Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 104 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 11 of 13 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#34801 - 09/16/07 10:50 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Meli Omuhle]
Potshoza Offline
Nduna

Registered: 08/20/01
Posts: 481
Loc: Leamington Spa

Langesikhathi seGukurahundi babekhona ababesithi kwabanye tshana nyamazana yami babo kubomakhelwane. Okwenza kwabalula ukuthi iGukurahundi isebenze kwelakithi.

Abantu kababambane balwisane loMgabe, this issue is political.

UMgabe laye waye lala loGrace ngeskhathi uSally esifa. He never resigned over it, between the two assuming they have committed the same crime, ngubani ozethulileyo?

Originally Posted By: Meli Omuhle
Mabila nalindoda yeThombankala ngale eSeshanke nanzelelani ukuthi umfundisi useyavuma icalalakhe, ngakhoke usezicaye yedwa pho ukhalani ukutshutshuma yena ezicaye edwaleni. Udlalekubi lomfazi womuntu bakithi lendaba kayihlekisi madoda siphongu' kuyihlekanje. Asibonanzelela ukuthi kusosonke isikhathi ungawenza umsebenzi omuhle phose okwempilo yakho yonke, kodwa ungalahleka ekucineni kulahleka yonke into. Kumfundisi, uligabazi sibili kodwa hayi kubomama babantu. Besikuthembile sibili, kodwake Tshana nyamazanayami.

Top
#34804 - 09/17/07 11:36 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Potshoza]
Meli Omuhle Offline
Mafikizolo

Registered: 01/03/07
Posts: 32
Loc: United Kingdom
Into enhle ivele iyabukwa. Muhle sibili okaNcube umsebenzi wesizwe, ngikutshilo laphambilini. Kodwake bakwethu ilizwe yilizwe ngobuntu babantu balo. Ncube mfundisi yi leader elobuleader sibili engingeke ngaphikisana labo but, usuke wayakwembula owabanikazi. Lokhu bakwethu kubi. Kungelani wembule owe CIO, kubi kuyazila. Kithi babethi ungadlala labafazi babantu uzakufakubi. Umzekeliso wakho lowu owegukurahundi akungenelani ngitsho. Nanzelela ukuthi kwezombangazwe madoda labomama uNcube nambawani ukumelana laye umgabe, kodwake kulezi ezesintu kumbekunkolo hayi minangithi nxawakwenza usewile ngitsho ukuwa phu! Kakavumi yena kodwa ngokuyeka umsebenzi akwenzileyo hayi uyavuma.

Top
#34806 - 09/17/07 12:29 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Meli Omuhle]
Potshoza Offline
Nduna

Registered: 08/20/01
Posts: 481
Loc: Leamington Spa

Meli,

Lokho okutshoyo kuyezwakala kodwa okudanisayo yikuthi you are taking the accusers' word for it ukuthi ngumfazi wakhe. In the beginning the woman claimed they had separated and that Sibanda had left her when she went into the relationship with Pius Ncube. Let the courts handle this one if at all they are capable of handling it fairly.

If we take the woman's words for it then bekungasi mfazi wakhe uSibanda ngoba wayesemtshiyile wayahlala lomunye eNtumbane, hence no grounds for suing for loss of companionship.


Top
#34808 - 09/17/07 02:21 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Potshoza]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Phoshozwayo

I have a problem ngendlela enibuka ngayo uPius wenu lona.

For the life of me, I just can't fathom why & how nina bantu bakaMgodoyi have lost your moral compass. How on earth can you seek to justify ubunyefu bomfundisi obunje? Ngoba umfundisindini lona ulwa noMgodoyi nje vo! Cha bo - ihlazo yihlazo bantu boMgodoyi.

Whether MaSibanda is, was or will be Sibanda' wife is neither here nor there. Okufanele niku fakele izipopolo nina bantu beNja wukuthi, uPius wenu lona akana nembeza, akathembakali, ungumfundisi wamanga, uyisigebengu, yinswelaboya, indlavini, akana Nkulunkulu empilweni yakhe, uyisi qalekiso phambi kobuso buka Jehovah. He's clearly not fit to be a moral cum religious leader - hence his resignation. Followed to its finite conclusion - he's definitely unfit to lead a people's cry against iNja. He's as despicable a goon as iNja lena akhwaza everyday ethi iyabheda.

Bantu bakaMgodoyi, xukuzisani ugebhezi just for once. Susani ulwembu lokuba yizi habhu kwenu lokhu. Mbulani ifu elimnyama eli fiphaza imiqondo yenu. Manisuku vumela abaholi bamanga - charlatans, goons, wolves in sheep skins to mislead you. Pius is the biggest Jeremiah that ever lived ezweni leNja. Thankfully, sooner rather later, he'll be paying back for his sins. Ingculaza yakhe lena izomqumba phansi very soon! Uzovuna ngoku hlwanyela kwakhe uSathane waseRoma.

The sooner you Mgodoyi people realise ukuthi Pius is no saviour of your God forsakken country, the better it'd be for your lot. Leliya zwe is a much better place without Pius & his ilk of goons in the limeght.

Shamase Nkwali yenkosi


Edited by Muthwa Ncube (09/17/07 02:45 PM)
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34811 - 09/17/07 04:52 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Potshoza]
MTHIMBALI Offline
Ngqwele
*****

Registered: 03/26/04
Posts: 119
Loc: ENGLAND
asazi njalo okunye umuntu uyabheka kuphela avale umlomo wakhe.ngiyazi buza lapha ukuthi yimi kumbe vele umhlaba awusalunganga .asazi ngivala umlomo ngivule amehlo .???

Top
#34812 - 09/17/07 08:58 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Ginyambila Offline
Mafikizolo
*****

Registered: 09/03/03
Posts: 36
Loc: Bulawayo

As a matter of interest Muntuongelakudla, akusitshele imicabango yakho ngoJacob Zuma.

Originally Posted By: Muntongenakudla
Phoshozwayo

I have a problem ngendlela enibuka ngayo uPius wenu lona.

For the life of me, I just can't fathom why & how nina bantu bakaMgodoyi have lost your moral compass. How on earth can you seek to justify ubunyefu bomfundisi obunje? Ngoba umfundisindini lona ulwa noMgodoyi nje vo! Cha bo - ihlazo yihlazo bantu boMgodoyi.

Whether MaSibanda is, was or will be Sibanda' wife is neither here nor there. Okufanele niku fakele izipopolo nina bantu beNja wukuthi, uPius wenu lona akana nembeza, akathembakali, ungumfundisi wamanga, uyisigebengu, yinswelaboya, indlavini, akana Nkulunkulu empilweni yakhe, uyisi qalekiso phambi kobuso buka Jehovah. He's clearly not fit to be a moral cum religious leader - hence his resignation. Followed to its finite conclusion - he's definitely unfit to lead a people's cry against iNja. He's as despicable a goon as iNja lena akhwaza everyday ethi iyabheda.

Bantu bakaMgodoyi, xukuzisani ugebhezi just for once. Susani ulwembu lokuba yizi habhu kwenu lokhu. Mbulani ifu elimnyama eli fiphaza imiqondo yenu. Manisuku vumela abaholi bamanga - charlatans, goons, wolves in sheep skins to mislead you. Pius is the biggest Jeremiah that ever lived ezweni leNja. Thankfully, sooner rather later, he'll be paying back for his sins. Ingculaza yakhe lena izomqumba phansi very soon! Uzovuna ngoku hlwanyela kwakhe uSathane waseRoma.

The sooner you Mgodoyi people realise ukuthi Pius is no saviour of your God forsakken country, the better it'd be for your lot. Leliya zwe is a much better place without Pius & his ilk of goons in the limeght.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
Lingaboyidlangodla isemlindini, iyolilimaza

Top
#34813 - 09/17/07 10:13 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Ginyambila]
kanti9Kunjalo Offline
Sakhamuzi

Registered: 08/08/07
Posts: 53
Loc: Empangeni, Ningizimu Afrika
Ekuhle.

Discussions aside, ubaba u Shamase, is he attacking Ncube or the people of Mthwakazi? Nxa u Ncube elecala baba, ubuhlungu bakho buvela ngaphi? Why take it out on the people who are trying to reason IF THIS IS NOT THE USUAL PLOY BY NJASIBILI AT GETTING ABANTU BAKA MTHWAKAZI?

I must be quick to say I like your arguments baba, kodwa ule language yekho engenza ngisole kancane what your agenda is. You seem to be an against Ndebele personality, kodwa isibongo ngesesindebele kumbe njalo UYI BAYA-BAYA. Mayuyu.

Nxa kuyikuqhuba ingxoxo, danki no nkinga. I will not take you seriously henceforth.

Yimi okaMblazi.

Top
#34820 - 09/18/07 06:37 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: kanti9Kunjalo]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Bantu bakaMgodoyi

I find it sad that sekuba nonyawo lwemfene laph' esigungwini. Seems I'm now a target for censorship. Just look at the bottom of my last posting above - kuvele a Muthwa Ncube as having edited my writing. Dreadfully sad indeed. Not that this is the first time. I've always been targeted by izitatanyiswa zale website, deleting some of my postings & editing others. This is selective censorship because abanye abantu babhala noma yini, make scurrilous & ridiculous claptrap against me - things like ngingumShoza, ngisebenzela uMgodoyi etc. Hogwash, totally unfounded nonsense, some even insult my person - but they're never subjected to any editing whatsover.

Mangisho kinina ngithi: if kuwukuthi your dream is to create your so called Mthwakazi ezoba yi bastion of freedom & democracy, then this your dream is nothing but a nightmare. Yiphupho nje elizo shabalala njenga mazolo ebon' ilanga. It's clear ukuthi free thinking & rigorous debaters like myself are not tolerated in your Mthwakazi Republic. Not that I beg to be part of this state of mind in the first place.

My crusade is against double standards. Manisu kuthi pretend to be fighting for human rights, justice, freedom of speech, tolerance & are against ubundlavini beNja. Yet kolunye uhlangothi kube nicakafulana nami laph' esigungwini. Okusho nje ukuthi nina umthetho wenu ninga bacindezeli. This is why nikubona kulungile ukuthi uPius aphule amalungelo oquqaba olungenacala - just because he's vocal against iNja. That's why you can't stomach my guts. That's why this website is an extension of the oppressive regime yoMgodoyi.

Now I'm undone. I hate being controlled & my thoughts being muzzled. That's why nginga hlali KwaMgodoyi. I say: if you people feel I'm not adding any value by contributing in this forum - just tell me. If you feel ukuthi ngiyiphela ezindlebeni zenu, indlavini - a goon, then ngitsheleni. And being the proud Shamase Nkwali yenkosi I am, I'll quit. Quit for good. Never to come back. And this website will be a much better place. It'll deteriorate into the mutual admiration society you seem hell bent on turning it into (as the great Jazi once said).

It's a shame.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34822 - 09/18/07 09:32 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Muntongenakudla;
This is my personal opinion: Yu are entitled to your own opinions like any other person, Kuphela mina uhlupho engilalo ngawe lulimi lwakho. Wafunda ye mfowethu kodwa iPublic Relations I suppose zakweqa. Khona manje yo last posting is addressed to abantu bomg.d.yi; ibala esintwini elivele liyinhlamba engakhulumekiyo emphakathini. And if I may ask kuyibaphi labobantu obalobelayo ababizwa ngaleyo title khonapha esigungwini? Tell yu what yu express yo opinions in a very offensive manner, and that kills the spirit of reasoning with one another & sharing ideas. Yo language over shadows yo point besekungathi pple are majoring on the form of yo writings and deliberately ignore the substance in it. Some even choose not to respond to yu ngoba uzwakala njengomuntu who is out to belittle others & to engage in needless verbal wars, so umuntu odinga ukufunda uhle abone ukukhuluma lawe kuyize.
Hlola ulimi lwakho mfowethu, Ungapapariki, Khuz'uvalo wehlise umoya, uzinuke amakhwapha. Akukhomuntu odinga ukubusa inqondo yakho. Kodwa uba uthanda ukutsho iqiniso ulimi lwakho lolu nxa ungakini emzini kayihlo awulusebenzisi ngoba lunxele. Ungalusebenzisa abakwenu bayathwala imikhono ekhanda bathi nansi imihlola ingena ekhaya bhadu bhadu ngenyawo zombili.
Free thinking and rigorous debates can be done without being valgur!!!
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#34823 - 09/18/07 09:58 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Madlenya Offline
Ngqwele

Registered: 01/19/05
Posts: 195
Loc: KwelikaMjoji
Quote:
Muntongenakudla Bantu bakaMgodoyi

I find it sad that sekuba nonyawo lwemfene laph' esigungwini. Seems I'm now a target for censorship. Just look under my posting above - kuvele some Muthwa Ncube as having edited my writing. Dreadfully sad indeed. Not that this is the first time. I've always been targeted by izitatanyiswa zale website, deleting some of my postings & editing others. Abanye babhala noma yini, abanye make scurrilous & ridiculous nonsense against me - things like ngingumShoza, ngisebenzela uMgodoyi etc. Hogwash, totally unfounded nonsense, some even insult my person - but they're never subjected to any editing whatsover.


I am against censorship, but more so i am against uncouth language, totally disregard for manners and nilly willy insulting the nation of Mthwakazi. It is manifestly unfounded for anyone to insinuating that his postings and his alone are targeted. Many of our postings have been edited or completely removed by izikhulu zakulomkhandlu.

Quote:
Mangisho kinina ngithi: if kuwukuthi your dream is to create a so called Mthwakazi eyi bastion of freedom, then your dream is nothing but a nightmare. Yiphupho nje elizo shabalala njenga mazolo ebon' ilanga. It's clear ukuthi free thinking & rigorous debaters like myself are not tolerated in your Mthwakazi Republic. Not that I beg to be part of this state of mind in the first place.You assign yourself the qualities and values you do not necessary uniquely posses. Many people here are free-thinkers. As a free-thinker is not licence to trample on other people's free-thinking. I have to admit that you are indeed a rigorous and predictable debater. Above all you are good master of languages, this is one of your characteristics i have always envied, i wish i had your language abilities, but this does not in anyway suggest that you are free-thinker or not. You haven't brought any ground breaking ideas here. I agree that you confuse controvese with free-thinking, you are a controversial character. How many ideas have shared with us which you could term unique? The ideas that you have brought up are the ideas that anyone on this forum could could come up with. The only difference will be a matter of semantics and syntax, nothing more nothing less.

Quote:
My crusade is against double standards. Manisu kuthi pretend to be fighting for human rights, justice, freedom of speech, tolerance & are against ubundlavini beNja. Yet kolunye uhlangothi kube nicakafulana nami laph' esigungwini. Okusho nje ukuthi nina umthetho wenu ninga bacindezeli. This is why nikubona kulungile ukuthi uPius aphule amalungelo oquqaba olungenacala - just because he's vocal against iNja. That's why you can't stomach my guts. That's why this website is an extension of the oppressive regime yoMgodoyi.

I don't want to delve much on Pius' innocence or guiltyness of the crimes he alleged to have committed, but on passing i would like to encourage caution, impartiality and afford the legal process to take its course. Noone who is clear and rigour in his thinking processes would ever charge and judge Pius without allowing him to defend himself. Anyone who ignores the political implications of the whole saga is not worth taking seriously.

Quote:
Now I'm undone. I hate being controlled & my thoughts being muzzled. That's why nginga hlali KwaMgodoyi. I say: if you people feel I'm not adding any value by contributing in this forum - just tell me. If you feel ukuthi ngiyiphela ezindlebeni zenu, indlavini - a goon, then ngitsheleni. And being the proud Shamase Nkwali yenkosi I am, I'll quit. Quit for good. Never to come back. And this website will be a much better place. It'll deteriorate into the mutual admiration society you seem hell bent on turning it into (as the great Jazi once said).I believe that in an incremental way, like many other forumites, that your debates and contributions indeed do add value and i do personally appreciate them.

Otherwise if you were not impervious to suggestions and advice i believe that you were going to be a much better person by now, many people have suggested to you to tone down your language. I do not understand why you opted for this kind of approach and still believe that people will take your ideas seriously.


Edited by Madlenya (09/18/07 10:09 AM)

Top
Page 11 of 13 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert