Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 43 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 13 of 13 < 1 2 ... 11 12 13
Topic Options
Rate This Topic
#34893 - 09/25/07 06:44 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Muntongenakudla,
Akulamuntu okuzondayo lapha esigungwini, the message is yo language is offensive. Examples: Uma uthi "Bantu bakaMg*d*y!" uyahlambaza, uma usithi bonke abesintwana bako Mthwakazi ngama "goon", "gwivi" "izindlavini" uyathuka. Otherwise no one wants to influence yo thots nor convert yu to their subject.
Okunye yo common sense should tell yu ukuthi it is impossible for persons participating enkundleni to all agree to hate yu. Wat's so special about yu, surely yu over rate yo self, Yu think we can stoop that low. Present yo hard facts as they are Muntongenakudla without icing them ngenhlamba, For yo own information these pple obabuka sengathi they are all against yu have diverse opinions over issues being discussed lapha enkundleni, and some even share yo line of thot, the difference is yo language. Thoba ulimi lwakho.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#34895 - 09/25/07 10:14 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Madlenya Offline
Ngqwele

Registered: 01/19/05
Posts: 195
Loc: KwelikaMjoji
Quote:
Bantu bakaMgodoyi

Gawula ubheka ndoda, bengithi ngiyishaya indiva lendaba yakho yokusibiza abantu bakaMgodoyi kodwa sengathi uyaqhubeka ngayo. Yikho ngiyacela ukuthi uyiyeke, sikhulumisane ngokuhloniphana.

Quote:
Sekuya caca ukuthi noke nihlangene ngami la. Nihlanganyele ngegama lami. Sengaphenduka udikwayo wenu. Uhlanjalazwayo. Ugxekwayo. Wonke ulopholo blames me laph' esigungwini.

Hhawu ndoda okunye obokhuluma ubuye uziphendule, kungenzeka kanjani ukuthi abantu bonke abalapha esigungwini bakuhlanganyele, bengakwazi njalo nabo bengazani? Eqinisweni yikuthi ukwesaba kwengqondo kusuke kwezne umuntu abone izitha ezimlalele unyendle njalo zihlanganisa amatulo okumenzakalisa. Kuhle ukubuyekeza nsizwa yakithi, ubhale ungakhohlwa ukubuya ubhekisise isimo, njalo ungakhohlwa ukuzititinya ukuze ubenesiqiniseko sokuthi usesendleleni eqondile, kolukhu angichazi ukuthi ayiqondile eyakho, kodwa kungani usuchabanga ukuthi wena usungudikwayo lapha ekhaya. Abantu bakugxeka ngokwakha (constructive criticism) mnumzane, kodwa ubukeka sengathi uwugwadule olungamili tshani.

Quote:
There was a time when I took a long break (from May 2005 to May 2007). I was silent, nginga hlangene nezinto zezwe lenu leNja. Kepha, the likes of Zwangendaba were writing me private messages, asking me to come back. Nami ngathinteka enhliziyweni, ngithi cha abafowethu bayangi dinga esigungwini. My foot - bengidinga to insult me & call me names!! What's this Nzarayapenga claptrap? Bengi dinga to seek to control my thinking & dictate to me how I must write!

Benza into enhle kakhulu ukuthi bakubhalele ngasese bekucela ukuthi uze njalo lapha esigungwini, nami lona luqobo lwami ukube ngalithola ithuba bengizokubhalela ngikuncenge ukuthi uphenduke. Angazi ke ukuthi bona ezabo izizathu beziyiziphi kodwa ezami zincike endleleni obhala ngayo ulimi (your eloquence) minus amagama athize anganambitheki emibhalweni yakho. I have met people and debated with many in different foras but you are one of the best when it comes to writting eloquent articles. Whether you decide to eventually go, you must no that that is your character trait or capability that i will always miss.

Noone is gagging you, i believe that many people here do restrain themselves when reading your contributions, if they had to retaliate and use your language against you i believe that this forum would turn into a bhawa.

Muntu ungumfowethu noma uyafuna noma awufuni, kuyohlala kunjalo, uyabona uma uthi wathinteka enhliziyweni lapho abafowethu bekuthinta ngasese bekucela ukuthi uze njalo, lokho uthi kwabonisa ukuthi siyakudinga, kuliqiniso lelo mfowethu siyakudinga, noma nje kwesinye isikhathi usuke usithethise njalo usibukele phansi sengathi asisibona bantu. Angijabuli ngensizwa eyenyeza ezinye izinsizwa.

Quote:

I strongly disagree. Malivezwe iqiniso. If ninga ngifuni bantu beNja, tell me. I'll quit for ever. Never to come back. I'm a proud man. Ubaba waze wakhothama engazange abe yisi nqibi. Ngifung' amaNkwali.

I gain nothing by writing in this site. Absolutely zilch.

Shamase Nkwali yenkosi

On the contrary, we gain a lot by your presence here. We have no right to tell you to leave or to stay, it is your right to make that decision. If you feel that it is too hot here and you decide to go we will not stand on your way, but if you think it is too hot but worth fighting for your space we will also not chase you away, but you must brace yourself, because people will not let you shhit on their heads nilly willy like that.


Top
#34902 - 09/25/07 02:55 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Madlenya]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Bantu base zweni lobubha

I guess that's a better term. Noma nje kimina kuyi mfanayo.

Manene namanenekazi, kuyacaca ukuthi wonke umuntu akangi ncanywa la. Ngingu nyama nambana. Nginogazi ka-fish, okwasho intombi yami yakudala, eyangale kwesika Hlongwane (Bergville). The evidence is clear. Kusukela ngo 2004 when I joined, I have been insulted by so many thugs laph' esigungwini. No one condemns them. The sick thing is that, uma kuthukwa mina, kuthiwa include my family as well. Phela uma umuntu ekubiza igama lento ongeyona, kusuke ethuka abazali bakho, izinyanya zakho kunye nokhokho imbala.

Angikaze ngizwe abantu begxeka amakhehla amadala afana njengo Zwangendaba uma engibiza amagama: sick & stupid names like Nzarayapenga, bekhuluma ukusangana bethi ngingumShoza bla blah - unbalanced & ridiculous garbage like that. OZwangendaba abagxekwa ngoba they're sacred cows, the aristocrats of this website, the untouchables, the alpha and omega.

The likes of Omnyama insult me personally. To quote their sick writings, bathi I'm a wasted sperm & egg. For the life of me, I can't fathom how sick a creature can be to write such hogwash in a public forum like this. Maybe it's a mental deficiency, disorder, diseased mind or something like that. Or worse still, it must be putting into perspective leyo misebenzi abayenza overseas, beshidaba izaguga. Phela if uhlala e-toilet, awenyanyeki amanyala kuwena. Again, none condemns such rubbish. The moderators fold their hands. Because it's directed at inkwali yenkosi.

Gaselomhle says I must take amaphilisi okusangana komqondo. Amaphilisi engiwa nikezwe uyena na? Uma enga hlanyi yena, pho wazi kanjani nge treatment enikezwa abasangene imiqondo? Again none condemns such rubbish.

I'm a clean man. I challenge anyone of you to point out a gross, point blank & direct insult I have ever directed at anyone on this website. One thing is certain, mina when I take the fight to anyone's doorstep, I don't throw punches below the below. I don't sink to the levels of ukuthuka 9 9. Ngiku tubatuba nje ngamagama athe phecelezi, ebese ngiyaku shiya unjalo.

History has proven that all the editors & moderators of this site are plain biased. I don't take them seriously. Not that they deserve to be taken seriously in the first place. Their deeds or misdeeds speak for themselves. They turn a blind eye uma kuthukwa certain people & hasten to warn uma kuwukuthi labo bantu are fighting back. For example, Jazelindizayo has been grossly insulted since 2003 by goons of different stripes & none of you clowns & pretenders ever condemn these thugs. Isono sakhe uJazi is that he speaks his mind & doesn't tell you what you wanna hear. Credit to him that he's never been intimidated or stifled.

Ngibuye ngisho kinina ngithi: mina ngizalwa yizinsizwa kwaMkhwanazi. If ever anyone of you thinks ukuthi they can walk all over me, then they have something coming their way. Ababuzanga elangeni. Angizukufa ngithulile kuhle kwesi klabhu. Ek sal slan trek, okwash' amaBhunu!!

Ngempela, ek sal slan trek.

Sengishilo mina Shamase wangale ngaphesheya koThukela.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#35009 - 10/05/07 04:25 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Inkosi uMzilikazi ka Mashobane]
ozithembayo Offline
Ngqwele
***

Registered: 09/21/05
Posts: 109
Loc: emhlabeni
Ngetechnology esikhona kulezinsuku, umuntu uyambumba nje uhlanganise imfanekiso ubusuwenza wenze konke nje okufunayo. Ungathatha ubuso bukaPius ubufake endodeni enye nje isenza lomsebenzi. Futhi kungenzeka ukuthi lapha kwathathwa ibedroom kaPius laye, kwathathwa uSibanda lo lonkosikazi wakhe bezikholisela. Besekufakwa phezu kombeda kaPius. Uyaphambana nxa ungakwazi, ngoba sibili uyabuzibona, futhi kusendlini yakho, embedeni wakho, ukhanya uzidlela!
Kulezinsuku kulowakhe uMugabe obhodayo kumbe selike lawubona. Ufake iwigi elele embedeni, kodwa umzimba ngowomfazi. Isihloko sithi "The woman Pius banged". So yintwencane le, nxa igqwetha lakhe lingakwazi lokhu kuzadanisa.
_________________________
Ngiphenduka ngilele

Top
#35010 - 10/05/07 04:49 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
ozithembayo Offline
Ngqwele
***

Registered: 09/21/05
Posts: 109
Loc: emhlabeni
Ha wena muntu!! Kanti angithi usanda kuthi abantu bangatsholutho ngendabale ngoba isemthethwandaba? Ufuna ukubanguwe wedwa ocabangayo. Uyadaka mani. UPius resigned out of principle, njengoba wena ungelawo amaprinciples you wouldn't understand this.
_________________________
Ngiphenduka ngilele

Top
#35012 - 10/06/07 09:27 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: ozithembayo]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
Ozithembayo,
Makelibone imizamo enziwayo ngama CIO !!!
http://www.indabanews.com/indaba0029.php

omnyama

Top
#35175 - 10/25/07 03:31 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Mabila]
lungani Offline
Sakhamuzi
*****

Registered: 08/13/07
Posts: 61
Loc: Broomall PA USA
To Muntongenakudla. Why does it seem you hate uMthwakazi more than you hate uMgaxa? Akungitshele wena Munto, and what are your suggestions. I would also want you to tell us what you've done for our people? Kangilwi lawe mina, ngiyabuza kuphela.
_________________________
Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.

Top
Page 13 of 13 < 1 2 ... 11 12 13

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert