Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 28 of 28 < 1 2 ... 26 27 28
Topic Options
Rate This Topic
#40859 - 11/04/08 01:40 PM Re: Origins yezibongo [Re: OkaThabizolo]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
mfowethu kunjani namhlanje. angithi uma sithi isizwe sakithi sinenhlonipho abantu bathi siyaziqhenya. isintu sakwaMthwakazi sihle mfo. sinobuntu thina. asithukani uma singaboni ngasolinye. angithi kwawena awuthukana. so why must thina kumele sikuthuke. it was just that no one knew that the particular heading was strictly for izibongo.

Top
#40977 - 11/11/08 10:32 AM Re: Origins yezibongo [Re: butholezwe]
Mpembe Offline
Mafikizolo

Registered: 11/11/08
Posts: 1
Loc: South Africa
Bafowethu

Lapha ngimema zonke izingane zakwaDladla ukuba sidingade imvelaphi yethu kanye nezithakazelo ngokwahluka kwazo. Ngiyazi ukuthi sidabuka kwaMbatha. Kodwa ulwazi lwami alunzulu kangakho.


Top
#41048 - 11/21/08 08:16 AM Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
Mduduzi5 Offline
Mafikizolo

Registered: 11/20/08
Posts: 2
Loc: Johannesburg
Uzwakala ungumuntu onolwazi futhi ozethembayo, ngiyakuthanda lokho. I just discovered ukuthi ngingowakwa Khuzwayo ngokozalo ( ekhabo'baba ) Uma unolwazi ngezibongo nomsuka ngingathi okusamlanjwana nje walesisibingo, ngiyafisa ukwazi kabanzi ngemvelaphi yami

Top
#41052 - 11/21/08 01:55 PM Re: Origins yezibongo [Re: Mduduzi5]
Siyathemba Offline
Mafikizolo

Registered: 11/21/08
Posts: 1
Loc: limpopo
SANIBONA, NGOBANI OONDABA,TSHIBASE, BHADELA?

Top
#41062 - 11/24/08 07:09 AM Re: Origins yezibongo [Re: Mduduzi5]
Sihlisizwe Offline
Mafikizolo

Registered: 05/19/08
Posts: 8
Loc: South Africa
OkaMhayise uthi:

Nakho okuncane enginakho okwamanje:
Gumede!
Qwabe!
Mnguni kaYeyeye
Khondlo!
Osidlabehlezi bakaPhakathwayo
Abathi bedla babebeyenga umuntu ngendaba
Bethi "Dluyeya ngenhlana, umalokazana ubeyethe kayikhuni
sidingida yoyodaba kanti bahlinza imbuzi!"
Malandela ngokulandela izinkomo zamadoda!

UQwabe no Zulu amadodana kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaYeyeye.
UQwabe yizibulo ebeselanywa uZulu kunina uNozinja. UNozinja wayethanda uZulu kakhulu wabesemsiza ukuqoqa imfuyo eningi okwenza kubekhona ukungezwani phakathi kwalezelamani uma uMalandela ekhothama. Kunokuthi kuchitheke igazi uZulu,uNozinja nabanye ababethanda uZulu bahlukana noQwabe bayakofuna amadlelo aluhlaza enxenye. Lezizizwe zaqhubeka zehlukene kwaze kwaba sesikhathini seLembe, uDlungwane woMbelebele,uMlilo wothathe uShaka kaSenzangakhona.Ngalesikhathi uPhakathwayo ubeyinkosi yakwaQwabe. Ilembe layiphaka yaqonda kwaQwabe eyakwaZulu, uPhakathwayo ubengalindele ukuthi kungenzeka ahlulwe kulempi ngoba ayemaningi amabutho akhe kwazise ukuthi esakwaQwabe kade kuyisizwe esikhulu impela. Kodwa indlela yokulwa kweLembe yayingakajwayeleki ngalesosikhathi, uPhakathwayo weza nabesifazane nezingane enkundleni, wahlala ethunzini ephethe nokhamba ecabanga ukuthi uzonqoba masinyane kanti akabuzanga elangeni. Wehlulwa ngaphambi kokuba alwe uPhakathwayo, kuthiwa wanelewezwa ukuthi wehluliwe wabulawa uvalo(shock). UDlungwane wabeseqoqa sonke isizwe sakwaQwabe saba yinxenye kaZulu. Ngenkathi sekubusa iSilo saseMgungundlovu uDingani kaSenzangakhona uNqetho owayeyinkosi yakwaQwabe kwadingeka ashiye elakwaMthaniya ayekwelamaMpondo ngenxa yokuthi uDingane ubecoboshisa bonke ababezwana noShaka, wehlulwa uFaku emaMpondweni wabesebuyelakwaZulu lapho afike wabulawa uDingani.
UKhuzwayo ngenye yamakhosi akwaGumede ayebusa engakacatshangwa nakucatshangwa uPhakathwayo. Nazi ezinye izibongo eziphuma kwaQwabe/Gumede:
Maphanga
Khuzwayo
Makhanya
Gcabashe
Mzimela

Yilokhu okuncane engikwaziyo ngabakwaKhuzwayo (Mnguni kaYeyeye!) abavela kwaQwabe/Gumede.

Mhayise!Ngwanya!Siyendana!Cebisa!Ngele!Bogama abavala umnyango ngamakhanda amadoda! Mgogodlana!

Top
#41070 - 11/25/08 06:13 AM Re: Origins yezibongo [Re: Sihlisizwe]
Mduduzi5 Offline
Mafikizolo

Registered: 11/20/08
Posts: 2
Loc: Johannesburg
Ngiyabonga kakhulu wakwethu, akufani nokungazi lutho. Ungathi inkosi ingakwandisela kwinjula yolwazi onalo.

Regards
Mduduzi

Top
#41108 - 11/28/08 08:37 AM Re: Origins yezibongo [Re: Mduduzi5]
Mbezothuli Offline
Mafikizolo

Registered: 06/12/08
Posts: 40
Loc: Esantini
Kelingitshele kahle ngesibongo sakoMhlanga. Thina singamandebele kaMzilikazi. Silenking ngoba sizwa abanye bethi SingaManguni, amanguni wona athi singamahole. Ubaba uthi sidabuka kwaZulu. U Gogo uthi sidabuka kwaVenda. Omunye umkhulu uthi singaMaTshangane. Izangelo zethos ayisizo ezakwaGasela ingabe Khebezi nge zako

Ntini
Mbezothuli
Somabhulane kMdlongwa
Endlebe zikhanyilanga

Sizani zihlobo!

Top
#41124 - 12/01/08 08:10 AM Re: Origins yezibongo [Re: Mbezothuli]
Mduduzee Offline
Mafikizolo

Registered: 11/26/08
Posts: 1
Loc: JHB, South Africa
bakithi, bengicela ukuthi ningitshele izithakazelo zakwa Mabena,Mbuduma! kubalulekile lokhu khimi.

Top
#41180 - 12/10/08 06:38 AM Re: Origins yezibongo [Re: butholezwe]
bhele Offline
Mafikizolo

Registered: 12/09/08
Posts: 1
Loc: Johannesburg
Sanibonani Ngimusha Enkundleni Bengicela Ongangi nceda Ngesi bongo nange zithakazelo zakwa "SIQEBENGU, Njomboni,Langa, Khuboni" Noma umuntu owaziyo ngokuthi si velaphi nginga jabula impendulo zenu.

Top
#41194 - 12/11/08 07:56 AM Re: Origins yezibongo [Re: Sihlisizwe]
789 Offline
Mafikizolo

Registered: 12/03/08
Posts: 2
Loc: K.Z.N. South Africa
Ngyabingelela, mfoka Mvelase nenkundla iyonke lekelelani. Ngifisa ukwazi ukuthi mina njengo Mthembu Ngihlanganiswa yini noSthole? yena kakade uphumaphi? plz sizani.

Top
Page 28 of 28 < 1 2 ... 26 27 28

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert