Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 27 of 28 < 1 2 ... 25 26 27 28 >
Topic Options
Rate This Topic
#40805 - 11/01/08 06:39 PM Re: Origins yezibongo [Re: duze]
JJMATSHETSHE Offline
Ngqwele

Registered: 10/06/08
Posts: 127
Loc: LONDON

Duze ,Duze musukungiqala ngizilalele. Kanti kawangenanga yini amakhaza ngakwelakho . Awulali ngani kukhifiza izulu lamakhaza nje. Uphi vele ?ngoba ngakwami iqhwa liyafunisela.
_________________________
There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.

Top
#40810 - 11/01/08 08:26 PM Re: Origins yezibongo [Re: JJMATSHETSHE]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
ayi ndoda. cha mfana uyinkunzi yangempela. noma ngithi uyinkabi yangempela. phela izinsizwa zakwaZulu uma zincomana zibizana ngenkabi. ungezwa bethi lo yinkabi wazi ukuthi ubaqedile. enye inkabi yathi kimi ngina, isho ngeminwe isho 7, ithi ngina 7 phansi la. nawe ngiyasola nkabi ungathi kubi la kwakho.
waphinda walala nasemini futhi. kanti uhamba nini nkabi,ebusuku.

enye inkabi engihlobane nayo bathi la kubulawa umuntu kubizwa yona. ngitshelwa ngumfowethu. ngelinye usuku babehleli emtshadweni khona emekhaya kwaZulu kanti ingane zizenamakrikethi. maziwashaya yasukuma inkabi yakhupha isibhamu yadubula ingane unyawo. mabeyibuza yathi beyithi iyahlaselwa. inkabi lezi be careful ngazo. ungezwa kuthiwa nkabi woo ubobhasobha. nkabi lalakahle.Top
#40811 - 11/01/08 08:46 PM Re: Origins yezibongo [Re: duze]
JJMATSHETSHE Offline
Ngqwele

Registered: 10/06/08
Posts: 127
Loc: LONDON
Duze, Duze ngithe ngilele Nkabi. Kodwa kunjani kwakho namhlanje sihlobo.

Uyangihlekisa khona sengilele.Uzazelaphi inkabi wena? Kambe uyazi ukuthi lalamhlanje zisekhona inkabi KwaZulu. Buza mina mfowethu, ma kulemicimbi ziyaqoqwa. Kodwa le eyokudubula e e Duze mfowethu.Siyadubula/Siyavikela !!!

Konje udume ngokusukelana Duze.
Wothi kengithi yoko kancane ngiphume kuwe, i reggae kaShaya FM iyangilolozela.
_________________________
There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.

Top
#40820 - 11/02/08 11:52 AM Re: Origins yezibongo [Re: JJMATSHETSHE]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
JJ ngisaphila mfowethu unjani wena nkabiyami. zisekhona ngempela inkabi awubheke nje nakhu ngixoxa nenye yazo. haa. futhi ngazibona kahle inkabi. ungazizwa zikhulumela phezulu, khululeka akukholutho. ungazizwa zikhulumula phansi nguuu nguuuuu wuuuu, hamba kubi. ayoshaywa yileyo elamulayo. uzwa ithi myekeni boo, anikahleni boo. yiyokanye ezokudibha phansi ngenhlamvu.

kodwa inhlonipho zinayo inkabi. itshaya phansi ngedolo ikubize ngobhudi haa yingozi.

kodwa nkabi iBekton ikuphi. mina angihlali eLondon ngingaphandle. ngempela ngiyafisa ukuyohuba mfowethu. phela ngalesiyasikhathi ngomcimbi weNkosi ngeza nge sat nav. yavela yathi you have reached your destination phakathi komgwaqo. kwafanele ngehle ngibuze abelungu ukuthi iphi lendawo. abanye bathi kungani kungena road name. ngasengithi ngaze ngabayisilima. ngasengithi kudlalwe ngathi. ngabuza omunye umlungu wavela wakhupha imobile fone yakhe wacofacofa wangilayela. le sat nav yavela yangishiya in the midle of the road. so ufake iroad name mfowethu angihlali eLondon. sala kahle Mthwakazi omuhle. kungathi abafowethu beZapu bangahlangana kahle mhawumbe bona sebediniwe yikuxoxisana namaTshona. besebebuya ngolunye unyawo phela siyaphela siyahlupheka sigcwele all over the world not because of our failures but because our master the Tshona is messing up. when will we ever be the masters of our own destination?

Top
#40830 - 11/03/08 08:13 AM Re: Origins yezibongo [Re: duze]
OkaThabizolo Offline
Mafikizolo

Registered: 10/24/08
Posts: 8
Loc: SA, KZN, PMB
Ngiba nokudumala okukhulu uma madoda senenza lenkundla yezibongo eyenye into ngoba phela la abantu abachaza ngezibongo aba thatha inxexheba la.

Thina esifuna ukwazi ngezbongo zethu siba nenkinga.

Nakuba ninelungelo lokukhuluma noma yini eniyifunayo kodwa kubalulekile ukuhlonipha elethu.

Vulani esinye isihloko sokulala madoda.

NGIYEMA LAPHO
OKATHABIZOLO UMNTWANA

Top
#40843 - 11/03/08 08:49 PM Re: Origins yezibongo [Re: OkaThabizolo]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
OkaThabizolo kunjani mfo. xola mfo if ngikuphazamisili. bengingaqondile ukuphoxa umoya wakho. ngiyaxolisa mfowethu. kanti nguwena owaqala isihloko lesi. cha mfo kuphazamisekile ngokuthi ngisuke ngikhulume ngokunye okungaqondene lesibongo.

kuthiwa injobo enhle ithungelwa ebandla. buza mfo bayokutshela abaziyo mina angazi lutho mfo ngezibongo manga mabi. xola mfowethu. salakahle. kodwa yini engiyishiloyo ekuhambe kabi kangaka mfowethu?

Top
#40844 - 11/03/08 09:00 PM Re: Origins yezibongo [Re: duze]
JJMATSHETSHE Offline
Ngqwele

Registered: 10/06/08
Posts: 127
Loc: LONDON

Good Duze! Wenze kahle S'khokho ngokuxolisa, no better magic than to say sorry, ngihlala ngitshumayela abanengi ngepower ka :I am sorry. Kuyimpucuko enkulu lokho.
Uzoxola umuntu weNkosi.

Lami ngiphinde ngithi maluju kaThabizolo, uyazazi lawe impelaviki nsizwa yakithi. Sethuka sekunguMvulo obonvu.

_________________________
There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.

Top
#40851 - 11/04/08 02:44 AM Re: Origins yezibongo [Re: JJMATSHETSHE]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Akula nto embi la ngitsho lakancane. Ma ufuna ukubuza ngesibongo esithile it does not matter what is written in the thread before. Manengi amathread la aqalise ngesihloko esithize ecine sokungokunye and there is nothing wrong or there has been nothing wrong with that. Lingaboziyekelela ngoba akululnganga.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#40852 - 11/04/08 07:41 AM Re: Origins yezibongo [Re: butholezwe]
Veli Offline
Mafikizolo

Registered: 11/03/08
Posts: 1
Loc: Gauteng
Interesting views and opinions on the oringins of surnames, so far ngifunde okukhulu mayelana nendabuko yezibongo.

Ngiyethemba ukuthi ngizothola uncedo kule forum

Isibongo sami u Lukhozi. I am looking for the origin of this surname yakwa Lukhozi nesithakazelo sakhona.

Anyone have a clue? Ngizojabulela uncedo lwenu, it will mean a lot to me.

Ngiyabonga

Top
#40854 - 11/04/08 09:56 AM Re: Origins yezibongo [Re: Veli]
OkaThabizolo Offline
Mafikizolo

Registered: 10/24/08
Posts: 8
Loc: SA, KZN, PMB
Bafowethu ngiyejabula uma nibona impazamo lapho niphazame khona phela lapha siyakhana.

Kusho ukukhula nokuphusa komqondo ukwazi ukubona iphutha.

Mfoka Lukhozi sisazo bheka uma sesitholile singeze sakuncisha ulwazi

Yimi Ozithobayo
UmfokaThabizolo

Top
Page 27 of 28 < 1 2 ... 25 26 27 28 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert