Inkundla3
Who's Online
1 registered (Seb2), 26 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 9 of 13 < 1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#34771 - 09/11/07 03:33 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Let us wait for the trial and weigh in all the evidence. Those vidoes will be ferociously contested I am sure. That is the prerogative of justice!
_________________________
Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!

Top
#34772 - 09/11/07 03:36 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Inkosi uMzilikazi ka Mashobane Offline
Mafikizolo

Registered: 03/26/07
Posts: 42
Loc: Mzansi
Muntu, ake uchasise,

Inkinga yakho ngoMthwakazi yini? Ngivele ngiyadidana angizwisisi?

Akusho mfowethu ngilalele.
_________________________
Inkosi uMzilikazi ka Mashobane

Top
#34773 - 09/11/07 03:42 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Potshoza Offline
Nduna

Registered: 08/20/01
Posts: 481
Loc: Leamington Spa

Eye SODOMY ngeyamaphupho kaNzara! Yet he has the audacity to tell us "this is the plain truth".


Originally Posted By: Muntongenakudla
Mshana

Pius is as guilty (of adultery & sodomy) as the Devil himself. He jumped to avoid excommunication. He knows indaba yakhe iphelile, & the Vatican would have nothing to do with him, but excommunicate him. He has no iota of alibi against amacala abekwe wona. Ubufakazi bama video bukhona: emapunapuna edla abafazi babantu, izalukazi nabafana abancane! Sies amanyala anjena!

And please note, this is the plain truth. It has nothing to do with my political orientation. And mind you, angi chemeli hlangothi kwezo mbusazwe wezwe loMgodoyi. In other words, I'm an independent observer, not clouded by any love or hero-worship of anyone. I speak the truth & let the heavens fall.

Mark my words: Pius Ncube will lose the civil case brought against him by this Mgodoyi sponsored Sibanda goon.

Shamase Nkwali yenkosi

Top
#34774 - 09/12/07 01:01 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Potshoza]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Angivumelani lawe mngane Muntu. Umshanekazi wakho uthi wena ufundile. I also expect you are.

Hayi mfana mani, this case is built by the Mgodhoyhi Gvt, it is going to be tried by them, and the sentencing is theirs. They are the prosecutor, Jury and Judge.

When LOOKOUT MASUKU was arrested in 1982, ALL THE MEDIA , INDEPENDENT OBSERVERS, and THOSE WHO WISHED ILL ON OUR PEOPLE, tried him in public, and true to their wishes he DIED at the HANDS OF MGAXHABE. But do we remember that the HIGHEST COURT IN THE LAND, HAD FOUND HIM INNOCENT????? Was it not proven after they murdered him in Prison that he was innocent????? Did they not admit to that without opening their mouths by releasing some of the prisoners and gunning for the ILL-FATED UNITY?????

Personaly I KNOW PIUS NCUBE IS INNOCENT. For that reason, I will use the best INSTINCS OF NATIONAL SURVIVAL - NEVER LEAVE YOUR WOUNDED BEHIND. I will stand by Ncube. He is being framed like they did ZAPU in the early eighties. Those wounds they inflicted on us bear witness to the EVIL SYSTEM OF ZIMBWA-MANJE. The scars are too big to hide.

Let us give the COURTS the chance to prove us wrong.

Li Zwangendaba.


Top
#34777 - 09/12/07 03:21 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Zwangendaba]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Zwangendaba

The courts, biased as they are, will unfortunately decide Pius' fate. Be that as it may, Pius is guilty of sodomy, adultery & breaking his celibacy oath.

His resignation speaks for itself. He is not squeaky clean. Uwenzile wonke lodoti okwi video yeNja. He knows that i-Vatican has no time for konke lokhu kungcola kwakhe. They'll just excommunicate him at the drop of a hat - based on ubufakazi bobu ndlavini bakhe. He has no place in the Catholic church. He belongs in Sodom & Gomora.

For the life of me, I can't fathom why you guys insist that he is being framed. Pius is not being framed at all. Uwenzile lamanyala akhe. All that has happened is, uMgodoyi set unoxhaka (a trap) to expose him for what he truly is. The gloves were off, and Mgodoyi had to attack, fighting back with means foul. Phela uma seku lwiwa kwesoMgodoyi, kuchitheka amabhodwe, kusuk' amaphepha, kusal' amabhokisi! Pius should have known that.

Mina kaNkwali ngithi indaba mayibekwe ogqokweni. Iqiniso mali phumel' obala. Let not double standards be applied as far as Pius is concerned. Caiphus Katse Semenya says, in his song, Play With Fire,: "if you struggling for the people, put the people in front". Indeed. A liberator cannot simultaneously be an oppressor of the very people he purports to free. To that extent, uPius akakwazi ukuba yisigagayi sokulwela amalungelo abantu on one hand, abuye awaphule lawo malungelo everyday. Akakwazi ukuthi eyisibonelo esimbi emphakathini, yet seek to expose izenzo ezimbi zoMgodoyi. Akakwazi ukuthi put a front opposing gross human rights abuses perpetrated by iNja, vocally opposing ukuhlunyezwa koquqaba. Yet yena abe mapunapuna edla izalukazi who are at his mercy, taking advantage of the downtrodden & poverty strikken God's children seeking homage endlini kaSomandla asebenzela kuyona. Athi sodomise hungry young boys, azibonisele kuma khosikazi amanye amadoda, amithise abe nezingane emizini yabantu, spreading ingculaza yakhe - echitha imishado, ebhidliza imizi yabantu! In anybody's language, this is plain dirty. Akubukeki kahle neze. Especially for a 61yr old man. Let alone a moral leader, a man of God - sworn to celibacy!

He is a preacherman gone astray. A charlatan. These are double standards. He is running with the hare & hunting with the hound. His deeds go against the very core of his crusade against iNja.

I say, if Pius was squeaky clean, ebezo gibela indiza aye eVatican, achaze kabanzi ubumsulwa bakhe, and the glory of God would have set him free. That he chose to fall on his sword is proof of the fact that aphelile amaqhinga kachakide. Uhlaze igama leRoma, uhlukumeze ama lungelo ezingane, unukubeze izalukazi ezimpofu ngokocansi. He abused his high, holy & trusted offices by committing sodomy & adultery endlini kaSomandla!

Sies ngama nyala la! He must repent.

Shamase Nkwali yenkosi

_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34778 - 09/12/07 04:16 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngombono wakho Mkhulu, there is absolutely no need for Mfundisi to be put on trial. It would be a total waste of taxpayer's pennies to do so but they will do it anyway. Is that what you are saying?

Not only is Mfundisi guilty in your eyes, the Mgaxa system will find him guilty anyway. Guilty before proven innocent is your legal standard in this matter. There is no need to establish any "proof" from the evidence in your stance; which I find perplexing. What a curious concept of pursuing justice that is, especially given your own admission that UMfundisi ufakelwe unoxhaka!!
_________________________
Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!

Top
#34779 - 09/12/07 05:10 PM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Muntongenakudla]
Potshoza Offline
Nduna

Registered: 08/20/01
Posts: 481
Loc: Leamington Spa
Originally Posted By: Muntongenakudla

... Pius is guilty of sodomy, adultery & breaking his celibacy oath.Do you understand the meaning of sodomy Nzarayapenga? Or are you spewing you usual mischevious nonsense? Since you seem to be the only one hurling accusations of sodomy, are you also the only witness to this?

Top
#34783 - 09/13/07 06:10 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Potshoza]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mshana

Kungathi awungizwa kahle.

I never said I support ubulungiswa (justice) obuthe phecelezi base zweni leNja. Cha. I have said it before, & I'll reiterate namhlanje ngithi: angichemeli hlangothi kwezo mbusazwe wezwe leNja. By ukungachemi I mean: I'm not biased towards any side in the political divide yakwaMgodoyi. The sooner you get it clear, the more objective you'll be in reading my postings. Then we'll sing from the same hymn book.

Pius is not being framed. Kwacushwa unoxhaka, wavele wabanjwa. Umbuzo wukuthi: if emsulwa, why unoxhaka uvele wambamba xhaka, forcing him to resign? Kuyefana nanokuthi wena uyi vocal & overzealous "Arrive Alive" activist, yet kolunye uhlangothi uyi speedster ngasese, uphula leyo migomo oyesekayo emphakathini. Ebese ufakelwa i-speed camera, ithwebule isithombe sakho ushayela ngesi vinini so 240km/h. My question to you on this score is: have you been framed? Or rather you have been exposed for what you truly are: ie a pretender, a reckless & negligent, dangerous driver?

The problem I have with nina bantu bakwaMgodoyi is: you don't wanna face the truth. You wanna bury your small heads in the sand, be clouded by your hero-worshipping & lose track of your duty towards objectivity. As a result, all your role models are wrong models.

Ngiyani dabukela ngoba umuntu owanenzela phansi kwase kuqaleni yisiququva seKalanga elinguJoshua Nkomo. That intellectual midget fcuked up your future. He kakked up on the future yesizwe sakini wani shiya izinqe zivele obala emphakathini. As such, anisazi what you truly deserve. Consequently, when charlatans like Pius come up, you see a messiah. You let him use & abuse ogogo, sodomise abafana abancane, ebhidliza imizi yabantu, ebhebhethekisa ingculaza yakhe - & laud him nithi ulungile ngoba elwa neNja. You deserve better. Why are you doing this to yourselves?

Mina wanga phesheya koThukela ngithi: Pius is the religious equivalent of Mgodoyi. The curse that iNja is to politics, is what Pius is kweze nkolo. They're both bad men, evil goons that have no place in civilised, decent human society. They have manifested the worst side of themselves & therefore prostituted their intellects. Ngabantu benge bantu. They belong esiqiwini (zoo).

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34784 - 09/13/07 07:28 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Potshoza]
Mayihlome Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/02/03
Posts: 69
Loc: Mhlanga Rocks

Potshoza, kukhona abanye abantu abathanda ukuthi babonakale sengathi bafundile. Ubathola besebenzisa amagama esikhiwa aqatha, inqamlamhlathi, bengazi ukuthi atshoni ngenxa yokuthi bezwa omunye ewakhuluma, kube kanti ayabe engachazi lutho kulokho abakhuluma ngakho.....Yikho engibona kuyenzakala lapha.

Top
#34786 - 09/13/07 09:05 AM Re: Mfundisi Pius Ncube Kambeeeeee??? [Re: Mayihlome]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mayihlome

If you assess ukufunda ugogode as muzzled down to just knowing the meaning of Sodomy, then you're a complete moegoe -isiduphunga solopholo ovuz' amathe. Kusengenzeka uyile nhlobo edla ubhubhamhlaba!

If you don't know what sodomy is, then ngithi: qimba ebese uyoqulusa phambi koPius Ncube. Koba wuku qhanyelwa kwakhe umfundisi wansondo. I assure you, uzoku bonisa practically, 9 9, u-Village Pope wenu lona ukuthi yini i-Sodomy!

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
Page 9 of 13 < 1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert