Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 27 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 8 of 11 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 11 >
Topic Options
Rate This Topic
#34235 - 06/27/07 05:40 PM Re: Anal Sex * [Re: bongani]
mathimula Offline
Ngqwele

Registered: 04/28/03
Posts: 132
Loc: canada
Ukuthi izitabane zikhona. Mina angiphiki mpela. Yikho kumele ziphumele egcekeni zichaze ukuthi ziyisimo bani. Nanku phela loba singabathandi kangako bakhona, sibabona njalo ezitaladini.
Sisebenza labo nsukuzonke.

INGABE PHAKATHI KWENU LONKE ELILA UKHONA ONGAPHAKAMISA ISANDLA ATHI YENA KAKAZE ABONE ISITABANE.

Ngibona sengathi ngokungabazwisisi laba abantu yikho nje sengiphikisana lalaba abathi mina ngimele ngiluthele e mdii kankosikazi. Lina elithaNDA ukuhloma emdi wabafazi lalelani njalo lilimuke.Nangu umuntu uzalazo. Engxenye lingomunye wakhe lisadinga nje liphika ubuyibo benu.

Kodwa nje bengicela ndoda ekhwelwalyo..........Bekungathini untshintshe igama.Alilihle kangako...

Top
#34242 - 06/28/07 08:38 AM Re: Anal Sex [Re: mathimula]
Ndodenhle Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/07
Posts: 11
Loc: Bulawayo, Zimbabwe
Ngiyabonga Mathimula. Sengizolitshinsha- ke lelibizo. Into nje kungangithatha isikhathi ngoba angikakwazi ukuthi kwenziwa njani. TO THE GUY WHO CALLED ME A FREAK... : I AM SORRY YOU FEEL THAT WAY ABOUT ME. I HAVE GOTTEN OVER PEOPLE LIKE YOU WHO INSULT PEOPLE THEY DONT KNOW... MAYBE ONE DAY YOU WILL TEACH ME TO JUDGE SOMEONE I'VE NEVER MET BEFORE.. I respect others and it would mean a lot to me if others respected me too. There is nothing special about me, but, I am of intrinsic value to most people who know me and love me. First I am a man, Second I contribute greatly I have a family that loves and accepts me for who I am, Third I love my work and contribute to my people in my country and I stand up for my rights, Fourth I am gay... and that is a small fraction of my life. Sex does not rule me... there are far much better things in my life that sex. Ngiyabonga... Ofuna ukuphikisana Lami kumbe ukungizwisisa ngcono angangibhalela privately... I have provided my details. Be Man enough to face up with me. I am sick of homophobia. Thank You.

Top
#34243 - 06/28/07 08:46 AM Re: Anal Sex [Re: Ndodenhle]
Ndodenhle Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/07
Posts: 11
Loc: Bulawayo, Zimbabwe
Ngethemba lingcono-ke lelibizo?

Top
#34245 - 06/28/07 09:57 AM Re: Anal Sex [Re: Ndodenhle]
Zela Offline
Sakhamuzi

Registered: 01/19/07
Posts: 88
Loc: South Island,NZ
ya,lingcono sibili. smile
_________________________
i love this site

Top
#34251 - 06/28/07 04:50 PM Re: Anal Sex [Re: Zela]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
Lalela wena moffie... uyasibhowa ngendaba zakho zobusathane. Uyagula wena, kumele uyebona udokotela or maybe bakukhulekele abafundisi. Udinga uJesu empilweni yakho.

Top
#34252 - 06/28/07 05:05 PM Re: Anal Sex [Re: bongani]
mninimuzi Offline
Nduna
*****

Registered: 08/12/05
Posts: 456
Loc: EMNQAMLEZWENI
Mina impela ngingumuntu olenhliziyo yakhe enhle kakhulu,labangaziyo bengangifakazela,kodwa ngisuka ngifikelwa ngumoya kasatane ma ngibona isitabane noma inkonkoni.Ngisuka ngizwe inqondo yami ingitshela ukuthi ngabe ngihle ngisisusele amanqe ngokushesha isitabane,Angazi kwenziwa yini lokhu,lingangisiza bantu bakithi ngoba kulento engitshela ukuthi izitabane ngabe ziyafa zonke ukuze izikhala zamadoda zokukhipha amakaka zibelokuxolelwa.Ngisizeni lingikhulekele ngoba umoya lo uya ukhula kimi.Ngiyabonga.
_________________________
Masiyephambili!
To err is humane..But when the eraser wears out ahead of the pencil,you are overdoing it.
lgeja libuya nenkankula

Top
#34253 - 06/28/07 05:23 PM Re: Anal Sex [Re: mninimuzi]
mathimula Offline
Ngqwele

Registered: 04/28/03
Posts: 132
Loc: canada
Mninimuzi, Into oyikhulumayo ngiyayizwa sibili. Lami ngikengaba lawo, mhlawumbe ngingathi ngiselawo mbijana lo moya. Kodwa sengithe ngahla phansi ngacabangisisa sibili ngananzelela ukuthi loba ngiyathanda kumbe angthandi, izitabane zikhona. Njalo uma singagcwalelwa yikufuthelana sehluleke ukubhekana leqiniso elisemehlweni ethu sizehluleka ukuya phambili. Lami angithandi ukubona amadoda ekhwelana. Kodwa sengananzelela ukuthi akulanto engingayenza ngoba bakhona lababantu. Kumele sibekele baphumele egcekeni ukwenzela ukuthi sibazwisise ukuthi kanti bona abafunani.

SIngabazwisisa sizenelisa ukuthi sazi ukubagweba emthethweni nxa bewonile. Njalo sizakwazi ukubona labo abayizitabane abacatshileyo abadla ngokuthethisa izitabane eziphumele egcekeni bona beyibo izigilamkhuba ezinkulu ezidlwengula amajaha amancane zicatshe ngemizi.

Lingiqonde kahle. I am not GAY. Ngilwa labantu abaGay abacatshe ngabafazi besiphambinisa thina esithanda iznto zabo mama.

NGITHI MINA LAMHLANJE, PHUMELANI EGCEKENI.

Top
#34265 - 06/30/07 01:51 PM Re: Anal Sex [Re: mathimula]
Ndodenhle Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/07
Posts: 11
Loc: Bulawayo, Zimbabwe
Bongani,
Thank You for your very personal private message. I have no words or time for people like you. Good thing that you don't like me or that you wish me dead. At least I know where we stand with each other. Your homophobia does not intimidate me. it makes me stronger. You say I can't catch... ofcourse I cant catch you. That would be a wase of precious time and breath that God has given me. I do not hate you, as you are still a child in your thinking and you judge before you know the full story... Maybe you are gay yourself and are trying to hide it... who knows?

If you have anything to say to me, Say it here... I have no time to reply to your silly private message. I have more respect for someone like "Mathimula" because he thinks before he sends his messages. I could be a freak in your eyes, but show me a perfect human being and I will show you a liar.
Gentlemen... We haven't arrived yet. Maybe I am going to hell, maybe I am not. Only God will judge me. But as far as I know, I did not create myself, and that is a huge relief because I know God has got the whole world in his hands. I feel sorry for the people who love you, Bongani... they have a lot to deal with.

Maybe YOU need God. The God I know is a God of Love and He came to give us life to the full. Jesus died for Gays too! That is the most amazing thing about Grace. I am not ashamed of who I am, but I am not proud either! I am here, and I will make the best of it.
You are right... I do need God... Will You Give Him to me??? I don't think so.

Shame... How Sad For You. I wonder if you know who you are? I know who I am... I am a gay man who knows that he is not perfect, yet he is forgiven. God forgives. I have sinned against God... Not You.... Don't You Dare Judge, Lest You Be Judged Ten Fold.

Uxolo ukubhala ngesilungu... Ngibhala masinyane ngesilungu nxa isikhathi sami singangivumeli.
Are you learning anything about tolerance in this site?
Multiple choices allowed (16 total votes)
Gay People Should Be Hanged - 4 (25%)
Gay People Are Going To Hell - 5 (31%)
Gay People Are Only Human - 7 (44%)
Voting on this poll ends: 07/30/07 01:35 PM

Top
#34276 - 07/02/07 07:58 AM Re: Anal Sex [Re: Ndodenhle]
sitshebo Offline
Mafikizolo

Registered: 06/01/07
Posts: 20
Loc: Zim
ndondehle sesizwile please would you go away.this sifuna ukukhuluma ngokuzekwaa kwabafazi hayikhona okwakho lokhu ufuna sonke sizekanee izibunu yini ?
_________________________
uMayor weVokola

Top
#34280 - 07/02/07 04:00 PM Re: Anal Sex [Re: sitshebo]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
hahahaha waze wangiqeda sitshebo, londoda akahambe vele, uyasibhowa thina. sifuna ukuzwa ngokuzekwa kwabafazi hatshi ledoti afuna ukusitshela yona. madoda kasimzibeni lomuntu, ufuna i attention, coz siyazi sonke ukuthi a ma gays love attention. anyway, ukhona osekewazeka imbumbu encane e tight kakhulu, uzobe usizwa engathi uyafosta...ayisibunandi!!!!!

Top
Page 8 of 11 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 11 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert