Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 70 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 6 of 11 < 1 2 ... 4 5 6 7 8 10 11 >
Topic Options
Rate This Topic
#34090 - 06/18/07 12:48 PM Re: Anal Sex * [Re: Gaselomhle]
Nqoba Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/06
Posts: 52
Loc: emabhonobono
Nanso inkomo imzala umuntu koMhlahlandlela, indoda idunusisa enye ibisikhotha ngolimi lapho okungaqambeki langebizo, qede lapho ihlome isitho, ivekuze ichame, ah yimihlola le. Enye ngapha layo ihlokoza kunkosikazi qede lapho imthuthele isitho sakhona emlonyeni ha, yeyeni bantu ake lingizwise!!!
Xolani bakwethu amagama ayinhlamba engiwasebenzisileyo, yikuthi angilankani ngilapha. Ukhoth'umdidi ukuthi kutheni!! Ha ngitsho lenkomo eziyizo ezadalelwa ukukhothana azikhothani emdidini lembunjini. Shuwa sesingedlulwa laziwotshi, angizange ngibone iwotshi ikhotha kumbe izeka udidi weny'iwotshi.
_________________________
Azinqotshwe

Top
#34092 - 06/18/07 01:50 PM Re: Anal Sex [Re: Gaselomhle]
sitshebo Offline
Mafikizolo

Registered: 06/01/07
Posts: 20
Loc: Zim
mmm...oweyinye indoda manje khonapho mina hayi ngitsho sibili...kodwa owomfazi ngiyalubeka sibili..especially laba abalezibunu ezinkulu eziyiround njengejodo ngibathanda kubi..akulanto enhle njengesibunu somfazi uyezwa abantu besithi umfazi ulesibunu lowana kodwa nxa sebesiphiwe isibunu abaselanto abayenzayo..
_________________________
uMayor weVokola

Top
#34093 - 06/18/07 02:46 PM Re: Anal Sex [Re: sitshebo]
Homer Offline
Mafikizolo

Registered: 05/25/05
Posts: 40
Loc: Edeni
uuummm lo osatha eyinye indoda hatshi mina kangivumelani lakho lanxa ngingelahlupho labo until bazebafune ukungithinta!! Mina bobaba lingizwe kahle ngizidlela owesimame, hayi bo lokho okunengi elikutshoyo yikwesaba! Akusikho kuzifundisa luthele nje uzabona kuzokuhambela kahle..its like making love normally 2yo woman..nxa sekuyindoda hatshi ke kuyantshintsha!! umunwe emfazini hayi ngiyawungenisa sibili kungekho hlupho...zamanini madoda kuzalihambela kuhle..

Top
#34143 - 06/22/07 12:31 PM Re: Anal Sex [Re: Homer]
Ndodenhle Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/07
Posts: 11
Loc: Bulawayo, Zimbabwe
Asazi- Ke... Nxa lile homophobia isingeyenu, ke. Bengithi ngilazise.

Top
#34146 - 06/22/07 05:45 PM Re: Anal Sex [Re: Ndodenhle]
mathimula Offline
Ngqwele

Registered: 04/28/03
Posts: 132
Loc: canada
Asazi- Ke... Nxa lile homophobia isingeyenu, ke. Bengithi ngilazise.
.............................................................

Yikho ngaphezulu ngithe abantu bazihlolisise i sexuality yabo ukuze nxa sixoxa sazi ukuthi kuxoxwa lomuntu onjani.

Top
#34151 - 06/23/07 07:15 AM Re: Anal Sex [Re: mathimula]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
eish sekungene isitabane enkundleni....

Top
#34156 - 06/23/07 06:33 PM Re: Anal Sex [Re: bongani]
vunguza Offline
Ngqwele

Registered: 06/09/07
Posts: 129
Loc: emaguswini
yeyeni madoda!!! benzani lababantu???????????

kodwa Mthwakazi yini le engiyizwayo indoda iza ebandla izokhuluma ukubola okunje!!! yo yo yo, phela okunje ngikuswelela lamagama. Ini????

UTHUVI, AMANYALA, UDOTI, KUBOLILE KUYENYANYEKA KUYAYANGISA MPTHU-U-U.

Wena odunusela enye indoda ukuthi ikufake akufanelanga ukuthi ngabe uyaphila. LoMdali umenzela phansi, ululaza labesifazane, ubolile ukubola. MPTHU-U-U, UTHUVI, AMANYALA, YO YO, BANTU BAKITHI!!!!!!!!!!!
_________________________
Koze kubenini, what will it take?

Top
#34159 - 06/23/07 10:14 PM Re: Anal Sex [Re: Ndodenhle]
Golide8 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/02/05
Posts: 75
Loc: madlambudzi
Homophobia yani. Wena baba zibuze ukuthi uqale nini ukuba yi gay. yikubona amamovie amabi ubusungenwa ngamademoni. Nxa amadoda endasathana wonke ngubani ozabazalela abantwana? It's not natural lizasitshayisa ngonkulunkulu.

Top
#34174 - 06/25/07 12:32 PM Re: Anal Sex [Re: Golide8]
Ndodenhle Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/07
Posts: 11
Loc: Bulawayo, Zimbabwe
Ingxaki yikuthi abantu basuka bacabange ukuthi umuntu uyavuka ngolunye nje usuku esesithi usefuna ukubayisitabane. Ngiyalizwela lina bobaba abale phobia ngoba kuzolithola. Ngizwela abantwa benu abaza khula bengalitsheli ukuthi bayisima kanjani. Ngokuba lina alilalo uhlupho lokuthanda amadoda lingasuki selisithi thina silamadimoni. Litshona ligudlana lathi lisiskhombisa, liqila abafazi benu lathi, kodwa nxa selihlangene ngobudoda benu selisuka lenze sengathi thina sadalwa ngusathani. Kubuhlungu nxa ngihlangana labantwana abangabafana, noma ngamantombazana abalemizwa ehlukeneyo (people who love differently), bexotshwa emakhaya, abanye bezibulala ngoba baswele ukuthi bangaphephelaphi. Nxa into ungayizwisisi, buza, ngoba kusasa uzakwenzani nxa owakho umntwana evuka ekutshela ukuthi uthanda enye indoda noma omunye umfazi? Mina ngathi ngitshela abazali bami, umfundisi wami labangane, kwakunzima, ngoba ngacabanga khona lokuzibulala ngisithi ngilihlazo... Kodwa ngathola i support engangingayi cabageli. Umuntu oyisitabane uyafana lomuntu oyisilima. ngalokho, ngitsho ukuthi kufanele afike ebangeni lokuthi azibuze ukuthi, "yebo, angenelisi ukuba lemizwa eya kowesifazana, kodwa kuyini engikwenelisayo?" Asikuthanda kwabo ukuthi bathatnde owesilisa njengabo. Ukulala kwami enye indoda asiyo yodwa into engenza ngiphile... Ngiyasebenza, ngilabantu abangithandayo, njalo ngiyathanda. Nxa ungaba ngumngane wami uyindoda, akutsho ukuthi sengazafuna silalane.
Nxa ungakwazi... Buza. Ngizwela abanewenu, abantwabenu lezihlobo zenu eziseduze lani, ngoba yini elisi bulalayo. Likhumbule ukuthi asizidalanga. NANKA AMA WEBSITE ANGALIPHA "JUST A TIP OF THE ICE BERG" LINGESABI, AKULANHLAMBA: OFUNA UKUFUNDA OKUNYE OKUNEGI {NGEZITABANE} ANGANGITHUMELA I EMAIL KU: antiphobiabulawayo@yahoo.com
http://www.otkenyer.hu/truluck/index.html
http://www.triangle.org.za/
www.mask.org.za/
www.wits.ac.za/gala/
Asifundisaneni, singathukani... Lami ngingumuntu njengawe...


Top
#34183 - 06/25/07 08:17 PM Re: Anal Sex [Re: Ndodenhle]
vunguza Offline
Ngqwele

Registered: 06/09/07
Posts: 129
Loc: emaguswini
Mahlabezulu

lomuntu uyaqina mahlabezulu. mina kangisenelisi lokukhuluma ngayo lendaba, it really, really makes me sick. lingixolele
_________________________
Koze kubenini, what will it take?

Top
Page 6 of 11 < 1 2 ... 4 5 6 7 8 10 11 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert