South Africa, Gauteng, Johanne...
Hayi ke makhosam! Malukhul' ulwimi kodwa lesi saga sona sisho ukuthini na? "igwababa liphethe umgodo"

Ngoyizeka emphelandaba.

Top

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert